Приєднуйся

БДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Дні народження

22 лютого
Гуменна А.В.
Цисар Ю.В.

23 лютого

Гавалешко В.П.
Гайдуков В.А.
Мазур О.О.
Тарасюк В.І.
Филип У.Я.
Чорноус В.О.

24 лютого

Коваленко С.В.
Токар О.М.

25 лютого

Акентьєв С.О.
Буряк О.Г.
Калуцький І.В.

26 лютого

Кушнір А.М.
Лугова Т.Д.
Малєй І.В.
Руснак Ю.М.

27 лютого

Боштан Ю.М.
Денисенко О.І.
Попадюк Т.В.
Тащук В.К.

28 лютого

Візнюк І.Д.

1 березня

Врублєвська А.С.
Задерей С.І.
Кірошко І.С.
Кузьо О.О.
Сохацький В.М.

2 березня

Крупко О.В.

3 березня

Василашко М.І.
Карвацька Ю.П.
Купчанко К.П.

4 березня

Басараба Р.Ю.
Блажієвська О.М.
Воловідник М.В.
Гараздюк М.С.
Герман П.Л.
Д’яченко Т.М.
Кравчук С.Ю.
Кропельницька Ю.В.
Рябий С.І.
Семенюк Т.О.

5 березня

Горицький Я.В.
Запаранюк С.А.
Курікеру М.А.

6 березня

Гладерук Н.М.
Гончарук Р.І.
Кашул М.О.
Кишкан І.Г.
Кричун І.І.

7 березня

Вахнован Л.В.
Левицька С.А.
Руснак І.Г.
Сальніков О.Л.
Слободян О.О.
Степан В.Т.

8 березня

Островська-Гомон О.Б.

9 березня

Маковей Д.І.
Остафійчук В.В.

Super User

Super User

 

Підручники 

 image002


ФТИЗІАТРІЯ

Автори: В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, О.С. Шевченко та ін. (за ред В.І. Петренка).

Підручник створено відповідно до вимог Болонського процесу. У ньому наведено відомості про етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику, лікування та профілактику туберкульозу. Викладено найновіші розробки вітчизняних і зарубіжних учених, матеріали ВООЗ, уніфіковані робочими протоколами з дотриманням послідовності й обсягу надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на туберкульоз.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 image004


ЛАТИНСЬКА МОВА ТА ОСНОВИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Автори: Л.Ю. Смольська, В.Г. Синиця, Д.Ю. Коваль-Гнатів та ін. (за ред. Л.Ю. Смольської)

У підручнику застосовано сучасний підхід до вивчення основ латинської фармацевтичної терміноло­гічної лексики. Структура підручника дає змогу вивчати латинську мову та основи фармацевтичної терміно­логії не тільки під керівництвом викладача, а й самостійно. Обмежено до мінімуму вивчення граматики; уперше наведено назви бактерій, грибів і паразитів; подано скорочення, які найчастіше вживають у рецепту­рі в Україні та за кордоном; запропоновано вправи до вивчення гомеопатичної термінологічної лексики; уперше розроблено тему з ароматерапії у фармацевтичній термінології.

Для студентів і викладачів вищих фармацевтичних і медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 image006


ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ І ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ ГОЛОВИ ТА ШИЇ

Автори: В. І.Півторак, О. М.Проніна, Ю.Т.Ахтемійчук та ін.

 Підручник створено у відповідності з новою навчальною програмою для стоматологічних факультетів з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України. Особливу увагу звернуто на щелепно-лицеву хірургію та оперативну стоматологію. Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі, прийнятій у м. Сан-Паулу (Бразилія). Українські еквіваленти назв наведено за виданням “Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти)” за ред. В. Г. Черкасова (2010). Для студентів-стоматологів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, інтернів і молодих спеціалістів, що приступають до самостійної роботи та підвищують кваліфікацію.

 image008


PHTHISIOLOGY 

Автори: В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, Л.А. Грищук та ін. (за ред. В.І. Петренка)

Professional training of medical professionals of the general practicioners network is a very important task, since they are an important element in addressing the TB epidemic. Therefore there was a need for a national textbook of tuberculosis involving Ukrainian and foreign highly skilled professionals in this field, who have invaluable clinical, teaching and research experience. Textbook meets the requirements of the Bologna process. It provides information about the etiology, pathogenesis, clinical presentation, diagnosis, treatment and prevention of tuberculosis. Texbook expounds latest achievements of national and international scientists, WHO standardized protocols in compliance with consistency and volume of standard provision of specialized care for TB patients. 

For students in higher education institutions of IV accreditation level.

 image010


UROLOGY

Pasiechnikov S.P. et al..

У підготовці підручника об’єднані зусилля і досвід провідних вітчизняних фахівців-урологів. Головна особливість цього підручника в тому, що він є першим базовим підручником з навчальної дисципліни “Урологія”, який підготовлено відповідно до навчальної програми, затвердженої МОЗ України, для студентів 4-го курсу спеціальностей "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія".

 image002 copy


ПІДРУЧНИК З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

для студентів фармацевтичних факультетів

Чернівці, 2016. - 380 с.

Автори: Войткевич Н.І., Запоточна Л.І., Рак О.М..

Представлений підручник укладено відповідно вимогам програми з іноземних мов для медичних вузів і ставить за мету забезпечити професійну спрямованість у навчанні студентів-фармацевтів англійської мови, підготувати їх до іншомовної комунікації, читання, анотування та реферування спеціальної оригінальної наукової літератури, правильного граматично оформленого письма.

 image012


СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА

в 3 книгах. — Книга 1. Общие вопросы семейной медицины 
Авторы: О.Н. Гирина, Л.М. Пасиешвили, Г.С. Попик и др. (под ред. О.Н. Гириной, Л.М. Пасиешвили, Г.С. Попик)

В национальном учебнике освещены теоретические основы семейной медицины и соци-альные предпосылки ее внедрения, раскрыты основные аспекты практической деятельности семейного врача, проблемы, возникающие в его работе, и методы их решения. Обобщен многолетний опыт преподавания семейной медицины в ведущих медицинских университетах Украины, представлены современные взгляды на общую врачебную практику и концепции ее развития.
Рассмотрены организация внебольничной помощи при наиболее распространенных заболе-ваниях терапевтического профиля и методы оказания неотложной помощи при угрожающих жизни состояниях. Приведена информация по диагностике, лечению, профилактике, диспан-серизации, экспертизе нетрудоспособности, что позволит врачу правильно оценить симптомы, определить перечень заболеваний для проведения дифференциальной диагностики, а в даль-нейшем — сформулировать диагноз и спланировать лечебно-реабилитационные мероприятия.
Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации, врачей-интернов по специальности «Общая практика — семейная медицина» и семейных врачей

Четвер, 13 грудня 2012 09:36

Спортивний клуб

Спортивний клуб Буковинського державного медичного університету здійснює тренувальний процес у 19 збірних командах університету з 17 видів спорту, в яких у займаються майже 300 студентів, 6 спортивно-оздоровчих груп для студентів та 3 групи – для співробітників університету, в яких займається 122 особи.

Працюють в збірних командах та оздоровчих секціях викладачі фізичного виховання кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини – фахівці з відповідних видів спорту, серед яких 7 майстрів спорту та 11 кандидатів у майстри спорту.

Збірні команди БДМУ

№ з/п

Вид спорту

К-ть груп

К-ть студентів

Тренер

1

Баскетбол (жінки)

1

17

Сайдаков П.В., Савтюк О.В.

2

Баскетбол (чоловіки)

1

18

Сайдаков П.В.Савтюк О.В.

3

Боротьба дзюдо

1

14

Куриш Я.В.

4

Боротьба вільна

1

16

Вєдєрніков Є.П.

5

Волейбол (жінки)

1

20

Хавруняк І.В

6

Волейбол (чоловіки)

1

18

Хавруняк І.В

7

Легка атлетика

3

52

Городинський С.І.

Ібрагімова С.Ю.

Дугаєв М.О.

8

Футбол (жінки)

1

14

Пасько Т.В.

9

Футбол (чоловіки)

1

30

Андієць М.М., Мойсюк В.Д.

10

Шахи

1

16

Ібрагімова Л.С.

11

Спортивне орієнтування

1

10

Ібрагімова С.Ю.

12

Настільний теніс

1

18

Куліш Н.М.

13

Східні танці

1

12

Демчучена І.В.

14

Черлідінг

1

12

Середницька Н.В.

15

Карате

1

7

Скоропадський В.В.

16

Пауерліфтинг

1

10

Семенов П.В.

17

Гирьовий спорт

1

8

Семенов П.В.

Всього

19

292

 

 Тренування збірних команд та оздоровчих секцій відбувається у вечірній час двічі, а в з окремих видів спорту – тричі на тиждень.

