БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2015-19-04/76)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Авраменко А.А. Влияние уровня кислотности желудочного сока на эффективность прокинетиков при лечении больных хроническим неатрофическим гастритом

3
Басюга І.О., Костюк В.М. Оцінка ультразвукових та морфологічних маркерів порушень фетоплацентарного комплексу при вагітності, ускладненої маловоддям 7
Безсмертна Г.В., Безсмертний Ю.О. Порівняльний аналіз факторів ризику та клінічних показників тяжкості стану пацієнтів із транзиторними ішемічними атаками та в різні періоди ішемічного інсульту 10
Бєгоулєв О.Є. Ототоксичні побічні реакції від протитуберкульозних препаратів та методи їх профілактики і лікування 15
Бобкович К.О., Ілащук Т.О., Малкович Н.М. Використання комбінованих препаратів рослинного походження для запобігання госпіталізацій пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та фібриляцією передсердь 19
Бондаренко Л.В. Окиснювальний гомеостаз та рівні атерогенності на етапах формування і розвитку хронічного обструктивного захворювання легенів 22
Бочкарьова О.В. Таксономічний склад мікробіоти вмісту порожнини піхви дівчат пубертатного віку 27

Вергун А.Р., Кіт З.М., Вергун О.М. Стан деяких біохімічних показників ліпідного обміну у хворих на метаболічний синдром, деструктивний трихофітний оніхомікоз, асоційований із врослим нігтем

31
Войда Ю.В. Збереженість спектрів антибіотикочутливості клінічних ізолятів Escherichia coli після довгострокового зберігання 36
Волкова Н.М. Роль М1-холінорецепторів асоціативної кори щурів різного віку у впливі на автономну регуляцію серцевого ритму за умов зниженого атмосферного тиску 41
Волошина Л.О. Стан про- і антиоксидантної систем крові у хворих на остеоартроз крізь призму полі- та коморбідності у віковому аспекті 45

Гаморак Г.П. Ефективність лактобактерину для відновлення порушеного якісного і кількісного складу мікрофлори товстої кишки білих щурів, які зазнали 20-денної аплікації на шкіру ітаконової кислоти, та профілактика порушень мікробіоценозу за умов дії ітаконової кислоти

51
Дудка І.В. Дисфункція ендотелію при шлунково-стравохідному рефлюксі у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень 59
Жорняк П.В. Морфометричне порівняння глибини шлункових ямок після виконання різних методів резекції шлунка 63
Журавльова Л.В., Олійник М.О. Хворобомодифікуюче лікування остеоартрозу у пацієнтів із супутнім цукровим діабетом 2-го типу 66
Єрмакова Т.В. Вплив струму високої частоти Liga Sure на структуру щитоподібної залози при вузловому зобі 71
Каліновська І.В. Ехографічні особливості розвитку ембріона у вагітних з плацентарною дисфункцією  75
Карпенко Ю.І., Сабер Гармазі Динаміка вегетологічних показників у хворих на рефрактерну артеріальну гіпертензію залежно від виду використаного лікування 78
Компанієць К.М. Імунологічні порушення у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі гелікобактеріозу залежно від дисбіозу кишечнику 81
Корнацький В.М., Мороз Д.М. Вплив тривоги та депресії на якість життя пацієнтів із серцево-судинною патологією 84
Корчинська М.М. Ефективність і переносимість стандартного режиму хіміотерапії при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з вірусними гепатитами В і С 89
Костіцька І.О. Гіпогрелінемія – допоміжний діагностичний маркер порушення моторно-евакуаторної функції шлунка у хворих на цукровий діабет 2-го типу 93
Левицька С.А. Анатомічні варіанти будови носової порожнини і навколоносових пазух у хворих на хронічні синусити 97

Лисейко Н.В., Гуща Д.К., Шевчук В.О. Функціональне дослідження оклюзійних співвідношень зубних рядів у пацієнтів з патологічною рухомістю зубів на тлі запальних захворювань тканин пародонта

100
Максим’юк В.В. Зміни оптичних та люмінесцентних властивостей плазми венозної крові при різних формах гострого панкреатиту 104
Мацегора Н.А., Полякова С.А. Сравнение показателей эндогенной интоксикации у больных изолированным химиорезистентным туберкулезом в сочетании с вирусным гепатитом С 108
Мироненко Л.Г., Перетятко О.Г., Ягнюк Ю.А., Куцик Р.В. Характеристика факторів патогенності та здатності до біоплівкоутворення В ентерококів, виділених від хворих на урологічну патологію 111
Михалойко І.Я., Попадинець О.Г., Сабадош Р.В. Патоморфологічні особливості артеріосклерозу Менкеберга при синдромі діабетичної стопи 115
Мостовой Ю.М., Распутіна Л.В., Діденко Д.В. Прихильність до подвійної антитромбоцитарної терапії після перенесеного гострого коронарного синдрому: реалії та можливості на сучасному етапі 120
Олійник А.Ю. Особливості формування та динаміки розвитку зубного ряду верхньої щелепи у пацієнтів із двобічними природженими наскрізними незрощеннями верхньої губи та піднебіння після операційних втручань 126
Паньків І.В. Взаємозв’язок дефіциту вітаміну D та автоімунної патології щитоподібної залози 132
Пахаренко Л.В. Корекція психофункціональних порушень у жінок з передменструальним синдромом 137

