КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ

Т. XI, №1, 2012


ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ


 

 

Титульна сторінка 1       Титульна сторінка 2                Зміст (pdf)

  

 

Мета і завдання журналу

 

Авторське резюме англійською мовою

 

Колонка редактора

 

СТАТТЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

А. Є. Горбань, Л. І.Закрутько,  С. В. Василенко, О. В. Мислицький

Методологічні аспекти оцінки якості наукового медичного документа

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

А.М. Бербець

Стан систем гемостазу та фібринолізу в жінок із загрозою невиношування в ранні терміни гестації

 

О. В. Бліндер, О. О. Бліндер,  С. Є. Дейнека, Ж. І. Мельничук

Вплив віку та статі на результат бактеріологічного аналізу сечі при верифікації діагнозу: “інфекція сечової системи” серед населення м.Чернівці та області

 

А. П. Боюк, С. П. Польова

Проліферативна активність цитотрофобласта хоріальних ворсинок за умов анемії вагітних, хворих на туберкульоз легень

 

Є. А. Бурлака

Гіпоксичні пошкодження в прогресуванні хронічного захворювання нирок у дітей

 

M. Ю. Гаєвська, О. І. Денисенко,  М. П. Перепічка

Особливості перебігу сифілітичної інфекції у вагітних жінок Чернівецької області

 

В. Ю. Гарбузова, Ю. О. Атаман,  О. І. Матлай, О. А. Обухова,  Є. І. Дубовик, А. О. Бороденко,  О. В. Атаман

Аналіз зв’язку Thr83Ala поліморфізму гена матриксного Gla-протеїну з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб різної статі

 

І. Б. Горбатюк, О. С. Хухліна,  В. С. Гайдичук, О. С. Воєвідка

Вплив розувастатину та мосаприду на функціональний стан ендотелію, фібриноліз, протеоліз та гемостаз у хворих на хронічний холецистит та холестероз жовчного міхура із коморбідними ішемічною хворобою серця та ожирінням

 

М. С. Гнатюк, Т. І. Гаргула

Порівняльна характеристика особливостей структурної організації дванадцятипалої кишки у собак та свиней

 

Д. І. Гречко

Пато-морфологічні зміни печінки мертвонароджених та померлих новонароджених при плацентарній недостатності

 

С. В. Дирда, О. В. Слободянюк,  В. М. Ящук, М. Ф. Гамалія,  П. В. Єрмак

Спектри поглинання та флуоресценції препарату «Гіперфлав»

 

Л. Г. Доцюк, Т. М.Бойчук, І. Г. Кушнір, Г. І. Кокощук

Динаміка гломеруло-тубулярного балансу в підтриманні ниркою циркадіанного ритму

 

Б. В. Задорожна

Травматична хвороба головного мозку (клініка, діагностика, прогнозування)

 

О. С. Захаренко

Стан вродженого неспецифічного та набутого специфічного імунітету в жінок із безпліддям, при малих формах ендометріозу

 

І. Б. Івануса, І. Р. Бекус, М. М. Михалків

Окиснювальна модифікація білків і стан ендогенної інтоксикації при гострому токсичному ураженні ацетамінофеном на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів

 

А. В. Івченко

Вплив умов стрептозотоцинового діабету на фазовий склад мінералу регенерату кісткової тканини піддослідних щурів за даними однофакторного дисперсійного аналізу

 

М. О. Ішков, О. Б.Бєліков,  І. С. Давиденко

Порівняльна характеристика ефективності лікування різних форм хронічних верхівкових періодонтитів із застосуванням препарату протимікробної дії на поліетиленоксидній основі діоксизоль в умовах експерименту

 

Е. В. Кавуля

Роль порушень ліпідного обміну в розвитку дисциркуляторної енцефалопатії, поєднаної з фібриляцією передсердь

 

Т. В. Князевич-Чорна, М. І. Грищук,  Н. І. Шовкова

Морфофункціональні зміни судинного русла та паренхіми надниркових залоз на першу добу після дії холодового фактора

 

Н. І. Ковтюк, Ю. М. Нечитайло,  І. О. Юхимець 

Якість життя, пов‘язана із здоров’ям у дітей з неврологічною патологією, та можливості його покращання

 

С. І. Крижна, Т. С. Cахарова

Рівень маркерів окислювальної модифікації та нітрозилювання білків у головному мозку при порушенні порфіринового обміну та можливості його корекції

 

С. А. Левицька

Вміст інтерлейкіну-4 в сироватці крові в хворих на хронічні запальні процеси біляносових пазух

 

В. В. Максим’юк

Динаміка показників фібринолітичної активності плазми та тканин за умов експериментального  панкреатиту

 

Н. В. Манащук, О. В. Покришко,  Т. І. Пятковський

Етіологічна структура захворювань пародонту у хворих на неспецифічний виразковий коліт

 