Збірні команди з ігрових видів спорту традиційно є дуже популярними серед студентів. Футбольна збірна команда вже 4 роки поспіль виступає у клубному чемпіонаті міста. В цьому році наші спортсмени потрапили до фінального турніру цих змагань. Баскетболісти та волейболісти також постійно беруть участь у різноманітних змагання міста та області. У складі цих команд виступають гравці вищої та першої ліги. Стабільно успішно виступають наші збірні з вільної боротьби та дзюдо, настільного тенісу, шахів, легкої атлетики.

Дуже швидко розвиваються і відносно молоді збірні команди – з пауерліфтингу, карате, гирьового спорту. У складі збірної команди з карате ми маємо чемпіонів України і діючу чемпіонку світу Мельничук Анастасію.

Просмотреть встроенную фотогалерею в Интернете по адресу:
http://www.bsmu.edu.ua/blog/super-user/Page-2-10#sigProGalleriac9199ec8ca

Якщо головною метою підготовки збірних команд є підвищення рівня спортивної майстерності студентів-спортсменів та представлення університету на змаганнях різного рівня, то оздоровчі секції покликані залучити до масових оздоровчих занять якомога більше студентів та співробітників університету, забезпечити їм достатню рухову активність, підвищити рівень фізичної підготовленості, вивчити техніку нового для себе виду спорту.

Спортивно-оздоровчі секції для студентів БДМУ

Вид спорту

Кількість осіб

Тренер

Каланетика

17

Ібрагімова Л.С,

Фітнес

10

Ібрагімова С.Ю.

Айкідо

10

Скоропадський В.В.

Настільний теніс

15

Куліш Н.М.

Атлетизм

15

Семенов П.В.

Східні танці

10

Демчучена І.В.

Оздоровчі секції для співробітників

Вид спорту

Кількість осіб

Тренер

Каланетика

20

Ібрагімова Л.С.

Баскетбол

10

Риженков В.Т.

Футбол

15

Андієць М.М.

Більше 25 років працює секція з баскетболу та футболу для викладачів, яку тренує ветеран кафедри, голова спортивного клубу БДМУ Риженков В.Т., та більше 10 років поспіль користується великою популярністю серед жінок-співробітниць університету секція каланетика, заняття якої проводить старший викладач Ібрагімова Л.С.


ПОЛОЖЕННЯ

про Навчально-практичний тренінговий центр сучасних технологій перинатальної медицини Буковинського державного медичного університету  

 

1. Загальні положення

1.1. Навчально-практичний тренінговий центр сучасних технологій перинатальної медицини (надалі Центр) є підрозділом кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського державного медичного університету (надалі Університет).

1.2. Метою діяльності Центру є підготовка та підвищення кваліфікації  медичних спеціалістів з неонатології та перинатальної медицини за навчальними програмами, створеними на засадах доказової медицини та рекомендаціях ВООЗ.

1.3. Центр створюється наказом ректора Університету та призначений для навчання фахівців на рівні додипломної та післядипломної освіти з  неонатології та перинатальної медицини, а також, для проведення організаційної, наукової та консультативної роботи з невідкладної допомоги та інтенсивної терапії новонароджених.

1.3. У роботі Центру передбачається симуляційно-тренінговий  підхід до проведення практичних занять, а також, мультидисциплінарне комплексування.

1.4. Центр підпорядковується завідувачу кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини та проректору з науково-педагогічної роботи Університету.

1.5. Центр очолює керівник Центру, якій призначається на громадських засадах та звільняється наказом по Університету. Керівником Центру призначається особа, яка має повну вищу медичну освіту, першу або вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «неонатологія», наукову ступінь та вчене звання.

1.6. З метою координації роботи Центру створюється консультативна рада, до складу якої, окрім співробітників кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини, входять фахівці інших суміжних кафедр Університету, а також, провідні спеціалісти Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької облдержадміністрації та Управління охорони здоров’яЧернівецької міської ради (зі спеціальностей «неонатологія», «акушерство та гінекологія», «анестезіологія», «дитяча анестезіологія», «дитяча хірургія» - за погодженням). Склад Консультативної ради затверджується кожні три роки.

1.7. Для забезпечення підготовки спеціалістів в рамках міждисциплінарної інтеграції до роботи в Центрі можуть залучатися, поряд із співробітниками кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини, фахівці інших кафедр Університету в межах запланованих годин педагогічного навантаження на поточний навчальний рік.

1.8. У межах діяльності Центру передбачається організація співпраці з іншими ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації МОЗ України, НДІ України зі створенням спільних програм дистанційного навчання, телекомунікаційних програм, а також, проведення консиліумів, обміну досвідом та розробки напрямків удосконалення неонатологічної  та перинатальної допомоги.

1.9. В організації роботи Центру передбачається співпраця з професійними асоціаціями, державними та міжнародними фондами, благодійними та громадськими організаціями України та зарубіжжя.

1.10. В рамках діяльності Центру передбачається налагодження наукової співпраці з провідними університетськими клініками та лікувальними закладами країн зарубіжжя з неонатології та перинатальної медицини, у тому числі, участь у реалізації міжнародних проектів, спрямованих на удосконалення неонатологічної та перинатальної допомоги; виконання спільних науково-дослідних проектів, клінічних досліджень; проведення науково-практичних конференцій та семінарів, зокрема – інтерактивних, з метою наближення існуючих підходів надання допомоги новонародженим в Україні до сучасних стандартів світової медицини.

1 11. Елементи дистанційного навчання з неонатології та перинатальної медицини (оглядові статті, лекції з набором тестових завдань) включаються окремим розділом у фаховий науково-практичний журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» (Свідотство про державну реєстрацію Серія КВ №18106-6906 від 2.09.2011 р.), який видається Університетом спільно с Асоціацією неонатологів України.

1.12. У своїй діяльності Центр керується законодавством України, нормативними актами МОЗ України та МОНМС України, Статутом Університету, наказами та розпорядженнями ректора Університету, а також, даним Положенням.

1.13. У Центрі ведеться обліково-звітна документація про діяльність Центру, що відповідає меті та завданням Центру.

1.14. Реорганізація та ліквідація Центру здійснюється за наказом по Університету.

 

2. Напрямки роботи Центру

 • навчальний
 • науково-дослідний
 • консультативно-лікувальний
 • організаційний
 • інтеграційний

 

3. Основні функції та завдання Центру

3.1.Навчально-методична робота

3.1.1. Підготовка та затвердження в установленому порядку навчальних планів та програм в системі додипломної та післядипломної освіти фахівців з неонатології та перинатальної медицини.

3.1.2. Здійснення підготовки спеціалістів з неонатології та перинатальної медицини згідно типових навчальних планів та програм додипломної, а також, післядипломної освіти в інтернатурі, на курсах спеціалізації, передатестаційних циклах, курсах тематичного удосконалення, курсах інформації та стажування.  

3.1.3. Впровадження системи безперервного післядипломного навчання для лікарів неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, анестезіологів, дитячих хірургів, інших суміжних спеціалістів, а також, медичних сестер та акушерок родопомічних та ЛПЗ з неонатології та перинатальної медицини.

3.1.4. Організація та впровадження елементів дистанційного навчання для лікарів, медичних сестер та акушерок на сервері дистанційного навчання Університету із залученням профільних фахівців інших ВНЗ України III - IV рівнів акредитації та закордонних партнерів.

3.1.5. Організація та проведення симуляційних тренінгів з первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги новонародженим, у тому числі, для лікарів неонатологів, дитячих анестезіологів, акушерів-гінекологів, анестезіологів пологових будинків, а також, медичних сестер та акушерок.

3.1.6. Створення презентацій, навчальних фільмів, методичних матеріалів, видання навчальної літератури для проведення занять та тренінгів відповідно до передбачених завдань Центру.

3.2. Науково-дослідна робота

3.2.1. Здійснення наукового пошуку та виконання НДР з питань невідкладної допомоги, інтенсивної терапії, догляду, вигодовування, лікування та реабілітації новонароджених, а також дітей інших вікових категорій, які мають в анамнезі перинатальну патологію.

3.2.2. Проведення спільних наукових досліджень з фаховими відділами інших ВНЗ та НДІ України та зарубіжжя.

3.3.Консультативно-лікувальна робота

3.3.1. Надання консультативної допомоги родопомічним та ЛПЗ області щодо впровадження сучасних принципів первинної реанімації, невідкладної допомоги та інтенсивної терапії новонароджених, які базуються на даних світового досвіду та сучасних рекомендаціях ВООЗ, результатах власних НДР, з урахуванням передбаченого чинними нормативними документами рівня регіоналізації перинатальної допомоги у даному закладі.

3.3.2. Підготовка та затвердження в установленому порядку, спільно з провідними спеціалістами практичної охорони здоров’я, локальних оперативних протоколів моніторингу, діагностики, лікування та реабілітації дітей з перинатальною патологією.

