Приєднуйся

БДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Дні народження

7 листопада
Білоус В.І.
Овчаренко О.Г.
Слободян К.В.
Томка І.Є.

8 листопада
Єрмійчук Л.П.
Більцан О.В.
Мочернюк М.І.

9 листопада

Пасько Т.В.

10 листопада
Білецький С.В.
Рабська Т.М.

11 листопада
Козик О.В.
Одоржоховська О.І.

12 листопада
Лехкун Г.В.
Телеки М.М.

13 листопада
Григор'єва Н.П.
Косуба Р.Б.

14 листопада
Беженар М.М.
Гнатюк М.Г.
Гринько Н.В.
Леонтій Т.О.
Павлуник І.І.
Ференчук Є.О.

15 листопада
Безарова Г.І.
Гаєвська М.Ю.
Демкович В.В.
Маринчина І.М.
Шаповалов В.П.

16 листопада
Антофійчук М.П.
Хухліна О.С.
Чапара М.І.

17 листопада
Лаврова О.М.
Сидорчук Р.І.

18 листопада
Васюк В.Л.
Жуковська А.О.
Самойленко С.В.

19 листопада
Пашковський В.М.
Савка С.Д.
Урсарюк М.В.
Чернюх О.Г.

20 листопада
Білов М.Є.
Багажевська В.О.
Владиченко К.А.
Кондратенко С.І.
Никоряк Т.В.
Панченко Ю.В.

21 листопада
Данилишин Т.М.
Швець В.І.
Шинкура В.М.
Яковичук Н.Д.

БДМУ. Наші медичні коледжі
Середа, 21 січня 2015 16:16

Склад ректорату:

 1. Бойчук Тарас Миколайович – ректор університету – голова;
 2. Геруш Ігор Васильович – проректор з науково-педагогічної роботи;
 3. Іващук Олександр Іванович – проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків;
 4. Іфтодій Андрій Григорович – проректор з лікувальної роботи;
 5. Зорій Ніна Іванівна – проректор з науково-педагогічної роботи та виховання;
 6. Юзько Олександр Михайлович – заступник ректора з розвитку університету;
 7. Іващук Тетяна Володимирівна – заступник ректора з економічних питань;
 8. Скринчук Петро Корнійович – заступник ректора з адміністративно-господарської роботи;
 9. Рандюк Юрій Олександрович – помічник ректора з соціальних питань;
 10. Остафійчук Алла Володимирівна – головний бухгалтер;
 11. Ковальчук Петро Євгенович – голова профспілкового комітету;
 12. Гордей Валерій Степанович – юрисконсульт;
 13. Семків Вадим Богданович – юрисконсульт;
 14. Москалюк Василь Деонізійович – декан медичного факультету №1;
 15. Глубоченко Володимир Григорович – декан медичного факультету №2;
 16. Савка Іван Григорович – декан медичного факультету №3;
 17. Сорокман Таміла Василівна – декан медичного факультету №4;
 18. Білоокий В’ячеслав Васильович – декан стоматологічного факультету;
 19. Присяжнюк Петро Васильович – декан фармацевтичного факультету;
 20. Пашковський  Валерій Мелетійович – декан факультету післядипломної освіти;
 21. Грачова Тамара Іванівна – директор коледжу;
 22. Кулик Олександр Федорович – директор Чернівецького медичного коледжу БДМУ;
 23. Цимбал Валентина Іванівна – директор бібліотеки;
 24. Павлуник Іван Іванович – вчений секретар;
 25. Ходоровський Володимир Михайлович – начальник навчального відділу;
 26. Постнікова Ліна Вікторівна – начальник відділу кадрів;
 27. Стефанчук Василь Іванович – начальник штабу цивільного захисту;
 28. Черевчук Орися Василівна – завідувач канцелярії університету;
 29. Антофійчук Микола Петрович – завідувач відділу виробничої практики;
 30. Яскевич Олександр Віталійович – провідний інженер з охорони праці;
 31. Марфіна Зінаїда Михайлівна – помічник ректора.
Середа, 21 січня 2015 11:37

Планово-фінансовий відділ, як окремий структурний підрозділ, був створений в травні 1990 року. До цього економічну та планову роботу в університеті здійснював економіст, який знаходився у складі бухгалтерії.

Очолює планово-економічний відділ Буковинського державного медичного університету заступник ректора з економічних питань Іващук Тетяна Володимирівна.

На сьогоднішній день у відділі працюють провідні економісти  Барбаза Євгенія Юріївна, Брусановська Лариса Михайлівна, Скрипник Сергій Євгенович та заступник директора коледжу БДМУ з економічних питань Осійчук Ірина Сергіївна.  

