КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ

Т. VIII, №4, 2009


ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ


 

Титульна сторінка

 

 

Оригінальні дослідження

А. А. Авраменко, И. Н. Шухтина Новый взгляд на механизм формиро­вания симптома «изжога» у больных хроническим гастритом типа В

3

І. В. Болтіна, І. В. Лепьошкін, Т. В. Сенченко, О. Л. Костик, О. П. Кравчук  Вивчення мутагенної активності пестицидних препаратів

7

І. П. Вакалюк, О. В. Стасюк Клінічно-патогенетичні особливості формування постінфарктного серця за наявності артеріальної гіпер­тензії та корекція стану ренін-ангіотензин-альдостеронової системи

11

О. В. Ганчева Биохимические корреляты метаболических нарушений у потомков самок крыс с экспери­ментальным гестационным диабетом

15

О. Я. Глодан  Вплив на сперматогенез тривалої фіксації сім’яного канатика під час пластики пахвинного каналу в експерименті

20

Р. І. Гончарук, О. К. Колоскова Перебіг і прогноз фебрильних епізодів бронхіальної астми в дітей раннього і дошкільного віку з різною виразністю хронічного запального процесу в бронхах

23

Д. Б. Домбровський, Є. Б. Медведський, М. Ф. Дрюк Стимуляція процесів ангіогенезу мультипотентними стромальними клітинами жирової тканини за умов ішемії кінцівки в екcперименті

28

Н. О. Корнута, В. І. Стахович Вплив карбоксину на вагітних самиць і розвиток плоду щурів Wistar

34

О. М. Лєньков Морфологічні зміни тканини гіпокампа за умов двобічної каротидної ішемії-реперфузії при експериментальному цукровому діабеті в самців-щурів

39

К. П. Малоног  Забруднення атмосферного повітря промислового міста як чинник канцерогенного ризику для здоров’я його мешканців

43

З. М. Митник, О. З. Децик, І. В. Стовбан Особливості медичної реабілітації інвалідів внаслідок туберкульозу легень на постгоспітальному етапі

46

А. Й. Наконечний Гормональний статус у дітей після орхіпексії

50

О. В. Павлюкович, В. Т. Бачинський, Ю. О. Ушенко, О. Я. Ванчуляк Статистичний аналіз розподілів ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного зміненою тканиною міокарда, для диференціації причини настання смерті

53

А. М. Пілецький Клінічна ефективність лікування хворих на бронхіальну астму із синдромом хронічної втоми з використанням поліоксидонію

57

Г. І. Пташник  Кровоносні судини оболонок яєчка у чоловіків репродуктивного віку

62

Л. І. Романюк  Цитокіновий статус хворих на поліноз із перехресною харчовою алергією різного ступеня тяжкості

65

 Л. А. Рудая, П. Г. Жминько, Ю. И. Лобода, Л. И. Повякель, Е. В. Решавская Токсикодинамика диэтилэтанола­минной соли хлорсульфурона при хроническом пероральном воздействии на организм белых крыс

68

Т. Н. Слободин Тревожные расстройства у больных болезнью Паркинсона

72

Т. В. Сорокман, Н. М. Шевчук, І. В. Ластівка, О. В. Макарова Поширеність шкідливих звичок у популяції Чернівецької області та їх вплив на частоту репродуктивних втрат

75

О. В. Стасюк  Динаміка показників перекисного окиснення ліпідів за умови комбінованого інгібування ренін-ангіотензин-альдостеронової системи на етапах відновного лікування хворих після інфаркту міокарда

78

О. О. Філіпець Чинники, що асоціюються з 28-денною летальністю при гострому мозковому інсульті

82

В. І. Швець, В. Л. Кісілюк, І. Д. Шкробанець Зміни тканинного протеолізу при інтоксикації білих щурів малими дозами важких металів

87

М. М. Шевчук Особливості пошкоджень бронежилетів заподіяних вогнепальною зброєю з використанням новітніх пістолетних боєприпасів «Luger 9,0х19 мм»

90

Е. Ц. Ясинська, В. Е. Кардаш, Т. М. Негадайлова Застосування методів множинного регресійного аналізу в розробці системи прогнозування метеонесприятливих днів щодо порушень ритму серця

92

Практичному лікарю

А. В. Регуш Ліквородренування в лікуванні крововиливів у шлуночкову систему

95

Наукові огляди

I. З. Гладчук, О. Я. Назаренко, В. І. Ситнікова, С. П. Польова  Механізми регуляції овуляторного каскаду і фолікулолютеїнової трансформації

100

Н. І. Каленчук, С. П. Польова Мікробіоценоз піхви у жінок репродуктивного віку в нормі та за умов туберкульозу легень

106

С. Ю. Каратєєва, Б. О. Мільков, В. П. Польовий, С. П. Польова Озонотерапія в комплексному лікуванні гнійно-запальних ускладнень у хворих на цукровий діабет

113

В. П. Польовий, Ф. Г. Кулачек, Я. В. Кулачек  Профілактика ускладнень після травми живота

117

І. С. Чорнокульський, М. І. Бойко Теорії пошкодження нуклеарної днк людських сперматозоїдів

121

Біологія

О. І. Басараба, М. Л. Барська, Я. П. Бобак, Г. Ю. Шуваєва, С. М. Марченко, В. Р. Савран, Н. А. Володько, В. Л. Бухман, Л. Б. Дробот Експресія адаптерних білків родини (Ruk/CIN85)/(CD2AP/CMS) в адено­карциномах молочної залози людини

125

Ж. В. Картіфузова, Є. М. Решетнік, С. І. Павлович, А. С. Пустовалов, В. А. Сенчило, М. Ю. Макарчук Активність ферментів сироватки крові та стан тканини печінки при дії етанолу за умов блокади опіоїдних рецепторів налоксоном

131

Новини наукового життя

Г. Б. Боднар  Восьмий Російський конгрес «Сучасні технології в педіатрії та дитячій хірургії» (Москва, 20-22 жовтня 2009 рік)

135

Випадок з практики

О. І. Волошин, О. П. Пересунько, М. І. Кондревич, О. М. Гінгуляк Випадок гігантської кістоми яєчника  

137

Ювілеї

Резніков Олександр Григорович

140

Сторінки історії

О. П. Кучук, Г. Д. Ловля, Я. І. Пенішкевич Радзіховський Борис Леонідович – вчений, педагог, фундатор офтальмології на Буковині

142

Новини інтернет

За редакцією С. Є. Дейнеки, Л. Л. Дейнеки  INTERNET-НОВИНИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ. ЧАСТИНА XXVI  

145

До уваги авторів

Єдині вимоги оформлення статей для журналу “Клінічна та експериментальна патологія” та експериментальна патологія”

148

Зміст

150