3.3.3. Консультативно-методична допомога у створенні програм організації моніторингу та реабілітації дітей з перинатальною патологією в анамнезі, у тому числі, з вродженими вадами розвитку, генними та хромосомними аномаліями, малою масою тіла, ретинопатіями, пошкодженнями слуху, неврологічною симптоматикою, а також тих, що народились від багатоплідної вагітності та із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій.

3.3.4. Впровадження у практику охорони здоров’я телекомунікаційної інформаційно-аналітичної системи. Допомога в організації консультування профільними спеціалістами складних неонатологічних випадків в on-line та телемедичному режимі..

3.3.5. Проведення консультативної роботи співробітниками кафедр Університету (за погодженням) для надання спеціалізованої консультативної допомоги новонародженим в неонатологічних відділеннях та відділеннях інтенсивної терапії новонароджених, а також, організація спеціалізованої консультативної допомоги із залученням інших фахівців (дитячого невролога, окуліста, отоляринголога, спеціаліста з функціональної діагностики тощо) відповідно до стандартів II-III рівнів перинатальної допомоги.

3.3.6. Участь у проведенні клініко-патологоанатомічних конференцій з аналізом документації  надання допомоги  новонародженим з  перинатальною патологією.

3.4. Організаційна робота

3.4.1. Участь, у складі робочих груп, у розробці та корекції клінічних настанов і протоколів МОЗ України стосовно напрямків невідкладної допомоги, інтенсивної терапії, лікування, реабілітації та моніторингу дітей з перинатальною патологією.

3.4.2. Участь у підготовці обласних та регіональних програм розвитку неонатології та перинатальної медицини.

3.4.3. Участь в організації вітчизняних і міжнародних семінарів, тренінгів та науково-практичних конференцій з проблем неонатології та перинатальної медицини.

3.4.4. Участь у проведенні атестації лікарів неонатологів всіх рівнів перинатальної допомоги спільно з атестаційними комісіями Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької облдержадміністрації.

3.4.5. Організація сан-освітньої роботі, участь у проведенні круглих столів, диспутів у ЗМІ, підготовка матеріалів для сайту Університету з питань  організації медичної допомоги новонародженим, перспектив розвитку неонатології та перинатальної медицини.

3.4.6. Розробка критеріїв ефективності та підготовка звітів про діяльність Центру.

 

 4. Центр має право

4.1. Вносити пропозиції керівництву Університету щодо:

 • співпраці на підставі договорів з державними та недержавнимиорганізаціями, закладами, міжнародними та закордонними установами, творчими колективами та спеціалістами з питань проведення наукових досліджень іпідвищення кваліфікації фахівців у галузі неонатології та перинатальної медицини;
 • морального та матеріального заохочення працівників Центру за зразкове виконання завдань і покладених на них функцій;
 • придбання для потреб Центру обладнання, манекенів, інвентарю тощо.

4.2. Вносити пропозиції щодо покращення надання допомоги новонародженим та дітям,  в анамнезі яких перинатальна патологія.

4.3. Використовувати у встановленому законодавством порядку майно, кошти та інші активи, добровільно передані фізичними та юридичними особами незалежно від їх форм власності та підпорядкування Університету, для розвитку матеріально-технічної бази Центру.

 

5. Управління Центром

5.1. Управління здійснює керівник Центру, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом по Університету.

5.2. Керівник Центру, за погодженням, здійснює управління всіма видами діяльності Центру.

5.3. Керівник Центру подає ректору Університету пропозиції щодо встановлення доплат та надбавок спеціалістам згідно чинного законодавства в межах затвердженого фонду оплати праці.

Матеріал готується.

Центр малоінвазивної хірургії та гінекології створено спільним наказом Головного управління охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації та Буковинського державного медичного університету «Про організацію Центру малоінвазивної хірургії та гінекології» (наказ від 31.05.2011 року № 05-О/230).

Створення Центру сприяло розширенню об'єму лапароскопічних операційних втручань – на даний час впроваджено лапароскопічні операції при пахових та стегнових грижах, грижах стравохідного отвору діафрагми, на стравоході, при деяких ускладненнях виразкової хвороби, злуковій хворобі. Більш широко виконуються операції при торакальній патології – спонтанному пневмотораксі, гемотораксі, плевритах, вперше розроблена та виконана трансторакальна нейрофренікотомія.

Із залученням гінекологів виконуються операційні втручання при неплідності, кістах яєчників, сальпінгітах, позаматковій вагітності, фіброміомах матки.

Активно впроваджуються лапароскопічні технології в ургентній хірургії, чого до створення Центру зробити не вдавалось – виконуються апендектомії, вісцероліз, вскриття та санація відмежованих гнійників очеревинної порожнини. Ці операції виконуються переважно співробітниками кафедри хірургії БДМУ. Саме співробітниками кафедри хірургії вперше на Буковині впроваджено виконання лапароскопічних оперативних втручань при холециститах, кістах та новоутвореннях черевної порожнини, цирозі печінки, грижах, при гінекологічній патології та вперше виконано малоінвазивні оперативні втручання при торакальній патології.

За час існування Центру виконано 833 малоінвазивних операційних втручання. На сьогоднішній день лапароскопічні операційні втручання виконують 12 співробітників хірургічного, 4 співробітники гінекологічного відділення Обласної клінічної лікарні та 5 співробітників кафедри хірургії університету. Ще 3 співробітники кафедри у 2012 році отримали відповідний сертифікат і приступили до виконання лапароскопічних операційних втручань.

Перелік лапароскопічних втручань, які виконуються у Центрі:

 • Лапароскопічні холецистектомії з приводу хронічного калькульозного холециститу;
 • Лапароскопічні холецистектомії з приводу гострого калькульозного холециститу;
 • Лапароскопічні холецистектомії з приводу поліпозу жовчного міхура;
 • Відеолапароскопії з необхідністю конверсії при патології жовчного міхура;
 • Лапароскопічні апендектомії з приводу гострого апендициту;
 • Відеолапароскопії з необхідністю конверсії при гострому апендициті;
 • Лапароскопічні апендектомії з приводу хронічного апендициту;
 • Діагностичні лапароскопії при гострій хірургічній патології з переходом на лапаротомію;
 • Діагностичні лапароскопії при канцероматозі з біопсією;
 • Лапароскопічне дренування скопичень жовчі під печінкою;
 • Лапароскопічні втручання з приводу гострого панкреатиту;
 • Лапароскопічні втручання з приводу діафрагмальної грижі;
 • Лапароскопічне видалення кісти печінки;
 • Лапароскопії при травмах органів черевної порожнини;
 • Лапароскопічне видалення апудоми передочеревинного простору;
 • Лапароскопічне видалення гемангіоми тонкої кишки;
 • Пункція та дренування відмежованих рідинних скопичень під контролем УЗД та рентгеноскопії;
 • Лапароскопічні оперативні втручання з приводу гінекологічної патології:
 • позаматкова вагітність;
 • тубектомія;
 • кістектомія;
 • сальпінголізис;
 • фенестрація яєчника;
 • діагностична лапароскопія при гінекологічній патології
 • Торакоскопічні операції.

Наявне оснащення Центру використовується також у навчальному процесі зі студентами 4 та 6 курсів, які мають можливість спостерігати за виконанням сучасних малоінвазивних операцій, що включені в навчальні програми; для підготовки лікарів-інтернів, які активно приймають участь у виконанні малоінвазивних операційних втручань в якості асистентів, а також клінічних ординаторів, які самостійно виконують окремі етапи операційного втручання, при проведенні циклів передатестаційного навчання. При проведенні циклів передатестаційного навчання лікарів (4-5 за навчальний рік) значний акцент робиться на впровадження сучасних малоінвазивних технологій в лікуванні різної патології. Курсанти мають змогу спостерігати за виконанням операцій через створену кафедрою систему прямої відеотрансляції з операційної у навчальну аудиторію та приймати безпосередню участь у таких операціях, що значно підвищує інформативність навчання та престиж курсів.

На базі Центру організовано проведення курсів тематичного удосконалення з малоінвазивної хірургії з видачею сертифікатів про можливість виконання таких операційних втручань. Курси пройшли 9 лікарів області, а також 5 співробітників університету, які отримали відповідні сертифікати.

Співробітниками кафедри хірургії надана консультативна допомога Заставнівській ЦРЛ щодо комплектації лапароскопічного оснащення, його функціонування та започатковано виконання лапароскопічних операційних втручань. Налагоджена спільна робота з асоціацією ендоскопістів Чернівецької області щодо специфіки обстеження хворих, які направляються в Центр та можливості ендоскопічних малоінвазивних втручань на органах травлення.

Узагальнені результати малоінвазивних оперативних втручань опубліковані у наукових роботах, доповідаються на науково-практичних форумах різного рівня. На підсумкові колегії Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької облдержадміністрації з роботи хірургічної служби області робота Центру отримала позитивну оцінку.

Обласний Центр ендоурології та літотрипсії створено на базі урологічного відділення Обласної комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» та кафедри хірургії та урології Буковинського державного медичного університету (спільний наказ Головного управління охорони здоров’я Чернівецької облдержадмністрації та Буковинського державного медичного університету № 30/02-0 від 25.01.11р.).

