КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ

Т. XII, №2, 2013


ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ


 

 

Титульна сторінка 1       Титульна сторінка 2                Зміст (pdf)

  

 

СТАТТЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

О. Г. Резніков, Н. Д. Носенко, П. В. Сініцин, Л. В. Тарасенко,  А. А. Лимарєва, Л. І. Полякова

Порушення нейроендокринної регуляції систем репродукції та адаптації у самиць щурів за умов експериментальної гіперандрогенії

 

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

А. В. Бамбуляк

Особливості будови та форми лобових пазух у зрілому періоді онтогенезу людини

 

К. В. Баранніков

Варіанти оптимізації сучасних моделей діагностики та лікування раннього раку шлунка

 

О. В. Бєлашова, У. І. Марусик, О. В. Макарова

Діагностичне значення показників клітинної та гуморальної ланки імунітету у верифікації бронхіальної астми  в дітей раннього віку

 

В. Ю. Бодяка, О. І. Іващук, І. С. Давиденко, Р. В. Гавадза,  І. А. Казановський

Патоморфологічні зміни внутрішніх органів за дії підвищеного внутрішньочеревного тиску  в експерименті

 

О. М. Бойчук, Б. Г. Макар

Будова і синтопія решітчастої кістки у людей літнього  та старечого віку

 

Т. М.  Бойчук, О. Г. Ушенко,  В. О. Баланецька, П. М. Григоришин

Диференціація поляризаційних полікристалічних мереж плівок жовчі людини

 

Р. М. Борис, А. І. Гоженко, А. А. Гудима

Динаміка показників пероксидного окиснення ліпідів  у період ранніх і пізніх проявів травматчиної хвороби за умов експериментальної краніо-скелетної травми та її корекції клітинною терапією

 

І. П. Бурденюк, І. М. Ковбаса,  А. Г. Волощук, А. Є. Петрюк, Є. П. Пастушенко

Природний мінерал – базальтовий туф, перспективи застосування  в харчовій промисловості, біології та медицині

 

Т. С. Вацеба

Взаємозв’язок між дисліпідемією та інсулінорезистентністю  у хворих на первинний гіпотиреоз

 

Ю. М. Вепрюк, Ю. Є. Роговий

Фізіологічні особливості функцій нирок при поєднаній дії солей алюмінію і свинцю

 

В. В. Вівсянник

Вільнорадикальне ушкодження  та стан антиоксидантного захисту у хворих на хронічну хворобу нирок ІІ-ІІІ стадії з ураженням гастродуоденальної ділянки

 

О. О. Вітковський, Н. Б. Кузняк, С. І. Трифаненко

Ефективність лікування методом уведення в післяопераційну рану дилататорів із нікелід-титану,  з ефектом пам’яті, хворих  із переломами нижньої щелепи, ускладнених гнійно-запальними процесами

 

Н. О. Гевкалюк, П. А. Гайсюк

Утворення первинних вивідних проток слинних залоз  в ході другого етапу ембріогенезу

 

О. І. Данилюк

Підвищення антиаритмічної ефективності аміодарону у хворих з аміодароніндукованою дисфункцією щитоподібної залози

 

А. С. Деген, О. М. Камишний

Вплив експериментального цукрового діабету на експресію транскрипційного фактору NF-кB  в лімфоїдних структурах клубової кишки щурів

 

М. В. Дікал

Окиснювальна модифікація білків  у печінці щурів за умов уведення 2,4-динітрофенолу

 

І. В. Дмитрів

Оцінка венозної гемодинаміки  в пацієнтів із постромботичною хворобою в периопераційному періоді на основі даних ультразвукового сканування

 

Б. В. Задорожна

Клініко-параклінічнї особливості віддалених наслідків легкої черепно-мозкової травми

 

Л. О. Зуб, Т. П. Мороз

Особливості клінічних підходів  до лікування хворих на хронічний пієлонефрит з наявністю артеріальної гіпертензії

 

Е. В. Кавуля

Особливості кардіальної гемодинаміки у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію  з фібриляцією передсердь

 

С. Ю. Каратєєва, І. А. Плеш, Г. В. Петрович, І. О. Мінтянська

Стан  згортальної системи крові  за наявності гнійних  процесів  на фоні цукрового діабету  в експерименті

 

О. Б. Колотило

Аналіз частоти окремих чинників ризику синдрому діабетичної стопи у хворих на цукровий діабет

 

Ю. С. Коржинський, Х. Б. Слівінська-Курчак

Стан здоров’я дітей раннього віку, які в неонатальному періоді перебували на пролонгованій штучній вентиляції легень

 

Н. Б. Кузняк, О. І. Годованець, В. А. Гончаренко

Стоматологічна захворюваність  у дітей з ендокринною патологією

 

Н. Б. Кузняк, М. П. Продан, С. І. Трифаненко

Ефективність застосування збагаченої тромбоцитами плазми крові для оптимізації репараційного остеогенезу після атипового видаленні зубів

 

Н. Є. Лаповець

Рівні інтерлейкінів та кореляційні зв’язки між ними у хворих на абдомінальний туберкульоз

 

C. А. Левицька

Прогнозування ризику розвитку окремих форм хронічного запального процесу  в навколоносових пазухах у дітей

 

