ЗМІСТ
НАУКОВІ ЗДОБУТКИ
Пішак В.П., Іващук О.І. НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ВЧЕНИХ БУКОВИНСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2007 РОЦІ
.................................. 3

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Білоокий В.В., Гресько М.М. МАНГЕЙМСЬКИЙ ПЕРИТОНЕАЛЬНИЙ ІНДЕКС У
ХВОРИХ НА ЖОВЧНИЙ ПЕРИТОНІТ
........................................................................ 10
Годованець Ю.Д., Годованець О.С. ОСОБЛИВОСТІ ІМУНІТЕТУ В
НОВОНАРОДЖЕНИХ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ
.................................... 13
Знаменська Т.К., Похилько В.І., Ковальова О.М., Лошак О.О. ОCОБЛИВОСТІ
ЛІКУВАННЯ ГІПОКСИЧНИХ УРАЖЕНЬ МОЗКУ У ДІТЕЙ, НАРОДЖЕНИХ
У СТАНІ АСФІКСІЇ
........................................................................................................ 16
Карлова О.О., Гиріна О.М., Брюзгіна Т.С., Снігир Н.В., Вретік Г.М. ПОРІВНЯЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ЛІПІДІВ ПЛАЗМИ
ТА ЕРИТРОЦИТІВ КРОВІ ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ
................... 19
Курик О.Г., Бевза Д.П. ХАРАКТЕРИСТИКА APUD-СИСТЕМИ ШЛУНКА ПРИ
РАКУ ШЛУНКА
............................................................................................................... 22
Марусик Г.П., Сидорчук І.Й. МІКРОФЛОРА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ МИГДАЛИКІВ
У ХВОРИХ НА ЛАКУНАРНУ АНГІНУ ТА ПРОВІДНІ ЗБУДНИКИ
ЗАПАЛЕННЯ
..................................................................................................................... 25
Міщук В.Г. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОЗБОРУ „ЕЛЕКАСОЛ” У
ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СИНДРОМОМ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКУ
....... 31
Павлович Л.Б., Білоус І.І. КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
ДІАЛІПОНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ
ПОЛІНЕЙРОПАТІЮ
......................................................................................................... 35
Ортеменка Є.П. ГІСТОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ГРАНУЛОЦИТІВ КРОВІ ЗА РІЗНИХ
ТИПІВ ЗАПАЛЕННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ШКОЛЯРІВ, ХВОРИХ НА
БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
.................................................................................................. 37
Пішак О.В., Волошин О.І., Кулинич М.М. ВІКОВІ ТА СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ
СТАНУ ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНИХ СИСТЕМ КРОВІ У ХВОРИХ НА
ОСТЕОАРТРОЗ ІЗ СУПУТНЬОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ГЕПАТО-БІЛІАРНОЇ
СИСТЕМИ ТА КИШЕЧНИКУ
.......................................................................................... 41
Тодоріко Л.Д. ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ У
ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ НА ТЛІ ГІПОТИРЕОЗУ В
ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ: ТРИГЕРНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІМОРБІДНОСТІ,
ШЛЯХИ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
................................................................... 45
Ясинська Е.Ц., Гелей О.І. ЧАСОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАПАДІВ СЕРЦЕВИХ
АРИТМІЙ
........................................................................................................................... 48
Мізюк В.М. ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗУ ПІД
ВПЛИВОМ АНТИТРОМБОЦИТАРНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНГІБІТОРУ ІF – КАНАЛІВ
ПРИ ГОСТРОМУ КОРОНАРНОМУ СИНДРОМІ БЕЗ ПІДЙОМУ СЕГМЕНТА ST
.. 52
Левченко В.А., Вакалюк І.П., Волочій Ф.П. СТАН НАДСЕГМЕНТАРНИХ
МЕХАНІЗМІВ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ І ПОКАЗНИКІВ ГЕМОДИНАМІКИ
У СТУДЕНТОК З ВАЗОВАГАЛЬНИМИ СИНКОПЕ
..................................................... 57
Дінова О.П., Тащук В.К. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
СТАНУ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ
................................................... 60
Струк В.Ф. КОНЦЕНТРАЦІЯ α-ТУМОРНЕКРОТИЧНОГО ФАКТОРУ У
СИРОВАТЦІ КРОВІ ВАГІТНИХ, ІНФІКОВАНИХ ВІРУСОМ ЛІМФОЦИТАРНОГО
ХОРІОМЕНІНГІТУ
............................................................................................................. 64
Heinze H., Heringlake M., Kraatz E.-G., Misfeld M., Schmucker P., Uhlig T., Klotz K.-F.,
Nechytaylo Y. EFFECTS OF VOLUME THERAPY ON SPLANCHNIC PERFUSION
AND MYOCARDIAL OXYGENATION AFTER CARDIAC SURGERY
.......................... 67
Лемко І.І. ОСОБЛИВОСТІ АНТИСЕКРЕТОРНОЇ ДІЇ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО
ОМЕПРАЗОЛУ В ОСІБ ІЗ КРОВОТОЧИВИМИ ВИРАЗКАМИ
ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
....................................................................................... 72
Білецький С.В., Казанцева Т.В., Зорій І.А., Петринич О.А. КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ
МАРКЕРИ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ
У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ
.................................................................................................. 75
Пересунько О.П. ЧИННИКИ АПОПТОЗУ В ЖІНОК ІЗ ГІПЕРПЛАЗІЯМИ ТА РАКОМ
ЕНДОМЕТРІЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ОНКОЛОГІЧНОГО СПАДКОВОГО
АНАМНЕЗУ
......................................................................................................................... 81
Нейко Є.М., Михайлюк І.О., Гаврилюк Н.С. ОСОБЛИВОСТІ
КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА
ПРИ ЕРОЗИВНОМУ АНТРУМ-ГАСТРИТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНФІКОВАНОСТІ
HELICOBACTER PYLORI
............................................... .................................................. 85
Колотило О.Б. ЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ РИЗИКУ ДЛЯ ОЦІНКИ ПРОГНОЗУ
ХВОРИХ НА СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
.......................................................... 90
Русіна С.М. ПРИНЦИПИ НАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО
ЛІКУВАННЯ ПІДЛІТКАМ ІЗ ПСИХІЧНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ
РОЗЛАДАМИ
..................................................................................................................... 96
Польова С.П., Цисар Ю.В., Малетич О.Д. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА НАСЛІДКИ
АНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ В ДІВЧАТОК-ПІДЛІТКІВ, ІНФІКОВАНИХ
МІКОБАКТЕРІЯМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
......................................................................... 100

