БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК 2010-14-04(56)

ТИТУЛ

ЗМІСТ


КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

Амосова К.М., Сидорчук Л.П., Кушнір О.В. ЗМІНИ ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ
ПІД ВПЛИВОМ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ
НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
.............................................................................................. 3
Безруков Л.О., Колоскова О.К., Марусик У.І. ЯКА РОЛЬ НУКЛЕЇНАТУ
В КОМПЛЕКСІ КОНТРОЛЬОВАНОЇ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
У ШКОЛЯРІВ? ДВІЧІ СЛІПИЙ ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛЬОВАНИЙ МЕТОД
........................ 7
Бірюк І.Г. ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ГУМОРАЛЬНУ
ЛАНКУ СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ В СПОРТСМЕНІВ
....................................................... 11
Бобик Ю.Ю. АНАЛІЗ ПРИЧИН БЕЗПЛІДДЯ В УМОВАХ
ПРИРОДНОГО ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ
.................................................................................... 15
Ватутин Н.Т., Калинкина Н.В., Шевелёк А.Н. ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ
ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВОВ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
................... 19
Воробьева О.В., Левченко Л.А., Мухина Н.И., Подоляка В.Л., Дутов Е.М.,
Бабенко А.П. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ
ЭНТЕРАЛЬНОГО КОРМЛЕНИЯ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
................ 24
Денисенко О.І. СТАН ГІПОФІЗАРНО-ТИРЕОЇДНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА
АЛЕРГІЧНІ ДЕРМАТОЗИ ЗА УМОВ ПРИРОДНОГО ЙОДОДЕФІЦИТУ
.......................... 28
Захарчук О.І. СЕРОУРАЖЕННЯ НА ТОКСОКАРОЗ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ
У РІЗНИХ КЛІМАТО-ГЕОГРАФІЧНИХ ЗОНАХ БУКОВИНИ
............................................ 32
Іванова Л.А. ПОКАЗНИКИ ГІПЕРСПРИЙНЯТЛИВОСТІ БРОНХІВ ПРИ РІЗНИХ
ФЕНОТИПАХ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ
................................................................ 35
Іващук О.І., Ушенко О.Г., Бодяка В.Ю., Морар І.К. ЗМІНА ОПТИЧНИХ
ПАРАМЕТРІВ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯРИМЕТРІЇ ТКАНИН ЛЮДСЬКОГО
ОРГАНІЗМУ ЗА ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ
......................................................................... 38
Корпачева-Зінич О.В. ВІКОВІ ТА АНТРОПОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ
КОНЦЕНТРАЦІЇ ТЕСТОСТЕРОН ЕСТРАДІОЛ-ЗВ’ЯЗУВАЛЬНОГО
ГЛОБУЛІНУ У КРОВІ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТИПУ 2
ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ ТА ІНСУЛІНЕМІЇ
................................................................................ 47
Крутько Е.Н. СИНДРОМ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА
У ПОСТРАДАВШИХ В ПОЗДНЕМ ПЕРИОДЕ
ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
.............................................................................................. 51
Кучук О.П. ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ НОРМОВЕН НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН
ПЕРИФЕРИЧНИХ ВІДДІЛІВ СІТКІВКИ ПРИ ЛІКУВАННІ
НЕПРОЛІФЕРАТИВНОЇ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ
...................................................... 55
Левицька С.А. АНАЛІЗ ІМУНОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ,
ХВОРИХ НА ГНІЙНИЙ СИНУЇТ
