БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2017-21-02/82)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ


ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Антонюк О.П., Єршов В.Ю. Порівняльна морфофункціональна характеристика клубової кишки в нормі та при атрезії в новонароджених

3
Білецький Д.П., Устянський О.О., Ткач Г.Ф., Сікора В.З., Буштрук А.М., Кіптенко Л.І., Максимова О.С. Морфологічна перебудова привушної слинної залози щурів молодого віку при порушенні водно-електролітного балансу організму 7
Бойко В.В., Білецький С.В., Білецький С.С. Показники ліпідного обміну, оксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вміст кінцевих метаболітів монооксиду нітрогену крові у хворих на гіпертонічну хворобу, коморбідну з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу 12
Бурденюк І.П., Сидорчук Л.І., Сидорчук І.Й., Яковець К.І., Бурденюк В.І. Таксономічний склад і мікроекологічні показники мікробіоти ротової порожнини дітей віком 11-13 років, хворих на хронічний катаральний гінгівіт за коморбідного стану 17
Волошин О.І., Сенюк Б.П., Глубоченко О.В., Лукашевич І.В., Юрнюк С.В. Дієтична та фітотерапевтична корекція сладж-феномену при холецистопатіях та сечокислому діатезі 22

Гарас М.Н., Лехкун Г.В., Лисенко В.В., Басюк Н.В. Особливості тяжкої бронхіальної астми у дітей з бронхоспазмом фізичної напруги

25
Гаргула Т.І. Ремоделювання структур стінки дванадцятипалої кишки при перебігу її виразки в умовах кадмієвої інтоксикації 28
Гресько М.Д. Особливості формування менопаузального метаболічного синдрому 32
Григор'єва О.А., Волошин М.А. Особливості розподілу рецепторів до лектину сої (SBA) у тканинах колінного суглоба щурів 35
Давидова Л.М. Морфологічні особливості язика щурів при гіпотонічній дегідратації організму в експерименті 39
Давидова Н.В., Григор'єва Н.П. Стан окремих показників оксидантно-антиоксидантної системи печінки щурів за умов алкогольної інтоксикації, темнової депривації та введення мелатоніну 44
Давидова Н.В., Яремій І.М. Стан окремих показників вуглеводного обміну печінки та крові щурів за умов алкогольної інтоксикації, темнової депривації та введення мелатоніну 47

Индиаминов С.И., Блинова С.А. Изменения гигантских клеток ретикулярной формации продолговатого мозга на фоне разных видов кровопотери

50
Карвацька Н.С., Юрценюк О.С., Савка С.Д., Карвацька Т.Г., Русіна С.М. Клінічно-патогенетичні особливості посттравматичного стресового розладу на тлі закритої черепно-мозкової травми в учасників антитерористичної операції 53
Квятковська Т.О. Антропометричні особливості верхньої кінцівки юнаків, що працюють у сфері IT-технологій, та юнаків-музикантів 57
Лойтра А.О., Шкробанець А.А., Бойчук О.М. Розвиток артеріальних судин шлунка у плодів 4-6-го місяців пренатального періоду онтогенезу людини 60
Малик Ю.Ю. Типові сухожилкові струни мітрального клапана та аномально розташовані струни лівого шлуночка серця людини при дослідженні методом лазерної поляриметрії 63

Нечитайло О.Ю., Коновчук В.М. Місце сенсорної нейропатії у патогенезі критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет

67
Олійник Н.С., Круть Ю.Я., Гайдай Н.В. Нові технології в тактиці вибору методу лікування лейоміоми матки 71
Онищенко А.И., Наконечная О.А., Ткаченко А.С. Изменения содержания мелатонина и ИЛ-12 в сыворотке крови больных хроническим полипозным риносинуитом 75
Павлов А.И. Анатомо-топографические и хирургические особенности, варианты расположения (формы) повреждений структур задней черепной ямки 78

Пентелейчук Н.П. Мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця дітей грудного віку

