Приєднуйся

БДМУ ВконтактеБДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Календар заходів

Нема подій

Дні народження

7 грудня
Дутчак В.Д.
Клим О.Д.
Кривчанська М.І.
Стаднійчук Р.Ф.
Тарнавська С.І.
Хомко О.Й.

8 грудня
Бицко Н.І.
Тюлєнєва О.А.

9 грудня
Колюбакіна Л.В.
Рандюк Ю.О.

10 грудня
Вербівська Р.М.
Ортеменка Є.П.

11 грудня
Колоскова Р.П.
Лакомова О.І.

12 грудня
Бахмач Т.В.
Бойко Ю.І.
Давиденко І.С.
Сопова І.Ю.

13 грудня
Сивокоровська В.О.

14 грудня
Чернявська Г.В.

15 грудня
Аністратенко А.В.

16 грудня
Кравченко О.В.
Краснюк М.І.
Надводна В.К.
Сегедіна М.І.

17 грудня
Лазарюк М.В.
Малишевський І.О.
Савіч В.О.
Скрицька Н.В.

18 грудня
Іванова О.М.
Вівсянник О.Й.
Гайдич Л.І.
Попович А.І.

19 грудня
Вацик М.З.


20 грудня
Глинський І.Д.
Давидова Н.В.
Костащук В.В.
Топоровська О.Ф.
Трефаненко І.В.

22 грудня
Беседінська Н.І.
Кучірка А.М.
Сергеєва Г.В.
Степан Н.А.

Четвер, 10 вересня 2015 22:01

Вибори ректора

Оголошення про вибори ректора

Наказ від 10.09.2014 № 289-Адм "Про організацію та проведення виборів ректора"

Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу (затверджено Постановою КабінетуМіністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726)

Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

Графік проведення зборів штатних співробітників, які не є науково-педагогічними, педагогічними та науковими працівниками, для обрання представників для участі у виборах ректора Університету

 

Міністерство охорони здоров‘я України
оголошує конкурс на заміщення посади
ректора Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет»


Вимоги до претендентів на посаду:

 • громадянство України;
 • вчене звання та науковий ступінь;
 • стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років;
 • вільне володіння державною мовою.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.
Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Дата проведення виборів – 27.11.2015 року

Подання документів у строк – протягом двох місяців з дня оголошення у газеті «Освіта України» та веб-сайті Міністерства охорони здоров‘я України (опубліковано – 07.09.2015 року) .
За довідками звертатись: м. Київ, вул. Грушевського, 7 , каб. 16.
телефон – 253-82-63. (e-mail: savina@moz.gov.ua)

Четвер, 03 вересня 2015 12:45

Наука - Практиці 2016

Про хід впровадження

нових методів діагностики та лікування

Вищим державним навчальним закладом України

«Буковинський державний медичний університет»

у практику охорони здоров’я

За результатами патентування у звітному 2015 році співробітниками нашого університету подано 63 заявки на корисну модель та отримано 69 патентів. Результатом удосконалення існуючих методів лікування, діагностики і профілактики є 103 посвідчення на раціоналізаторські пропозиції (табл.1).

Таблиця 1

Динаміка винахідницько-раціоналізаторської діяльності

співробітників БДМУ за 2015 р.

 

Рік

Отримано патентів на корисну модель

Отримано посвідчень на раціоналізаторські пропозиції

2011

51

83

2012

107

172

2013

124

120

2014

92

126

2015

69

103

 

Місце БДМУ

серед вищих медичних навчальних закладів України

 за кількістю патентів, отриманих  у 2011-2015 рр.

image002

Отримавши патент на корисну модель чи винахід, можна здійснити ефективні форми впровадження, які мають інформаційний супровід і можуть бути використані лікарями всієї України.

Таблиця 2

Динаміка високоефективних форм впровадження

 

Роки

Методичні рекомендації

Інформаційні

листи

Нововведення (Реєстр галузевих нововведень)

2011

4

15

4

2012

-

12

18

2013

1

17

22

2014

6

30

31

2015

10

20

35

За даними МОЗ України вказані форми впровадження за п’ятибальною системою мають найбільшу оцінку практичних лікарів: методичні рекомендації
 - 4,76; інформаційні листи - 4,6; в той час: курси інформації і
стажування - 3,53; публікації науковців в журналах та збірниках - 2,57; виставки різних рівнів - 2,52.

Таблиця 3

Участь клінічних кафедр Буковинського державного медичного університету у впровадженні передових технологій в лікувальних закладах

різного рівня у 2015 році (за актами впроваджень)

 

№ п/п

Назва кафедри, курсу

 

 

 

 

 

Кількість

впроваджень

заплановано/

здійснено у 2015

Запроваджено

в тому числі

методів

Отрима-но

актів впрова-

дження

Заплано-вано впрова-джень на 2016 рік

діагностики

лікування

профілактики

1

Акушерства і гінекології

12/52

7

38

7

2162

15

2

Акушерства, гінекології та перинатології

17/16

9

6

1

173

18

3

Анестезіології та реаніматології

10/10

3

6

1

10

12

4

Внутрішньої медицини

10/12

3

7

2

21

10

5

Внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

10/18

2

-

16

33

14

6

Внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

5/10

2

6

2

19

6

7

Дерматовенерології

10/26

6

18

2

26

15

8

Дитячої хірургії та отоларингології

6/7

1

6

-

15

6

9

Догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

4/3

1

2

-

3

3

10

Загальної хірургії

2/7

-

7

-

23

3

11

Інфекційних хвороб та епідеміології

5/14

1

13

-

37

8

12

Клінічної імунології, алергології та ендокринології

5/10

2

8

-

30

6

13

Нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка

22/26

-

26

-

54

21

14

Онкології та медичної радіології

2/2

-

2

-

12

7

15

Ортопедичної стоматології

1/1

-

1

-

1

1

16

Офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського

3/1

-

1

-

1

2

17

Педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

10/21

5

14

2

38

18

18

Педіатрії та медичної генетики

10/8

1

7

-

17

4

19

Педіатрії, неонаталогії та перинатальної медицини

5/3

3

-

-

3

3

20

Пропедевтики внутрішніх хвороб

4/7

1

5

1

12

6

21

Сімейної медицини

3/4

1

-

3

4

4

22

Терапевтичної стоматології

1/1

-

1

-

1

1

23

Травматології, ортопедії, нейрохірургії та медицини надзвичайних ситуацій

4/19

-

19

-

31

5

24

Фтизіатрії та пульмонології

7/13

2

10

1

61

5

25

Хірургії

4/4

-

2

2

4

4

26

Хірургії та урології

3/3

-

3

-

3

1

27

Хірургічної та дитячої стоматології

2/1

-

1

-

1

1

ВСЬОГО за 2015 рік

178/299

60

199

40

795

199

ВСЬОГО за 2014 рік

183/321

73

223

25

967

178

 

image003

Кількість впроваджень та актів впроваджень Буковинського державного медичного університету в динаміці

Всі клінічні кафедри взяли участь у впровадженні наукових здобутків у практику охорони здоров’я. Аналізуючи результати, необхідно зазначити, що планувалось впровадити 178 пропозицій, проте впроваджено 299. Отримано 795 актів впровадження, що менше (понад 200 актів), ніж у 2014 році (967). Ця тенденція може посилюватися, оскільки впровадження за актами впровадження для кафедрального та індивідуального рейтингів додаткових балів не несуть. Було б справедливо оцінити впровадження в базових лікувальних установах хоча б в 1 бал, а впровадження в інших регіонах України - оцінити не менше 2 балів. Географія впроваджень залишається широкою: Київ, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Львів та інші міста.