Центр було створено з метою покращання якості, ефективності лікування, зменшення інвалідності, збільшення тривалості життя хворих з урологічною патологією шляхом створення умов раціонального використання кадрового та матеріально-технічного ресурсу лікувально-профілактичних закладів області та Буковинського державного медичного університету, впровадження відповідних сучасних технологій лікування, зокрема літотрипсії, малоінвазивної ендоскопічної хірургії, тощо.

Організаційно-методичне керівництво Центру здійснює завідуючий відділення урології ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» Арійчук Ігор Корнійович та завідувач курсу урології, професор кафедри хірургії та урології Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Федорук Олександр Степанович.

До складу Центра функціонально входять:

 • урологічний кабінет обласної консультативної поліклініки;
 • урологічні кабінети міських поліклінік;
 • клініко-біохімічна лабораторія ЛШМД;
 • рентгенологічне відділення ЛШМД;
 • кабінет функціональної діагностики;
 • відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії
 • кабінет ультразвукових досліджень ЛШМД.

У разі необхідності може бути задіяне відділення променевої діагностики обласного діагностичного центру.

Обласний Центр ендоурології та літотрипсії надає планову допомогу дорослим відповідно до переліку захворювань і об’єму операційних втручань та невідкладну урологічну допомогу дорослим жителям області та жителям м. Чернівці цілодобово та у всі дні тижня. В екстрених та планових випадках (сечокам’яна хвороба) Центр надає допомогу дітям області та м. Чернівці шляхом дистанційного ударно-хвильового дроблення конкрементів.

У травні 2011 року центр був обладнаний сучасним апаратом для дистанційної літотрипсії (дроблення) Duet Magna фірми Direx Group (Ізраїль) з блоками ультразвукової та рентген-діагностики. Окрім того, центр оснащено трансуретральним резектоскопом фірми Karl Storz, уретеронефроскопом фірми Olympus, лапароскопічною стійкою фірми Karl Storz, апаратом для контактної літотрипсії фірми Karl Storz “Calculase”, апаратом для ультразвукової діагностики фірми ЕМАНСІС.

Центр є клінічною та навчальною базою БДМУ, а також основною базою для підготовки лікарів-інтернів на очному та заочному циклах.

Працівники Центру впроваджують в практику сучасні методи діагностики і лікування урологічних захворювань, розробляють та впроваджують локальні протоколи лікування урологічних хворих, надають консультативну, організаційну та методичну допомогу міським та районним урологічним кабінетам та відділенням урології.

Впровадження нових технологій дало змогу покращити надання допомоги хворим з сечокам’яною хворобою. Велика кількість хворих не потребує матеріальних затрат для виїзду за межі області для лікування. Значно зменшився термін непрацездатності хворих із сечокам’яною хворобою (в середньому 1 випадок складає 6 днів).

Перелік категорій хворих, які підлягають скеруванню на обстеження та лікування в обласний центр охоплює весь спектр урологічних захворювань, яким, за діючими клінічними протоколами, можливе проведення малоінвазивного операційного лікування як в екстрених, так і в планових випадках. Діагностичні заходи та операційні втручання різноманітні, доповнені власними розробками техніки ендоскопічних урологічних операцій, які захищені патентами України.

Діагностичні заходи, які проводяться у Центрі:

 • ультразвукове дослідження органів сечостатевої системи, в тому числі в екстрених випадках (травматичні пошкодження нирок, сечового міхура та уретри, гостра затримка сечі).
 • рентгенологічні обстеження (оглядова, екскреторна урографія, низхідна і висхідна цистографія, уретрографія, ретроградна та антеградна уретеропієлографія).
 • діагностична уретроскопія, цистоскопія, уретеропієлоскопія.
 • бак. засів сечі на флору і чутливість до антибіотиків.

 

Види операційних втручань, які проводяться в Центрі:

 1. Дистанційна ударно-хвильова літотрипсія конкрементів нирок та сечоводів.
 2. Контактна уретеролітотрипсія у випадку наявності рентгеннеконтрастних конкрементів сечоводу або конкрементів, які не підлягають дистанційному дробленню.
 3. Ендоскопічна уретеролітоекстракція.
 4. Балонна дилатація стриктур сечоводів.
 5. Ендоскопічне стентування сечоводів.
 6. Ендоскопічна корекція аномалій розвитку сечоводів.
 7. Трансуретральна резекція простати та простатектомія при доброякісній гіперплазії передміхурової залози.
 8. Трансуретральна тунелізація простати при раку, склерозі простати.
 9. Трансуретральна літотрипсія конкрементів сечового міхура та уретри.
 10. Трансуретральна резекція сечового міхура при пухлинах.
 11. Трансуретральна коагуляція дивертикулів сечового міхура.
 12. Трансуретральна резекція інтрамурального відділу сечоводу при уретероцеле, раку сечового міхура та простати з проростанням у відповідний відділ сечоводу.
 13. Ургентна зупинка кровотеч з органів сечостатевої системи.
 14. Трансуретральна ліквідація тампонади сечового міхура.
 15. Внутрішня оптична уретротомія при стриктурах уретри.
 16. Дистанційна ударно-хвильова терапія хвороби Пейроні.

Дистанційна ударнохвильова літотрипсія проводиться з дня встановлення апарату (26.05.2011 р.). Трансуретральні операції на передміхуровій залозі, сечовому міхурі та уретрі проводяться з дня заснування Центру.

За період існуванння центру (2011-2012 рр.) прооперовано 1128 хворих, проведено 958 трансуретральних резекцій простати та сечового міхура, 181 дистанційна ударно-хвильова літотрипсія, 96 контактних літотрипсій. При цьому операційна активність за 9 міс 2012 року досягла 63,5%, що значно вище, ніж середня в аналогічних профільних відділеннях по Україні.

Центральна науково-дослідна лабораторія створена з метою покращання методичного забезпечення та підвищення ефективності наукових досліджень в галузі фундаментальної та клінічної медицини відповідно до ухвали Вченої ради університету від 30.08.2011 р. (протокол № 1) з 01 січня 2012 року при кафедрі патологічної фізіології в межах загальної чисельності університету (наказ ректора № 09-О від 2.12.2011 р.).

Пріоритетним напрямом роботи ЦНДЛ є дослідження патофізіології нирок та водно-сольового обміну.

Завідувач центральної науково-дослідної лабораторії – д.мед.н., професор Роговий Ю.Є.

До складу ЦНДЛ входять:

 • Лабораторія патофізіологічних та біохімічних досліджень (відповідальна – ст. лаб. Оленович Л.В.);
 • Операційна. Лабораторія дослідження функції нирок (відповідальний – доц. Дорошко В.А.);
 • Лабораторія полум’яної фотометрії (відповідальна – доц. Філіпова Л.О.);
 • Віварій (відповідальні – доц. Дікал М.В., ас. Слободян К.В.).

На базі центральної науково-дослідної лабораторії виконується планова науково-дослідна робота кафедри патологічної фізіології “Патогенетичне лікування дисфункції проксимального відділу нефрона та синдрому втрати іонів натрію з сечею, попередження розладів клубочково-канальцевого, канальцево-канальцевого балансу та тубуло-гломерулярного зворотного зв’язку за умов впливу екологічно несприятливих чинників”.

На базі ЦНДЛ впроваджені методи досліджень:

 • патофізіологічні (моделювання сулемової нефропатії, гемічної і тканинної гіпоксії із введенням 2,4-динітрофенолу, гепаторенального синдрому);
 • функціональні (дослідження функції нирок за умов водного діурезу та навантаження 3% розчином хлориду натрію із визначенням 45 показників функції нирок);
 • біохімічні (визначення малонового альдегіду, дієнових кон’югатів, активності супероксиддисмутази, каталази, глютатіонпероксидази, білка за методом Лоурі, активності сукцинатдегідрогенази, сумарної, ферментативної, неферментативної фібринолітичної активності, необмеженого протеолізу за лізисом азоальбуміну, азоказеїну, азоколу, визначення концентрації креатиніну в сечі та плазмі крові, білка в сечі);
 • хімічні (визначення концентрації іонів натрію та калію),
 • статистичні (визначення середньої арифметичної, стандартної похибки, показника достовірності, кореляційний, регресійний, багатофакторний регресійний та метааналіз).

У 2012 році колективом ЦНДЛ опубліковано 15 робіт: 2 монографії, 7 статей, 3 тез, отримано 1 позитивне рішення на винахід, направлено 2 заявки на нововведення.

ЦНДЛ співпрацює та на її базі проводять дослідження кафедри:

 • біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії (доц. Дікал М.В.);
 • медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки (ас. Вепрюк Ю.М.);
 • фармакології (доц. Філіпець Н.Д., ас. Копчук Т.Г.);
 • фармації (доц. Геруш І.В.);
 • внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (ас. Залявська О.В.);
 • медичної та фармацевтичної хімії (ас. Велика А.Я.);
 • фізіології ім. Я.Д.Кіршенбалата (ас. Гордієнко В.В.);
 • патоморфології (проф. Давиденко І.С.);
 • хірургії (проф. Білоокий В.В.).