84
Семенюк Т.О. Морфологічні ознаки клапанів серця людини зрілого віку в нормі в контексті лазерної поляриметрії 88
Тиш О.Б. Можливості імуномодулюючої терапії в лікуванні та профілактиці інфекцій нижніх дихальних шляхів 92
Хільчевська В.С., Харманська І.Б. Можливості замісної ферментної терапії лактазної недостатності у дітей раннього віку 96
Чекаліна Н.І. Особливості взаємозв’язку показників системного запалення, ліпідного спектра крові, структурно-функціонального стану серця та щитоподібної залози при стабільній ішемічній хворобі серця за умов сполучення з автоімунним тиреоїдитом 100

Черкасова В.В. Роль окисної модифікації білків при експериментальному гострому панкреатиті та за умов корекції дексаметазоном

110
Шаламай У.П., Павликівська Б.М., Воронич-Семченко Н.М. Динаміка показників варіабельності серцевого ритму у дітей шкільного віку із латентним залізодефіцитом та легким йододефіцитом 115
Яворська С.І., Мудра А.Є., Яворська-Скрабут І.М., Твердохліб О.В. Особливості морфологічних змін та функціонального стану нирок щурів при експериментальному ураженні підшлункової залози 120
Ярмоленко О.С., Гордієнко О.В., Бондаренко О.О., Болотська Н.М. Особливості ремоделювання нирок та серця при експериментальній алоксановій гіперглікемії 123
Ясніковська С.М., Грицак Г.Т. Особливості діагностики плацентарної дисфункції, що формується у вагітних із бактеріальним вагінозом 127

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Владиченко К.А. Порушення ембріогенезу сечовидільної системи (огляд літератури)

130
Дубик Л.В., Юзько О.М. Роль системи гемостазу у патогенезі репродуктивних втрат (огляд літератури) 134
Каськова Л.Ф., Батіг В.М., Абрамчук І.І. Стан ротової порожнини та профілактика стоматологічних захворювань у підлітків, які навчаються у різних закладах освіти за різними формами навчання (огляд літератури) 137
Карлійчук М.А., Коновалець І.В. Сучасні погляди на патогенез та лікування центральної серозної хоріоретинопатії (огляд літератури) 144
Кривецький В.В., Ротар Г.П., Процак Т.В., Бесплітнік М.Г., Рябий Ю.М. Методи дослідження природжених вад органів нижнього середостіння у пренатальному періоді онтогенезу (огляд літератури) 150
Процак Т.В., Забродська О.С., Панцюк К.А., Яковець К.І. Природжені вади розвитку ротової порожнини та глотки (огляд літератури) 153
Ходоровська А.А. Сучасні відомості про морфогенез та особливості будови тканин і органів дихальної системи людини (огляд літератури) 156
Цигикало О.В., Чала К.М., Ходоровська А.А. Особливості розвитку строми тимуса та її васкуляризації на ранніх стадіях пренатального онтогенезу людини (огляд літератури) 160

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Авраменко А.А. Правило «противоположной руки» как основа профилактики формирования внутрисемейного очага хеликобактерной инфекции

163

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

Авраменко А.А. Случай успешного лечения предраковых изменений слизистой желудка, вызванных применением ингибиторов протонной помпы, у больной хроническим неатрофическим гастритом

168

Сокол А.М., Сидорчук А.С., Богачик Н.А., Венгловська Я.В. Клінічний випадок інфарктоподібного варіанта гострого міокардиту під «маскою» харчової токсикоінфекції

171

ОБМІН ДОСВІДОМ

Гасько М.В., Ковальчук П.Є., Зінченко А.Т., Тулюлюк С.В., Падиніч Ю.М., Гасько Д.М. Наш досвід хірургічного лікування хворих з переломами п'яткової кістки

173

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Стаднійчук Р.Ф., Братенко М.К., Перепелиця О.О. Історія становлення кафедри медичної та фармацевтичної хімії

176

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ

За редакцією К.І. Яковець, С.Є. Дейнеки. Медичні internet-вісті. Частина ХV

181

 

Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу “Буковинський медичний вісник”

185