До основних функцій відділу належить: економічне планування та аналіз економічного стану університету, підготовка штатного розпису працівників університету, а також формування цінової політики шляхом економічно обґрунтованих розрахунків вартості оплати за надання платних послуг. У своїй роботі працівники відділу співпрацюють з Міністерством охорони здоров’я України, Головним управлінням Державної Казначейської служби України у Чернівецькій області, іншими відділами університету. У відділі створені гарні умови для плідної праці та творчих здобутків.


Співробітники планово-економічного відділу

Заступник ректора
з економічних питань
Іващук Тетяна Володимирівна
тел. +38 (0372) 525-059 (вн. 106)
e-mail: econom@bsmu.edu.ua

Закінчила Буковинський державний фінансово-економічний інститут з відзнакою за спеціальністю «Фінанси. Державні фінанси». Починала свій трудовий шлях бухгалтером в Чернівецькому медичному інституті в 1990 році. Працювала головним бухгалтером Буковинської державної фінансової академії, головним бухгалтером Міністерства фінансів України, директором Чернівецької дирекції Банку «Фінанси і кредит». В 2010 році призначена на посаду заступника ректора з економічних питань.
- Розробляє пропозиції щодо економічної діяльності університету для прийняття ректором і керівними органами відповідних рішень.
- Контролює діяльність всіх підрозділів університету з питань, які відносяться до функцій відділу, проводить перевірку виконання підрозділами планових завдань і нормативних документів, які регламентують фінансову діяльність.
- Керує роботою з економічного планування в університеті, направленої на організацію раціональної господарської діяльності з метою досягнення найбільш економічної ефективності.
- Очолює підготовку проектів перспективних, річних, квартальних і місячних планів з усіх видів діяльності, а також обґрунтувань і розрахунків до них згідно з завданнями, встановленими планами та замовленнями.
- Організовує складання плану фінансово-господарської діяльності університету, узгоджує і взаємно пов’язує всі його розділи, бере участь у розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку університету .
- Займається розробкою перспективних планів з праці й заробітної плати відповідно до нормативних актів та положень про умови праці.
- Разом з іншими підрозділами університету готує проект колективного договору, розробляє положення про преміювання працівників.
- Разом з бухгалтерією здійснює методичне керівництво і організацію роботи щодо впровадження, вдосконалення та розширення сфери дії внутрішньогосподарського розрахунку.
- Забезпечує розробку проектів кошторисів доходів і видатків на кожен рік та довідок про внесення змін до кошторисів.
- Організовує систематичний контроль за додержанням підрозділами університету планової дисципліни, виконанням планових завдань, а також статистичного обліку економічних показників роботи університету, підготовку періодичної звітності у встановлені строки.
- Організовує участь відділу в розробленні раціональної планової та облікової документації, а також упровадження засобів механізації і автоматизації у сфері планування, обліку та економічного аналізу.
- Займається підвищенням тарифних ставок та посадових окладів всім співробітникам університету у відповідності до постанов Кабінету Міністрів України, наказів відповідних Міністерств, готує накази по університету про встановлення нових посадових окладів.
- Здійснює контроль за змінами посад згідно штатного розпису, правильністю встановлення посадових окладів, надбавок та доплат.
- Звітує перед ректором і Департаментом економіки та фінансової політики Міністерства охорони здоров’я України з фінансово-економічної діяльності.


Провідний економіст
Барбаза Євгенія Юріївна
тел. +38 (0372) 525-059 (вн. 106)
e-mail: econom@bsmu.edu.ua

- Проводить аналіз вихідних даних для складання проектів перспективних і річних планів (кошторисів) та програм виробничо-господарської діяльності університету, готувати розрахунки та обґрунтування до них.
- Бере участь у розробці перспективних планів з праці та заробітної плати згідно чинних нормативних актів та положень.
- Приймає безпосередню участь:

 • у вдосконаленні планової, програмної, облікової документації, в підготовці методичних матеріалів з організації планування, а також в розробці пропозицій з економічної та планової роботи;
 • у складанні щоквартального звіту про виконання планів по штатах і контингентах в Міністерство охорони здоров’я України;
 • у підготовці проекту колективного договору, розробці положень про преміювання працівників та контролі за виконанням прийнятих зобов'язань;
 • у складанні штатних розписів згідно із затвердженою структурою управління, схемами посадових окладів, фондом заробітної плати та чинними нормативними документами;
 • у внесенні змін в структуру штатів університету з метою ефективного використання спеціалістів згідно кваліфікаційних категорій;
 • у здійсненні контролю за заміщенням посад згідно штатного розпису, правильністю встановлення посадових окладів та їх обліком;
 • у складанні проекту бюджетних запитів та кошторисів на фінансовий рік;