На базі ЦНДЛ створені сприятливі умови для виконання дисертаційних робіт співробітників університетут та здобувачів:

 • докт. дисерт. – Грицюк М.І.,
 • докт. дисерт. -  Доцюк Л.Г.,
 • канд. дисерт. – Незборецький І.В.,
 • канд. дисерт. – Белявський В.В.,
 • канд. дисерт. – Колесник О.В.,
 • канд. дисерт. – Копчук Т.Г.,
 • канд. дисерт. – Слободян К. В.,
 • канд. дисерт. – Вепрюк Ю.М.
Вівторок, 11 грудня 2012 19:27

Міжнародна діяльність

 

Буковинський державний медичний університет займає гідне місце на європейській арені. БДМУ є визнаним членом Міжнародної Асоціації освітніх університетів (IAEU), Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Асоціації університетів Карпатського регіону (ACRU) і Великої Хартії Університетів.

Міжнародна діяльність університету спрямована на організацію та проведення конференцій з міжнародною участю, участь студентів, викладачів та молодих науковців університету у наукових конференціях і форумах за кордоном, стажування викладачів та студентів у закордонних медичних установах, розширення науково-освітньої співпраці університету та підписання угод про співробітництво.

1. Угоди про співробітництво

На сьогоднішній день Буковинський державний медичний університет підписав 27 угод про співробітництво в науковій сфері з наступними вищими навчальними закладами:

Країна

Навчальний заклад або його підрозділи, з якими підписано угоду про співробітництво

Дата підписання угоди

Головний напрямок співробітництва

Румунія

Університет медицини та фармації «Віктор Бабеш»

14.04.2006

Реалізація спільних навчальних та дослідницьких програм.

Німеччина

Університет м. Любек

26.06.2006

Розвиток і поглиблення наукової і академічної співпраці між університетами.

Російська Федерація

Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова

01.02.2007

Науково-педагогічна співпраця шляхом організації спільної діяльності.

Польща

Жешувський університет

10.10.2007

Проведення спільних наукових досліджень, обмін студентами та професорсько-викладацьким складом.

Польща

Національний інститут туберкульозу та захворювань легень м. Варшава

01.04.2009

Сприяння співпраці в галузі освіти, організація програм обмінів між двома установами.

Польща

Варшавський медичний університет

22.04.2009

Встановлення співпраці і освітнього обміну.

Республіка Молдова

Придністровський державний університет ім. Т.Г.Шевченко

06.07.2009

Обмін досвідом, інформацією та навчально-методичною літературою; робота над спільними навчальними та дослідницькими проектами.

США

Валейський університет штату Юта

16.07.2009

Сприяння культурному обміну та розвитку співпраці в сфері освіти.

Румунія

Університет «1 грудня 1918» м. Алба Юлія

04.08.2009

Сприяння співпраці в галузі освіти, організація програм обмінів між двома установами.

Грузія

Науково-дослідний інститут педіатрії ім. І.Пагава

30.11.2009

Організація співробітництва у сфері навчальних та науково-дослідних програм в галузі неонатології та перинатальної медицини, а також програм обміну між університетами.

Греція

Освітня установа «ФІТІЛА»

02.12.2009

Залучення та організаційний супровід навчання студентів з можливостями використання освітніх програм Університету.

Республіка Молдова

Державний університет медицини і фармації ім. Ніколає Тестеміцану

01.07.2010

Обмін студентами та офіційними делегаціями, проведення спільних фундаментальних та прикладних наукових досліджень в області медицини, організація спільних наукових симпозіумів та конференцій.

Грузія

Університет «ВІТА» м. Тбілісі

05.07.2010

Організація співробітництва у сфері навчальних та науково-дослідних програм в галузі неонатології та перинатальної медицини, а також програм обміну між університетами.

Великобританія

BRITEL ACADEMY

11.04.2011

Організація співпраці у галузі освіти та програм обмінів між двома установами.

Польща

Білостоцький медичний університет

28.04.2011

Співпраця в науково-освтіній сфері, організація спільних досліджень, проведення спільних конференцій, симпозіумів та конгресів.

Румунія, Україна

Сучавський університет «Штефан чел Маре»,

Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича

09.06.2011

Створення Буковинського університетського консорціуму

Франція

Університет Монпельє 1

11.07.2011

Організація мобільності студентів та викладачів, реалізація наукових обмінів.

США

Медична школа Університету Нью-Мексико

15.11.2011

Обмін студентами.

Казахстан

Алматинський державний інститут вищої медичної освіти

14.12.2011

Розвиток і зміцнення співпраці в науково-освітній сфері.

Узбекистан

Самаркандський медичний інститут

02.02.2012

Проведення спільної науково-дослідної роботи, обмін професорсько-викладацьким складом.

Азербайджан

Азербайджанський медичний університет

09.02.2012

Обмін навчально-методичною літературою, участь в спільних навчальних та дослідницьких проектах, обмін професорсько-викладацьким складом.

Грузія

Тбіліський державний медичний університет

22.02.2012

Розвиток і зміцнення співпраці в науково-освітній сфері.

Російська Федерація

Казанський державний медичний університет

20.03.2012

Співпраця в науково-освітній сфері.

Російська Федерація

Новосибірський державний медичний університет

02.04.2012

Співпраця в науково-освітній сфері, обмін досвідом в сфері вищої медичної освіти.

Німеччина

Університет прикладних наук м. Любек

13.04.2012

Співпраця в науково-освітній сфері.

Російська Федерація

Північно-Осетинська державна медична академія

07.05.2012

Співпраця в науково-освітній сфері, обмін досвідом в сфері вищої медичної освіти.

Російська Федерація

Волгоградський державний медичний університет

26.07.2012

Співпраця в науково-освітній сфері, обмін досвідом в сфері вищої медичної освіти.

 

2. Проведення освітніх і наукових обмінів, спільних наукових досліджень, стажування та навчання за кордоном науково-педагогічних кадрів та студентів.

Буковинський державний медичний університет проводить масштабну науково-дослідну роботу, як самостійно, так і в співробітництві із зарубіжними партнерами. У 2012 році наш Університет провів 8 спільних досліджень, а саме:

1. Кафедрою анатомії людини проводяться спільні дослідження з Белгородським державним університетом в напрямку вивчення пренатального онтогенезу нервової системи та опорно-рухового апарату.

2. Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології проводить клінічне випробовування для BioCryst pharmaceuticals, inc. «Трьохфазове багатоцентрове, змішане, сліпе дослідження ефективності і безпеки перамівіру для внутрішньовенного введення як додаток до стандартної терапії дорослих, які були госпіталізовані з приводу грипу. Дослідження ефективності і безпеки перамівіру для внутрішньовенного введення як додаток до стандартної терапії дорослих, які були госпіталізовані з приводу грипу».

3. Кафедра внутрішньої медицини проводить спільне дослідження з Інститутом туберкульозу та захворювань легень м. Варшава, Польща, на тему: «α1-антитрипсин у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень».

4. Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини бере участь у проведенні міжнародних клінічних дослідженнях «SIGNIFY» та «HOPE-3».

5. Кафедра пропедевтики дитячих хвороб проводить спільне клінічне дослідження з фірмою «Фарманет», Швейцарія.

6. Кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки вивчає корегувальну дію тетрапептиду епіталону на хроноритмічні особливості деяких органів ендокринної системи та нирок спільно з Санкт-Петербурзьким Інститутом біорегуляції та геронтології СЗО РАМН.

7. Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології спільно із компанією «Пароксель» досліджує вплив препарату «Ексенатид» на зниження частоти серцево-судинних подій (протокол ВСВ – 109).

8. Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії виконує спільну науково-дослідну роботу «Топографо-анатомічні закономірності гепатолігаментарного комплексу в онтогенезі людини» разом із кафедрою анатомії Університету медицини та фармації ім. Н. Тестеміцану, Республіка Молдова.

Щороку студенти нашого університету 4-го та 5-го років навчання беруть участь у програмі стажування «Студенти-медики без кордонів» під егідою Ліонського Клубу, у програмі двостороннього обміну між БДМУ та Університетом м. Любек, проходять практику в Університетському госпітальному центрі м. Монпельє. У 2012 році 18 студентів взяли участь у вищезазначених програмах, пройшовши стажування у кращих клініках Австрії, Німеччини та Франції.


3. Участь у міжнародних конференціях, семінарах, фестивалях, виставках в Україні та за кордоном.

