БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2015-19-02/74)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Антонюк О. П. Морфофункціональна характеристика атрезій клубової кишки в новонароджених

3
Бабов Е. Д., Херсонская Т. Б., Борченко Н. А. Сравнительный анализ успешности функционирования микроимплантов и минипластин 7
Безрук Т. О., Бліндер О. В., Бліндер О. О. Етіологічна структура інфекцій сечових шляхів, її гендерна та вікова залежність, взаємозв’язок із резидентною мікрофлорою сечі у дорослого населення Чернівецької області 10
Білецький С. В., Бойко В. В., Сумарюк М. П., Петринич О. А. Показники ліпідного обміну, оксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вміст кінцевих метаболітів моно оксиду нітрогену крові у хворих на гіпертонічну хворобу та в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень 16
Білоокий О. В., Роговий Ю. Є., Білоокий В. В. Вплив експериментального жовчного перитоніту на оптичну густину плазми крові та функціональний стан нирок 20
Васильєва І. М., Красносельський М. В., Вишницька І. А., Жуков В. І., Денисенко С. А. Стан окиснювально-відновлювальних процесів і системи антирадикального захисту у хворих на рак шлунка 25
Васюта В. А. Комплексний аналіз етіологічних чинників розвитку атрофії зорових нервів 31
Волков О. О. Вплив загальної анестезії на пізнавальні функції породіль після кесарева розтину 35

Гальчин К. С. Особливості інтелектуального розвитку в дітей із розладами спектра аутизму

41
Глушко Л. В., Рудник В. Т., Чаплинська Н. В. Застосування донатора оксиду азоту L-аргініну в терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень 44
Гнатюк В. В., Покровська Т. В. Ускладнення кору в дітей і дорослих 48
Гошовська А. В., Давиденко І. С., Гошовський В. М. Особливості білків у клітинах хоріона та децидуальнозміненого ендометрія при гіперандрогенії (гістохімічне дослідження) 52
Григоренко А. П. Восстановление биоценоза влагалища у женщин с урогенитальным пролапсом 55
Гроховська М. В. Кореляційні паралелі на клітинному рівні при гіперпроліферативних процесах ендометрія 58
Гушул І. Я., Іващук О. І., Бодяка В. Ю. Особливості клінічного перебігу гострого поширеного перитоніту онкологічного ґенезу 62
Домбровський Д. Б., Оліник Ю. В., Максим’юк В. В. Гістологічні особливості процесу регенерації трофічних розладів венозної етіології за умов використання клітинної трансплантації в експерименті 66
Дудник В. М., Зборовська О. О. Диференційовані підходи до лікування серцевої недостатності у дітей із природженими вадами серця в післяопераційному періоді 70
Дудукіна С. О., Кобеляцький Ю. Ю., Толубаєв О. М. Результати хірургічного лікування пацієнтів із різними клініко-морфологічними характеристиками інтракраніальних аневризматичних крововиливів 75

Зак М. Ю., Пасієшвілі Л. М., Книш М. Ю. Функціональний стан шлунка при застосуванні не стероїдних протизапальних препаратів з приводу остеоартрозу у пацієнтів із хронічним гастритом в анамнезі

81
Ілащук Т. О., Широкова С. В., Окіпняк І. В. Вплив базової антиішемічної терапії на стан гемодинаміки у пацієнтів із стабільною хворобою коронарних артерій 85
Карвацька Ю. П., Денисенко О. І. Комплексне лікування хворих на вугрову хворобу, що проживають у йододефіцитному регіоні 88
Каспрук Н. М. Можливості діагностики харчової алергії на Буковині 93
Кіндратів Е. О. Кольпоскопічні прояви цервікальної інтраепітеліальної неоплазії у жінок із розладами репродуктивної функції 96
Кіт З. М. Скринінг показників ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням 100
Кондря Д. О., Подольський В. В. Зміни гормонів трофобласта у вагітних із не виношуванням у ранні терміни гестації 103
Коропецька Н. Ю., Остапів Д. Д., Нєктєгаєв І. О., Лесик Р. Б., Піняжко О. Р. Зміни спектра білків крові і м'язів щурів за впливу ретаболілу, речовини LES-2222* і тестостерону пропіонату при харчовій деривації 106

Косілова С. Е. Вивчення факторів ризику порушення мікробіоценозу піхви у жінок у постменопаузі

111
Косілова С. Е. Негормональна корекція клімактеричних розладів у жінок у постменопаузі 113
Костишин І. Д., Лукач Е. В., Туманова О. А., Левандовський Р. А., Романчук В. Р., Боднарук Т. Б., Гірна Г. А. Прогностична роль клінічних даних і молекулярно-біологічних тканинних маркерів при великофракційному передопераційному опроміненні раку гортані 116
Кравченко О. В., Варвус В. А. Оцінка кровотоку в судинах матки та екстраембріональних структур у ранні терміни гестації 121
Кравчун П. П. Фармакоінвазивна стратегія у хворих на постінфарктний кардіосклероз, цукровий діабет 2-го типу та з ожирінням 125
Лазарук О. В., Давиденко І. С. Особливості експресії Віментину в структурах паренхіми та строми протокового раку молочної залози 130
Мельничук Ю. М., Огоновський Р. З. Оцінка динаміки локальної температури рубців шкіри обличчя за допомогою контактної термометрії 133
Міхєєва Т. М. Оцінка стану капілярів нігтьового ложа у школярів із хронічною гастродуоденальною патологією 138
Нечитайло О. Ю., Коновчук В. М., Юхимець І. О. Особливості мікроциркуляції у пацієнтів із ускладненим цукровим діабетом 141

