БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2017-21-04/84)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ


ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бабак О.Я., Зайцева М.М. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ТА ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО БМІНУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНОТИПІВ ГЕНА РЕЦЕПТОРА АНГІОТЕНЗИНУ II ПЕРШОГО ТИПУ

3
Боягина О.Д. МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЗОЛИСТОГО ТЕЛА ЖЕНЩИН ВТОРОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ МР-ТОМОГРАММ И АНАТОМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 9
Бродовська Н.Б. СТАН ПРООКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ КРОВІ ТА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ НА ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ 17
Бумбар З.О., Піняжко О.Р. ОЦІНКА МОДЕЛІ КОМОРБІДНОГО СТАНУ – ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ НА ФОНІ УРОЛІТІАЗУ 23
Витриховський А.І. ШКАЛА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ ЖИТТЕВОНЕБЕЗПЕЧНИХ АРИТМІЙ ТА РАПТОВОЇ СЕРЦЕВОЇ СМЕРТІ В ОСІБ З ФАКТОРАМИ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ПІДСТАВІ ОЦІНКИ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ ТА ТУРБУЛЕНТНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ 31

Viligorska K.V., Khukhlina O.S., Antoniv A.A., Andrusiak O.V. IMPACT OF MAGNESIUM AND VITAMIN B6 NUTRITIONAL SUPPLEMENT ON COMORBID COURSE OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

37
Гараздюк М.С., Бачинський В.Т., Гараздюк О.І., Ушенко О.Г. ВИКОРИСТАННЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ СПИННОМОЗКОВОЇ РІДИНИ ДЛЯ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ НАСТАННЯ СМЕРТІ 42
Грицюк М.І. ЗМІНИ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ЕКСКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК У ДИНАМІЦІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 48
Дац-Опока М.І., Гнатейко О.З., Цьолко Т.Ю. ПСИХОЕМОЦІЙНІ АСПЕКТИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У ДІТЕЙ 54
Дяк К.В., Юзько О.М., Приймак С.Г. РОЛЬ ФЕТАЛЬНОГО ФІБРОНЕКТИНУ В ПРОГНОЗУВАННІ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ У ВАГІТНИХ ГРУПИ РИЗИКУ 62
Кузьмінов Б.П., Яськів Г.І., Грушка О.І. ЗМІНИ ЛЕЙКОЦИТАРНОГО СПЕКТРА КРОВІ У СЕНСИБІЛІЗОВАНИХ НІТРОКСОЛІНОМ МУРЧАКІВ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 68
Нарсія В.І., Кривецький І.В., Бесплітнік М.Г., Кривецький В.В. МОРФОГЕНЕЗ СТРУКТУР ШИЙНОЇ ТА ГРУДНОЇ ДІЛЯНКИ ХРЕБТОВОГО СТОВПА У ПЕРЕДПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ ПРЕНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ 75
Овчаренко І.А., Шевченко О.С., Калмикова І.М., Боровок Н.М. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ 82
Пиндус Т.А., Деньга А.Э., Ткаченко Е.К. СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ КРЫС В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 89
Повар М.А. ГЕПАТОСПЕЦИФІЧНІ ПРОЯВИ ПОРУШЕНЬ У СИСТЕМІ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНЕ ОКИСНЕННЯ-АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ У ЩУРІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ, УСКЛАДНЕНИМ ІШЕМІЄЮ-РЕПЕРФУЗІЄЮ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 99

Радченко О.М., Пилипів Л.І. ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСТРАКТУ КОРЕНЯ ПЕЛАРГОНІЇ EPs‑7630 У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

107
Sirenko Yu.M., Zhyvylo I.О., Sirenko O.Yu. RIGHT HEART CATHETERIZATION FOR HEMODYNAMIC EVALUATION OF PULMONARY HYPERTENSION 114
Соломенчук Т.М., Процько В.В., Полторак Л.В., Перетятко Н.В. ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST У ПЕРИ- ТА ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНИХ ЖІНОК: РИЗИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ 120
Сторожук М.В. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА РОЗАЦЕА ІЗ РІЗНИМ КЛІНІЧНИМ ПЕРЕБІГОМ ДЕРМАТОЗУ 132
Фаді Хаза Файяз Шадід ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАТУС ТА СТАН ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВООБІГУ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З НЕВРОЛОГІЧНИМИ ПРОЯВАМИ ОСТЕОХОНДРОЗУ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 139

Федорук О.С., Степанченко М.С., Романенко В.І. КЛІНІЧНІ ВІДМІННОСТІ ТАЗОВОГО БОЛЮ ПРИ ХРОНІЧНОМУ НЕБАКТЕРІАЛЬНОМУ ПРОСТАТИТІ ТА ДОБРОЯКІСНІЙ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

145
Чаплинська Н.В., Рудник В.Т., Симчич Х.С. ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ: ПОЗАЛЕГЕНЕВІ ПРОЯВИ 154
Черемісіна В.Ф., Березнякова А.І. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРОМБОЦИТАРНОЇ ЛАНКИ ГЕМОСТАЗУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ПАРОДОНТИТУ 160
Шушляпина Н.О. ИЗУЧЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ЦИКЛОВ ПРИ ОЛЬФАКТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 165

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Талалаєв К.О. ПРЕДИКЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЦИНІ – СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

171

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В., Гриневич Ю.Ф., Веремій Л.Г. МЕДИКОСОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВАЛІДНОСТІ ВНАСЛІДОК РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ В УКРАЇНІ

178

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

Авраменко А.А. СЛУЧАЙ ЛОЖНООТРИЦАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ХЕЛИК-ТЕСТА У БОЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКИМ НЕАТРОФИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ ПОСЛЕ РВОТЫ ЖЕЛЧЬЮ

188

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ

За редакцією К.І. Яковець, С.Є. Дейнеки. Медичні internet-вісті. Частина ХVIІ

192

ЮВІЛЕЇ

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ НАМН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОР ДМИТРО ІЛЛІЧ ЗАБОЛОТНИЙ (ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

195

ПРОФЕСОР ХУХЛІНА ОКСАНА СВЯТОСЛАВІВНА (ДО 50-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

198

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ, ЩО НАПРАВЛЯЮТЬСЯ ДО ЖУРНАЛУ “БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК”

201