Викладачі та студенти університету займаються активною дослідницькою діяльністю, представляючи результати своїх досліджень на міжнародних конференція, форумах, семінарах. У 2011 році студенти нашого університету представили свої роботи на наступних конференціях:

 • Міжнародна медична студентська конференція, яка відбулася 12-15 травня 2011 р. в м. Софія, Болгарія;
 • XI Міжнародниймедичний конгрес для студентів та молодих науковців, який відбувся 13-14 травня 2011 р. в м. Познань, Польща;
 • Міжнародний студентський конгрес медичних наук, який відбувся 7-10 червня 2011 р. у м. Гронінген, Нідерланди;
 • VI Міжнародний студентський медичний конгрес, який відбудеться 14-17 липня 2011 р.у м. Нови Сад, Сербія;
 • Європейська медична студентська конференція, яка проходила з 28 серпня по 1 вересня 2011 року в м. Ляйден, Нідерланди;
 • З’їзд молодих науковців Європи, який відбувся 16-18 вересня 2011 р. у м.Порту, Португалія;
 • XXIIЄвропейська медична конференція, яка відбулася 21-24 вересня 2011 р. в м. Берлін, Німеччина;
 • VIII Міжнародний симпозіум «Досягнення в юридичній медицині», який проходив в період з 26 вересня по 1жовтня 2011 р. в м. Франкфурт, Німеччина;
 • ХІІІ Міжнародна медична студентська конференція, яка відбулася 10-13 листопада 2011 р. у м. Крайова, Румунія.

Багато викладачів нашого Університету взяли участь у різноманітних з’їздах науковців, таких як «Запалення і рак», м. Гамбург (Німеччина); VI міжнародний конгрес з репродуктивної медицини, м. Москва (Російська Федерація); щорічний з’їзд Європейської асоціації урологів, м. Париж (Франція); Світовий конгрес з гінекологічної ендокринології, м. Флоренція (Італія); І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання медицини», м. Баку (Азербайджан); ХХХІ та ХХХІІ міжнародна науково-практична школа-конференція медиків, м. Бакуріані (Грузія); міжнародна конференція Американської асоціації репродуктивної медицини і Європейського товариства репродукції людини та ембріології, м. Кортіна-д’Ампеццо (Італія); всесвітній конгрес з гінекології, безпліддя та перинатології, м. Барселона (Іспанія); щорічна зустріч Європейського товариства репродукції людини і ембріології (ESHRE), м. Стамбул (Туреччина); щорічний з’їзд Американської асоціації репродуктивної медицини, м. Сан Дієго (США); IV міжнародна науково-практична конференція «Допоміжні репродуктивні технології (ДРТ) в Казахстані. Сучасність та майбутнє», м. Алмати (Казахстан); ХІ Міжнародний конгрес медичних наук для студентів та молодих лікарів, м. Софія (Болгарія); IV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих лікарів «MedEspera 2012», м. Кишинів (Молдова); ХХV Міжнародний конгрес з курсом ендоскопії «Нові технології в діагностиці та лікуванні гінекологічних захворювань», м. Москва (Російська Федерація); з’їзд Європейського панкреатологічного клубу, м. Прага (Чехія); конференція «Європейської організації високого тиску» (ESH2012), м. Лондон (Великобританія); 37-ий Міжнародний конгрес Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS 2012), м. Севілья, Іспанія; XXIІІ Європейська медична студентська конференція, м. Берлін (Німеччина); міжнародна конференція «Актуальні питання морфології», присвячена 100-річчю з дня народження професора Б.З. Перлина, м. Кишинів (Молдова); ХІІІ Всеросійський науковий форум «Мати і дитина 2012», м. Москва (Російська Федерація); міжнародна конференція «Досягнення в пульмонології», м. Вроцлав (Польща); 2-ий Міжнародний конгрес з неврології та нейроепідеміології, м. Ніцца (Франція). Результатом участі у даних міжнародних заходах є 177 надрукованих праць у закордонних виданнях.


4. Інші види міжнародної діяльності.

5-7 грудня 2012 року Буковинський державний медичний університет організував Міжнародну конференцію “Медична освіта на пострадянському просторі та європейський досвід”. Під час конференції було обговорено найбільш актуальні та нагальні питання щодо покращання підготовки майбутніх лікарів, провізорів, фармацевтів та щодо подальшої співпраці між медичними вишами. У конференції взяли участь ректори та проректори вищих медичних навчальних закладів України, Росії, Білорусії, Румунії, Молдови, Узбекистану, Казахстану, Грузії, Німеччини та США. В рамках даного заходу проведено он-лайн конференції між Буковинським державними медичним університетом, Медичною школою університету Нью-Мексико (США), Університетом м. Любек (Німеччина), Самаркандським державним медичним університетом (Узбекистан) та Психіатричною службою кантону Тургау (Швейцарія).

Буковинський державний медичний університет приймав професорів з Російської Федерації, Швеції, Німеччини, Молдови, Австрії та Італії. 23-26 травня 2012 р. організовано візит проф. Герберта Ерінгера, президента Ліонського Клубу Австрії, до БДМУ, під час якого проведено перемовини щодо участі нашого Університету у програмі «Студенти-медики без кордонів».

5-10 вересня 2012 р. організовано візит проф. Хелени Сілверблатт, директора центру суспільно-психічного здоров’я при Університеті штату Нью-Мексико, до БДМУ, під час якої було обговорено налагодження академічних обмінів між нашими університетами та питання подальшої співпраці.

23-26 вересня 2012 р. організовано візит делегації з Університету м. Любек (Німеччина) в рамках підписаної угоди про співробітництво.

Буковинський державний медичний університет проводить масштабну роботу у сфері набору іноземних громадян на навчання. Щороку представники Університету проводять рекламну кампанію в Республіці Індія, Нігерії, Гані та інших країнах, організовуючи зустрічі з майбутніми абітурієнтами та їх батьками та надаючи інформацію про навчання в БДМУ та систему навчання в Україні в цілому. На сьогоднішній день в нашому навчальному закладі здобувають вищу освіту 801 іноземний громадянин із 37 країн світу.

Вівторок, 11 грудня 2012 18:42

Сучасні технології навчання

Сучасний стан суспільного розвитку, однією з особливостей якого виступає багаторазове збільшення інформаційних потоків, змушує формулювати принципово нові пріоритети в підготовці спеціалістів вищої школи, в т.ч. медичної. Для інформаційного суспільства, як суспільства економіки знань та глобальної компетентності, характерні такі особливості (Морзе Н.В., 2008):

 • обсяг знань, що породжується у світовому співтоваристві, подвоюється кожні два-три роки;
 • обсяг інформації, що пересилається через штучні супутники Землі упродовж двох тижнів, достатній для заповнення 19 млн. томів;
 • у індустріально розвинутих країнах учні під час закінчення середньої школи одержують більше інформації, ніж їхні бабусі й дідусі за все життя;
 • у наступні три десятиліття відбудеться стільки ж змін, скільки їх було за останні триста десятиріч тощо.

Інформаційне суспільство вимагає від освіти під час підготовки конкурентноздатних фахівців не лише нових умінь і знань, але й перебудови стратегічної діяльності, спрямованої на врахування зазначених особливостей. Саме тому, одним із найважливіших завдань державного рівня та освіти в цілому є інформатизація суспільства та підготовка фахівців, що володіють сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу потребує змін у методиці викладання всіх дисциплін. Це пов’язано з тим, що викладач перестає бути для студента єдиним джерелом отримання знань. Нині багато інформації можна знайти в мережі Інтернет. Орієнтація на формування репродуктивних навичок, таких як запам’ятовування та відтворення, за традиційного навчання замінюється на розвиток умінь співставлення, синтезу, аналізу, оцінювання виявлення зв’язків, планування, групової взаємодії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У таких умовах зміни мають торкнутися методики проведення аудиторних занять та організації самостійної роботи. Інформаційно-комунікаційні технології посилюють роль методів активного пізнання та дистанційного навчання. За вимогами Болонського процесу збільшується частка самостійної роботи студентів у навчальних програмах усіх дисциплін. Інформаційно-комунікаційні та дистанційні технології навчання дають змогу забезпечити студентів електронними навчальними ресурсами для самостійного опрацювання, завданнями для самостійного виконання, реалізувати індивідуальний підхід до кожного студента тощо.

Використання дистанційних технологій в умовах кредитно-модульної системи дає можливість (Бацуровська І.В., 2011):

а) студентам – вибирати зручний час для вивчення й засвоєння навчальних дисциплін, самостійно здійснювати дистанційно-модульний контроль та аналіз своєї навчальної діяльності,

б) викладачам – систематично керувати навчальною роботою студентів, контролювати й аналізувати їх діяльність за кожним модулем навчальної дисципліни, що стимулює студента якісно освоювати зміст вищої освіти.

На теперішній час найпоширенішими дистанційними технологіями підтримки навчального процесу у вищій школі є (Толочко В.М., 2009):

 • кейс-технології;
 • телевізійно-супутникова технологія;
 • мережеві інформаційно-комунікаційні технології.