Джерелами для впровадження були: патенти - 66; інформаційні листи - 8; нововведення - 12; раціоналізаторські пропозиції - 17; власні друковані праці - 142; з інших друкованих робіт - 54.

Структура розробок: а) методи діагностики - 20 %; б) методи лікування - 67%; методи профілактики - 13%.

Левову частку, біля 80% впроваджень, становлять впровадження власних здобутків: патенти, рацпропозиції, нововведення, друковані праці (кафедри: акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.), дерматовенерології (зав. проф. Денисенко О.І.), загальної хірургії (зав. проф. Польовий В.П.), педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.), педіатрії та медичної генетики (зав. проф. Сорокман Т.В.), травматології, ортопедії, нейрохірургії та медицини надзвичайних ситуацій (зав. проф. Васюк В.Л.), фтизіатрії та пульмонології (зав. проф. Тодоріко Л.Д.), хірургії (зав. проф. Полянський І.Ю.) та ін.

Передові технології з відкритих джерел (запозичені методики) становлять - 20 %.

Співвідношення кількості впроваджень на основі власних досліджень (80%) і з відкритих літературних джерел (20%).

image005

За місцем отримання актів про впровадження:

А) Базові лікувальні заклади - 26 % (кафедри: травматології, ортопедії, та нейрохірургії (зав. проф. Васюк В.Л), дерматовенерології (зав. проф. Денисенко О.І.), акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.), анестезіології та реаніматології (зав. проф. Коновчук В.М.), нервових хвороб, психіатрії та медичної психології (зав. проф. Пашковський В.М.), фтизіатрії та пульмонології  (зав. проф. Тодоріко Л.Д.)  та ін.

Б) Лікувальні установи м. Чернівці та Чернівецької області - 52 %

(кафедри: акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), нервових хвороб, психіатрії та медичної психології (зав. проф. Пашковський В.М.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.), клінічної імунології, алергології та ендокринології (зав. проф. Пашковська Н.В.), фтизіатрії та пульмонології  (зав. проф. Тодоріко Л.Д.), внутрішньої медицини (зав. проф. Федів О.І.)  та ін.

В) Лікувальні заклади інших регіонів України - 22% (кафедри: педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.), інфекційних хвороб та епідеміології (зав. проф. Москалюк В.Д.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.), акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), фтизіатрії та пульмонології (зав. проф. Тодоріко Л.Д.) та ін.

Співвідношення кількості впроваджень в базових лікувальних закладах (26%), інших лікувальних закладів міста та області (52%) та в лікувальних закладах інших регіонів України (22%)

image007

Найбільшу кількість впроваджень і актів впровадження отримали кафедри: акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.) - 16/173, акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.) - 52/162, фтизіатрії та пульмонології (зав. проф. Тодоріко Л.Д.) - 13/61, нервових хвороб, психіатрії та медичної психології (зав. проф. Пашковський В.М.) - 26/54, педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.) - 21/38, інфекційних хвороб та епідеміології (зав. проф. Москалюк В.Д.) - 14/37, внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.) - 18/33, клінічної імунології, алергології та ендокринології (зав. проф. Пашковська Н.В.) - 10/30.
Наука- практиці

За звітний 2014 рік співробітники нашого університету активно продовжили винахідницьку та раціоналізаторську діяльність, у результаті якої зросла кількість створених і удосконалених методів лікування, діагностики та профілактики (табл.1). Подано заявок  на патент - 123. Як видно з таблиці, предметом для впровадження в практику охорони здоров’я була достатня кількість власних пропозицій (218).

Таблиця 1

Динаміка винахідницько-раціоналізаторської діяльності

станом на 31.12.2014р.

 

Рік

Отримано патентів на корисну модель

Отримано посвідчень на раціоналізаторські пропозиції

2010

33

188

2011

51

83

2012

107

172

2013

124

120

2014

92

126

Динаміка
винахідницької діяльності співробітників БДМУ (створення нових методів діагностики, лікування та профілактики)

Рис.1

У виданні «Промислова власність у цифрах» за 9 міс 2014 р. констатовано, що серед організацій Міністерства охорони здоров'я України найактивнішими в патентуванні нових розробок були - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця – 127 заявок (понад 10 % від поданих заявниками цього міністерства заявок), Буковинський державниймедичний університет – 93 заявки (близько 8 %); Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова – 55 заявок (4,5 %); серед наукових установ НАН України – Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова – 28 заявок (близько 6 %), Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова і Інститут технічної теплофізики – по 23 заявки (близько 5 %), Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона – 22 заявки і Інститут хімії високомолекулярних сполук – 21 заявка (понад 4 % від загальної кількості заявок, поданих установами НАН України).

image004image006

У новому виданні за 2015 р. «Промислова власність у цифрах» за 2014 р., зазначено, що найактивнішими серед організацій Міністерства охорони здоров’я України найбільш активними були Український державний науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів – 484 заявки (або майже тетина заганої кількості заявок, поданих заявниками МОЗ України); Національний медичний університет імені О.О. Богомольця – 181 заявка (близько 12%); Буковинський державний медичний університет – 123 заявки (8 %); Одеський державний медичний університет – 101 заявка (6,6 %).

 image008

Динаміка
раціоналізаторської діяльності співробітників БДМУ (удосконалення існуючих методів діагностики, лікування та профілактики)

 image010 copy

Таблиця 2

 Динаміка високоефективних форм впровадження

 

Роки

Методичні рекомендації

Інформаційні

листи

Нововведення

Монографії

2010

1

7

8

19

2011

0

4

4

20

2012

1

20

24

18

2013

5

22

31

22

2014

6

37

35

32

 

Участь клінічних кафедр Буковинського державного медичного університету у впровадженні передових технологій у лікувальних закладах

різного рівня у 2014 році (за актами впроваджень)

 

№ п/п

Назва кафедри, курсу

 

 

 

 

 

Кількість

впроваджень

заплановано/

здійснено у 2014

Запроваджено

в тому числі

методів

Отрима-но

актів впрова-

дження

Заплано-вано впрова-джень на 2015 рік

діагностики

лікування

профілактики

1

Акушерства і гінекології

20/47

8

35

4

265

12

2

Акушерства, гінекології та перинатології

10/13

5

6

2

117

17

3

Анестезіології та реаніматології

10/14

-

10

4

14

10

4

Внутрішньої медицини

10/20

2

14

4

20

10

5

Внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

10/14

4

10

-

20

10

6

Внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

5/16

7

9

-

18

5

7

Дерматовенерології

10/15

2

11

2

15

10

8

Дитячої хірургії та отоларингології

8/11

3

6

2

10

6

9

Догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

4/4

2

2

-

7

4

10

Загальної хірургії

2/7

1

6

-

24

2

11

Інфекційних хвороб та епідеміології

10/13

-

13

-

29

5

12

Клінічної імунології, алергології та ендокринології

5/15

6

9

-

102

5

13

Нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка

18/26

3

23

-

34

22

14

Онкології та медичної радіології

2/11

7

3

1

33

2

15

Ортопедичної стоматології

1/1

-

1

-

1

2

16

Офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського

3/3

-

3

-

3

3

17

Педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

14/27

6

11

-

78

10

18

Педіатрії та медичної генетики

9/9

3

5

1

17

10

19

Педіатрії, неонаталогії та перинатальної медицини

3/2

1

1

-

4

5

20

Пропедевтики внутрішніх хвороб

4/16

-

16

-

16

4

21

Сімейної медицини

3/3

-

2

1

8

3

22

Терапевтичної стоматології

1/1

-

1

-

1

1

23

Травматології, ортопедії, нейрохірургії та медицини надзвичайних ситуацій

5/15

1

12

2

28

4

24

Фтизіатрії та пульмонології

7/7

-

7

-

91

7

25

Хірургії

4/4

2

-

2

4

4

26

Хірургії та урології

3/3

-

3

-

4

3

27

Хірургічної та дитячої стоматології

2/4

-

4

-

4

2

ВСЬОГО за 2014 рік

183/321

73

223

25

967

178

 

ВСЬОГО за 2013 рік

203/343

66

253

23

762

183

image014 

Мал.1. Кількість впроваджень та актів впроваджень Буковинського державного медичного університету в динаміці

Всі клінічні кафедри взяли участь у впровадженні наукових здобутків у практику охорони здоров’я. Аналізуючи  результати, необхідно зазначити, що планувалось впровадити 183 пропозиції, проте впроваджено 321. Отримано 967 актів впровадження, що перевищує, як попередній 2013 рік (762), так і в минулі роки. Географія впроваджень значно розширилися: міста Київ, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Львів та інші.

