КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ

Т. ХІ. №3 (41), Ч.1, 2012


ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ


 

 

Титульна сторінка 1       Титульна сторінка 2                Зміст (pdf)

  

 

СТАТТІ

Кочет О. М., Горбань А. Є., Закрутько Л. І., Мислицький О. В., Ковальчук А. О.

Аналіз засобів наукової комунікації за напрямом «онкологія» в сфері охорони здоров’я україни  за 2008-2011 роки

 

Авраменко А. А.

Симптом «пропажи» изжоги как отражение формирования механизма язвообразования  в двенадцатиперстной кишке

 

Білоус Т. М.

Показники активності місцевого запалення дихальних шляхів у дітей із астма-фенотипом різного початку

 

Боднар Г. Б.

Клінічні особливості поєднаної гастродуоденальній патології в дітей із природженими вадами товстої кишки

 

Бугай М. І., Польовий В. П.

Імунні порушення у хворих на поширені форми перитоніту

 

Габорець І. Ю. , Сидорчук Л. П.,
Кушнір О. В., Урсуляк Ю. В. 

Патогенетичний зв’язок змін ліпідного профілю і моделей гіпертрофова­ного міокарда лівого шлуночка залежно від поліморфізму генів АСЕ (I/D), eNOS (t894g) у хворих на есенціальну гіпертензію

 

Гаморак Г. П.

Профілактика дисбактеріозу кишечнику, спричиненого  20-денними аплікаціями ітаконової кислоти на шкіру білих щурів

 

Гладчук І. З., Назаренко О. Я., Димитрова Н. А.

Характеристика контамінації  умовно-патогенною мікрофлорою статевих шляхів  у жінок з апоплексією яєчника

 

Гулага О. І., Тащук В. К., Полянська О. С.

Антагоністи  альдостерону  в корекції нейро-гуморальних порушень, протеолітичної та фібринолітичної активності  у хворих на гострий інфаркт міокарда з серцевою недостатністю

 

Зинченко Е. К.

Особенности вегетативного реагирования больных артериальной гипотонией различной этиологии

 

Каратєєва С. Ю., Плеш І. А.

Оцінка імунного протиінфекційного захисту  у хворих на цукровий діабет  із гнійно-запальними процесами при застосуванні озонотерапії

 

Ковальова О. М.

Значення поліморфізму генів сімейства глутатіон-s-трансфераз  у розвитку пневмонії в передчасно народжених дітей

 

Москалюк І. І.

Корекція нейро-гуморальних порушень при синдромі подразненого кишечнику у хворих на токсичні форми зобу

 

Надута-Скринник О. К., Плужнікова Т. В., Гапон В.О.

Спосіб оцінки якості первинної медичної допомоги пацієнтам диспансерних груп

 

Нечитайло Д. Ю.

Показовість застосування проби Руф’є при скринінгових обстеженнях функціонального стану серцево-судинної ситеми школярів

 

Нечитайло Д. Ю.

Cтан периферичної мікроциркуляції в дітей із перинатальною патологією  в анамнезі на фоні змін  показників електроенцефалографії

 

Новиков Н. Ю.

Клинико-морфологические корреляции при развитии респираторных повреждений, возникающих в критических состояниях

 

Ортеменка Є. П., Шахова О. О.

Характер запальної відповіді дихальних шляхів у дітей шкільного віку, хворих  на бронхіальну астму раннього  та пізнього дебюту

 

Петринич В.В.

Особливості змін пероксидного окиснення ліпідів та окисної модифікації білків у крові та печінці в статевозрілих щурів із різним типом ацетилювання при інтоксикації марганцю хлоридом

 

Полшкова С. Г.

Удосконалення діагностичного інструментарію (на прикладі працівників небезпечних видів професій)

 

Польова С. П.

Діагностика переривання вагітності у жінок, хворих  на туберкульоз легень

 

Польова С. П.

Зміни мікрофлори  піхви у жінок, хворих на туберкульоз легень

 

Похилько В. І.

Асоціації між поліморфізмом гена ace та перебігом асфіксії  в новонароджених

 

Пустовойт М. М.

Патогенез когнітивних розладів  у пацієнтів з інволюційним психозом, згідно даних дослідження подія-пов’язаних викликаних потенціалів (ППВП)

 

Салимгереева Б. Ж., Романюк С. Н., Ерментаева Ж. М., Какетаева И. З.

Процессы структурно-функциональных перестроек микроциркуляторного русла фасции нижней конечности в эксперименте при воздействии низкоинтенсивного лазерного излучения

 

Сарафинюк Л. А.

Порівняльний аналіз кореляцій між гемодинамічними та конституціональними характеристиками організму в осіб мезоморфного соматотипу юнацького та підліткового віку

 

Тарнавська С. І.

Особливості перебігу бронхіальної астми в дітей, залежно від типу ацетилювання на тлі протизапальної терапії

 

Ткачук С. С., Гавалешко В. П.

Вплив неповної глобальної ішемії головного мозку на динаміку вмісту продуктів окиснювальної модифікації білків та метаболітів монооксиду нітрогену в нирках і міокарді щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом

 

Федорук О. С., Степан В. Т.,
Бурденюк І. П., В. І. Бурденюк

Мікробіологічне обгрунтування консервативного лікування гострих гнійно-запальних захворювань нирок та паранефральної клітковини

 

Хільчевська В. С., Поліщук М. І., Парфьонова І. В.

Оцінка клінічної ефективності препарату «Омез Д» у лікуванні хелікобактерасоційованих захворювань у дітей  

 

Циркот І. М., Бірюк І. Г., Циркот П. І.

Наш досвід застосування кінезіотейпів при лікуванні хворих з болями в поперековому відділі хребта

 

Шевчук В. В.

Клінічно-патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування неалкогольного стеатогепатиту у хворих  із метаболічним синдромом

 

Шендерюк О. П., Давиденко І. С.

Концентрація плацентарних гормонів у трофобласті хоріальних ворсинок плаценти при запаленні посліду (імуногістохімічне дослідження)

 

ТЕЗИ

Доцюк Л.Г., Бойчук Т.М., Кушнір І.Г., Кокощук Г.І. 

Нейромедіаторні механізми регуляції пейсмекерної активності супрахіазматичних ядер

 

Придруга С. М.

Патогенетичні особливості перебігу періоду пізніх проявів травматичної хвороби

 

Ткачук О.В., Ткачук С.С., Мислицький В.Ф., Лєньков О.М.

Епігенетична модифікація зв’язків імунної та нейроендокринної систем пренатальними стресорними впливами

 

ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ

Авраменко А.А., Яблонская Т. М.

Случай образования язвы пилорического канала  после проведения лечебного   массажа

 

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Василюк Н.В.

Принципи безпечної антибіотикотерапії при запальних захворюваннях лор-органів  у вагітних жінок

 

Воробець З. Д., Єфремова У. П., Якубець О. І.

Аргіназна система в організмі людини при розвитку патологічних процесів

 

Кобилянський А. М., Польовий П. В.

Особливості гігієни ротової порожнини у вагітних жінок

 

АНОТАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

 

ІНТЕРНЕТ-НОВИНИ

За редакцією  С.Є. Дейнеки, Л.Л. Дейнеки

INTERNET-НОВИНИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ. ЧАСТИНА XXXVII.

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ

Єдині вимоги до оформлення статей