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Панішина Н.Г., Юрженко Н.М., Брюзгіна Т.С. СТАН ЛІПІДНОЇ ПЕРОКСИДАЦІЇ
ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГІПОТИРЕОЗІ
......................................................... 102
Ротар Д.В. БАКТЕРІАЛЬНА КОНТАМІНАЦІЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ
ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ
.......................................................................................... 104
Коротун О.П., Власик Л.І. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СХИЛЬНОСТІ
ДО ІЗОЛЬОВАНОГО ТА КОМБІНОВАНОГО ВПЛИВУ ДИМЕТОАТУ ТА
НІТРАТУ НАТРІЮ
........................................................................................................... 109
Боднар Л.В. УЛЬТРАСТУКТУРНІ ЗМІНИ ПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ СЕРЦЯ ПРИ
ГОСТРІЙ КОРОНАРНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ
.............................................................. 113
Пасевич С.П., Заморський І.І. ДИНАМІКА ЗМІН
ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ В НИРКАХ ЩУРІВ
ЗА УМОВ ВПЛИВУ ХРОНІЧНОЇ ГІПОБАРИЧНОЇ ГІПОКСІЇ
.................................. 117
Польовий В.П., Каратєєва С.Ю. ВПЛИВ ТРАВМИ СЕЛЕЗІНКИ НА ДИНАМІКУ
ГЕМОСТАТИЧНИХ ЗМІН У СТАРИХ ЩУРІВ
............................................................ 120
Тюпка Т.І., Березнякова А.І. СТАН ЛЕГЕНЕВОГО БАР’ЄРА ПРИ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГОСТРОГІПОКСИЧНОМУ НАБРЯКУ ЛЕГЕНЬ
....... 123

