Приєднуйся

БДМУ ВконтактеБДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Календар заходів

Нема подій

Дні народження

7 грудня
Стаднійчук Р.Ф.
Фундюр В.Д.
Хомко О.Й.
Тарнавська С.І.
Кривчанська М.І.
Гаврилюк Д.В.

8 грудня
Бицко Н.І.
Федік Т.Є.
Тюлєнєва О.А.

9 грудня
Колюбакіна Л.В.
Рандюк Ю.О.

10 грудня
Ортеменка Є.П.
Вербівська Р.М.
Врублівський Т.В.

11 грудня
Колоскова Р.П.

12 грудня
Гуменюк В.Г.
Давиденко І.С.
Сопова І.Ю.
Бахмач Т.В.

13 грудня
Сивокоровська В.О.

14 грудня

Чернявська Г.В.

15 грудня

Калугін В.О.
Горюнова Л.Р.
Аністратенко А.В.

16 грудня

Кравченко О.В.
Сегедіна М.І.
Краснюк М.І.
Маріуца В.К.

17 грудня

Лазарюк М.В.
Скрицька Н.В.
Малишевський І.О.
Савіч В.О.

18 грудня

Морар М.Г.
Іванова О.М.
Вівсянник О.Й.
Гайдич Л.І.
Попович А.І.

19 грудня

Вацик М.З.

20 грудня

Глинський І.Д.
Трефаненко І.В.
Давидова Н.В.
Топоровська О.Ф.
Костащук В.В.

22 грудня

Беседінська Н.І.
Степан Н.А.
Сергеєва Г.В.
Курик М.В.

23 грудня

Курченко І.Ф.
Таралло В.Л.
Шеремет М.І.
Пастернак І.І.

24 грудня

Кушнірюк М.Й.
Татарин Г.В.
Захаренко Л.В.
Боднар О.Б.
Головко В.М.
Роман Л.А.
Томілова О.Б.

25 грудня

Тарабанчук В.В.
Верхових О.М.
Садогурська К.В.

26 грудня

Варич В.І.
Мурадова Г.Б.
Боровецька Н.І.
Андрущак Л.А.
Руснак І.Л.

27 грудня

Тащук К.Г.
Шварьова Т.О.
Малий О.А.

28 грудня

Мороз В.С.
Шумко Н.М.
Вербицька Ю.С.

29 грудня

Пересунько О.П.
Зайцева Н.С.
Сайдаков П.В.
Попович В.Б.

30 грудня

Ватаманюк Н.В.

31 грудня

Наварчук Н.М.
Кучуряну В.В.
Буланже О.В.
Бойко А.В.
Соколенко М.О.
Муратова Г.Г.