У вищій медичній освіті найчастіше використовуються телевізійно-супутникові та мережеві інформаційно-комунікаційні технології. Серед останніх найбільшого застосування набули спеціалізовані інформаційні системи, які називають системами управління навчанням (learning management system, LMS) або, інколи, програмно-педагогічними системами. Нині є доволі широкий спектр розроблених систем управління навчанням, які поширюють як на комерційній основі (WebCT, Blackboard, Microsoft Learning Gateway тощо), так і вільно (ATutor, OLAT, Sakai, MOODLE)

У Буковинському державному медичному університеті для забезпечення студентів, лікарів(провізорів)-інтернів та лікарів-курсантів електронними навчальними матеріалами, організації та керування самостійною роботою, автоматизованого тестування використовується модель інтеграції денної форми навчання з мережевими інформаційно-комунікаційними технологіями навчання на базі LMS «MOODLE».

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – система управління навчанням або віртуальне навчальне середовище. Це вільний (розповсюджується за ліцензією GNU GPL) веб-додаток, що надає можливість створювати сайти для онлайн-навчання. Дана система реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та учнями, підходить для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання. MOODLE перекладена на десятки мов, в т.ч. на українську. Система використовується в 50 тис. навчальних закладах у понад 200 країнах світу.

Впровадження в навчальний процес БДМУ даної системи розпочато у травні 2010 року, коли була створена робоча група з розробки заходів щодо впровадження дистанційних технологій в навчальний процес. Робочою групою вивчено правові, організаційно-методичні, наукові та технічні засади використання дистанційних технологій, на підставі чого був розроблений відповідний план заходів.

Згідно з розробленим планом була вивчена технічна можливість експлуатації навчального інтернет-середовища «MOODLE» студентами університету, для чого у вересні 2010 року було проведене відповідне анкетування. За результатами опитування було встановлено, що у майже 70% студентів, які навчалися на той час в БДМУ, є персональний комп’ютер (ноутбук) і є можливість доступу до мережі Інтернет (рис. 1).

Рис. 1. Результати опитування студентів щодо можливість експлуатації навчального інтернет-середовища (вересень 2010 р.).

Примітка: Результати подані у відсотках, загальна кількість опитаних – 1151 особа. А – «Чи є у Вас власний комп’ютер чи ноутбук?», Б – «Чи є у Вас можливість доступу до мережі «Internet».

Такі результати анкетування дозволи зробити висновок, що більшість студентів матимуть технічну можливість користуватися навчальним веб-контентом. Решта студентів на той час могла користуватися послугами 17 комп’ютерних класів БДМУ.

У жовтні 2010 року був запущений сервер дистанційного навчання (moodle.bsmu.edu.ua), на якому була створена навігаційна карта у розрізі факультетів, спеціальностей (напрямів), курсів та навчальних дисциплін у відповідності до робочих навчальних планів (рис. 2).

Рис. 2. Стартова сторінка серверу дистанційного навчання БДМУ

У листопаді 2010 року розроблено та затверджене Вченою радою університету «Тимчасове положення про електронний навчальний курс у середовищі MOODLE на сервері дистанційного навчання Буковинського державного медичного університету». Даним положенням було визначено, що електронний навчальний курс (ЕНК) – це комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг, створених для організації індивідуального та групового навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Електронний навчальний курс складається з таких розділів:

Загальна інформація – розділ, який містить інформацію про кафедру, а також інші довідкові матеріали для студента. У розділі наводяться мета та завдання вивчення навчальної дисципліни, зміст навчальної програми, тематичні плани лекцій та практичних занять, критерії оцінювання тощо.

Тематичні розділи, які створюються відповідно до тематичного плану практичних занять з певної навчальної дисципліни, а також тем для самостійного вивчення. Кожен тематичний модуль містить навчально-методичні ресурси (методичні вказівки, конспект, наочні матеріали, матеріали для самоконтролю тощо).

Структура розділів електронного навчального курсу

Розділ «Загальна інформація» містить такі обов’язкові складові частини:

 • посилання на веб-сторінку кафедри;
 • графік відробіток та консультацій;
 • довідник для студента з відповідної навчальної дисципліни;
 • глосарій (тлумачний словник) з навчальної дисципліни.

Кожен «Тематичний розділ» містити такі обов’язкові складові частини:

 • методична вказівка для студента для самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття, в якій обов’язково зазначаються:
 1. Актуальність теми;
 2. Тривалість заняття;
 3. Навчальна мета (знати, вміти, засвоїти);
 4. Питання для самоконтролю;
 5. Література (основна, додаткова).
 • конспект – структурований електронний навчальний матеріал, зміст якого надає студенту теоретичні відомості з теми практичного заняття у повному обсязі.
 • наочні матеріали (зображення – навчальні таблиці, мікрофотографії, рентгенограми; відеоролики, анімація, аудіо, презентації тощо)
 • тестові завдання для самоконтролю, які дають можливість студенту самостійно пройти тестування в режимі реального часу (on-line).

Схематична структура електронного курсу наведена на рис. 3.

Наступним етапом було навчання науково-педагогічних працівників університету вмінням на навичкам роботи в середовищі «MOODLE». Для цього упродовж двох місяців (грудень 2010 р. – січень 2011 р.) в комп’ютерних класах університету проводилися семінари-тренінги «Розробка та експлуатація електронних навчальних курсів у середовищі “Moodle”», на яких пройшли підготовку близько 120 викладачів. Крім того, подібні семінари проводилися зі слухачами «Школи молодого викладача».

Упродовж весняного семестру 2010/2011 н.р. співробітниками університету було здійснено наповнення серверу дистанційного навчання електронними навчально-методичними матеріалами.

Створення та удосконалення існуючих електронних навчальних курсів здійснюється на постійній основі. Сьогодні на сервері дистанційного навчання експлуатуються більше 1500 електронних навчальних курсів, загальний об’єм яких складає близько 500 Гб інформації. Окремо слід зазначити, що окрім україномовних ресурсів на сервері розміщені електронні навчальні курси англійською мовою, оскільки в університету більше 700 іноземних громадян.

На даний час на сервері дистанційного навчання зареєстровано понад 5000 студентів, лікарів(провізорів)-інтернів та лікарів-курсантів, які шляхом авторизації мають цілодобовий та безкоштовний доступ до електронних навчально-методичних матеріалів по мережі Інтернет.

Рис. 4. Загальний вигляд електронного навчального курсу на сервері дистанційного навчання БДМУ.

Примітка: вверху посередині розміщено розділ «Загальна інформація», нижче тематичні розділи – «Основні симптоми гематологічної патології», «Гострі лейкемії», «Хронічні лейкемії» і т.д.

Рис. 5. Методичні вказівки для студентів.

Рис. 6. «Конспект» - структурований електронний навчальний матеріал, зміст якого надає студенту теоретичні відомості з теми практичного заняття у повному обсязі.

На сервері дистанційного навчання викладачі мають змогу представити наочні матеріали у вигляді навчальних таблиць (рис. 7), презентацій лекцій (рис. 8), відеороликів (рис. 9, 10). Це дає змогу з посилити інтерес студентів до навчального матеріалу, покращити його засвоєння, а на практичному (семніарському) занятті оптимальніше використати відведений час. Крім того, мультимедійні ресурси дозволяють студентам вже на етапі підготовки до навчального заняття ознайомитися з 3D анатомічними моделями, у відеорежимі побачити методики проведення клінічного чи лабораторно-інструментального обстеження пацієнта, хід виконання експериментів, прослухати аудіолекції.

Рис. 7. Наочні матеріали у вигляді навчальної таблиці.

Рис. 8. Наочні матеріали у вигляді презентації лекції.

Рис. 9. Наочні матеріали у вигляді відеороликів (методика клінічного обстеження пацієнта).

Рис. 10. Наочні матеріали у вигляді анімаційних роликів (3D-модель клітинного ядра).

Важливим етапом підготовки студента до практичного заняття є самоконтроль. Для цього в електронних навчальних курсах в кінці кожного тематичного розділу створений елемент «Тестові завдання для самоконтролю», які дають можливість студенту самостійно пройти тестування в режимі реального часу (on-line). Тестування можливе в навчальному(тренінговому) та контролюючому режимах (рис. 11, 12). Після завершення тестування студент має змогу побачити власну оцінку і правильність своїх відповідей (рис. 13).

Рис. 11. Тестовий контроль в навчальному режимі.

Рис. 12. Тестовий контроль в контролюючому режимі.

Рис. 13. Результати тестування, які бачить студент.

Викладач має змогу перевірити результати тестування студентів (рис. 14), побачити кількість спроб та затрачений час, визначити найбільш «легкі» та «проблемні» для студентів тестові завдання. Останнє дає змогу викладачу напередодні проведення навчального заняття вірно скласти план його проведення, а саме вірно визначити акценти як в розрізі групи, так і в розрізі конкретного студента, що дозволяє індивідуалізувати навчальний процес.

Рис. 14. Результати тестування, які бачить викладач.