НАУКОВІ ОГЛЯДИ
Коваленко С.В. ЛІКУВАННЯ СУПУТНЬОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
ЛІТНЬОГО ВІКУ
. .............................................................................................................127
Карлійчук М.А. РЕТИНОПАТІЯ НЕДОНОШЕНИХ: ПРОБЛЕМИ РАННЬОЇ
ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
.................................................................................. 131
Бізер Л.І., Сенютович Р.В., Кривчанський В.І., Кривчанський І.М. НОВІ ДАНІ ЩОДО
ПАТОГЕНЕЗУ ДИСТРОФІЇ ВУЛЬВИ
............................................................................ 137
Коломоєць М.Ю., Павлюкович Н.Д., Ходоровський В.М., Ткач Є.П. ТЕОРІЇ ТА
КОНЦЕПЦІЇ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
............................................ 141
Рихліцька К.В., Білецька О.В., Куса Н.А.ОСОБЛИВОСТІ МІКРОЕКОЛОГІЇ
ПОРОЖНИНИ ТОВСТОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ
ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ У ЛІТНЬОМУ ВІЦІ
........................................................ 144
Сенютович Р.В., Бізер Л.І., Кривчанський В.І., Кривчанський І.М.
ДИСТРОФІЯ ВУЛЬВИ. ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ, ЧАСТОТА,
РИЗИК ВИНИКНЕННЯ РАКУ
. .............................................................................          148
Федів О.І., Багрій В.М., Ткачук К.Д., Коваленко О.М. ПАТОГЕНЕТИЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ ШЛУНКА ТА
ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ
ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
........................................................................................... 151
Чернобровий В.М., Феджага І.В. РОЛЬ ШЛУНКОВОЇ СЕКРЕЦІЇ В ПАТОГЕНЕЗІ
ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ
..................................................................................... 156
Гузiк Н.М., Федонюк Я.І. СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОГЕНЕЗУ
ЛИЦЕВИХ СТРУКТУР ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК ІЗ КРАНІОМЕТРИЧНИМИ
ПОКАЗНИКАМИ
............................................................................................................. 163

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ
Федів О.І., Патратій М.В., Малюх Л.С., Паліброда Н.М. ХВОРОБА
ВІЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА: ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ
............................................ 166

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Шаплавський М.В., Пішак В.П., Буждиган В.В., Слободян О.В. ОПТИЧНИЙ АНАЛІЗ
ТРОМБОУТВОРЕННЯ В КОНТЕКСТІ АДАПТИВНИХ РЕАКЦІЙ
МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КРОВІ
......................................................................................... 170
Бачинський В.Т. МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕМАТОМ ДЛЯ
ДІАГНОСТИКИ ДАВНОСТІ ЇХ ВИНИКНЕННЯ
......................................................... 173

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Кардаш В.Е., Зубович А.П. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБОТИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР..177
Булавенко О.В., Бурлака О.В, Льовкіна О.Л. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕГРАВІДАРНОЇ
ПІДГОТОВКИ ЖІНОК ІЗ НЕДОСТАТНІСТЮ ЛЮТЕЇНОВОЇ ФАЗИ ПІСЛЯ
ПЕРЕНЕСЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЕНІТАЛІЙ
......................................................... 179

ЮВІЛЕЇ

ІГОР ЙОСИПОВИЧ СИДОРЧУК (до 70-річчя від дня народження та
40-річчя наукової діяльності)
......................................................................................... 183
ВОЛОШИН ПЕТРО ВЛАСОВИЧ (до 80-річчя від дня народження)........................ 185

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ, ЩО НАПРАВЛЯЮТЬСЯ В ЖУРНАЛ
"БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК"
............................................................... 186