БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК 2010-14-03(55)

ТИТУЛ

ЗМІСТ


КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА.......................................................................................................................3

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

Безруков Л.О., Колоскова О.К., Воротняк Т.М., Горенко Н.Б. ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ
КОНДЕНСАТУ ВИДИХУВАНОГО ПОВІТРЯ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
............................4
Блажієвська Г.Й. ДЕРМАТОГЛІФІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЯК ЧИННИКИ ФЕНОТИПУ У
ПРОГНОЗУВАННІ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ ЛІПІДІВ КРОВІ У ПРАКТИЧНО
ЗДОРОВИХ МІСЬКИХ ЮНАКІВ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ
....................................................................................7
Буднюк О.О. ТЯЖКА ІНТУБАЦІЯ ТРАХЕЇ В ТИРЕОЇДНІЙ ХІРУРГІЇ: ПРОГНОСТИЧНЕ
ЗНАЧЕННЯ РІЗНИХ ФАКТОРІВ
......................................................................................................................................11
Гошовська А.В., Польова С.П. ДІАГНОСТИКА ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ВАГІТНИХ,
ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
...........................................................................................................................................14
Іванова Л.А., Прунчак С.І. ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОТИПІВ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ
ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМИ ГРУПАМИ КРОВІ
......................................................................................................16
Іващук О.І., Ушенко О.Г., Морар І.К., Бодяка В.Ю. ЗМІНА ОПТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛАЗЕРНОЇ
ПОЛЯРИМЕТРІЇ ПЛАЗМИ КРОВІ ЗА ГОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТУ
.....................................19
Каленчук Н.І., Польова С.П., Козар Т.І. ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОФЛОРИ ПІХВИ У ЖІНОК
РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
........................................................................................27
Крутько Е.Н. ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ СИНДРОМА ПОЛИОРГАННОЙ ДИСФУНКЦИИ У
ПОСТРАДАВШИХ В ПОЗДНЕМ ПЕРИОДЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
..........................................................30
Кузняк Н.Б., Годованець О.І., Бамбуляк А.В. ДИНАМІКА ПРОРІЗУВАННЯ ПОСТІЙНИХ
ПЕРШИХ МОЛЯРІВ У ДІТЕЙ М. ЧЕРНІВЦІ
...................................................................................................................33
Макойда І.Я. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ,
АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСУ ТА СТАНУ ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ У ПАЦІЄНТІВ З
УРАЖЕННЯМ ДУОДЕНОБІЛІАРНОЇ ЗОНИ
..................................................................................................................36
Марусик У.І., Скращук Н.А. ОПТИМІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ГІПЕРСПРИЙНЯТЛИВОСТІ ДИХАЛЬНИХ
ШЛЯХІВ У ШКОЛЯРІВ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
.................................................................................39
Пілецький А.М. КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ КИШКОВОГО МІКРОБІОЦЕНОЗУ У ХВОРИХ НА
БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, ПОЄДНАНУ ІЗ СИНДРОМОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ
.......................................................42
Пішак О.В. , Волошин О.І., Микитюк О.П., Арич Г.І., Малкович Н.М. ОСОБЛИВОСТІ ЦИРКАДІАННИХ
РИТМІВ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗІ І ПОДАГРІ (ПОВІДОМЛЕННЯ І)
...........................45
Плаксивий О.Г., Левицька С.А., Калуцький І.В., Сапунков О.Д., Яковець К.І. ОПТИМІЗАЦІЯ
ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ СИНУЇТІВ У ДІТЕЙ
.........................................................................55
Плеш І.А., Борейко Л.Д., Гайдуков В.А., Троян А.М., Сук Т.І. ЦИРКАДІАННИЙ РИТМ
АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ, ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СЕРЦЯ ТА НИРОК У
ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
..........................................................................................59
Ростока-Рєзнікова М.В. ПОКАЗНИКИ ОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ
АСТМІ, ПОЄДНАНІЙ ІЗ ДИСПЕПТИЧНИМ СИНДРОМОМ
.......................................................................................67
Рудковська О.Д., Сорохан О.В., Гринчук У.І., Якубишена А.І. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НАСЛІДКІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВТОРИННОЇ БОЛЮЧОЇ НЕОВАСКУЛЯРНОЇ ГЛАУКОМИ
...........70
Савві С.О. ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ ПРИ ПІСЛЯОПІКОВИХ СТРИКТУРАХ СТРАВОХОДУ.........................72
Сажин С.І. КЛІНІЧНО-АНАМНЕСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ
РЕЖИМІВ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ
...........................................................76
Скрипко В.Д. КЛІІНЧНО-МОРФОГІСТОХІМІЧНА ДІАГНОСТИКА ЖИТТЄЗДАТНОСТІ
КІНЦІВКИ У ХВОРИХ НА СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ З КРИТИЧНОЮ ІШЕМІЄЮ
ТА ЙОГО ЛІКУВАННЯ
....................................................................................................................................................79
Сорокман Т.В., Ластівка І.В., Підвисоцька Н.І. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ФАКОМАТОЗІВ
У ДІТЕЙ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
...............................................................................................................................84
Федак П.П., Рожко М.М., Назарук Р.М. ОЦІНКА СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ДІТЕЙ М.ЧЕРНІВЦІ.........88

