Галерея вітчизняних вчених

БУЯЛЬСЬКИЙ ІЛЛЯ ВАСИЛЬОВИЧ (1789-1866)
BUYAL’S’KYI ILLIA VASYLIOVYCH (1789-1866)

Оригінальні дослідження

Дрюк М.Ф., Домбровський Д.Б., Задорожня Т.Д.
ПОТЕНЦІАЛ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ ЗА ДАНИМИ ІМУНОГІСТОХІМІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
POTENTIAL OF THE DIFFERENTIATING THE STROMAL CELLS OF THE FATTY TISSUE BASED ON THE FINDINGS OF IMMUNOHISTOCHEMISTRY IN AN EXPERIMENT

Салютін Р.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА АНГІОГЕНЕЗУ ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН З РІЗНИМ ФЕНОТИПОМ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ КІНЦІВКИ
Characteristic of angiogenesis following transplanting stem cells with a diverse phenotype under the conditions of experimental ischemia of an extremity

Злотар О.В., Роговий Ю.Є., Дікал М.В.
МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НИРОК ТА ПЕЧІНКИ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ПОЛІУРИЧНОЇ СТАДІЇ СУЛЕМОВОЇ НЕФРОПАТІЇ
MORPHOLOGIC CHARACTERISTIC OF THE KIDNEYS AND LIVER AT AN EARLY STAGE OF THE POLYURIC STAGE OF SUBLIMATE NEPHROPATHY

Грешило О.О., Власов В.В.
ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ ПАХВИННОЇ ДІЛЯНКИ У ЗДОРОВИХ ТА ХВОРИХ НА ПАХВИННУ ГРИЖУ ДОРОСЛИХ ЛЮДЕЙ
TOPOGRAPHic ANATOMY OF the INGUINAL portion IN HEALTHY persons and ADULT PATIENTS WITH INGUINAL HERNIA

Польова С.П., Корандо Н.В., Семеняк А.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ГІСТЕРОСКОПІЇ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ЕНДОМЕТРИТУ
THE USAGE OF HYSTEROSCOPY FOR EARLY DIAGNOSTICS OF ENDOMETRITIs CAUSED BY TUBERCULOSIS

Тихолаз В.О., Гумінський Ю.Й., Школьніков В.С., Андрійчук В.М.
СОМАТОТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОПОРЦІЙНІСТЬ БУДОВИ ТІЛА ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ФОРМУ ШИЗОФРЕНІЇ
SOMATOTYPOLOGIC CHARACTERISTICS AND PROPORTIONALITY OF THE STRUCTURE OF THE PATIENTS' BODY AFFLICTED WITH THE PARANOID FORM OF SCHIZOPHRENIA

Рудь О.М., Олійник І.Ю., Андрєєв М.Д., Курик О.Г.
АНАЛІЗ МЕТАПЛАСТИЧНИХ І ДИСПЛАСТИЧНИХ ЗМІН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА І СТРАВОХОДУ ЗА ДАНИМИ ЕЗОФАГОГАСТРОБІОПСІЙ (2004-2008 рр.)
Analysis of METAPLAStic AND DySPLAStic CHANGES of THE MUCOuS coat of the stomach and esophagus based on the findings OF ESOPHAGOBIOPSies (2004-2008)

Бунятов М.О., Казымов Х.М., Мамедов З.М., Алиев Р.А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ВОЛОС РАЗЛИЧНЫХ АНАТОМИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ
An evaluation of the specific weight of hair of various anatomical areas

Ташник М.В., Катеренюк И.М.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА BLAND-WHITE-GARLAND
MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE BLAND-WHITE-GARLAND SYNDROME

Цигикало О.В.
СОМАТОВІСЦЕРАЛЬНІ КОРЕЛЯЦІЇ СФІНКТЕРНОГО АПАРАТУ ПОЗАПЕЧІНКОВИХ ЖОВЧНИХ ПРОТОК У ПеРиНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
SоMATO-VISCERAL CORRELATION OF THE SPHINCTER APPARATUS OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN PeRiNATAL PERIOD OF HUMAN ONTOGENESIS

Лобко П.И., Ромбальская А.Р.
МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ МЯСИСТЫХ ТРАБЕКУЛ, СОСОЧКОВЫХ МЫШЦ И СУХОЖИЛЬНЫХ ХОРД ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА
MICROSCOPIC ANATOMY OF THE TRABECULAE carneae cordis, PAPILLARY MUSCLES AND the cHORDae tenolineae cordis OF THE HUMAN heart

Рябий С.І., Гайдич Л.І.
МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛЬНОЇ ЖОВЧНОЇ ПРОТОКИ У ПЛОДІВ ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ ЛЮДИНИ
MORPHOMETRIC PECULIARITIES OF COMMON BILE DUCT IN HUMAN FETUSES AND NEWBORNS

