Join us

BSMU Vk.comBSMu on FacebookBSMU on TwitterBSMU on YouTube Subscribe our news

Дні народження

7 травня
Дяк К.В.
Лукович Н.Е.
Струтинська Н.І.
Шова О.П.

8 травня
Бурак Т.В.
Присяжнюк В.П.
Селезньова В.О.

9 травня

Банішевська А.П.
Григоришин П.М.

10 травня

Іваніцька О.В.
Джога О.С.
Побурян Д.І.
Тимофійчук І.Р.
Хребтій Г.І.

11 травня

Бідучак А.С.
Вівсянник Я.В.
Горуйко Р.Б.
Грицюк М.І.
Дроняк Р.М.
Мельничук С.П.
Скакун І.О.
Яковець К.І.

12 травня

Іліка В.В.
Перуняк М.В.
Савка І.Г.
Семенов П.В.
Чикановський Д.В.

13 травня

Андрієць В.І.
Бєлікова Н.І.
Семенко І.В.

14 травня

Шутка В.Я.

15 травня

Абашкіна Т.О.
Іващук Т.В.
Горенко Н.Б.
Гудан Ю.С.
Кузняк Н.Б.
Літвін К.О.
Никифорук Т.М.
Рупташ Я.І.
Турецька Н.В.

16 травня

Барабащук М.В.
Зінченко А.Т.
Лазарович Є.В.
Романюк В.С.
Скіцько Н.В.

17 травня

Білоус В.В.
Бродовська Н.Б.
Савлюк О.В.
Філін О.С.

18 травня

Васильченко Л.М.
Докучаєва Л.І.
Мацюк Я.П.
Нечитайло Ю.М.
Полянська Т.С.
Таткова Х.В.

19 травня

Букач О.П.
Нерода-Сокорська А.О.
Тимкул М.Ю.

20 травня

Кільмухаметова Ю.Х.
Мошняга Л.І.

21 травня

Антонюк-Штефаніка Л.О.
Москалюк В.І.
Скринчук П.К.
Чурсіна Т.Я.
Яцків В.В.

22 травня

Білівська М.А.
Гінгуляк М.Г.
Годованець О.І.
Остафійчук І.Д.
Стратійчук А.В.

  • Official Web site of Higher State Educational Establishment of Ukraine "Bukovinian State Medical University"


    Attention!

    The only official Web site of Higher State Educational Establishment of Ukraine "Bukovinian State Medical University" (BSMU) is www.bsmu.edu.ua and Web pages within the domain bsmu.edu.ua

    University is not liable for the information provided on behalf of BSMU on any other Web sites.

Educational literarature prepared by BSMU stuff

Friday, 25 January 2013 10:04

MANUALS

 

MedicalInformatics

 

Медична інформатика (том І): Навчальний посібник для студентів 2 курсу вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акридитації / Іващук О.І., Махрова Є.Г., Клепіковський А.В. - Чернівці: Буковинський державний медичний університет, видавництво "Зелена Буковина", 2012. -248 с.

The textbook is compiled on the basis of standard educational program of Ukrainian medical universities and academies. It contains systematized program material on the first module of Medical Informatics course: "Fundamentals of information technology in health care. Processing and analyzing of medical and biological data". It contains seven topics which help you to use Microsoft Office Software - Microsoft Access and Microsoft Excel - in medical areas.

The textbook is intended for the second year students of higher medical educational institutions of the III-IV accreditation levels.

Практичні навички з акушерства для іноземних студентів

Ніцович І.Р., Бербець A.M., Семеняк A.B., Цісар Ю.В. Практичні навички з акушерства для іноземних студентів (англійською мовою). - Чернівці. 2012 -233 с.

Навчальний посібник розроблено для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівня акредитації з метою покращання оволодіння практичними знаннями та навичками з акушерства, які передбачені програмою.

The tutorial is developed for students of higher medical educational institutions of 3rd-4th level of accreditation with the purpose to improve practical knowledge and skills in obstetrics stipulated by the program.

 

Epidemiology and Fundamentals of Infectious Diseases.

Epidemiology and Fundamentals of Infectious Diseases. Навчальний посібник для студентів V-VI курсів медичних факультетів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів. В.Д. Москалюк, А.С. Сидорчук - Чернівці: Видавництво Буковинського

державного медичного університету, 2012. - 287 с

У навчальному посібнику викладені питання загальної та спеціальної епідеміології інфекційних хвороб, висвітлено вчення про епідемічний процес, у повному обсязі розглянуто концепцію інфекційного процесу з наявністю протиепідемічних заходів в осередках інфекційних хвороб, вивчення яких передбачено програмами з епідеміології та інфекційних хвороб, затверджених МОЗ України.

Розрахований на студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які опановують дисципліну англійською мовою та лікарів-інтернів.

Medicalandbiologicalphysics

Медична і біологічна фізика (том 2: Принципи біомеханіки та електрики у медицині): Навч. посібник для студентів І курсу / В.І.Федів, О.І.Олар. - Чернівці, Буковинський державний медичний університет, 2011.- 266 с - Мова англійська.

The textbook is compiled on the basis of standard educational program of Ukrainian medical universities and academies. It contains systematized program material on the module "The fundamental regularities of biomechanics and electricity and their using in diagnostic and treatment" in the course of medical and biological physics.

The textbook is intended for the students of medical faculties of higher medical educational establishments of the III-IV levels of accreditation.
 Chart scheme of in inpatient suffering from tuberculosis of respiratory system organs with recommendations concerning the management of a patient and drawing up his case history

The manual is assigned to foreign students of medical institutions of higher education, teachers of Phthysiology & Puirmonology department and other

medical specialities.

It gives, on the basis of modern clinical classification of tuberculosis (2003), a formalized scheme of a case history including some recommendations as to the examination of patients suffering from ТВ of respiratory system organs, drawing up and grounding clinical diagnosis etc. Additional materials in propedeutics, those concerning the diagnostic methods, ТВ treatment and prevention were used. The manual also teaches how to use tuberculin tests and gives the main groups of contingents for antituberculous dispensaries. 

Tutorial "Methodological instructions" for practical classes in discipline "Obstetrics and gynecology" for module 3 "Diseases of female reproductive system. Family planning"

Tutorial "Methodological instructions" for practical classes in discipline "Obstetrics and gynecology" for module 3 "Diseases of female reproductive system. Family planning" for foreign students.- Chemivtsi: Bukovinian State Medical University, 2012. - 392 p.

Tutorial for foreign students of medical faculties of higher medical educational establishments of the III-IVth levels of accreditation

Recommended to be published by the Central Methodological Centre of higher medical education of Ukraine's MES аз a tutorial for students of medical faculties of higher medical educational establishments of the III-IVth levels of accreditation.
 PropedeuticsofInternalMedicine

 

Пішак О.В., Глубоченко О.В., Малкович Н.М. Пропедевтика внутрішньої медицини в питаннях і відповідях. - Вижниця: "Черемош", 2011. – 448 с. Матеріал, представлений у посібнику, поданий згідно навчальної програми з пропедевтики внутрішньої медицини та складений відповідно до модулів навчання, що об'єднані в два кінцевих модуля. Теоретичний матеріал викладений у зручній для сприйняття формі "питання-відповідь", проілюстрований рисунками та таблицями. Окрім основних змістових модулів, в посібнику також викладений матеріал, винесений для самостійного опрацювання. В посібнику представлений окремий додатковий розділ з нормативних величин основних інструментальних обстежень та лабораторних фізіологічних констант біологічного матеріалу людського організму. Навчальний посібник призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів та лікарів загальної практики.