Цисар Ю.В., Польова С.П., Шкробанець І.Д. МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ТА ГЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНІ
ВЛАСТИВОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ У ДІВЧАТОК-ПІДЛІТКІВ НА ТЛІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
............................................92

Якубовська І.О., Курилів Г.М., Гладка Н.О., Полякова В.Г., Стасюк Л.Б., Корольчук Л.І., Лапа В.П.,
Гулик О.І. РІВНІ ЛІПІДІВ ТА ГОМОЦИСТЕЇНУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ.......95

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА МОРФОЛОГІЯ

Власик Л.І., Кметь Т.І., Жуковський О.М., Прунчак І.Ф., Фундюр Н.М., Грачова Т.І. ГІГІЄНІЧНЕ
ЗНАЧЕННЯ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ НІТРАТУ НАТРІЮ ТА ХЛОРИДУ КАДМІЮ З УРАХУВАННЯМ
ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ХАРАКТЕРУ МЕТАБОЛІЗМУ
..............................................................................99
Жорняк О. І. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО
ТАБЛЕТОВАНИХ АНТИСЕПТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ СЕПТЕФРИЛУ, СЕПТОЛЕТЕ ТА АДЖИСЕПТУ
.............103
Залявська О.В., Роговий Ю.Є. ВПЛИВ ВОДИ НИЗЬКОГО ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ НА
ЕКСКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ НИРОК В ІНТАКТНИХ ЩУРІВ
....................................................................................106
Злотар О.В. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ВІДНОСНОЇ РЕАБСОРБЦІЇ ВОДИ З ТРАНСПОРТОМ ІОНІВ НАТРІЮ
В РАННІЙ ПЕРІОД ПОЛІУРИЧНОЇ СТАДІЇ СУЛЕМОВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ
..........................................................110
Салютін Р.В. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ГЕМОПОЕТИЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОЇ ПЕЧІНКИ
В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТУ
......................................................................................................................................115

 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

Белявський В.В., Роговий Ю.Є. ПАТОГЕНЕЗ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМУ............................................119
Дудко О.Г. ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ У ТРАВМАТОЛОГІЇ...............................................124
Копчак Л.М., Іжицька Н.В. СОМАТОФОРМНІ ВЕГЕТАТИВНІ РОЗЛАДИ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО
ЛІКАРЯ
............................................................................................................................................................................131
Левченко Л.А. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНУТРИУТРОБНЫХ ПНЕВМОНИЙ
У НОВОРОЖДЕННЫХ
..................................................................................................................................................135
Ляшук П.М., Пашковська Н.В., Ляшук Р.П., Бойко І.В., Глуговська С.В. НЕВРОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ
ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
.................................................................................................................................................139
Польовий В.П., Фундюр В.Д., Фундюр Ю.В. ПАТОГЕНЕЗ И ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИТОНИТА.......................................145
Савка І. Г. ВІКОВІ ЗМІНИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У КЛІНІЧНІЙ
ПРАКТИЦІ
.......................................................................................................................................................................150
Сидоренко М.М., Троянський В.А. ФІЛОСОФСЬКО-МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЦІННІСНОЇ ПАРАДИГМИ
ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ
..............................................................................................................................................153

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гуцул О.В., Буждиган В.В., Шаплавський М.В., Григоришин П.М. ВИМІРЮВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ В’ЯЗКОСТІ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН
..................................................................158

 

НЕКРОЛОГ

ЯСІНСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ (03.03.1939 – 08.07.10)........................................................................................165