............................................................................................. 58
Мельничук Л.В., Сторожук С.М., Регульська І.Б., Долженко О.Г. КЛІНІЧНО-
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ В УМОВАХ ЕПІДЕМІЇ ГРИПУ А (H1N1)
В МІСТІ ЧЕРНІВЦЯХ
............................................................................................................... 63
Оліник О.Ю., Федів О.І., Давиденко І.С., Гінгуляк М.О. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
СТАН ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ ШЛУНКА ТА
ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, ПОЄДНАНУ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
..................... 66
Паєнок О.С. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО
КОМПЛЕКСУ У ВАГІТНИХ ІЗ ДИФУЗНИМ ТОКСИЧНИМ ЗОБОМ
.............................. 70
Паньків І.В. ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ НА
АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТОНІЮ І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ
.................................... 75
Пашковський В.М., Пашковська Н.В., Васильєва Н.В., Кричун І.І., Яремчук О.Б.
СТАН ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ПРИ
ЕНЦЕФАЛОПАТІЯХ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЇХ ЛІКУВАННЯ
................ 80
Пішак О.В., Волошин О.І., Микитюк О.П., Арич Г.І., Малкович Н.М.
МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ ЦИРКАДІАННИХ РИТМІВ МЕТАБОЛІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ У ПАЦІЄНТІВ З ОСТЕОАРТРОЗОМ ТА ПОДАГРОЮ
................................... 85
Покидько М.І., Шевчук О.М., Богачук М.Г. СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ
................................................................. 93
Приступа Л.Н., Орловський В.Ф., Петренко В.Ю., Опімах О.І., Шкурко С.В.,
Опімах Н.І. КЛІНІЧНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА
РІВЕНЬ С-РЕАКТИВНОГО БІЛКА У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ
ІЗ РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА
..................................................................................................... 96
Саєнко Т.Є. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ОЗОНУ НА ФАГОЦИТАРНУ АКТИВНІСТЬ
НЕЙТРОФІЛІВ КРОВІ ЗДОРОВИХ ДОНОРІВ ТА ОСІБ ІЗ
ГЕРПЕСВІРУСНИМИ АРАХНОЕНЦЕФАЛІТАМИ
............................................................. 100
Ситнікова В.О., Смишляєва Д.М. ОСОБЛИВОСТІ МОНОХОРІАЛЬНОЇ ТА
БІХОРІАЛЬНОЇ ПЛАЦЕНТАЦІЇ ПРИ СПОНТАННІЙ ТА ІНДУКОВАНІЙ
БАГАТОПЛІДНІЙ ГЕСТАЦІЇ
................................................................................................. 103
Тащук В.К., Гречко С.І., Морозюк О.М., Іванчук П.Р., Аль Салама М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЕРГОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОБИ З ФІЗИЧНИМ
НАВАНТАЖЕННЯМ У ЗАЛІЗНИЧНИКІВ ІЗ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ
СЕРЦЯ ТА ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ
....................................................................... 108
Шевага В.М., Кухленко О.Я., Фартушок Н.В., Федевич Ю.М., Хаврона О.П. ВПЛИВ
НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЇ ТЕРАПІЇ КОРТЕКСИНОМ НА ОБМІН ОКСИДУ АЗОТУ
В ПАЦІЄНТІВ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ
..................... 112
Шкробанець І.Д. ДО ПИТАННЯ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДІТЕЙ ІЗ
НЕВРОЛОГІЧНИМИ ДИСФУНКЦІЯМИ
............................................................................. 115