Оліник О. Ю. Корекція порушень окислювальної модифікації білків у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з цукровим діабетом

145
Печеряга С. В. Особливості загального коагуляційного потенціалу при низькій плацентації в І триместрі гестації 149
Підмурняк О. О. Ефективність різних інструментальних досліджень для діагностики та прогнозу перебігу уражень нирок 152
Подольський В. В.-мол. Катамнез стану репродуктивного здоров'я жінок із лейоміомою матки, у яких під час останніх пологів виявлені онкомаркери в плаценті 157
Ринжук Л. В., Ринжук В. Є. Характеристика окремих показників системного імунітету у вагітних із безсимптомною бактеріурією 162
Савка І. Г., Кишкан Я. С., Малишев В. В. Особливості макроскопічної будови діафізів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки в судовій медицині 166
Семчишин М. Г., Шевага В. М., Задорожна Б. В. Вміст цинку в сироватці крові при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах 170
Сидорчук І. Й., Сидорчук Л. І., Левицька С. А., Каспрук Н. А., Сидорчук Р. І., Сидорчук Л. П., Сидорчук А. С. Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові хворих на гострий бронхіт 172
Сливка Н. О., Плеш І. А., Гайдуков В. А., Полюхович Л. П. Ендотеліальна дисфункція і печінковий кровотік при алкогольній хворобі печінки 177
Сокольник С. В. Якість життя дітей, хворих на хронічний гелікобактер-асоційований гастродуоденіт, поєднаний із лямбліозом 180

Сокольник С. О. Біологічні та соціальні особливості розвитку дітей із шлунково-кишковими кровотечами при виразковій хворобі

183
Степан Н. А. Стан показників неспецифічної резистентності у хворих на екзему з різним клінічним перебігом 186
Стрільчук Л. М. Рівень загального фібриногену як фактор кардіоваскулярного ризику у пацієнтів із гіпертонічною хворобою та підвищеною масою тіла 189
Тащук В. К., Гулага О. І., Полянська О. С., Попова І. С. Віддалені результати тривалого використання антагоністів альдостерону в комплексному лікуванні хворих на інфаркт міокарда з серцевою недостатністю 192
Телекі Я. М. С-реактивний протеїн як біомаркер запального процесу при поєднанні хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту 197
Труфанов Е. А. Асимметрия двигательных синдромов у больных болезнью Паркинсона 199
Хільчевська В. С., Колюбакіна Л. В. Діагностична цінність клінічно-анамнестичних показників тяжкого персистування бронхіальної астми у шкільному віці 203

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Філіпець О. О., Теленько Г. О. Динаміка поширеності, захворюваності та смертності від порушень мозкового кровообігу в м. Чернівці за результатами роботи кабінету цереброваскулярної патології

207

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Батіг В. М., Скалат А. П. Специфічні синдроми для вперше діагностованого туберкульозу, які є факторами впливу на стан пародонтальних тканин (огляд літератури)

212
Білецький С. В. Інсулінорезистентність як складова патогенезу артеріальної гіпертензії (огляд літератури) 216
Ватутин Н. Т., Зинкович М. И. Контраст-индуцированная нефропатия (обзор литературы и собственные данные) 220
Довга І. М. Використання допоміжних речовин для очних препаратів на гелевій основі (огляд літератури) 225

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Волошин О. І., Бойчук Т. М., Іващук О. І., Мещишен І. Ф., Сенюк Б. П., Васюк В. Л., Волошина Л. О., Малкович Н. М. Стратегія Всесвітньої організації охорони здоров’я в галузі народної медицини 2014-2023: ретроспективна оцінка діяльності науковців Буковинського державного медичного університету та перспективи досліджень у цьому напрямку на Буковині

230
Кігічак-Борщевська А. В. Система прихильності і життєві стратегії подолання стресу 236

ВИПАДКИ ІЗ ПРАКТИКИ

Кабиш В. П., Ружицький А. А., Дудко Д. С., Петров В. І., Бачинський Ю. С., Бодяка В. Ю., Козак І. О., Ковтуняк А. В., Стельмащук В. В., Ілик І. Р. Відстрочений кишковий анастомоз у лікуванні мезентеріального тромбозу

240
Ляшук Р. П., Станкова Н. І., Сходницький І. В. Випадок андростероми 245

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Кашперук-Карп’юк І. С., Цигикало О. В. Оволодіння студентами первинною хірургічною технікою на практичних заняттях із топографічної анатомії та оперативної хірургії

247
Сем’янчук В. Б. Актуальні питання та перспективи удосконалення післядипломної освіти лікарів-педіатрів 250
Хребтій Г. І. Інноваційні технології, направлені на розвиток клінічного мислення у студентів вищих медичних навчальних закладів України 252

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ

За редакцією К.І. Яковець, С.Є. Дейнеки. Медичні internet-вісті. Частина VІ

256

ЮВІЛЕЙ

Професор В. Л. Васюк - до 60-річчя від дня народження

259