Джерелами для впровадження були: патенти – 69; інформаційні листи – 20; нововведення – 11; раціоналізаторські пропозиції – 26; власні друковані праці – 110; з інших друкованих робіт - 83.

Структура розробок: а) методи діагностики – 23 %; б) методи лікування – 69%; методи профілактики – 8%.

Левову частку, біля 74% впроваджень, становлять впровадження власних здобутків: патенти, рацпропозиції, нововведення, друковані праці (кафедри: акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), внутрішньої медицини (зав. проф. Федів О.І.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.), дерматовенерології (зав. проф. Денисенко О.І.), онкології та радіології (зав. проф. Іващук О.І.), загальної хірургії (зав. проф. Польовий В.П.), педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.), педіатрії та медичної генетики (зав. проф. Сорокман Т.В.), травматології, ортопедії, нейрохірургії та медицини надзвичайних ситуацій (зав. проф. Васюк В.Л.), фтизіатрії та пульмонології (зав.проф. Тодоріко Л.Д.), хірургії (зав. проф. Полянський І.Ю.) та ін.

Передові технології з відкритих джерел (запозичені методики) становлять – 26 %.

Співвідношення кількості впроваджень на основі власних досліджень (74%) і з відкритих літературних джерел (26%).

image017

За місцем отримання актів про впровадження:

А) Базові лікувальні заклади – 21 % (кафедри: акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), анестезіології та реаніматології (зав. проф. Коновчук В.М.), дерматовенерології (зав. проф. Денисенко О.І.), інфекційних хвороб та епідеміології (зав. проф. Москалюк В.Д.), нервових хвороб, психіатрії та медичної психології (зав. проф. Пашковський В.М.), педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.), травматології, ортопедії, нейрохірургії та медицини надзвичайних ситуацій (зав. проф. Васюк В.Л) та ін.

Б) Лікувальні установи м.Чернівці та Чернівецької області – 45 %

(кафедри: акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.),клінічної імунології, алергології та ендокринології (зав. проф. Пашковська Н.В.),  педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.), фтизіатрії та пульмонології  (зав. проф. Тодоріко  Л.Д.)  та ін.

В) Лікувальні заклади інших регіонів України – 34% (кафедри: акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.), клінічної імунології, алергології та ендокринології (зав. проф. Пашковська Н.В.), онкології та радіології (зав. проф. Іващук О.І.), педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.), фтизіатрії та пульмонології (зав. проф. Тодоріко Л.Д.) та ін.

 

Співвідношення кількості впроваджень в базових лікувальних закладах (21%), інших лікувальних закладів міста та області (45%) та в лікувальних закладах інших регіонів України (34%)

image019 

Найбільшу кількість впроваджень і актів впровадження отримали кафедри: акушерства та гінекології  (зав. проф. Юзько О.М.) – 47/265, акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.) – 13/117, клінічної імунології, алергології та ендокринології (зав. проф. Пашковська Н.В.) – 15/102,  фтизіатрії та пульмонології (зав. проф. Тодоріко Л.Д.) – 7/91, педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.) – 27/78, нервових хвороб, психіатрії та медичної психології (зав. проф. Пашковський В.М.) – 26/34, онкології та радіології (зав. проф. Іващук О.І.) – 11/33.

Висновки:

 1. Буковинський державний медичний університет має значний потенціал і резерв для впровадження високоефективних форм впровадження – методичних рекомендацій, інформаційних листів, нововведень з огляду на динаміку патентування винаходів.
 2. На етапі впровадження в медичну практику результатів інноваційного процесу кожній клінічній кафедрі необхідно взяти за пріоритет оформлення високоефективних форм впровадження – методичних рекомендацій, інформаційних листів, нововведень.
 3.  При впровадженні досягнень медичної науки в практику у формі актів впровадження джерелом інформації мають бути методичні рекомендації, інформаційні листи та нововведення, а не патенти, рацпропозиції та друковані роботи.

 

 

 

Понеділок, 23 березня 2015 15:38

Декларування 2015

З метою проведення до 1 травня 2015 року комплексу інформаційно-агітаційних заходів на період кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2014 році, на прохання Державної податкової інспекції у м. Чернівці розміщуємо інформаційні матеріали про особливості декларування доходів та реалізації права громадян на податкову знижку:

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи
Основні випадки подання податкової декларації про майновий стан і доходи
Терміни подання громадянами податкової декларації
Способи подання декларації
Випадки, в яких декларація по майновий стан і доходи не подається
Випадки, в яких платники податку звільнені від подання декларації
Доходи, які не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплат, але не звільнені від оподаткування (пп. 168.1.3 п.168.1 ст. 168 Кодексу)
Податкова знижка
Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки
Алгоритм розрахунку суми податкової знижки
Бланк ДеклараціїПонеділок, 26 січня 2015 10:50

Документи МОЗ України

2015 рік

Перелік матеріалів, які надаються до Державної установи «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» для проведення незалежного рецензування рукопису та отримання рекомендацій МОЗ України (Лист ДУ "ЦМК з ВМО МОЗ України від 17.02.2015 № 23-01-9/54)

Наказ МОЗ України від 26.08.2015 № 545 "Про підготовку до початку 2015/2016 навчального року та організацію його проведення"

Рішення Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищий медичній та фармацевтичній освіті України» (лист МОЗ України від 07.07.2015 № 08.01-47/21324)

Інструктивні матеріали щодо оформлення та ангалітичного супроводження електронного навчального видання, яке подається на отримання рекомендацій МОЗ України щодо його видання (лист МОЗ України від 27.10.2015 № 08.01-47/34048)


2014 рік

Наказ МОЗ від 22.08.2014 № 595 "Про підготовку до початку 2014-2015 навчального року та організацію його проведення"

Лист МОЗ України від 16.09.2014

Лист МОЗ України від 19.09.2014 "Щодо проведення Крок 1. ЗЛП у 2014р."

Лист МОЗ України від 22.09.2014 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказ МОН України від 30.12.2005р."

Лист МОЗ України від 09.10.2014 "Пропозиції з організації викладання питань військової медицини"

Лист МОЗ України від 24.10.2014 "Матеріали аналізу голів ДЕК"

Лист МОЗ України від 30.10.2014 "Про проведення фахових експертиз тестових матеріалів ЛІ на 2014-2015 р."