- Аналізує вихідні дані для періодичної звітності (місячної, квартальної, річної за ф.1-ПВ, 3-ПВ, використання робочого часу) та складає відповідні звіти.
- По зібраних первинних даних аналізує рух контингенту студентів по періодах.
- Займається підвищенням тарифних ставок та посадових окладів співробітникам університету згідно чинного законодавства, встановлює надбавки та доплати відповідно наданих відділом кадрів даних, вносить зміни в штатний розпис відповідно наказів та розпоряджень.
- Проводить розрахунок фонду заробітної плати та чисельності працюючих.
- Розраховує вартість навчання в університеті по спеціальностях.
- Проводить розрахунки плати за навчання студентам, докторантам, аспірантам, клінічним ординаторам, відробки та виробнича практика.
- Розраховує кошториси по різних платних послугах, які надаються в університеті, згідно затвердженого переліку.
- Розраховує орендну плату за приміщення, які здаються в оренду.
- Проводить розрахунок кількості ставок НПП на підставі даних навчального  відділу, про контингент тих хто навчається.
- Розраховує вартість на опалення приміщень, орендованих в університеті іншими організаціями.
- Проводить розрахунки на виплати студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
- Проводить розрахунок очікуваних доходів від навчання студентів, аспірантів, клінічних ординаторів університету та надходжень від орендної плати за нежитлові приміщення здане в оренду університетом.
- Сприяє ефективній діяльності виробничих і функціональних систем (кафедр, відділів, інших підрозділів університету).


Провідний економіст
Брусановська Лариса Михайлівна
тел. +38 (0372) 525-059 (вн. 106)
e-mail: economic@bsmu.edu.ua

- Проводить аналіз вихідних даних для складання проектів перспективних і річних планів (кошторисів), бюджетної пропозиції на рік та програм виробничо-господарської діяльності університету, готує розрахунки та обґрунтування до них по коду стипендії,
- Проводить помісячний аналіз використання коштів заробітної плати по спеціальному та загальному фонду по заробітній платі, а також по стипендіях для визначення розміру заохочувальних премій та одноразової матеріальної допомоги згідно чинних нормативних актів та положень.
- На основі подання керівників структурних підрозділів університету готує дані на засідання Комісії з виплат стимулюючого характеру та протоколи до них. Готує накази на підвищення заробітної плати, надбавки за складність і напруженість, премії та матеріальну допомогу.
- Аналізує вихідні дані для періодичної звітності в Статистичне управління (місячної, квартальної, річної за ф.1-ПВ, 3-ПВ, використання робочого часу, робочі години жінок, години відпусток, години лікарняні, години сесії та без збереження, тарифна вилка, рух людей) та складає відповідні звіти.
- По зібраних первинних даних аналізує рух контингенту студентів по кварталах по спеціальностях по загальному та спеціальному фондах.
- Займається підвищенням тарифних ставок та посадових окладів співробітникам університету згідно чинного законодавства. Розраховує погодинну оплату заробітної плати за роботу у нічний час для чергових гуртожитків, сторожів та операторів газової котельні.
- Встановлює розміри стипендій студентам, докторантам, аспірантам, клінічним ординаторам.
- Являється матеріально-відповідальною особою. Проводить інвентаризацію матеріально-технічного обладнання та меблів у відділі та веде їх облік. Заповнює заявки.
- Проводить щоденний моніторинг електронної поштової скриньки та відправляє електронні листи.
- Складає графік відпусток співробітників відділу.
- Розраховує тарифікаційні списки на водіїв.
- Веде табель обліку робочого часу відділу.


Провідний економіст
Скрипник Сергій Євгенович
тел. +38 (0372) 525-059 (вн. 106)
e-mail: econom@bsmu.edu.ua

