КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ

Т. XII, №3, 2013


ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ


 

 

Титульна сторінка 1       Титульна сторінка 2                Зміст (pdf)

  

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

А.А. Авраменко

Влияние повышения внутрибрюшного давления после проведения комплексного эндоскопического обследования желудка на развитие реактивного панкреатита

 

М.В. Антонюк, О.П. Букач, Л.П. Сидорчук, О.В. Кушнір, О.М. Коровенкова

Поліморбідна патологія хворих на артеріальну гіпертензію в сестринській та загально-лікарській практиці

 

Ю.І. Бажора, О.О.Тарабрин, А.В.Амосова, М.М.Чеснокова

Аналіз стану системи гемостазу у хворих на туберкульозну інфекцію

 

Ю.Л. Бандрівський

Інтегральні біофізичні показники ротової рідини в осіб із стоматологічною захворюваністю на тлі цукрового діабету

 

А. Berbets, О. Andriiets, I. Nitsovych

Changes of Some Indexes of Homeostasis and of Histology of Placentas in Women with the Threat of Miscarriage in Early Terms of Pregnancy

 

Н.К.Богуцька, Л.В.Колюбакіна, Є.П.Ортеменка, О.В. Власова

Клінічно-анамнестична характеристика фенотипу бронхіальної астми раннього початку в дітей шкільного віку

 

T. M. Boychuk, O. I. Petryshen, H. M. Chernikova, S. B.Yermolenko

Morphological, Morphometric and Laser Polarimetry Characteristics of Epithelial Tissue of Kidneys that Have Been Structurally Reorganized

 

T. M. Boychuk, A. A. Khodorovska, K. M. Chala, G. M. Chernikova, O. I. Petryshen, S. B.Yermolenko

Polarization Properties of Tissues of Some Endocrine Glands

 

Я. Л. Ванджура

Клініко-патогенетична роль засобів метаболічної терапії в попередженні виникнення ускладнень у відновному періоді хворих після перенесеного інфаркту міокарда на фоні артеріальної гіпертензії

 

S. V. Vasiuk , Y. M. Vasylchyshyn, V. L.Vasyuk

Efficiency of Laminar Clean Air or Ultraviolet Radiation in Orthopedic Operating Rooms

 

Т. P. Vysochanska

State of the Morbidity and Differential Approach to the Treatment of Patients with Psoriasis in Different Landscape Regions of Northern Bukovyna

 

О. В. Войтович, О. М. Камишний

Мукозальний імунітет слизової оболонки носа в умовах техногенного навантаження

 

А. О. Герман

Характеристика ендокринних зсувів у гіпофізарно-тиреоїдній системі та рівень кортизолу у хворих на туберкульоз легень, залежно від варіанту чутливості до хіміопрепаратів

 

О. А. Гоженко, В. С. Волянська

Відновлювальне лікування хворих на гіпертонічну хворобу з дисциркуляторною енцефалопатією

 

І. В. Дмитрів

Вплив розувастатину на перебіг атеросклеротичного ураження судин каротидного басейну в пацієнтів групи ризику

 

А. І. Довгалюк

Гістологічний стан тимуса мишей з відсутністю гена pttg1

 

Т. О. Ілащук

Прояви систолічної дисфункції у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда в динаміці 1 року спостереження

 

S. Yu. Karateeva

Immune Protection State in Diabetic Patients with Pyoinflammatory Processes in Application of Ozonotherapy

 

Г. Б. Колодницька, М. І. Калинський, М. М. Корда

Застосування інгібітора прозапальних цитокінів лікопіду при пародонтиті на фоні цукрового діабету

 

Т. І. Кметь

Особливості динаміки морфофункціонального стану ендотеліоцитів у різних ділянках кори великих півкуль при неповній глобальній ішемії-реперфузії головного мозку

 

O.K. Koloskova, U.I. Marusyk, O.V. Belashova

The Use of Hypoallergenic Mixtures in Children with Signs of Atopy

 

О.Б. Колотило 

Вплив окремих факторів ризику на прогноз хворих із синдромом діабетичної стопи

 

І. О. Костіцька, В. А. Гриб, О. Л. Шаповал

Використання 13С-октаноєвого дихального тесту у діагностиці діабетичної автономної нейропатії шлунка

 

В. О. Крилюк, А. Г. Іфтодій, В. К. Гродецький, Ф. М. Новіков, В. І. Іванов

Застосування непараметричного методу аналізу виживання у постраждалих із важкою закритою поєднаною травмою живота з пошкожденням товстого кишечнику

 

В.О.Крилюк, А.Г.Іфтодій, В.К.Гродецький, Ф.М.Новіков, В.І.Іванов

Шляхи  оптимізації хірургічного  лікування  постраждалих  із тяжкою  поєднаною  травмою  органів черевної  порожнини  при політравмі

 

Н.Б. Кузняк

Розвиток носа в плодів людини

 

Г. М. Курилів

Вплив комбінованої фармакотерапії із застосуванням імунофану та метамаксу на гемодинамічні показники у хворих із хронічною серцевою недостатністю

 

С. А. Левицька

Нормобіонти носоглотки як етіотропні фактори розвитку гнійного синуїту в дітей

 

С.А. Лисенко

Аналіз імунологічних параметрів крові у хворих на рак легені з паранеопластичним ревматологічним синдромом, які не отримали спеціального протипухлинного лікування

 

І.В.Малишевська

Клінічна ефективність комбінації лізиноприлу з амлодипіном, у порівнянні з монотерапією у пацієнтів зі стабільною стенокардією та метаболічним синдромом

 

Т. В. Налужна

Ендотеліальна та діастолічна дисфункції серця у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні із синдромом пролабування мітрального клапана