Пенішкевич Я.І. Інтенсивність протеолітичної деградації високомолекулярних білків у волозі передньої камери ока при подвійному проникному пораненні склери в експерименті: вплив ейкозаноїдів та блокаторів їх синтезу

141
Приступа Л.Н., Савченко О.В. Зв’язок серологічного варіанта ревматоїдного артриту із генотипами за bсl1 поліморфізмом гена глюкокортикостероїдного рецептора 145
Присяжнюк В.П., Сидорчук Л.П. Асоціація Рro12ala поліморфізму гена ppar-γ із біохімічними показниками крові та ліпідного спектра у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки 149
Присяжнюк І.В., Пашковська Н.В. Особливості перебігу хронічного холециститу у хворих на гіпотиреоз 154
Сажин С.І. Динаміка імунологічних показників сироватки крові у дітей, хворих на атопічну та неатопічну бронхіальну астму на тлі базисної терапії 159
Слобода М.Т. Поширеність, структура та особливості клінічного перебігу захворювань пародонта в осіб молодого віку з деформівними дорсопатіями 163
Собчинський К.С., Возіанов С.О. Використання звукової стимуляції в лікуванні хворих на уретеролітіаз в амбулаторних умовах 169
Солтис О.М., Батіг В.М. Порівняльна характеристика відновлення коронкової частини фронтальних зубів верхньої та нижньої щелеп різними нанокомпозитними матеріалами 174

Такташов Г.С. Респіраторні зміни при хронічній ревматичній хворобі серця за рік після хірургічного лікування вад

178
Усачова О.В. Новий підхід до прогнозування розвитку плацентарної дисфункції у вагітних на тлі цитомегаловірусної інфекції 183
Халатурник І.Б., Кучер А.Р., Головко Т.С. Переваги проведення лікувально-діагностичних маніпуляцій на грудній клітці під УСГ-навігацією 189
Черешнюк І.Л., Загорій Г.В., Ходаківський О.А. Особливості перебігу метаболічних процесів у сітківці щурів в умовах гострої ішемії-реперфузії ока (характеристика моделі) та оцінка ретинопротекторних властивостей мексидолу 193
Чорний О.В. Мікробіологічне обґрунтування запропонованого ілеотрансверзоанастомозу в експерименті 198

Щербак О.В. Характер структурно-функціонального стану міокарда при різних клінічних формах ішемічної хвороби серця та гендерно-вікових відмінностях у пацієнтів із не Q-інфарктом міокарда

205

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Бабюк А.А., Батіг В.М. Антибактеріальна фотодинамічна лазерна система «HELBO» як новітній метод лікування одонтогенних інфекцій (огляд літератури)

212
Гаврилюк А.О. Перспективні напрямки судово-медичних досліджень для встановлення зажиттєвості та давності спричинення тілесних ушкоджень в Україні (огляд літератури) 217
Мельник О.П., Островський М.М. Перспективи використання імуномодулятора мурамілпептидного ряду у хворих на інфільтративний туберкульоз у поєднанні з хронічним бронхітом (огляд літератури) 220
Огоновський Р.З., Патерега Н.І. Застосування флюктуруючих струмів у стоматології і щелепно-лицевій хірургії (огляд літератури) 223
Пікас О.Б. Про стан куріння цигарок у сучасних умовах, його вплив на виникнення захворювань в організмі людини (огляд літератури) 227
Сенютович Р.В., Іващук О.І., Бодяка В.Ю., Унгурян В.П., Постевка І.Д., Чорний О.В., Гушул І.Я.  Біологічна терапія, як допоміжне лікування раку шлунка (огляд літератури) 231
Юрценюк О.С. Сім'я, як фактор формування непсихотичних психічних розладів (огляд літератури) 237

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Зозуляк Н.В. Особливості викладання курсу за вибором «Нутриціологія» на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини

241
Каратєєва С.Ю. Удосконалення практичної підготовки іноземних студентів з хірургічних дисциплін 243
Кулаєць В.М. Сучасний погляд на значення лекції в навчальному процесі лікарів-інтернів 245
Панасенко Н.В., Перепелиця О.О. Методичні підходи щодо організації настановчих лекцій для ефективної підготовки фармацевтів з органічної хімії до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. Фармація» 248

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

Деніна Р.В. Інфаркт міокарда при вагітності: випадок з практики

253
Мишина А.Е. Лапароскопическое лечение опухоли яичника из клеток сертоли-лейдига при синдроме Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser: клиническое наблюдение 258
Рудник В.Т., Філіпова С.Л., Журавльова О.А., Вагилевич Л.С. Клінічний випадок пухлини підшлункової залози 262

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Бойчук Т.М., Мойсей А.А. Заснування Чернівецького державного медичного інституту
(1944-1946 рр.)

266

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ

За редакцією К.І. Яковець, С.Є. Дейнеки. Медичні internet-вісті. Частина VІІІ

297