БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2013-17-01/65)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

CONTENTS

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бойчук Т.М. , Іващук О.І. , Доманчук Т.І. , Лебяк О.І. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ
БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У 2012 РОЦІ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА 2013 РІК
3

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Безсмертний Ю.О. ГЕНЕТИЧНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ МЕТИЛЕНТЕТРАГІДРОФОЛАТ-РЕДУКТАЗИ С677Т У ХВОРИХ ІЗ ХИБНИМИ СУГЛОБАМИ ДОВГИХ КІСТОК:ЗВ’ЯЗОК ІЗ ЛІПІДНИМ ПРОФІЛЕМ ТА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЮ ФУНКЦІЄЮ

11
Бессараб М.Ю. КОНЦЕНТРАЦІЯ ІНТЕРФЕРОНУ-АЛЬФА, ІМУНОГЛОБУЛІНІВ ОСНОВНИХ КЛАСІВ ТА КІЛЬКІСТЬ ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ
У ХВОРИХ НА РЕСПІРАТОРНО-СИНЦИТІАЛЬНУ ВІРУСНУ ІНФЕКЦІЮ
15

Білецький С.В., Петринич О.А., Казанцева Т.В. ВПЛИВ ПІОГЛІТАЗОНУ НА ГЕМОСТАЗ ТА ПРОТЕОЛІЗ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВООБУ В ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ДРУГОГО ТИПУ

19
Вадзюк С.Н., Паласюк Б.О., Ясній О.Р. АВТОНОМНА РЕГУЛЯЦІЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМ РІВНЕМ ТРИВОЖНОСТІ 23
Гараніна Т.С., Кавчук О.М., Краснюк І.П., Рожко В.І. КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗУБНОЇ ПАСТИ «BLEND-A-MED COMPLETE 7 PH-BALANCE + КОРА ДУБА» ТА ЗУБНОЇ ЩІТКИ «ORAL-B EXCEED» У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА 27
Задорожна Б.В. КЛІНІЧНО-ДОППЛЕРОГРАФІЧНІ ЗІСТАВЛЕННЯ ПРИ СИНДРОМІ ВЕГЕТО-СУДИННОЇ ДИСТОНІЇ ВІДДАЛЕНОГО ПЕРІОДУ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ 31
Зубаренко О.В., Годлевська Т.Л., Стоєва Т.В. КОРЕКЦІЯ УРОДИНАМІЧНИХ РОЗЛАДІВ
У ДІТЕЙ ІЗ НЕЙРОГЕННИМИ ДИСФУНКЦІЯМИ СЕЧОВОГО МІХУРА
33
Иванова Я.В. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ НА УРОВЕНЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЦИТОКИНА TNF-АЛЬФА В ИНДУЦИРОВАННОЙ МОКРОТЕ ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ 38
Іваночко Н.Я. СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ОСІБ ЛІТНЬОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ 41
Касіянчук М.В. ПРОТЕТИКА НА ІМПЛАНТАХ - ЯК ЦІЛІСНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ
ІМПЛАНТОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ, ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ВЛАСНОЇ МЕТОДИКИ ПРОТЕЗУВАННЯ
45
Коптєва Л.М., Польова С.П., Гурський О.С. ТУБЕРКУЛЬОЗ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ 50

Косминіна Н.С., Гнатейко О.З., Лук’яненко Н.С., Кеч Н.Р. ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГІПОФІЗАРНО-ТИРЕОЇДНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЙОДОДЕФІЦИТНИХ СТАНАХ У ДІТЕЙ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ В ЕКОЛОГІЧНО ЗАБРУДНЕНОМУ РЕГІОНІ