 

Д. Ю. Нечитайло, Т. М. Міхєєва, О. Г. Буряк

Методологічні особливості скринінгового дослідження функціонального стану серцево-судинної системи в школярів

 

Н. Д. Павлюкович, І. Д. Шкробанець, О. Г. Буряк, О.В.Павлюкович

Особливості клінічного перебігу деяких форм ішемічної хвороби серця залежно від супутньої патології

 

N. V. Pashkovska, Yu. F. Marchuk, A. G. Ushenko

Some Peculiarities of the Method Polarization Selection of Laser Images in Diagnostics Polycrystal Structure Bile Layers of Human

 

V. P. Pishak, M. O. Riznichuk

Epidemiology of Urinary System Defects in Children of Northern Bukovyna

 

Л. М. Рак, О. М. Юзько, О. І. Боднарюк, О. А. Андрієць

Підвищення ефективності комплексного лікування запальних захворювань додатків матки

 

Yu.Ye.Rohovy, V.V.Beliavsky, L.O.Filipova, V.A.Doroshko, O.V.Zlotar

Pathogenesis of Kidney and Liver Lesions Under Conditions of 2,4-dinitrofenol  Administration

 

О. Д. Рудковська

Випадки успішного лікування невриту зорового нерва із застосуванням циклоплегіків

 

S. I. Riaby

Some Pathogenic Aspects of Intestinal Sutures Insufficiency

 

I. H. Savka

Morphological Peculiarities of Certain Femoral Portions

 

A.V.Semeniak, O.A.Andriyets, I.R.Nitsovych

Treatment of Trichomoniasis in Women with Chronic Inflammatory Diseases of Female Genital Organs

 

N.O. Slyvka, I.A. Plesh, L.D. Boreiko, V.A. Gaidukov, A.I. Peryzhniak, T.A. Dronyk, L.A. Andrushchak, M.O. Kashul, Kh.N. Nurdinov

Problems of Studying Ukrainian as a Foreign Language

 

В.Т. Степан

Динаміка зміни рівня адаптаційного напруження організму хворих на гострі гнійно-запальні захворювання нирок та паранефральної клітковини під впливом різних лікувальних підходів

 

T. V. Sorokman, D. R. Andriichuk, S. V. Sokolnik, I. D. Shkrobanets, L.Yu. Khlunovs’ka

Changes of the Nitrogen Monoxide Concentration in Children with Peptic Ulcer Disease

 

G. Y. Stupnytska, O. I. Fediv

The Activity of Antioxidant Enzymes in Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Combination with Comorbid Obesity

 

В.К.Тащук, О.Ю.Поліщук О.С.Полянська, І.В.Бачинська

Реєстр гострого інфаркта міокарда в Північній Буковині - мотивацiя впливу депресивних розладів

 

V. K. Tashchuk, V. O. Shumakov, N. A.Turubarova-Leunova, O. M. Gingulik

Objectivization of Efficacy of Diagnostics Destabilization of Ischemia under the Conditions of Creating a Register of Small Towns

 

О. С. Федорук, В. В. Візнюк, В. М. Крокош

Стан перекисного окиснення ліпідів та біохімічних показників крові хворих на сечокам’яну хворобу ускладнену пієлонефритом

 

O. O. Filipets, V. M. Pashkovskyy

Stroke-Associated Pneumonia and Acute Stroke: Frequency, Prognostic Value and Impact Of Comorbidities

 

Б. В. Хабрат

Оптимізація технології гістеректомії у хворих з надмірною вагою тіла

 

G. I. Khodorovsky, R. R. Dmitrenko, O. V. Yasinska

The Sex Related Dependence of the Gingival Tissues Responses on  Intermittent Hypoxia in Immature Rats

 

O. S. Khukhlina, T. V. Dudka

Changes in Cholinergic and Adrenergic Regulations of Bronchial and Biliary Ways Tones in a Combined Course of Bronchial Asthma and Chronic Cholecystitis

 

O.M. Yuzko, T.A Yuzko, N. Rudenko, V.O.Yuzko

Condition and Prospects of Use of the Subsidiary Reproductive Technologies in the Treatment of Infertility Ukraine

 

МЕДИЧНА ОСВІТА

L. D.Тоdоrіко, A. V. Boyko, I. О. Semianiv, V. P. Shapovalov, Abdulfahab Mohamed Ahmed

The Role of Up-To-Date Teaching Technologies in Learning Phthisiology Timely Questions under Conditions of Prospective Organization of the Health Care Industry

 

ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ

А.А. Авраменко

Случай  дробления камня в жёлчном пузыре  у больной хроническим хеликобактериозом после проведения    комплексного эндоскопического обследования желудка

 

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Н.В. Бачук–Понич

Холецисто-коронарний та холецисто-кардіальний синдроми у клінічній практиці: діагностично-лікувальні аспекти (огляд літератури та власні  дослідження)

 

М.І.Деркач, В.В. Чоп’як, В.Ю.Гаєвський

Алергічний риніт: сучасні погляди на механізми специфічної імунотерапії

 

Ю. В. Товкач

Методи хірургічного лікування захворювань стравохідно-шлункового переходу: переваги та недоліки

 

АНОТАЦІЇ СТАТЕЙ НА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 

ЮВІЛЕЇ

Безруков Леонід Олексійович

Єльский Віктор Миколайович

Мислицький Валентин Францович

 

ІНТЕРНЕТ-НОВИНИ

За редакцією С.Є. Дейнеки, К.І. Яковець, В.М. Біволаріу

INTERNET-НОВИНИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ. ЧАСТИНА XXXXI

 

Єдині вимоги до оформлення статей