КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ

Т. VIII, №2, 2009


ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ


 

Титульна сторінка

 

 

Галерея пошани

 

3

Оригінальні дослідження

 

Л. І. Бізер, О. Г. Ушенко, Р. В. Сенютович, В. П. Унгурян Дослідження координатних і просторово-кутових розподілів інтенсивності лазерних зображень цільної крові при неоад’юванній хіміотерапії місцево-поширеного раку молочної залози

5

В. І. Бумейстер Електронномікроскопічна картина регенерату великогомілкової кістки щурів за дії позаклітинного зневоднення

10

Л. Л. Вавілова, Т. А. Крячок, Т. В. Талаєва Розвиток синдрому інсуліно­резистентності при первинних порушеннях обміну глюкози

14

В. В. Дичко Оцінка розвитку психомоторики у сліпих та слабкозорих дітей з урахуван­ням індивідуальних особливостей та психофізичного статусу

20

В. Є. Жильчук, Н. Ю. Лук’янова, А. Л. Воронцова Ефективність індивідуалізованих схем лікування хворих на місцевопо­ширений рак молочної залози

26

В. И. Зайцев, А. М. Ситенко, Гафси Махер Возможности использования биологической обратной связи у мужчин с преждевременной эякуляцией

29

О. І. Іващук, Г. В. Петрович Видовий склад і популяційний рівень мікрофлори при застосуванні проленових алотрансплантатів із метою попередження  післяопера­ційної евентрації в експерименті

32

О. Ю. Кушнір, І. Ф. Мещишен, І. М. Яремій Вплив мелатоніну на стан вуглеводного обміну в печінці алоксандіабетичних щурів

37

С. А. Левицька Оптимізація діагностики гнійних синуїтів у дітей

41

О. М. Лєньков Перекисне окиснення ліпідів та антиоксидантний захист у корі головного мозку і гіпокампі за умов двобічної каротидної ішемії-реперфузії при експериментальному цукровому діабеті в самців-щурів

44

І. Ю. Олійник, О. Б. Геровська-Ковбасюк, Ю. І. Коваль, Н. Г. Халус Синдром раптової дитячої смерті на Буковині (1990-2008 рр.)

47

С. П. Пасевич, І. І. Заморський Антиоксидантна та антигіпоксична ефективність мексидолу при експериментальній гострій нирковій недостатності у щурів за умов хронічної гіпобаричної гіпоксії

51

С. П. Польова, Ю. І. Бажора, О. Д. Малетич Показники неспецифічного та специфічного імунного протиінфекційного захисту у вагітних, хворих на туберкульоз

54

В. О. Радченко, Н. В. Дєдух, В. К. Піонтковський, О. А. Брагарь Морфологія суміжних сегментів в умовах різного розташування штифтів у тілах хребців

59

Ю. А. Ржепецький, В. В. Свінчук, В. Л. Бухман, Л. Б. Дробот Порівняльний аналіз фосфорилування адаптерного білка Ruk/CIN85 у клітинах щурячої феохромоцитоми лінії PC12, стимульованих факторами росту

64

А. А. Стасенко  Вміст цитокінів у хворих з гнійними ускладненнями після операцій на жовчних протоках

68

О. В. Ткачук Ранні зміни обмеженої тканинної протеолітичної активності в структурах мозку щурів при поєднаній дії стрептозотоцин-індукованого діабету та неповної глобальної ішемії головного мозку

72

В. Г. Шинкарюк Влив мелатоніну та різних умов освітлення на активність антиоксидантної системи в щурів при гліцероловій гострій нирковій недостатності

76

Наукові огляди

 

Л. І. Бізер, Р. В. Сенютович, О. Г. Ушенко, В. П. Унгурян Протеомні дослідження раку молочної залози. огляд зарубіжної літератури

80

Н. С. Мамасалиев, Р. Н. Юлдашев Первичная, вторичная и третичная профилактика хронических заболеваний почек

84

Сторінки історії

 

Ю. М. Нечитайло Гудзенко Прокопій Микитович

89

В. П. Пішак, M. Ю. Гаєвська, М. П. Перепічка, А. В. Приймак, Ю. П. Карвацька, В. П. Молдован Ю. С. Касько –  фундатор дерматовенерології на Буковині

91

В. П. Пішак, В. Ф. Мислицький, С. С. Ткачук, Г. І. Ходоровський Професор Я. Д. Кіршенблат – непересічна особистість, видатний науковець, учитель, педагог

94

І. Ф. Мещишен, Л. Г. Бордяківська Ковтуняк Микола Артемович

97

В. Т. Бачинський, О. Ф. Кулик, І. Г. Савка, О. Я. Ванчуляк Професор Крижанівська Ірина Володимирівна – фундатор судово-медичної школи Буковини

98

А. М. Сокол Липковський Василь Пилипович - завідувач кафедрою інфекційних хвороб Чернівецького медичного інституту (1962-1968), професор

99

 Ю. Є. Роговий, Л. О. Філіпова, В. А. Дорошко Лев Миколайович Очеленко

100

В. П. Пішак, І. Й. Сидорчук, С. Є. Дейнека Г. А. Троян – вчений, педагог, організатор навчального та виховного процесу

102

Новини інтернет

 

За редакцією С.Є. Дейнеки  INTERNET-НОВИНИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ. ЧАСТИНА XXIV

 

104

До уваги авторів

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті

107

Єдині вимоги оформлення статей для журналу “Клінічна та експериментальна патологія” та експериментальна патологія”

112

Зміст

114