Лист МОЗ України від 12.11.2014 "Щодо проведення міжкафедральних нарад з організації викладання питань військової медицини"

Лист МОЗ України від 24.11.2014 "Про організацію діяльності Луганського державного медичного університету"

Лист МОЗ України від 16.12.2014

Лист МОЗ України від 17.12.2014

Середа, 21 січня 2015 11:55

Домедична допомога

Матеріали по темі:

Навчальні відеоматеріали з надання екстреної медичної допомоги на сторінці БДМУ в YouTube. Постійно оновлюється по мірі надходження нових актуальних матеріалів. Запрошуємо до перегляду та навчання.


Завжди бутьте готовими допомогти людині поряд з Вами!


Медсанбат: Посібник для журналіста в зоні АТО

Словник медика на полі бою


Про нашу діяльність інформують:

Викладачі Буковинського державного медичного університету навчали старшокласників і вчителів надавати першу медичну допомогу
Викладачі Буковинського державного медичного університету навчали старшокласників і вчителів надавати першу медичну допомогу
Викладачі БДМУ навчали школярів і вчителів надавати першу медичну допомогу
Викладачі БДМУ навчали школярів і вчителів надавати першу медичну допомогу
Викладачі БДМУ навчали вчителів надавати першу допомогу
Викладачі БДМУ навчали вчителів надавати першу допомогу
Курси з підготовки санітарних інструкторів проводять у Чернівцях


Понеділок, 02 червня 2014 10:04

Комітет з конкурсних торгів

2016
План закупівель на 2016 рік
Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік
Оголошення про проведення відкритих торгів
Зміни до річного плану закупівель на 2016 рік № 1
Зміни до річного плану закупівель на 2016 рік № 2
Зміни до річного плану закупівель на 2016 рік № 3
Зміни до річного плану закупівель на 2016 рік № 4
Зміни до річного плану закупівель на 2016 рік № 5
Зміни до річного плану закупівель на 2016 рік № 6
Зміни до річного плану закупівель на 2016 рік № 7
Зміни до річного плану закупівель на 2016 рік № 8
Зміни до річного плану закупівель на 2016 рік № 9
Зміни до річного плану закупівель на 2016 рік № 10
Зміни до річного плану закупівель на 2016 рік № 11

Закупівлі:
Книги
Прання
Комп’ютери
Освітянські послуги
Пояснювальна записка

2015
План закупівель на 2015 рік
Додаток до плану закупівель на 2015 рік
Квартальний додаток до річного плану

Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік від 22 червня
Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік від 17 липня
Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік від 13 серпня
Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік від 06 жовтня
Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік від 23 жовтня

2014

Зміни до річного плану закупівель на 2014 рік
Зміни до річного плану закупівель на 2014 рік від 30 вересня
Зміни до річного плану закупівель на 2014 рік від 14 грудня

Вівторок, 30 квітня 2013 14:26

Наука - Практиці

Про хід впровадження нових методів  діагностики  та лікування  Буковинським державним медичним університетом у практику охорони здоровя за 2012 рік

 

За звітний 2012 рік співробітники нашого університету активно продовжили науково-дослідницьку та винахідницько-раціоналізаторську діяльність, в результаті якої зросла кількість створених нових і удосконалених методів лікування, діагностики та профілактики (табл.1).

Таблиця 1

Динаміка винахідницько-раціоналізаторської діяльності

 

Рік

Отримано патентів на корисну модель

Отримано посвідчень на раціоналізаторські пропозиції

2008

63

107

2009

56

79

2010

33

188

2011

51

83

2012

107

172

Як видно з таблиці предметом для впровадження в практику охорони здоров’я була достатня кількість власних пропозицій (279).

Таблиця 2

Динаміка високоефективних форм впровадження

 

Роки

Методичні рекомендації

Інформаційні

листи

Нововведення (Реєстр галузевих нововведень)

2008

5

5

11

2009

8

4

17

2010

14

21

18

2011

4

15

4

2012

-

12

18

Високоефективні форми впровадження (табл.2) супроводжуються певною інформаційної характеристикою. За даними МОЗ України вказані форми впровадження за п’ятибальною системою мають найбільшу оцінку практичних лікарів: методичні рекомендації – 4,76; інформаційні листи – 4,6; в той час: курси інформації і стажування – 3,53; публікації науковців в журналах та збірниках – 2,57; виставки різних рівнів – 2,52.

Таблиця 3

Участь клінічних кафедр Буковинського державного медичного університету у впровадженні передових технологій у лікувальних закладах

різного рівня у 2012 році (за актами впроваджень)

 

№ п/п

Назва кафедри, курсу

 

 

 

 

 

Кількість

впроваджень

заплановано/

здійснено у 2012

Запроваджено

в тому числі

методів

Отрима-но

актів впрова-

дження

Заплано-вано впрова-джень на 2013 рік

діагностики

лікування

профілактики

 

 

1

Акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

8/25

3

22

-

58

11

2

Акушерства, гінекології та перинатології

12/18

11

3

4

150

10

3

Акушерства і гінекології факультету післядипломної освіти

6/7

3

3

1

66

6

4

Анестезіології та реаніматології

12/12

-

12

-

12

14

5

Внутрішньої медицини

10/18

4

12

2

18

12

6

Внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

17/16

2

14

-

46

16

7

Внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

6/9

4

5

-

9

5

8

Дерматовенерології

12/13

-

12

1

20

16

9

Дитячої хірургії та отоларингології

7/11

3

8

-

11

9

10

Догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

4/5

2

2

1

9

4

11

Загальної хірургії

2/7

1

6

-

19

2

12

Інфекційних хвороб та епідеміології

10/6

1

4

1

6

11

13

Клінічної імунології, алергології та ендокринології

27/16

3

13

-

54

5

14

Нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка

24/24

6

18

-

38

18

15

Онкології та медичної радіології

1/2

1

1

-

2

4

16

Ортопедичної стоматології

-

-

-

-

-

-

17

Офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського

2/2

-

1

1

2

2

18

Педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

11/19

7

10

2

69

2

19

Педіатрії та медичної генетики

14/23

12

11

-

25

13

20

Пропедевтики внутрішніх хвороб

8/4

-

4

-

10

4

21

Педіатрії, неонаталогії та перинатальної медицини

4/3

1

2

-

3

4

22

Сімейної медицини

3/3

-

3

-

5

3

23

Терапевтичної стоматології

2/1

-

1

-

1

2

24

Травматології, ортопедії, нейрохірургії та медицини надзвичайних ситуацій

6/12

-

12

-

12

6

25

Фтизіатрії та пульмонології

7/7

3

4

-

47

7

26

Хірургії

4/12

5

6

1

29

4

27

Хірургії та урології

7/3

1

2

-

3

2

28

Хірургічної та дитячої стоматології

3/5

-

5

-

7

3

ВСЬОГО за 2012 рік

229/283

71

197

15

731

204

 

ВСЬОГО за 2011 рік

187/284

68

192

24

548

204

 

 

Мал.1. Кількість впроваджень та актів впроваджень Буковинського державного медичного університету в динаміці

Аналізуючи  участь клінічних кафедр Буковинського державного медичного університету (табл.3) у впровадженні передових технологій (283) у лікувальних закладах різного рівня в 2012 році за актами впроваджень, необхідно відмітити отримання значної кількості актів впровадження (731) в порівнянні як з 2011 роком (548), так і в порівнянні з минулими роками.

Джерелами для впровадження були: патенти – 32; методичні рекомендації – 1; інформаційні листи – 6; раціоналізаторські пропозиції – 25; власні друковані праці – 139; з інших друкованих робіт 80.