БДМУ. Наші медичні коледжі

Неділя, 09 грудня 2012 20:14
Кафедри
Назва кафедри
Вчене звання
Завідувач кафедри
Контакти
(код міста 0372, 03722)
Акушерства та гінекології
Професор
Юзько Олександр Михайлович
526844, 523449
Акушерства, гінекології та перинатології
Професор
Кравченко Олена Вікторівна
76704, 44401
Анатомії людини імені М.Г.Туркевича
Професор
Макар Богдан Григорович
523963
Анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії
Професор
Слободян Олександр Миколайович
555561
Анестезіології та реаніматології
Професор
Коновчук Віктор Миколайович
514742
Біологічної фізики та медичної інформатики
Професор
Шаплавський Микола Володимирович
524544
Біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії
Доцент
Геруш Ігор Васильович
35253
Внутрішньої медицини
Професор
Федів Олександр Іванович
33262
Внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб
Професор
Хухліна Оксана Святославівна
62917, 69221
Внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання
Професор
Тащук Віктор Корнійович
44400, 33333
Фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії
Професор
Захарчук Олександр Іванович
Гігієни та екології
Професор
Власик Леонід Іванович
36365, 526377
Гістології, цитології та ембріології
Професор
525342
Дерматовенерології
Професор
Денисенко Ольга Іванівна
522086
Дитячої хірургії та отоларингології
Професор
Боднар Борис Миколайович
538456, 557008
Догляду за хворими та вищої медсестринської освіти
Професор
Плеш Ігор Антонович
538200
Загальної хірургії
Професор
Польовий Віктор Павлович
555649, 69241, 69274
Іноземних мов
Доцент
Рак Олександр Михайлович
525270, вн. -
Інфекційних хвороб та епідеміології
Професор
Москалюк Василь Деонізійович
538996
Клінічної імунології, алергології та ендокринології
Професор
Пашковська Наталія Вікторівна
31081, 32151
Медичної біології та генетики
Професор
Булик Роман Євгенович
33021
Медичної та фармацевтичної хіміїПрофесор
Братенко Михайло Калінінович
525729
Мікробіології та вірусології
Професор
Дейнека Святослав Євгенович
35254
Нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка
Професор
Пашковський Валерій Мелентійович
585803
Онкології та радіології
Професор
Іващук Олександр Іванович
43539
Ортопедичної стоматології
Професор
Бєліков Олександр Борисович
Офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського
Д.мед.н.
Пенішкевіч Ярослав Іванович
Патологічної фізіології
Професор
Роговий Юрій Євгенович
527483
Патологічної анатомії
Професор
Давиденко Ігор Святославович
514757
Педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
Професор
Колоскова Олена Костянтинівна
575660, 67078
Педіатрії та медичної генетики
Професор
Сорокман Таміла Василівна
542682
Педіатрії, неонатології та перинатальної медицини
Професор
Нечитайло Юрій Миколайович
530527
Пропедевтики внутрішніх хвороб
Д.мед.н.
Ілащук Тетяна Олександрівна
31361
Психології та соціології
Доцент
Зорій Ніна Іванівна
526337
Сімейної медицини
Професор
Сидорчук Лариса Петрівна
547313
Соціальної медицини та ООЗ
Професор
Чебан Василь Іванович
525275, вн. -
Судової медицини та медичного правознавства
Професор
Бачинський Віктор Теодосович
524575, 527405
Суспільних наук та українознавства 
Професор
Мойсей Антоній Аркадійович
520871
Терапевтичної стоматології
к.мед.н.
Струк Володимир Іванович
524664
Травматології, ортопедії та нейрохірургії та медицини надзвичайних ситуацій
Професор
Васюк Володимир Леонідович
69267
Фармакології
Професор
Заморський Ігор Іванович
35262
Фармації
Доцент
Геруш Олег Васильович
559289
Фізіології ім.Я.Д.Кіршенблата
Професор
Ткачук Світлана Сергіївна
526729
Фтизіатрії та пульмонології
Професор
Тодоріко Лілія Дмитрівна
555380
Хірургії
Професор
Полянський Ігор Юлійович
514741, 33314
Хірургії та урології
Професор
Іфтодій Андріян Григорович
69255, 586011, 69369
Хірургічної та дитячої стоматології
Доцент
Кузняк Наталія Богданівна
553122, 517995


Курси (вони є частиною кафедр)

Назва курса
Вчене звання
Завідувач курсом
Контакти
Курс ЛОР-хворобДоцентПлаксивий Олександр Григорович
Курс фізичного виховання та здоров'яСтарший викладачКуліш Наталія Миколаївна
Неділя, 09 грудня 2012 20:11
Факультет
Вчене звання
Декан
Контакти
(код міста 0372)
Факультет медичний № 1ПрофесорМоскалюк Василь Діонізійович
524424, вн. -
Факультет медичний № 2ДоцентГлубоченко  Володимир Григорович
527009, вн. -
Факультет медичний № 3 ДоцентСавка Іван Григорович
558296, вн. -
Факультет медичний № 4ПрофесорСорокман Таміла Василівна
523072, вн. -
Факультет стоматологічнийПрофесорБілоокий В'ячеслав Васильович
523072, вн. -
Факультет післядипломної освітиПрофесорПашковський Валерій Мелетійович
523776, вн. -
Фармацевтичний факультетДоцентПрисяжнюк Петро Васильович
559320, вн. -
Коледж БДМУ
ДоцентГрачова Тамара Іванівна
523072, вн. -

Неділя, 09 грудня 2012 20:08

Вчена рада університету є колегіальним органом університету. Вчену раду університету очолює її голова – ректор університету, проф. Т.М. Бойчук, секретарем Вченої ради є вчений секретар університету І.І. Павлуник.

До складу Вченої ради університету входять члени ректорату, проректори, декани, головний бухгалтер, начальник навчального відділу, директор бібліотеки, представники органів студентського самоврядування університету, виборні представники, які обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук. Повний склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету. Станом на 01.06.2014 р. до складу Вченої ради університету входять 86 осіб.