- Приймає участь у підготовці вихідних даних для складання проектів перспективних і річних планів (кошторисів), бюджетної пропозиції на рік та програм виробничо-господарської діяльності, у підготовці розрахунків та обґрунтування до них.
- Розробляє перспективні плани згідно нормативних актів та положень.
- Приймає участь у вдосконаленні планової, програмної, облікової документації, в підготовці методичних матеріалів з організації планування, а також в розробці пропозицій з економічної та планової роботи;
    - Приймає участь у складанні програм соціального розвитку університету, розробленні та здійсненні заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, скорочення плинності кадрів, посилення контролю за використанням робочого часу і додержанням правил внутрішнього трудового розпорядку;
- Готує та затверджує зміни до кошторису (плану використання бюджетних коштів) відповідно до потреби.
- Проводить розрахунки по оплаті за курси тематичного удосконалення, передатестаційного удосконалення та спеціалізації лікарів та спеціалістів (підвищення кваліфікації).
- Проводить розрахунки вартості ліквідації академічної заборгованості студентів.
- Розраховує вартість платних послуг, які надаються в університеті, згідно затвердженого переліку.
- Розраховує вартість проживання в гуртожитках, в спортивно-оздоровчому таборі університету.
- Розраховує вартість проведення заходів в палаці «Академічний», виписує рахунки.
- Приймає участь у роботі комісії з питань надання в оренду нежитлових приміщень університету.
- Розраховує орендну плату та відшкодування комунальних послуг орендарям за нежитлові приміщення університету, які здаються в оренду та виписує рахунки орендарям.
- Проводить щоденний моніторинг електронної поштової скриньки та відправляє електронні листи.
- Оновлю інформацію на сайті відділу, слідкує за його наповненням.


Заступник директора коледжу БДМУ
з економічних питань
Осійчук Ірина Сергіївна
Телефон +38 (0372) 525-059 (вн. 106)
e-mail: econom@bsmu.edu.ua

- Розраховує планові дані по комунальних послугах для складання проектів перспективних і річних планів (кошторисів) та програм виробничо-господарської діяльності та  обґрунтованих  розрахунків   до них.
- Здійснює помісячний (річний) економічний аналіз використання комунальних послуг (води, газу, електричної енергії та ін.) за поточний рік в порівнянні із попередніми роками, приймає участь у визначенні заходів щодо забезпечення режиму економії використання енергоносіїв.
- Складає штатний розпис згідно із затвердженою структурою управління, схемами посадових окладів, фондом заробітної плати та чинними нормативами.
- Вносить зміни в структуру штатів коледжу з метою ефективного використання спеціалістів згідно кваліфікаційних категорій.
- Складає та подає до затвердження тарифікаційний список викладачів коледжу.
- Складає та подає до затвердження зміни до тарифікаційного списку викладачів коледжу.
- Готує та подає до затвердження кошторис (план використання бюджетних коштів) відповідно до потреб.
- Готує та подає до  затвердження зміни до кошторису (плану використання бюджетних коштів) відповідно до потреби.
-  Готує та подає Звіт про виконання плану по штатних і контингентах закладів підготовки кадрів та Довідку форми 3-2 до 20 число місяця що настає за звітним періодом ( квартал, півріччя та рік).
- Готує та подає до затвердження розрахунок вартості навчання для студентів які навчаються на комерційні формі в коледжі.
- Виконує інші  завдання Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки  України, заступника ректора з економічних питань в межах своєї компетенції.


Завдання і функції планово-економічного відділу

Економічне планування і аналіз економічного стану Університету

- Розробка і підготовка до затвердження головному розпоряднику бюджетних коштів проектів перспективних і поточних планів економічної діяльності .
- Керівництво складанням річних  планів фінансової діяльності.
- Планування обсягів  доходів та видатків на поточний рік, підготовка розрахунків по видах надходжень та статтях видатків до кошторису. Подання на затвердження в МОЗ України проекту кошторису із обґрунтуваннями.
- Підготовка змін до кошторису та планів використання з урахуванням виробничої необхідності .  
- Аналіз фінансової діяльності підприємства, виявлення резервів економії.
- Складання та подання  квартальних та річних звітів про виконання показників плану використання бюджетних коштів в МОЗ України.
- Статистичний облік та  підготовка статистичної звітності та оперативних даних в визначені терміни.
- Аналіз використання енергоносіїв, участь у розробці заходів їх економного споживання.  
- Складання бюджетних запитів.

Підготовка та подання на затвердження в МОЗ України штатного розпису працівників університету

- Визначення кількості посад  НПП  та інших категорій працюючих відповідно чинного законодавства .
- Складання штатного розпису університету, коледжу, наукових тем.
- Складання тарифікаційних списків.
- Відповідно чинного законодавства  та наданих іншими структурними підрозділами  даних встановлення  надбавок і доплат до посадових окладів всім працівникам університету.
- Внесення змін в штатний розпис університету відповідно наказів, розпоряджень та клопотань керівників структурних підрозділів.
- Розрахунок фонду заробітної плати працівників університету та контроль за його використанням.
- Розробка положень про матеріальне заохочення працівників університету.
- Підготовка проектів наказів по преміюванню, надання надбавок за складність та напруженість, надання одноразової матеріальної допомоги працівникам університету.
- Готує матеріали та надання на комісію із виплат стимулюючого характеру, на підставі клопотань працівників структурних підрозділів.
- Подання пропозицій та контроль за виконанням умов, зазначених в Колективному договорі БДМУ в частині економічної діяльності, оплати праці та матеріального стимулювання працівників та студентів.       
- Контроль за змінами посад згідно штатного розпису та правильністю встановлення посадових окладів.
- Надає на затвердження МОЗУ штатні розписи, зміни та розрахунки до них.