Біля 72% впроваджень становлять впровадження власних здобутків: патенти, рацпропозиції, друковані праці (кафедри: акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології (зав. проф. Андрієць О.А.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти (зав. проф. Юзько О.М.), внутрішньої медицини (зав. проф. Федів О.І.), загальної хірургії (зав. проф. Польовий В.П.), клінічної імунології, алергології та ендокринології (зав. проф. Пашковська Н.В.), нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка (зав. проф. Пашковський В.М.), педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.), педіатрії та медичної генетики (зав. проф. Сорокман Т.В.), травматології, ортопедії, нейрохірургії та медицини надзвичайних ситуацій (зав. проф. Васюк В.Л.), хірургії (зав. проф. Полянський І.Ю.) та ін.).

Передові технології з відкритих джерел (запозичені методики) – 28%.

За місцем отримання актів про впровадження:

А) Базові лікувальні заклади – 33% ( кафедри: анестезіології та реаніматології (зав. проф. Коновчук В.М.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ( зав. проф. Хухліна О.С.), нервових хвороб, психіатрії та медичної психології (зав. проф. Пашковський В.М.), педіатрії та медичної генетики (зав. проф. Сорокман Т.В.), травматології, ортопедії, нейрохірургії та медицини надзвичайних ситуацій (зав. проф. Васюк В.Л.), фтизіатрії та пульмонології  (зав. проф. Тодоріко  Л.Д.), хірургії (зав. проф. Полянський І.Ю.) та ін.

Б) Лікувальні установи м.Чернівці та Чернівецької області – 43%

(кафедри: акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології (зав. проф. Андрієць О.А.), загальної хірургії (зав. проф. Польовий В.П.), дерматовенерології (зав. проф. Денисенко О.І.), педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.) та ін.

В) Лікувальні заклади інших регіонів України – 24% (кафедри: педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.), клінічної імунології, алергології та ендокринології (зав. проф. Пашковська Н.В.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології (зав. проф. Андрієць О.А.), фтизіатрії та пульмонології (зав. проф.Тодоріко Л.Д.), хірургії (зав. проф. Полянський І.Ю.) та ін.

Відповідальний за впровадження доцент                                       Акентьєв С.О.

 


 

Патенти – 2013

1. СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КИШЕЧНИКУ ПРИ ПОЄДНАНІЙ ПАТОЛОГІЇ

Номер патенту:         76483

Винахідник: Полянський Ігор Юлійович (UA); Москалюк Інна Ігорівна (UA); Федів Олександр Іванович (UA); Москалюк Володимир Іванович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.01.2013, бюл. № 1/2013           

Спосіб прогнозування виникнення порушень функціонального стану кишечнику при поєднаній патології, який відрізняється тим, що визначають функціональний поліморфізм гена SERT і при виявленні LL-варіанту генотипу прогнозують гіперкінетичні розлади кишечнику, а при SS та LS-варіантах прогнозують гіпокінетичні порушення кишечнику.

2. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

Номер патенту:         76558

Винахідник: Федів Олександр Іванович (UA); Коханюк Юлія Валеріївна (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.01.2013, бюл. № 1/2013           

Спосіб лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет 2 типу, шляхом призначення базисного лікування - омепразол по 20 мг на добу впродовж 4 тижнів, який відрізняється тим, що додатково призначають препарат "Пепсан", у дозі 10 г тричі на добу, протягом 4 тижнів.

3. РЕКЛІНАТОР ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОМПРЕСІЙНИХ ПЕРЕЛОМІВ ХРЕБТА

Номер патенту:         76559

 Винахідник:             Зінченко Анатолій Тимофійович (UA); Зінченко Андрій Анатолійович (UA); Якимюк Дмитро Іванович (UA); Васильчишин Ярослав Миколайович (UA); Плегуца Ігор Матвійович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.01.2013, бюл. № 1/2013           

Реклінатор для лікування компресійних переломів хребта у нижньогрудному та поперековому відділах шляхом поетапного перерозгинання, який відрізняється тим, що містить фігурну панель, направляючі стійки, опорну планку, рухомі гайки і натяжний гвинт з кронштейном, за допомогою яких стабільно, щільно і дозовано регулюють рівень локального перерозгинання.

4. СПОСІБ КОРЕКЦІЇ СТАНУ СУДИННО-ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ З ПОМІРНОЮ ТА М'ЯКОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ НА ТЛІ СУПУТНЬОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Номер патенту:         76589

Винахідник: Шоріков Євген Іванович (UA); Хухліна Оксана Святославівна (UA); Шорікова Діна Валентинівна (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.01.2013, бюл. № 1/2013           

Спосіб корекції стану судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих з помірною та м'якою артеріальною гіпертензією на тлі супутнього цукрового діабету шляхом застосування базисної терапії, який відрізняється тим, що призначають раміприл в дозі 5-10 мг 1 раз на добу впродовж 12 тижнів до отримання цільових значень артеріального тиску та додатково оцінюють стан судинно-тромбоцитарного гемостазу.

5. СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ РЕМОДЕЛЮВАННЯ СУДИН У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІЗ СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ІІ ТИПУ

Номер патенту:         76691

Винахідник: Шоріков Євген Іванович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.01.2013, бюл. № 1/2013            детальніше...

Спосіб діагностики ремоделювання судин у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім цукровим діабетом II типу, який здійснюють шляхом використання доплерографії судин великого калібру, який відрізняється тим, що для визначення ступеня ремоделювання визначають зміни показників локальної судинної жорсткості, а саме індексу жорсткості та індексу податливості.

6. СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ АНТИТРОМБОТИЧНОГО ЕФЕКТУ РАМІПРИЛУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ІІ ТИПУ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ NO-СИНТАЗИ-3

Номер патенту:         76692

Винахідник: Шоріков Євген Іванович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.01.2013, бюл. № 1/2013           

Спосіб прогнозування антитромботичного ефекту раміприлу у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом II типу залежно від поліморфізму гена ендотеліальної NO-синтази-3, який відрізняється тим, що оцінюють динаміку протеїну С через 6 місяців контрольованого лікування та враховують наявність мутації С→Т в положенні 786 гена ендотеліальної NO-синтази-3.

7. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЮВЕНІЛЬНИХ САЛЬПІНГООФОРИТІВ

Номер патенту:         77226

(72) Винахідник:      Боднарюк Оксана Іванівна (UA); Андрієць Оксана Анатоліївна (UA)

(73) Власник:            БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 11.02.2013, бюл. № 3/2013            детальніше...

Спосіб лікування ювенільних сальпінгоофоритів шляхом призначення протизапальної терапії, який відрізняється тим, що з метою профілактики дисбактеріозу під час проведення антибіотикотерапії використовують пробіотик з уроантисептичною дією Лекран.

8. СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

Номер патенту:         77502

Винахідник: Коваленко Світлана Вікторівна (UA); Федів Олександр Іванович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 11.02.2013, бюл. № 3/2013           

Спосіб прогнозування перебігу бронхіальної астми шляхом дослідження крові, який відрізняється тим, що в еритроцитах крові хворих на бронхіальну астму в міжприступний період цитохімічним методом визначають і морфометрично підраховують кількість катехоламінів в одному пересічному еритроциті порівняно з віковою нормою, і при зростанні вмісту катехоламінів прогнозують неповністю контрольований перебіг астми.

9. СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ГОСТРОЇ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ НА ДРІБНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИНАХ

Номер патенту:         77620

Винахідник: Бодяка Володимир Юрійович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.02.2013, бюл. № 4/2013

Спосіб моделювання гострої кишкової непрохідності шляхом проведення лапаротомії, створення отвору в безсудинній зоні брижі кишки, який відрізняється тим, що просвіт вибраного сегмента кишки перекривають шляхом його притискання до передньо-бокової черевної стінки за допомогою гумової смужки.