До компетенції Вченої ради університету належать:

 • обговорення найважливіших питань з напрямів діяльності університету й прийняття рішень з цих питань;
 • опрацьовування, розгляд і подання ректорові до затвердження проектів нормативних документів, які регламентують усі види статутної діяльності, проекти створення, організації чи ліквідації основних структурно-адміністративних підрозділів та кафедр;
 • подання до конференції трудового колективу, як вищого колегіального органу громадського самоврядування університету, проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;
 • ухвалення фінансового плану і звіту університету;
 • подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера і директора бібліотеки;
 • обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр і професорів;
 • ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів діяльності наукових досліджень;
 • оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • прийняття рішень щодо кандидатур стосовно присвоєння вчених звань доцента, професора;
 • висунення або представлення наукових проектів на здобуття національних і міжнародних премій;
 • винесення рекомендацій щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників тощо;
 • винесення рекомендацій щодо участі в конкурсах на присудження Державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних посібників до відзнаки;
 • розгляд тем дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук;
 • установлення поважності причин, тривалості й кількості перерв під час навчання в докторантурі, аспірантурі;
 • розгляд рекомендацій щодо надання творчої відпустки для завершення дисертації та написання підручників;
 • розгляд і подання ректорові пропозицій стосовно складу і повноважень дорадчих органів університету;
 • розробка пропозицій про внесення змін у структурі університету та структурних підрозділах;
 • аналіз ефективності виконання робіт, які виконуються за кошти держбюджету;
 • обговорення питань виховної роботи та студентського самоврядування.

Вчена рада розглядає й інші питання діяльності університету відповідно до його Статуту.

Засідання Вченої ради університету відбуваються щомісячно. Проводить засідання Вченої ради ректор, а за його відсутності – проректор, який виконує його обов’язки.

Рішення вченої ради мають дорадчий характер і вводяться в дію наказом ректора університету.

Список членів вченої ради БДМУ

Бойчук Тарас Миколайович

Ректор університету-голова вченої ради

Іващук Олександр Іванович

Проректор з наукової роботи-заступник голови вченої ради

Геруш Ігор Васильович

Проректор з науково-педагогічної роботи-заступник голови вченої ради

Павлуник  Іван Іванович

Учений секретар

Андрієць Оксана Анатоліївна.

Директор департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької ОДА

Бачинський Віктор Теодосович

Завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства

Бєліков Олександр Борисович

Завідувач кафедри ортопедичної стоматології

Білоокий В’ячеслав Васильович

Декан стоматологічного факультету

Білецький Семен Віссаріонович.

Завідувач кафедри сімейної медицини

Білійчук Михайло Іванович

Студент

Боднар Борис Миколайович

Завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології  

Братенко Михайло Калінінович

Завідувач кафедри медичної та фармацевтичної хімії

Булик Роман Євгенович

Професор кафедри медичної біології,генетики та фармацевтичної ботаніки

Буринюк Христина Петрівна

Студент

Васюк Володимир Леонідович

Завідувач кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Власик Леонід Іванович

Завідувач кафедри гігієни та екології

Волошин  Олександр Іванович

Професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Ворожбит Олег Олександрович

Студент

Геруш Олег Васильович

Завідувач кафедри фармації

Глубоченко Володимир Григорович

Декан медичного факультету №2

Грачова Тамара Іванівна

Директор  медичного коледжу БДМУ

Давиденко Ігор Святославович

Завідувач кафедри патоморфології

Дейнека Святослав Євгенович

Завідувач кафедри мікробіології та вірусології

Денисенко Ольга Іванівна

Завідувач кафедри  дерматовенерології

Дудка Тетяна Володимирівна

Аспірант

Єфтемій Ілля Сергійович

Директор Новоселиць кого медичного коледжу БДМУ

Заморський Ігор Іванович

Завідувач кафедри фармакології

Зорій Ніна Іванівна

Проректор з науково-педагогічної роботи та виховання

Іващук Тетяна Володимирівна

Заступник ректора з економічних питань

Ілащук Тетяна Олександрівна

Завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Іфтодій Андрій Григорович

Завідувач кафедри  хірургії та урології-проректор з лікувальної роботи

Кардаш Василь Едуардович

Завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я

Кишкан Павло Ярославович

Студент

Ковальчук Петро Євгенович

Голова профспілкового комітету

Колоскова Олена Костянтинівна

Завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

Коновчук Віктор Миколайович

Завідувач кафедри анестезіології та реаніматології

Кравченко Олена Вікторівна

Завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології

Кузняк Наталія Богданівна

Завідувач кафедри хірургічної та дитячої стоматології

Куліш Наталія Миколаївна

Старший викладач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Кулик Олександр Федорович

Директор Чернівецького медичного коледжу БДМУ

Курікеру Михайло Анатолієвич

Студент

Макар  Богдан Григорович

Завідувач кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича

Мислицький Валентин  Францович

Професор кафедри патологічної фізіології

Москалюк Василь Деонізійович

Декан медичного факультету №1

Мойсей Антоній Аркадійович

Завідувач кафедри суспільних наук та українознавства

Мосійчук Василь Петрович

Студент

Незборецький Ігор Володимирович

Начальник управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради

Нечитайло Юрій Миколайович

Завідувач кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Остафійчук Алла Володимирівна