 

На сервері дистанційного навчання широко використовуються різноманітні форми зворотного зв’язку:

 • форум;
 • чат;
 • система приватних повідомлень.

На головному форумі обговорюються питання експлуатації електронних навчальних курсів, викладачі діляться досвідом створення мультимедійних чи інтерактивних ресурсів тощо. Студенти мають змогу висловити зауваження чи пропозиції стосовно якості та повноти навчальних матеріалів. На курсових форумах викладачі разом зі студентами обговорюють актуальні питання теоретичної та клінічної медицини.

Чат дає змогу в режимі реального часу поспілкуватися необмеженій кількості користувачів (студенти та викладачі) на поточні теми.

Потужний арсенал навчально-методичних ресурсів, інтерактивні елементи, гнучка та цікава система зворотного зв’язку перетворила сервер дистанційного навчання з навчальної веб-платформи на своєрідну соціальну мережу університетської спільноти. Свідченням цього можу слугувати статистика відвідування серверу, згідно якої його відвідують в середньому 2500 користувачів на день. Навіть у вихідні дні кількість відвідувань становить не менше 1 тис.!

Популярність серверу дистанційного навчання сприяла позиціям БДМУ у рейтингу «Webometrics Ranking of World's Universities», який визначає місця університетів світу за показником їх присутності в Інтернет. У липні 2012 року БДМУ увійшов до 5000 кращих університетів світу, посівши 2-гу сходинку серед вищих медичних навчальних закладів.

Тестувальні елементи серверу дистанційного навчання активно використовуються при підготовці до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок», який є комплексом засобів стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності, що є складовою частиною державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація", та лікарів-інтернів, які проходять первинну спеціалізацію (інтернатуру). Ліцензійні іспиті проводять у вигляді тестування незалежною структурою – Центром тестування при МОЗ України. Для підготовки до ліцензійних іспитів створені спеціальні електронні навчальні курси, в яких студенти, що атестуватимуться в поточному навчальному році, опрацьовують профільні бази тестових завдань та екзаменаційні буклети минулих років. Ці курси адмініструють спеціально визначені відповідальні особи, які здійснюють моніторинг стану підготовки студентів до ліцензійних іспитів, своєчасно оновлюють банки тестових завдань, аналізують успішність вирішення тестових завдань в розрізі навчальних дисциплін. За результатами моніторингу виявляються студенти, які мають загрозу не скласти ліцензійний іспит («група ризику»), для них складається окремий план підготовки до іспиту. Такий підхід дозволив істотно покращити результати складання ліцензійних іспитів студентами та лікарями-інтернами БДМУ. Про це свідчить порівняння середнього відсотку вірних відповідей студентів БДМУ в 2011 році із національним результатом (відсотком вірних відповідей студентів усіх вищих медичних навчальних закладів) (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняння результатів складання студентами БДМУ ліцензійних іспитів «Крок» в 2011 році із національним показником

Назва ліцензійного іспиту

Національний показник

БДМУ

Крок 1. Загальна лікарська підготовка

68,6

72,4

Крок 1. Стоматологія

67,7

69,3

Крок 2. Загальна лікарська підготовка

91,8

90,1

Крок 2. Стоматологія

79,1

78,0

Крок 2. Фармація

86,2

90,3

Крок 3. Загальна лікарська підготовка

78,6

79,4

Як видно з даних табл. 1 результати складання студентами та лікарями-інтернами БДМУ ліцензійних іспитів «Крок» в 2011 році у більшості випадків переважають національний показник, що свідчить про ефективність використання дистанційних інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці студентів до державної атестації. Крім того, проведений аналіз вставив прямі сильні кореляційні зв’язки між результатами роботи студентів на сервері дистанційного навчання та результатами складання ліцензійних іспитів (r=+0,76...+0,93). Порівняння результатів складання ліцензійних іспитів та результатів тестування на сервері дистанційного навчання представлено в табл. 2.

Таблиця 2

Порівняння результатів складання студентами БДМУ
ліцензійних іспитів «Крок» в 2011 році із результати роботи
на сервері дистанційного навчання (СДН)

Назва ліцензійного іспиту

Результат

складання іспиту

Результат на СДН БДМУ

Крок 1. Стоматологія

69,3

69,7

Крок 1. Загальна лікарська підготовка

72,4

78,7

Крок 2. Загальна лікарська підготовка

90,0

87,1

Крок 2. Стоматологія

78,0

77,6

Крок 2. Фармація

90,3

78,6

Крок 3. Загальна лікарська підготовка

79,4

81,9

 

Інформаційно-комунікаційні засоби навчання також використовуються при підготовці слухачів до вступу у вищі навчальні заклади України. На платформі «MOODLE» створений «Центр підготовки абітурієнтів БДМУ до ЗНО» (zno.bsmu.edu.ua).

Рис. 15. Центр підготовки абітурієнта БДМУ до ЗНО (zno.bsmu.edu.ua).

На даному веб-ресурсі випускники 11 класів мають змогу абсолютно безкоштовно в дистанційному режимі підготуватися до складання зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти з таких дисциплін:

 • біологія;
 • хімія;
 • українська мова та література.

Електронні навчальні курси складені у відповідності до програм ЗНО і містять повні та актуальні бази тестових завдань різного формату. Підготовкою випускників ЗОШ керують досвідчені викладачі профільних кафедр університету. Така форма навчання абітурієнтів є унікальною серед медичних ВНЗ і користується великою популярністю. Станом на 01.03.2012 року дистанційною підготовкою до ЗНО займаються майже 350 випускників 11 класів, серед них мешканці не тільки Західного регіону, а й Київської, Одеської, Черкаської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а також АР Крим. Про ефективність цього віртуального навчального середовища свідчать такі показники: 100% користувачів zno.bsmu.edu.ua успішно склали ЗНО у 2011 році, з них понад 80% стали студентами 1-го курсу БДМУ.

Ще однією з форм використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі БДМУ є проведення он-лайн конференцій (вебінарів). Вебінар (від англ. web+seminar, webinar) – це технологія, яка забезпечує проведення інтерактивних навчальних заходів у синхронному режимі і надає інструменти для дистанційної колаборативної (спільної) роботи учасників. У БДМУ на базі відкритого продукту BigBlueBotton розроблено середовище організації та проведення навчальних вебінарів (webinar.bsmu.edu.ua).

Зазвичай для вебінару готується презентація, на основі якої будується спілкування. Кожен учасник вебінару виконує свою роль, яку визначає інтерфейс віртуального класу і права на використання певних функцій, які можуть передаватися іншим учасникам. Зазвичай у вебінарі передбачено три ролі: модератор (той, хто організує та керує вебінаром), ведучий (як правило, вчитель) та слухач (учень).

Наразі вебінари повністю впроваджені в навчальний процес під час підготовки громадян України до вступу у ВНЗ на базі БДМУ. Викладачами підготовчого відділення систематично проводяться вебінари з біології та хімії, де після спільного обговорення теми вебінару, всіма учасниками он-лайн конференції (ведучим і слухачами) розв’язуються тематичні тестові завдання, які передбачені програмою ЗНО (рис. 16).

З 2011/2012 навчального року розпочато апробацію використання технології вебінарів на післядипломному етапі підготовки лікарів, а саме під час циклів тематичного удосконалення (рис. 17). Робочими навчальними програмами таких 2-ох тижневих циклів, передбачено проведення лекційних занять у вигляді вебінарів упродовж 1-го тижня навчання, а практичних та семінарських – упродовж 2-го тижня. Такий підхід дозволяє зекономити час та витрати лікарів-слухачів на проїзд від місця проживання до відповідної кафедри. Така форма проведення циклів тематичного удосконалення була з цікавістю та підтримкою сприйнята лікарями-слухачами факультету післядипломної освіти БДМУ. Крім того, у вебінарах з актуальних питань кардіології, акушерства і гінекології, сімейної медицини безкоштовно брали участь без відриву від роботи лікарі лікувально-профілактичних закладів області, які на той час не були слухачами факультету післядипломної освіти.

Рис. 16. Вебінар з біології проводить викладач підготовчого відділення БДМУ.

 

Рис. 17. Вебінар для лікарів-слухачів факультету післядипломної освіти БДМУ.

Таким чином, в навчальний процес Буковинського державного медичного університету впроваджені та успішно використовуються адекватні вищій медичній освіті сучасні електронні засоби навчання та інформаційні ресурси, що дозволило покращити підготовку студентів на додипломному етапі та лікарів-слухачів на післядипломному етапі підготовки.

Вівторок, 11 грудня 2012 16:23

Шановні студенти та молоді вчені!

Міжнародна студентська конференція!
27-28 березня 2013 року на базі нашого Університету відбудеться 10-та Ювілейна Міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ".
Для участі у конференції необхідно до 31.01.2013 р. пройти реєстрацію на сайті конференції, дотримуючись он-лайн інструкції. Реєстрація відкрита з 15 листопада 2012  до 31 січня 2013 року.