10. ЗОНД ДЛЯ ТРАНСАНАЛЬНОГО ДРЕНУВАННЯ ТОВСТОЇ КИШКИ

Номер патенту:         77654

Винахідник: Бодяка Володимир Юрійович (UA); Іващук Олександр Іванович (UA); Гнатюк Микола Григорович (UA); Лянскорунський Микола Володимирович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.02.2013, бюл. № 4/2013           

Зонд для трансанального дренування товстої кишки, який являє собою еластичну трубку з внутрішнім каналом у центрі, яка переходить у чотири Т-подібні ребра, утворюючи при цьому рівномірно розташовані чотири сегментні отвори, який відрізняється тим, що на дистальному кінці зонда розташовано заокруглений наконечник та два кільцеподібні потовщення, центральний канал зонда з'єднано з додатковим іригаційним портом, а один із периферичних каналів зонда містить стальний провідник.

11. СПОСІБ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯРИМЕТРИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МЕРЕЖ ПЛАЗМИ КРОВІ

Номер патенту:         77832

Винахідник: Бойчук Тарас Миколайович (UA); Ушенко Олександр Григорович (UA); Новаковська Ольга Юріївна (UA); Григоришин Петро Михайлович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.02.2013, бюл. № 4/2013           

Спосіб лазерної поляриметричної діагностики полікристалічних мереж плазми крові шляхом проведення лазерної поляриметрії, який відрізняється тим, що визначають статистичні моменти 1-го - 4-го порядків, кореляційні та фрактальні параметри, які характеризують координатні розподіли елементів матриці Мюллера.

12. СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО СТАНУ ПЛОДА ПРИ ПЛАЦЕНТАРНІЙ ДИСФУНКЦІЇ В ІІІ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ

Номер патенту:         78016

 Винахідник:             Бирчак Інна Володимирівна (UA); Кравченко Олена Вікторівна (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 11.03.2013, бюл. № 5/2013           

Спосіб діагностики внутрішньоутробного стану плода при плацентарній дисфункції в III триместрі вагітності шляхом проведення кардіотокографії, який відрізняється тим, що у вагітних із діагностованою плацентарною дисфункцією оцінку стану плода починають з проведення доплерометрії та визначення біофізичного профілю.

13. ЕТИЛ 1-[4-(АМІНОСУЛЬФОНІЛ)ФЕНІЛ]-5-(4-ПІРАЗОЛІЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-КАРБОКСИЛАТИ, ЯКІ ВИЯВЛЯЮТЬ ДІУРЕТИЧНУ АКТИВНІСТЬ

Номер патенту:         78220

Винахідник: Вовк Михайло Володимирович (UA); Братенко Михайло Калінінович (UA); Панасенко Надія Віссаріонівна (UA)

Власник:        ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ (UA); БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA)

Патент опубліковано 11.03.2013, бюл. № 5/2013           

Етил 1-[(4-аміносульфоніл)феніл]-5-(4-піразоліл)-1,2,4-триазол-3-карбоксилати загальної формули:

,

де

R=Me, Ar=тієн-2-іл (І); 1-бензофуран-2-іл (II); R=CH2Ph, Ar=Ph (III),

які виявляють діуретичну активність.

14. 2-[(4-АМІНОСУЛЬФОНІЛ)ФЕНІЛ]-3-(4-ПІРАЗОЛІЛ)-2,3,5,6-ТЕТРАГІДРО-1,2,4-ТРИАЗОЛО[3,4-с][1,4]ОКСАЗИН-8-ОНИ, ЯКІ ВИЯВЛЯЮТЬ ДІУРЕТИЧНУ АКТИВНІСТЬ

Номер патенту:         78221

Винахідник: Вовк Михайло Володимирович (UA); Братенко Михайло Калінінович (UA); Панасенко Надія Віссаріонівна (UA)

Власник:        ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ (UA); БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA)

Патент опубліковано 11.03.2013, бюл. № 5/2013           

2-[(4-Аміносульфоніл)феніл]-3-(4-піразоліл)-2,3,5,6-тетрагідро-1,2,4-триазоло[3,4-с][1,4]оксазин-8-они загальної формули:

,

де Ar=4-FC6H4 (I), 4-F2HCOC6H4 (II), 1-бензофуран-2-іл (ІІІ), які виявляють діуретичну активність.

15. ХІРУРГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Номер патенту:         78476

Винахідник: Шумко Богдан Іванович (UA); Фундюр Юрій Володимирович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.03.2013, бюл. № 6/2013

Хірургічний інструмент, що виконаний з можливістю підключення до апарата діатермокоагуляції і використовується для операцій на молочній залозі, який відрізняється тим, що складається зі скальпеля і пінцета (робочі частини), з'єднаних корпусом, що містить проріз, по якому пересувається металева кулька-електрод, забезпечуючи зміну робочих частин.

16. ГАЧОК-ТАМПОН

Номер патенту:         78477

Винахідник: Шумко Богдан Іванович (UA); Фундюр Володимир Дмитрович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.03.2013, бюл. № 6/2013           

Гачок-тампон, що виконаний у вигляді металевої пластини, який відрізняється тим, що до нижньої частини металевої пластини фіксуються три додаткові пластини, кінцеві частини яких мають вигляд дуг і містять з кожного краю по 2 отвори, через які серветка Микуліча фіксується лігатурою до пластини.

17. АНТИСЕПТИЧНА СЕРВЕТКА ДЛЯ РАНИ

Номер патенту:         78479

Винахідник: Шумко Богдан Іванович (UA); Фундюр Юрій Володимирович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.03.2013, бюл. № 6/2013           

Антисептична серветка для рани, що складається з двох шарів марлі, яка відрізняється тим, що шари марлі додатково покриваються целофановим покриттям, а між марлевими шарами розміщується трубка для постійного введення у серветку розчину антисептика.

18. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ КЛІМАКТЕРИЧНИХ РОЗЛАДІВ У ЖІНОК В ПРЕМЕНОПАУЗІ

Номер патенту:         78484

Винахідник: Гресько Марина Дмитрівна (UA); Андрієць Оксана Анатоліївна (UA); Приймак Світлана Григорівна (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.03.2013, бюл. № 6/2013

Спосіб лікування клімактеричних розладів у жінок в пременопаузі, що включає використання комплексної терапії та препарату рослинного походження, який відрізняється тим, що як препарат рослинного походження застосовують Лайфемін по 1 капсулі 1 раз на добу впродовж 6 місяців.

19. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ АТРЕЗІЇ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

Номер патенту:         78594

Винахідник: Антонюк Ольга Петрівна (UA); Ахтемійчук Юрій Танасович (UA); Єршов Віктор Юрійович (UA); Ковальський Михайло Павлович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.03.2013, бюл. № 6/2013           

Спосіб визначення критеріїв атрезії дванадцятипалої кишки шляхом виконання рентгенограми органів черевної порожнини, який відрізняється тим, що проводять комплексну морфометрію кишкової стінки преатретичного сегмента дванадцятипалої кишки після її резекції.

20. СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ НОРИЦЬ СЛІПОЇ КИШКИ ПРИ АПЕНДИКОСТОМІЇ У ДІТЕЙ

Номер патенту:         78618

Винахідник: Боднар Борис Миколайович (UA); Унгурян Андрій Михайлович (UA); Сокольник Сергій Олександрович (UA); Боднар Олег Борисович (UA); Ватаманеску Лівій Іванович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.03.2013, бюл. № 6/2013

Спосіб профілактики нориць сліпої кишки при апендикостомії у дітей шляхом формування кукси, в просвіт якої вводиться дренажна трубка, який відрізняється тим, що між дистальним та проксимальним кінцями нитки формується дистанційний затягуючий вузол.

21. СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЦЕРВІКАЛЬНОГО КАНАЛУ

Номер патенту:         78927

Винахідник: Пересунько Олександр Петрович (UA); Зелінська Наталія Віталіївна (UA); Войцева Таїсія Миколаївна (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.04.2013, бюл. № 7/2013

Спосіб диференційної діагностики патологічних процесів цервікального каналу шляхом проведення ультразвукового дослідження з доплерометрією судин низхідної частини маткових артерій, який відрізняється тим, що в канал шийки матки вводять як навантажувальний фізіологічний тест цервікс-щітку з наступним повторним вимірюванням доплерометричних показників.

22. СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АТРЕЗІЇ КИШЕЧНИКУ В НОВОНАРОДЖЕНИХ

Номер патенту:         79128

Винахідник: Антонюк Ольга Петрівна (UA); Єршов Віктор Юрійович (UA); Ковальський Михайло Павлович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.04.2013, бюл. № 7/2013           

Спосіб ідентифікації атрезії кишечнику в новонароджених шляхом виконання сонографії черевної порожнини, який відрізняється тим, що проводять комплексну морфометрію кишкової стінки преатретичного та постатретичного сегментів і оцінюють її функціональну придатність.

23. СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ВАГІТНИХ ІЗ ОЖИРІННЯМ З УРАХУВАННЯМ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ

Номер патенту:         79129

 Винахідник:             Юзько Олександр Михайлович (UA); Булик Тетяна Сергіївна (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.04.2013, бюл. № 7/2013           

Спосіб прогнозування плацентарної дисфункції у вагітних із ожирінням з урахуванням поліморфізму генів, що включає генетичне дослідження сироватки крові методом полімеразної ланцюгової реакції, який відрізняється тим, що визначають алельну належність I/D поліморфізму гена АСЕ та 4G5G поліморфізму гена РАI-1.

24. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ П'ЯТКОВОЇ ШПОРИ

Номер патенту:         79169

Винахідник: Іващук Сергій Іванович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.04.2013, бюл. № 7/2013           

Спосіб лікування п'яткової шпори, що включає проведення протизапальної та місцевої терапії, який відрізняється тим, що в зоні п'яткової шпори на шкіру п'ятки наносять гідрокортизонову мазь, після чого цю зону запалення піддають ультразвуковому опроміненню за частоти 880 кГц та інтенсивності 0,6-0,8 Вт/см2 в безперервному режимі протягом 10-15 хв. (випромінювач Л-4, апарат УЗТ-101).

25. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУР НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА СУМІЖНИХ УТВОРЕНЬ

Номер патенту:         79170

Винахідник: Кузняк Наталія Богданівна (UA); Бамбуляк Андрій Васильович (UA); Бойчук Олег Михайлович (UA); Дячук Ілларіон Іванович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.04.2013, бюл. № 7/2013           

Спосіб визначення часу формування структур носової порожнини та суміжних утворень шляхом використання морфометрії, який відрізняється тим, що використовують гістологічне та морфологічне дослідження зародків, передплодів та плодів людини.

26. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ ЗА ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ З ХРОНІЧНИМ НЕКАМЕНЕВИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ

Номер патенту:         79172

Винахідник: Хухліна Оксана Святославівна (UA); Антонів Альона Андріївна (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.04.2013, бюл. № 7/2013            детальніше...

Спосіб лікування гіпертонічної хвороби за поєднаного перебігу з хронічним некаменевим холециститом шляхом призначення комплексного етіопатогенетичного лікування, який відрізняється тим, що як антигіпертензивний засіб і ендотелійпротектор призначають квінаприл (акупро) по 5 мг 1 раз на день та тримебутину малеат по 100 мг 3 рази на день до одержання клінічного ефекту.

27. ГОЛКА ДЛЯ ПУНКЦІЇ ГАЙМОРОВИХ ПАЗУХ

Номер патенту:         79173

 Винахідник:             Шевага Ігор Васильович (UA); Шевага Богдан Ігорович (UA); Кузняк Наталія Богданівна (UA); Слабінський Валерій Володимирович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.04.2013, бюл. № 7/2013           

Голка для пункції гайморових пазух, що складається з металевої трубки та канюлі, яка відрізняється тим, що канюля виготовлена з пластмаси, а зріз робочого кінця трубки виконаний під гострим кутом.

28. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ РОЗВИТКУ ПРЯМОЇ КИШКИ В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ

Номер патенту:         79504

Винахідник: Ахтемійчук Юрій Танасович (UA); Вітенок Ольга Ярославівна (UA); Слободян Олександр Миколайович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.04.2013, бюл. № 8/2013           

Спосіб визначення критеріїв розвитку прямої кишки в перинатальному періоді онтогенезу шляхом вивчення морфогенезу, який відрізняється тим, що проводять комплексну морфометрію довжини і ширини надампулярної частини та ампули прямої кишки.

29. СПОСІБ ПРОЛОНГОВАНОЇ ЛОКАЛЬНОЇ САНАЦІЇ ОЧЕРЕВИННОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ ГОСТРОМУ ПЕРИТОНІТІ

Номер патенту:         79651

Винахідник: Гринчук Федір Васильович (UA); Полянський Ігор Юлійович (UA); Максим'юк Віталій Васильович (UA); Преутесей Віталій Васильович (UA); Тарабанчук Володимир Володимирович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.04.2013, бюл. № 8/2013           

Спосіб пролонгованої локальної санації очеревинної порожнини при гострому перитоніті, що включає проведення її дренування, який відрізняється тим, що використовують силіконовий багатопросвітний дренаж довжиною 15 см, на кінці якого розташовані тонкі трубки, діаметром 0,2 см і довжиною 25 см, з боковими отворами.

30. СПОСІБ ОЦІНКИ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ КИШКИ

Номер патенту:         79664

Винахідник: Гринчук Федір Васильович (UA); Бесага Роман Миколайович (UA); Максим'юк Віталій Васильович (UA); Преутесей Віталій Васильович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.04.2013, бюл. № 8/2013           

Спосіб оцінки життєздатності кишки, що включає дослідження та порівняльне визначення стану тканин кишкової стінки, який відрізняється тим, що досліджувану ділянку кишки опромінюють монохроматичним лазерним променем і визначають індекс фотолюмінесценції, який являє собою відношення визначеного показника інтенсивності фотолюмінесценції на довжині хвилі λ = 469 до такого на довжині хвилі λ = 493 нм, при величині якого менше за 3 ум. од. кишка визнається абсолютно життєздатною, а від 3 до 6 ум. од. - абсолютно нежиттєздатною.

31. СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕНОГО ГОСТРОГО ПЕРИТОНІТУ

Номер патенту:         79665

Винахідник: Гринчук Федір Васильович (UA); Преутесей Віталій Васильович (UA); Бічер Анатолій Григорович (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.04.2013, бюл. № 8/2013            детальніше...

Спосіб моделювання розповсюдженого гострого перитоніту, що включає інфікування очеревинної порожнини вмістом органів шлунково-кишковою тракту, який відрізняється тим, що очеревинна порожнина інфікується автомікрофлорою через прокол передньої черевної стінки з наступними повторним інфікуванням кожні 24 години.

32. СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПАТОЛОГІЇ НИРОК

Номер патенту:         79774

Винахідник: Бойчук Тарас Миколайович (UA); Петришен Олександр Іванович (UA); Чернікова Галина Миколаївна (UA); Ванчуляк Олег Ярославович (UA); Чала Катерина Миколаївна (UA)

Власник:        БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.04.2013, бюл. № 8/2013

Спосіб діагностики патології нирок шляхом проведення лазерної поляриметрії, який відрізняється тим, що визначають критерії диференціації поляризаційно-фазових параметрів двопроменезаломлюючої компоненти - статистичні моменти 3-го і 4-го порядків координатних розподілів дійсних частин елементів матриці Джонса.