М. Р. Лозинська, І. В. Хавунка, В. І. Шуварська

Генетичні особливості та фенотип пацієнтів із синдромом Пейтца-Єгерса

 

І. В. Малишевська

Клініко-лабораторні особливості перебігу стабільної стенокардії  на тлі   метаболічного синдрому

 

О. П. Микитюк

Добові та сезонні особливості процесів протеолізу  та фібринолізу крові хворих  на остеоартроз

 

В. Ф. Мислицький, О. Г. Чернюх, М. В. Дікал, І. В. Лопушинська, М. Д. Перепелюк

Аналіз можливих недоліків при визначенні груп крові за системою АВ0

 

І. І. Москалюк

Генетичні та нейро-гуморальні особливості різних типів синдрому подразненого кишечнику у хворих на токсичні форми зобу

 

В. В. Петринич, Л. І. Власик

Ефекти застосування кверцетину за умов підгострого впливу свинцю ацетату в щурів із різним типом ацетилювання

 

Н. Б. Пилькевич

Изучение показателей внешнего дыхания детей старшего школьного возраста с дефектами зрения

 

О. М. Платонова, В. І. Величко

Клініко-патогенетичні паралелі ожиріння та синдрому подразненого кишечнику в дітей

 

Ю. В. Поляченко,  А. В. Габрієлян,   T. М. Доманський, В. Й. Сморжевський В. Ф. Оніщенко, А. П. Мазур,

C. B. Романова, І. В. Кудлай, А. В. Якушев, П. П. Клименко, П. А. Побережний, В. М. Кирик

Експериментальна модель ізопротеренол-індукованого ушкодження міокарда

 

П. В. Польовий

Характер метаболічних змін ротової рідини у вагітних

 

Ю. О. Рошка, Н. Б. Кузняк,  С. І. Трифаненко

Ефективність застосування протиальвеолітної активної пов’язки при лікуванні альвеолітів

 

О. Д. Рудковская

Возрастная макулодистрофия – пути решения проблемы (аналитическое исследование)

 

С. М. Русіна, В. Г. Деркач, Р. А. Нікоряк

Клініко-хронобіологічна характеристика психотичних психічних розладів атеросклеротичного генезу

 

Т. В. Сорокман, С. В. Сокольник, М. Г. Гінгуляк, Л. В. Швигар

Характеристика больового синдрому в дітей, хворих  на виразкову хворобу

 

В. Т. Степан

Спосіб моделювання гострого гнійного запалення тканини нирок та паранефральної клітковин

 

В. К. Тащук, І. Т. Руснак, Н. А. Турубарова-Леунова, О. М. Гінгуляк

Об’єктивізація ефективності лікування стабільної стенокардії. вплив на гіпертрофію лівого шлуночка

 

Л. Д. Тодоріко І. В. Єременчук

Вплив експериментальних гетероциклічних сполук,  похідних імідазолу на мікобактерії туберкульозу

 

І. О. Топол, О. М. Камишний

Вивчення експресії молекулярних маркерів т-регуляторних клітин  в умовах соціального стресу  і при модуляції складу кишкової мікрофлори

 

Ю. В. Цисар, О. А. Андрієць

Цитокіновий статус дівчат-підлітків  хворих на пубертатні меноррагії, асоційовані з патологією щитоподібної залози

 

О. О. Шахова, С. І. Тарнавська, І. Б. Січкар

Оцінка ефективності терапії бронхіальної астми в підлітків  із частковим контролем захворювання

 

У. В. Юсипчук

Оптимізація лікування хворих на артеріальну гіпертензію шляхом застосування інгібітора ангіотензинперетворювального ферменту та донаторів оксиду азоту

 

МЕДИЧНА ОСВІТА

Н. Б. Кузняк, В. А. Гончаренко, Р. Р. Дмитренко

Використання інформаційно – комунікаційних технологій у вищих медичних навчальних закладах

 

БІОЛОГІЯ

С. Б. Семененко

Вплив блокади синтезу монооксиду нітрогену на хроноритмічну регуляцію кислотнорегулювальної функції нирок за умов гіпофункції пінеальної залози

 

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

О. Г. Буряк

Стандартизовані шкали оцінки тяжкості стану хворих при критичних станах та їх застосування в неонатальній практиці

 

Л. О. Кадельник

Сучасні уявлення про мікрофлору шлунково-кишкового тракту  та чинники, що впливають  на інтестинальну нормофлору

 

М. В. Лупир

Морфологічні особливості будови лобних та верхньощелепних пазух

 

Я. І. Пенішкевич, Л. С. Зуб, М. І. Слободян

Сучасний стан проблеми діабетичної ретинопатії

 

В. П. Присяжнюк

Роль поліморфізму гена ендотеліальної синтази монооксиду нітрогену в розвитку захворювань серцево-судинної системи та печінки

 

О. В. Ткачук, Т. І. Кметь, С. С. Ткачук О. М. Лєньков, В. Ф. Мислицький, П. В. Донченко

Фундаментальні основи нейроімунних взаємовідносин  у нормі та при неврологічній патології

 

ЮВІЛЕЇ

Рубленик Іван Михайлович

 

Дудко Геннадій Євтихійович

 

Зінченко Анатолій Тимофійович

 

ІНТЕРНЕТ-НОВИНИ

За редакцією С.Є. Дейнеки, Л.Л. Дейнеки

Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина XXXXX