Черкасов В.Г., Ковальчук О.І., Дзевульська І.В.
CТРУКТУРНІ ЗМІНИ ГІСТАМІНПРОДУКУЮЧИХ КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ПІД ДІЄЮ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
STRUCTURAL CHANGES OF HISTAMINE-PRODUCTING CELLS OF THE  MUCOuS coat of the STOMACH UNDER the ACTION OF METHYL TERTIARY BUTYL ETHER IN an EXPERIMENT

Геращенко С.Б., Дєльцова О.І., Гвоздик І.М.
ТОКСИЧНА ДІЯ ЦИСПЛАТИНУ НА СЛИЗОВУ ОБОЛОНКУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ ЕНТЕРОСГЕЛЕМ
TOXIC EFFECT OF CISPLATIN ON THE ORAL MUCOUS MEMBRANE AND ITS CORRECTION WITH ENTEROSGEL

Марковский В.Д., Гаргин В.В., Мирошниченко М.С.
МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ И МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЦ ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ В СРОКЕ ГЕСТАЦИИ 36-41 НЕДЕЛЬ
MACROSCOPIC AND MICROSCOPIC CHARACTERISTICS OF THE HEARTS OF FETUSES AND NEWBORNS WITH INTRAUTERINE GROWTH RETARDATION DURING THE TERM OF GESTATION OF 36-41 WEEKS

Хухліна О.С., Горбатюк І.Б., Антонів А.А.
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЖОВЧНОГО МІХУРА ПРИ МЕТАБОЛІЧНОМУ СИНДРОМІ
morphofunctional condition of the gall bladder with metabolitic syndrome

Гораш Є.В.
АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИГМОРЕКТАЛЬНОГО СЕГМЕНТА У ДРУГОМУ ТРИМЕСТРІ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ
ANATOMICAL PECULIARITIES OF THE SIGMORECTAL SEGMENT IN THE SECOND TRIMESTER OF THE INTRAUTERINE DEVELOPMENT

Боднар О.Б.
ІНТРАОПЕРАЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕДОСТАТНОСТІ ІЛЕОЦЕКАЛЬНОГО ЗАМИКАЛЬНОГО АПАРАТУ У ДІТЕЙ ПРИ ХІРУРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ КЛУБОВО-СЛІПОКИШКОВОГО СЕГМЕНТА
INTRAOPERATIVE DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF INSUFFICIENCY of the ILEOCECAL OBTURATIVe apparatus in CHILDREN in case of surgical DISEASES of the ILEOCECAL SEGMENT

Наукові огляди

Теплицкий Сергей, Герон Нисим, Сельбак Шади
О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОЖИРЕНИЕМ
ABOUT THE NEED OF performING BARIATRIC OPERATIONS ON CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH OBESITY

Столяр Д.Б.
ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА
Topographoanatomical characteristics of the temporomandibular joint

Ахтемійчук Ю.Т., Макар Б.Г., Олійник І.Ю., Антонюк О.П.
АТРЕЗІЯ ВІДХІДНИКА ТА ПРЯМОЇ КИШКИ
ANAL AND RECTal ATRESIA

Короткі повідомлення

Антипов Н.В., Жиляев Р.А., Зарицкий А.Б., Шкиренко А.Ю.
ВАРИАНТ АНОМАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ АРТЕРИЙ, КРОВОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНЫ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
VARIANT OF ANOMALOUS FORMING OF THE ARTERIES, THAT SUPPLY BLOOD to the ORGANS OF THE UPPER FLOOR OF THE ABDOMINAL CAVITY

Конопліцький В.С.
ПОРУШЕННЯ ТОВСТОКИШКОВОГО ТРАНЗИТУ З ПОГЛЯДУ КОНЦЕПЦІЇ ГЕРМЕТИЧНОСТІ ТОВСТОЇ КИШКИ
DISORDERs OF the COLONIcAL TRANSIT from the point of view of THE CONCEPT OF leak-proofNESS OF the LARGE INTESTINE

Анатомічна номенклатура

Хмара Т.В., Ахтемійчук Ю.Т., Гулик Р.П.
ЕПОНІМІЧНІ НАЗВИ СТРУКТУР У КЛІНІЧНІЙ АНАТОМІЇ ГОЛОВИ ТА ШИЇ
EPONIMIC NAMES OF STRUCTURES IN CLINICAL ANATOMY OF THE HEAD AND NECK

Некролог

Пам'ЯтІ МалІшевськоЇ ВІкторІЇ АнтонІвни (1922-2010)
IN COMMEMORATION OF mALISHEVS’KA VICTORIYA ANTONIVNA (1922-2010)

Ювілеї

ЮВІЛЕЙ АЛЕКСАНДРОВОЇ ЕЛЕОНОРИ МИКОЛАЇВНИ
JUBILEE OF ALEXANDROVA ELEONORA MIKOLAIVNA

ПРОФЕСОР КРИЗИНА ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ (до 70-річчя від дня народження)
PROFESSOR KRISINA PAVLO STEPANOVICH (commemorating the 70th anniversary of his birth)

Правила для авторів