Раціоналізаторські пропозиції в БДМУ (2013 р.)

1. Крук Т.В. Волков Р.А. Пересунько О.П. Спосіб генотипування мутацій BRCA I у хворих на рак молочної залози

2. Крук Т.В. Волков Р.А.Пересунько О.П.Спосіб виявлення поліморфізму у гені BRCA I у хворих на рак молочної залози

3. Крук Т.В. Волков Р.А.Пересунько О.П.Спосіб візуалізації ДНК при генотипуванні BRCA I у хворих на рак молочної залози.

4. Крук Т.В. Пересунько О.П.Анкета для збору клінікогенеалогічного анамнезу у хворих на рак молочної залози.

5. Циркот І.М, Зінченко А.Т. Застосування кінзіотейпів для стабілізації поперекового відділу хребта.

6. Зінченко А.Т. Циркот І.М. Бірюк І.І. Модифікація шини Дітеріхса.

7. Зінченко А.Т. Яким’юк Д.І. Піонтковський В.К. Лесик Р.В. Гузак В.Д. Спосіб оперативного лікування підпротезних переломів стегнової кістки.

8. Зінченко А.Т. Яким’юк Д.І. Піонтковський В.К. Лесик Тулюлюк С.В. Спосіб консервативного лікування переломів кісток верхньої третини гомілки.

9.    Зінченко А.Т. Яким’юк Д.І. Піонтковський В.К. Лесик Р.В. Гузак В.Д. Методика проведення отвору для дренажу.

10. Ушенко Ю.О. Кваснюк Д.І. Васюк В.Л. Пристрій для багатопараметричної полярізаційно-мікроскопічної діагностики захворювань суглоба.

11. Кваснюк Д.І. Васюк В.Л. Ушенко Ю.О. Пристрій для багатопараметричної фазово-мікроскопічної діагностики та диференціації захворювань суглоба.

12. Кваснюк Д.І. Ушенко Ю.О. Васюк С.В. Спосіб полярізаційно мікроскопічної діагностики та диференціації захворювань суглоба.

13. Кваснюк Д.І. Ушенко Ю.О. Васюк В.Л. Пристрій для багатопараметричної спектрально-фотометричної діагностики та диференціації захворювань суглоба.

14. Кваснюк Д.І. Ушенко О.Г. Васюк С.В. Спосіб фазово-мікроскопічної діагностики та диференціації захворювань суглоба.

15. Кваснюк Д.І. Ушенко О.Г. Васюк С.В. Спосіб спектрально-фотометричної діагностики та диференціації захворювань суглоба.

16. Москалюк В.Д. Бессараб М.Ю. Прокопчук Т.М. Лікування хворих на гострі респераторні вірусні інфекції методом аерозольного застосування інтерферону (лаферобіону).

17. Бойчук Т.М. Іващук О.І. Антнонюк О.П. Махрова Є.Г. Спосіб диференціації лазерних поляриметричних зображень біологічних тканин.

18. Бойчук Т.М. Іващук О.І. Антнонюк О.П. Махрова Є.Г. Спосіб оптичного моделювання ксткової тканини та тканини пазух твердої мозкової оболонки.

19. Бойчук Т.М. Іващук О.І. Григоришин П.М. Махрова Є.Г. Спосіб діагностики полікристалічних мереж плазми крові.

20. Іващук О.І. Унгурян В.П. Григоришин П.М. Махрова Є.Г. Спосіб діагностики Синовіальної рідини.

21. Цигикало О.В. Кашперук-Карпюк І.С. Антонюк О.П. Спосіб 3-D реконструкції мікроскопічних ананатомічних структур.

22. Гулага О.І.Тащук В.К. Полянська О.С. Спосіб прогнозування виникнення та погресування серцевої недостатності.

23. Амеліна Т.М. Тащук В.К. Курик М.В. Бойкова І.С. Спосіб прогнозування хронічного фізичного перенапруження серцево-судинної системи у спортсменів.

24. Амеліна Т.М. Полянська О.С. Курик М.В. Мойса В.К. Спосіб визначення потужності навантаження з метою оцінки рівня загальної фізичної працездатності.

25. Тащук В.К. Полянська О.С. Спосіб прогнозування несприятливого перебігу у гострому інфаркті міокарда.

26. Зінченко А.Т. Васюк В.Л. Олексюк І.С. Васильчишин Я.М. Ковальчук П.Є. Гасько М.В. Методика хірургічного лікування періпротезних переломів стегнової кістки після безцементного ендопротезування.

27. Зінченко А.Т. Яким’юк Д.І. Піонтковський В.К. Лесик Р.В. Гузар В.Д. Методика оперативного лікування переломів стегна після ендопротезування у хворих з явищами спастики.

28. Зінченко А.Т. Яким’юк Д.І. Плантус В.М. Нурдінов Х.Н. Спосіб профілактики лігатурних нориць.

29. Малкович Н.М.  Пянковська Н.В. Бєлоусова Л.О. Спосіб покращення розсмоктування запальної інфільтрації легень у хворих на пневмонію.

30. Волошина Л.О. Малкович Л.М. Пянковська Н.В. Муколітичний засіб для лікування хворих на гострий бронхіт.

31. Волошина Л.О. Малкович Л.М. Пянковська Н.В. Марунчик С.Л. Спосіб для оптимізації антибіотикотерапії у хворих на пневмонію.

32. Голяр О.І. Сидорчук І.Й. Спосіб підвищення ефективності застосування антибіотиків широкого спектру дії.

33. Голяр О.І. Сидорчук І.Й. Методика попередження формування глибокого дисбактеріозу після перорального застосування антибіотиків широкого спектру дії.

34. Бєлашова О.В. Спосіб визначення атипичного фенотипу бронхіальної асми дитячого віку.

35. Гарас М.Н. Спосіб верифікації фенотипів бронхіальної асми.

36. Ортеменка Є.П. Спосіб лікування дітей шкільного віку із нейтрофільним фенотипом бронхіальної асми.

37. Колюбакіна М.В. Власова О.В. Забезпечення раннього адекватного парантерального харчування у глибоконедоношених новонародждених.

38. Сажин С.І. Спосіб підвищення ефективності діагностики рівня контролю бронхіальної астми дітей шкільного віку.

39. Казанський Антон Юрійович, Сокольник Сергій Олександрович, Боднар Олег Борисович, Латишов Костянтин Володимирович Комбінований пристрій для дослідження активного електричного опору та внутрішньокісткового електрофорезу в експерименті

40. Волошина Лариса Олександрівна, Доголіч Олександра Ігорівна Спосіб лікування хворих на подагру з ураженням нирок

41. Денисенко Ольга Іванівна, Волошина Наталія Олександрівна Спосіб лікування хворих на вугрову хворобу на тлі активної герпес-вірусної інфекції

42. Волошина Лариса Олександрівна, Малкович Наталія Миколаївна, Оліник Оксана Юріївна Спосіб профілактики кардіоваскулярного ризику у хворих на остеоартроз

43. Косілова С.Є. Спосіб корекції порушень системи мати – плацента - плід.

44. Марусик Уляна Іванівна Спосіб зменшення гіперреактивності бронхів до стимулів прямої дії у дітей шкільного віку хворих на бронхіальну астму

45. Білоус Тетяна Михайлівна, Старощук Тетяна Корнеліївна Спосіб діагностики атопічної бронхіальної астми у школярів