52
Лучинський М.А., Лучинський В.М. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ЕКОЛОГІЧНО НЕСПРИЯТЛИВИХ ТЕРИТОРІЯХ 55
Лучко О.Р. ЗВ'ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ ТА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 59
Макаренко О.М., Рудик М.П., Позур В.В., Сухомлин М.М., Святецька В.М., Довгий Р.С. ВПЛИВ КУЛЬТУРАЛЬНОЇ РІДИНИ ТА ЕКСТРАКТУ МІЦЕЛІЮ ГРИБА LEUCOAGARICUS MACRORHIZUS НА КИСНЕЗАЛЕЖНИЙ МЕТАБОЛІЗМ ПЕРИТОНЕАЛЬНИХ МАКРОФАГІВ МИШЕЙ 64

Назар П.С., Левон М.М., Осадча О.І., Шевченко О.О. ДИНАМІКА ЗМІН ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНІ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ

68
Обухова Н.В. ВЛИЯНИЕ ЛИПОФЛАВОНА НА ОСТЕОПРОТЕГЕРИНОПОСРЕДОВАННУЮ ЛИМФОИДНУЮ (ЛЕЙКОЦИТАРНУЮ) РЕГУЛЯЦИЮ СИНТЕЗА ЦИТОКИНОВ КЛЕТКАМИ БРОНХОВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ, ПЕРЕНЕСШИХ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ 71
Паньків В.І., Козловська Х.Ю. ЕФЕКТИВНІСТЬ І БЕЗПЕЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНГІБІТОРА ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗИ-4 У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ З ПОЧАТКОВИМИ СТАДІЯМИ ДІАБЕТИЧНОЇ НЕФРОПАТІЇ 76
Паньків В.І., Хуторська Л.А. РИЗИК ЗАГАЛЬНОЇ І СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СМЕРТНОСТІ,
ОСНОВНИХ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ПОДІЙ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО
ТИПУ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИБОРУ ТЕРАПІЇ ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДІАГНОЗУ
80
Пашинська О.С. ВПЛИВ ВІНБОРОНУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЕЛЕКТРОЛІТНИЙ БАЛАНС МІОКАРДА ПРИ АЛКОГОЛЬНІЙ КАРДІОМІОПАТІЇ У ЩУРІВ 85
Польовий П.В. ПРОФІЛАКТИКА ТА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ У ВАГІТНИХ 90
Поляченко Ю.В., Запольська Е.М., Салютін Р.В. НАПРАВЛЕНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН, ЩО ВИДІЛЕНІ З ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ 92
Придруга С.М., Борис Р.М. ПОРУШЕННЯ ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ В ПЕРІОД
ПІЗНІХ ПРОЯВІВ ПОЛІТРАВМИ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ ТІОТРИАЗОЛІНОМ
96
Салютін Р.В., Домбровський Д.Б., Паляниця С.С., Шаблій В.А., Борис Р.М., Лобинцева Г.С., Буслович О.В. ЗМІНИ ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ КАПІЛЯРІВ ТА ГІСТОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ІШЕМІЗОВАНОЇ ТА ІНТАКТНОЇ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ГЕМОПОЕТИЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОЇ ПЕЧІНКИ ЛЮДИНИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ IN VIVO 101
Сажин С.І. КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ ІЗ РАННІМ ТА ПІЗНІМ ДЕБЮТОМ ЗАХВОРЮВАННЯ 106
Сапунков О.Д. АНАТОМІЯ ПЕЧЕРИ СОСКОПОДІБНОГО ВІДРОСТКА В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ 110
Сидорчук І.Й., Каспрук Н.М., Коваль Г.Д., Ляшук Р.П., Морозюк Я.В., Яковець К.І.
СИНДРОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ ТА ПОРУШЕННЯ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ПРОТИІНФЕКЦІЙНОГО ЗАХИСТУ
115
Скалат А.П. ОЦІНКА ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ ПОРОЖНИНИ РОТА У ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ 119
Cкрипко В.Д. СТАН ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ДИНАМІКА ЗМІН МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ГОСТРІЙ ТОНКОКИШКОВІЙ НЕПРОХІДНОСТІ 122

Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Ясній О.Р. МЕДІАТОРИ ЗАПАЛЕННЯ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ РІЗНИХ ПІДТИПІВ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