І. І. Москалюк, О. І. Федів

Ефективність застосування карведилолу та метеоспазмілу у хворих на дифузний токсичний зоб із синдромом подразненого кишечнику

 

П. С. Назар, О. І. Осадча, М. М. Левон

Особливості змін показників клітинного імунітету у хворих на алкогольне ураження печінки

 

Н. М. Паліброда, О. І. Федів,  Г. Я. Ступницька, К. А. Чимпой

Особливості клінічної картини та деякі ланки патогенезу ерозивно-виразкових уражень шлунка у хворих на цироз печінки на тлі цукрового діабету ІІ типу

 

А. П. Пересунько, Омар Камаль Нуман, А. Г. Ушенко

Лазерная дифференциальная диагностика гладкомышечних опухолей матки

 

Р. І. Петруняк

Динаміка поширеності артеріальної гіпертензії та іншої соматичної патології у вагітних

 

О. М. Платонова, В. І. Величко,  Т. О. Гариничева, Т. В. Сочинська

Гастроентерологічні аспекти ожиріння у дітей

 

О. В. Ротар, В. І. Ротар

Патофізіологічні аспекти підвищення внутрішньочеревного тиску при гострому панкреатиті

 

В. Н. Середюк

Оцінка ендотеліальної функції та вазорегуляції у хворих на хронічне легеневе серце залежно від стадії серцевої недостатності

 

Б. І. Слонецький, С. Г. Керашвілі,  М. В. Максименко, С. М. Лобанов

Окремі експериментальні аспекти профілактики ентеропатії за умов ішемічно-реперфузійного синдрому

 

Л. О. Стрижаковська, Т. В. Хмара,  Л. Я. Федонюк

Зміни структурної організації сечової системи у п’ятимісячного плода людини

 

Н. Д. Філіпець

Вплив різних доз активатора калієвих каналів флокаліну на функціо­наль­ний стан нирок за умов збільшення об’єму позаклітинної рідини

 

О. С. Хухліна, І. Ю. Корнійчук,  О. В. Білецька

Стан мікробіоценозу порожнини товстої кишки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки із супутнім ожирінням. Методи фармакологічної корекції

 

В. Ю. Цубер, Л. М. Тарасенко

Вплив психоемоційного напруження на вміст кортизолу в ротовій рідині молодих людей  залежно від типу реагування

 

Л. М. Шафран, А. М. Москаленко,  Д. В. Большой, А. И. Гоженко

Динамика содержания платины в плазме крови и в моче после проведения химиотерапии цисплатином

 

В. В. Школьник

Антигипертензивное и органопротекторное действие комбинированной терапии у пациентов с гипертонической болезнью и метаболическими нарушениями

 

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

О. П. Корнійчук, О. В. Мельник,  Н. Е. Личковська

Реактивні артрити та інфекційні чинники

 

П. Г. Кравчук, Д. В. Ольховський,  О. І. Кадикова

Сучасне уявлення про значення поліморфізму генів у патогенезі артеріальної гіпертензії у хворих на хронічну серцеву недостатність: контент – аналіз

 

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

П. М. Ляшук, Р. П. Ляшук,  А. А. Ілюшина, О. І. Гуштюк

Первинний гіперпаратиреоз: випадок із клінічної практики

 

П. М. Ляшук, О. А. Оленович,  О. І. Гуштюк, Р. П. Ляшук

Синдром апное уві сні, асоційований з гіпотиреозом

 

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

М. В. Кашул, Г. Р. Остапчук,  Н. А. Онофрейчук

Результати оцінки медичною сестрою бакалавром преморбідного стану та спадкового фактору в дітей, хворих на виразкову хворобу

 

М. В. Кашул, Г. Р. Остапчук, Н. А. Онофрейчук

Застосування методики зунге в практиці медичної сестри-бакалавра

 

А. В. Олентир, Т. В. Сорокман

Дослідження поширеності виразкової хвороби в дітей Чернівецької області медичною сестрою

 

Т. В. Сорокман, А. В. Олентир,  Г. Р. Остапчук

Роль медичної сестри-бакалавра у визначенні типу сімейної обтяженості по виразковій хворобі в дітей

 

БІОЛОГІЯ

В. Д. Солодкий, Ю. Г. Масікевич,  В. Ф. Мислицький

Здоров’я населення  -  індикатор екологічного стану буковинських Карпат

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ НАУКИ

С. М . Луканьова, М. Д. Лютик,  О. М. Кіт, О. О. Боб

Маловідомі епізоди з біографії  М. І. Пирогова (до 200-річчя від дня народження - друге повідомлення)

 

АНОТАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Анотації наукових статей

 

ЮВІЛЕЇ

В. М. Мороз

 

С. С. Ткачук

 

ІНТЕРНЕТ-НОВИНИ

За редакцією С.Є. Дейнеки, Л.Л. Дейнеки

INTERNET-НОВИНИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ. ЧАСТИНА XXXV

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ

Єдині вимоги до оформлення статей