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА МОРФОЛОГІЯ

Бачинський В.Т., Павлюкович О.В., Ванчуляк О.Я., Савка І.Г. ЧАСОВА
СПЕКТРАЛЬНА ЗМІНА СТУПЕНЯ ДЕПОЛЯРИЗАЦІЇ ЛАЗЕРНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ, РОЗСІЯНОГО ТКАНИНОЮ ПЕЧІНКИ ДЛЯ
ДІАГНОСТИКИ ЧАСУ НАСТАННЯ СМЕРТІ
.................................................................... 119
Жорняк О.І., Стукан О.К. ВПЛИВ АНТИСЕПТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА
АДГЕЗИВНІ ВЛАСТИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ
.......................................................... 122
Палій Г.К., Назарчук О.
А., Стукан О.К., Палій Д.В. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ УМОВ
БІЛКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ЗМІНИ РН СЕРЕДОВИЩА НА
АНТИМІКРОБНУ АКТИВНІСТЬ ДЕКАМЕТОКСИНУ ТА ЙОГО КОМПОЗИЦІЙ
....... 125
Чорноіван Н.Г. МОДУЛЯЦІЯ ГАСТРОПРОТЕКТОРНИМИ І
АНТИСЕКРЕТОРНИМИ ПРЕПАРАТАМИ АНТИОКСИДАНТНОЇ ДІЇ
ДИКЛОФЕНАКУ НАТРІЮ НА МОДЕЛІ ОКИСНЮВАЛЬНОЇ
МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ IN VITRO
...................................................................................... 129
Шатілов О.В., Штриголь С.Ю., Колісник С.В., Болотов В.В. ВПЛИВ ПОХІДНИХ
2-ОКСОІНДОЛІН-3-ГЛІОКСИЛОВОЇ КИСЛОТИ НА РІВЕНЬ МОНОАМІНІВ
У ГОЛОВНОМУ МОЗКУ МИШЕЙ
.................................................................................... 133

 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

Ахтемійчук Ю.Т., Вацик М.М. СУЧАСНІ ВІДОМОСТІ ПРО АНАТОМІЮ
ПЕЧІНКОВИХ ВЕН
............................................................................................................... 138
Бернік Н.В., Олійник І.Ю., Яковець К.І. ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МОРФОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕБУДОВИ
ПІД’ЯЗИКОВОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ
.............................................................. 144
Вівсянник В.В., Зуб Л.О., Кушнір Л.Д., Велигорська Н.Р. МЕХАНІЗМИ УРАЖЕННЯ
ШЛУНКА У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК
............................................ 150
Корандо Н.В. ПРОБЛЕМА НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ У ПАЦІЄНТОК,
ХВОРИХ НА АКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
.............. 154
Корнійчук І.Ю. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
........ 159
Навчук Г.В., Ткач А.В.
УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ВПОРЯДКУВАННЯ
.............................................. 163
Роговий Ю.Є., Ушенко О.Г., Савка В.Г., Куковська І.Л. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ
ПРО ПАТОГЕНЕЗ РОЗВИТКУ ТУБУЛО-ІНТЕРСТИЦІЙНОГО СИНДРОМУ
ТА РОЛЬ КОРЕЛЯЦІЙНО-ОПТИЧНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ
В ЙОГО ДІАГНОСТИЦІ
..................................................................................................... 167
Тодоріко Л.Д., Єременчук І.В. ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
.................................................................................................. 171

 

ОБМІН ДОСВІДОМ

Коваленко С.В. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ НЕБУЛАЙЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ
ДЕКАСАНОМ ЗАГОСТРЕНЬ ХРОНІЧНОГО БРОНХІТУ В УМОВАХ
ПУЛЬМОНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ
........................................................................ 175
Шутак Л.Б., Собко І.О. ДОСКОНАЛЕ ЗНАННЯ МОВИ ФАХУ – ЗАПОРУКА
ВІЛЬНОГО САМОВИРАЖЕННЯ У ПРОФЕСІЇ
.............................................................. 177

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Дищук І.П. ПРОФЕСОР ТАТАРЕНКО НІНА ПАВЛІВНА – ЗАСНОВНИК
КАФЕДРИ ПСИХІАТРІЇ ТА ЇЇ ЗАВІДУВАЧ (1945-1951) ЧЕРНІВЕЦЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ
(ДО 110-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
..................................................................... 179

 

ЮВІЛЕЇ

ПІШАК В.П. (ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)................................................ 183
Академік М.П.Павловський (ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)....................... 185

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ, ЩО НАПРАВЛЯЮТЬСЯ
ДО ЖУРНАЛУ “БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК”
......................................... 187