126
Ткаченко І.М. ВИКОРИСТАННЯ ЗНІМНОЇ ШИНИ-КАПИ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ СТЕРТОСТІ ЗУБІВ, УСКЛАДНЕНОЇ ЯВИЩАМИ БРУКСИЗМУ 129
Чендей Т.В. СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНОГО
ЕНДОКАРДИТУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
133
Шевчук С.В., Сегеда Ю.С., Шевчук О.В. РОЛЬ ПАРАОКСОНАЗИ У ФОРМУВАННІ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИХ ЗМІН У СУДИНАХ ХВОРИХ НА АНТИФОСФОЛІПІДНИЙ СИНДРОМ 137
Шендерюк О.П. ФЕРМЕНТНА АКТИВНІСТЬ ТА КОНЦЕНТРАЦІЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ЛУЖНОЇ ФОСФАТАЗИ У ТРОФОБЛАСТІ ХОРІАЛЬНИХ ВОРСИНОК ПЛАЦЕНТИ ПРИ ЗАПАЛЕННІ ПОСЛІДУ (ГІСТОХІМІЧНЕ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 144
Яковлева О.А., Щербенюк Н.В. СТРУКТУРА НАЗНАЧЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ В СТАЦИОНАРАХ (В ТЕЧЕНИЕ 2011 ГОДА) 147

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Лелик I.В. ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ 152
Талаева Т.В., Шишкин В.В., Вавилова Л.Л. РОЛЬ ВОСПАЛЕНИЯ И ОСКИДАТИВНОГО СТРЕССА В КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ 156
Федів О.І., Сіцінська І.О. ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, ПОЄДНАНУ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ 163

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Ризничук М.О., Пішак В.П. КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ГЕНЕТИЧНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ СПАДКОВОЇ ПАТОЛОГІЇ НИРОК. ПОВІДОМЛЕННЯ 1

169

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Караван Я.Р., Бєліков О.Б., Гонца А.О., Поморцев С.І. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ У МЕШКАНЦІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ) 174
Шищук В.Д., Богданова Г.В., Біденко О.Г., Бабич В.А. ТИПОЛОГІЯ РАЙОНІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА РІВНЕМ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ НА ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГІЧНІ ПАТОЛОГІЇ 178
Шкробанець І.Д., Нечитайло Ю.М. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я 185

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Анфілова М.Р. КЛІНІЧНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПЕРЕБІГУ УРОГЕНІТАЛЬНОГО ХЛАМІДІОЗУ 190
Федонюк Л.Я., Довбуш А.В., Багрій М.М. КЛІНІЧНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 194

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бойко А.І., Гурженко А.Ю., Камінська А.Л. ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ СЦИНТИГРАФІЇ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВНУТРІШНЬОНЕФРОННОГО КАЛЬКУЛЬОЗУ В ПАЦІЄНТІВ З ЄДИНОЮ НИРКОЮ 199

Кузняк Н.Б., Махрова Є.Г., Антонюк О.П., Горицький Я.В., Яковець Я.І. ЛАЗЕРНА ПОЛЯРИМЕТРІЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА ТКАНИН ПАЗУХ ТВЕРДОЇ МОЗКОВОЇ ОБОЛОНКИ

202

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Бачинський В.Т., Савка І.Г., Беженар І.Л. ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ЗНАНЬ, ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК І ВМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ СТУДЕНТАМ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “СТОМАТОЛОГІЯ” 207
Каратєєва С.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ 209

Середюк Н.М., Галюк Н.М., Галюк В.М., Яворський М.І. МУЛЬТИМЕДІЙНІ МЕТОДИ
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ
ЇХ У НАВЧАННІ

211

ЮВІЛЕЇ

ХРИСТИЧ ТАМАРА МИКОЛАЇВНА (ДО 70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 214

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ, ЩО НАПРАВЛЯЮТЬСЯ ДО ЖУРНАЛУ
“БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК”
216