Головний бухгалтер

Патратій  Володимир Кузьмич

Професор кафедри мікробіології та вірусології

Пашковський  Валерій Мелетійович

Декан факультету післядипломної освіти

Пашковська  Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Пенішкевич Ярослав Іванович

Завідувач кафедри офтальмології                               ім. Б.Л. Радзіховського

Пішак Василь Павлович

Завідувач кафедри медичної біології, генетики та фармацевтичнох ботаніки

Плаксивий Олександр Григорович

Доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології 

Плеш Ігор Антонович

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої     медсестринської освіти

Польовий Віктор Павлович

Завідувач кафедри загальної хірургії

Полянський  Ігор Юлійович

Завідувач кафедри хірургії

Присяжнюк Петро Васильович

Декан фармацевтичного факультету

Пушкашу Анастасія Василівна

Студент

Рак Олександр  Михайлович

Завідувач кафедри іноземних мов

Рандюк Юрій Олександрович

Доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології-помічник ректора з соціальних питань

Рибарчук Анна Вікторівна

Студент

Роговий Юрій Євгенович

Завідувач кафедри патологічної фізіології

Рудницький Роман  Іванович

Доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка

Савка Іван Григорович

Декан медичного факультету №3

Сащук Микола Миколайович

Директор Вашківецького медичного коледжу БДМУ

Скринчук Петро Корнійович

Заступник ректора з АГР

Смандич Віталій Степанович

Старший лаборант кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

Сокол Андрій Миколайович

Професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Сорокман Таміла  Василівна

Декан медичного факультету №4

Струк Володимир Іванович

Завідувач кафедри терапевтичної стоматології

Тащук Віктор Корнійович

Завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Ткачук Світлана Сергіївна

Завідувач кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата

Тодоріко Лілія  Дмитрівна

Завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології

Тюлєнєва Олена Анатоліївна

Доцент кафедри патоморфології

Ушаков Володимир Іванович

Головний лікар обласної клінічної лікарні

Федів Олександр Іванович

Завідувач кафедри внутрішньої медицини

Федорук Олександр Степанович

Професор кафедри хірургії та урології

Ходоровський Володимир Михайлович

Начальник навчального  відділу

Ходоровський Георгій Іванович

Професор кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата

Хомко Богдан Олегович

Студент

Хухліна Оксана Святославівна

Завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Цимбал Валентина Іванівна

Директор бібліотеки

Шаплавський Микола Володимирович

Завідувач кафедри біологічної фізики та медичної інформатики

Юзько Олександр Михайлович

Завідувач кафедри акушерства і гінекології факультету післядипломної освіти-заступник ректора з розвитку університету

Документи до вчених рад

Неділя, 09 грудня 2012 19:45

Ректор

БОЙЧУК ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ

доктор медичних наук, професор

телефон: 55-37-54

e-mail: rector@bsmu.edu.ua

Сторінка у Вікіпедії

ГЕРУШ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Проректор з науково-педагогічної роботи

ГЕРУШ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат медичних наук, доцент

телефон: 58-58-40

e-mail: gerush.igor@bsmu.edu.ua


ІВАЩУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків

ІВАЩУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

доктор медичних наук, професор

телефон: 55-17-39

e-mail: ivashchuk@bsmu.edu.ua

ІФТОДІЙ АНДРІАН ГЕОРГІЙОВИЧ

Проректор з лікувальної роботи

ІФТОДІЙ АНДРІАН ГЕОРГІЙОВИЧ

Заслужений лікар України,
доктор медичних наук, професор

телефон: 54-68-50

e-mail: iftodii.andriian@bsmu.edu.ua

ЗОРІЙ НІНА ІВАНІВНА

Проректор з науково-педагогічної роботи та виховання

ЗОРІЙ НІНА ІВАНІВНА

кандидат філософських наук, доцент

телефон: 55-09-51

e-mail: zoryj@bsmu.edu.ua

ЮЗЬКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Помічник ректора з розвитку

ЮЗЬКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

доктор медичних наук, професор

телефон: 52-68-44

e-mail: yuzko.oleksandr@bsmu.edu.ua

 СКРИНЧУК ПЕТРО КОРНІЙОВИЧ

Заступник ректора з адміністративно-господарської роботи

СКРИНЧУК ПЕТРО КОРНІЙОВИЧ

телефон: 55-37-65

e-mail:

МОСКАЛЮК ВАСИЛЬ ДЕОНІЗІЙОВИЧ

Декан медичного факультету № 1

МОСКАЛЮК ВАСИЛЬ ДЕОНІЗІЙОВИЧ

доктор медичних наук, професор

телефон: 52-44-24

e-mail: moskaliuk.vasyl@bsmu.edu.ua

ГЛУБОЧЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Декан медичного факультету № 2

ГЛУБОЧЕНКО  ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

кандидат медичних наук, доцент

телефон: 52-70-09

e-mail: hlubochenko.volodymyr@bsmu.edu.ua

САВКА ІВАН ГРИГОРОВИЧ

Декан медичного факультету № 3

САВКА ІВАН ГРИГОРОВИЧ

кандидат медичних наук, доцент

телефон: 55-82-96

e-mail: savka.ivan@bsmu.edu.ua

СОРОКМАН ТАМІЛА ВАСИЛІВНА

Декан медичного факультету № 4

СОРОКМАН ТАМІЛА ВАСИЛІВНА

доктор медичних наук, професор

телефон: 52-30-72

e-mail: sorokman.tamila@bsmu.edu.ua

БІЛООКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Декан стоматологічного факультету

БІЛООКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

доктор медичних наук, професор

телефон: 52-30-72

e-mail: slava.bilookyi@bsmu.edu.ua

ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Декан фармацевтичного факультету

ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат хімічних наук, доцент

телефон: 55-93-20

e-mail: prysiazhniuk.petro@bsmu.edu.ua

ПАШКОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ МЕЛЕТІЙОВИЧ

Декан факультету післядипломної освіти

ПАШКОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ МЕЛЕТІЙОВИЧ

доктор медичних наук, професор

телефон: 52-37-76

e-mail: pashkovskyi.valerii@bsmu.edu.ua

Субота, 08 грудня 2012 20:44

Ректор БДМУ - Бойчук Тарас Миколайович

Тарас Миколайович Бойчу́к (народився 17 березня 1966 року в селі Луківці, тепер Лукавці Вижницького району Чернівецької області) — український вчений у галузі хронобіології та хронотоксикології, доктор медичних наук (1999), професор (2002), ректор Буковинського державного медичного університету (2010). Академік АН ВШ України (2010). Голова правління Асоціації випускників БДМУ (2012).

Освіта, наукові ступені і звання

У 1989 р.  закінчив Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа».

Кандидат медичних наук з 1995 р. Доктор медичних наук з 1999 р., професор з 2002 р.

Кар'єра

Після закінчення інституту пройшов шлях від старшого лаборанта до завідувача лабораторії гігієни води і санітарної охорони водойм науково-дослідного інституту медико-екологічних проблем МОЗ України.

Після захисту кандидатської дисертації (в 1994 р.) працював асистентом, згодом — доцентом кафедри медичної біології і генетики Буковинської державної медичної академії.

У 1999 р. захистив докторську дисертацію. У 2002 р. отримав вчене звання професора. З 2000 по 2003 працював деканом педіатричного і медичного факультетів Буковинської державної медичної академії.

У 2004–2007 рр. працював у Міністерстві охорони здоров'я України на посаді заступника начальника відділу освіти і науки Департаменту кадрової політики, освіти і науки. 2007-2010 рp. — ректор Київського медичного університету Української асоціації народної медицини, завідувач кафедри нормальної фізіології та медичної біології.

7 квітня 2010 наказом МОЗ України призначений в.о. ректора Буковинського державного медичного університету.

12 листопада 2010 року на Конференції трудового колективу БДМУ шляхом таємного голосування обраний ректором Буковинського державного медичного університету. Завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології (з 2010 року).

Наукові інтереси

Напрями наукових досліджень: хронобіологія. Сфера наукових інтересів: хронотоксикологія, лазерна поляриметрія біологічних об'єктів.

Автор 164 наукових праць, в тому числі 10 навчальних посібників та 8-х монографій.

Підготував трьох кандидатів наук, одного доктора наук, керує підготовкою двох аспірантів.

Є головним редактором науково-практичного журналу «Буковинський медичний вісник», «Клінічна та експериментальна патологія», «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».

Відзнаки

Нагороджений:

 • Почесними грамотами Міністерства охорони здоров'я України (2000, 2005),
 • Подякою Кабінету Міністрів України (2004),
 • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2009),
 • премією ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради,
 • Почесним знаком «За розбудову освіти» (2009),
 • грамотами Чернівецької міської ради та Буковинської державної медичної академії,
 • преміями імені Б. Л. Радзіховського (2011), імені Омеляна Поповича (2011)

Родина

Одружений. Дружина — Ірина, син — Ігор.