Формування цінової політики

- Бере участь у визначенні вартості платних послуг із врахуванням ринкової ситуації.
- Складає розрахунки вартості оплати за надання платних послуг.
- Готує проект наказу на платні послуги які  може надавити університет.
- Готує проект наказу про розмір плати за послуги, що надаються а університеті.
- Розраховує собівартість платних послуг та їх рентабельність.
- Здійснює виписку рахунків на оренду та інші послуги.

Загальні

- Проводить своєчасний розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян, підприємств, установ і організацій, які надходять з питань, що входять до компетенції відділу.
- Проводить систематизацію законодавства, яке стосується питань, які відносяться до компетенції відділу, веде облік зберігання нормативних матеріалів, необхідних для роботи відділу до передачі їх в архів.
- За дорученням керівництва Буковинського державного медичного університету готує проект рішень та розпоряджень, наказів по питаннях, що входять до компетенції відділу і представляє на розгляд керівництва.
- Надає оперативні дані до МОЗ в межах своєї компетенції.
- Надає консультації співробітникам стосовно питань, що відносяться до компетенції відділу.
- Звітує перед ректоратом та Вченою Радою щодо фінансового стану університету.

Середа, 21 січня 2015 11:24

Бухгалтерія Буковинського державного медичного університету є самостійним структурним підрозділом закладу, який підпорядковується ректору та головному бухгалтеру.

Основною метою діяльності бухгалтерії є забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в університеті з врахуванням особливостей діяльності установи та технологій обробки облікових даних.

В своїй роботі працівники бухгалтерії керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими і законодавчими актами України, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а також Статутом, Колективним договором, наказами та розпорядженнями ректора університету.


Очолює відділ висококваліфікований та досвідчений головний бухгалтер Остафійчук Алла Володимирівна,  яка забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності установи відповідно до законодавства, а саме: організовує облік грошових, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, що надходять, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх рухом, облік витрат установи і надходження, виконання кошторисів доходів і витрат, реалізації платних послуг, результатів господарсько-фінансової діяльності, а також фінансових і розрахункових операцій, контроль за законністю, своєчасністю і правильністю їх оформлення, здійснює контроль за економним використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів і збереженням державної власності університету.

Зведений облік, а також аналітичний облік по видах доходів і витрат, складання і подання на основі даних бухгалтерського обліку у встановлені законом терміни фінансової, податкової, статистичної звітностей забезпечує заступник головного бухгалтера Цюпа Олена Петрівна.

Облік банківських операцій по рахунках, відкритих в ГУДКСУ у Чернівецькій області, веде бухгалтер I категорії Воловідник Марія Василівна, яка готує платіжні доручення та опрацьовує банківські виписки.

Працівники матеріального відділу – провідний бухгалтер Гаврилюк Тетяна Анатоліївна та бухгалтер I категорії Чорна Світлана Петрівна здійснюють облік та рух (оприбуткування, переміщення, списання) основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів, що належать університету, забезпечують достовірність даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності шляхом проведення інвентаризацій активів і зобов’язань.

Облік розрахунків за надані послуги, в тому числі комунальні, видатків з капітального та поточного ремонту приміщень та обладнання, а також розрахунки з підзвітними особами за відрядження, підвищення кваліфікації, семінари веде бухгалтер I категорії  Верховецька Лідія Гаврилівна.

Працівники розрахункового відділу – бухгалтери I категоріїДокучаєва Лідія Іванівна, Одоржоховська Оксана Іванівна та Данилович Віра Семенівна на чолі із заступником головного бухгалтера Гулак Анною Михайлівною проводять нарахування заробітної плати, відпускних, допомог по тимчасовій непрацездатності згідно наказів та поданих табелів обліку відпрацьованого робочого часу, а також здійснюють контроль за своєчасним і правильним оформленням розрахунків по заробітній платі з працівниками університету, правильністю нарахування і перерахування платежів до бюджету та забезпечують подання звітності  в контролюючі органи.  

Провідний бухгалтер Осадчук Галина Романівна здійснює облік розрахунків по оплаті за навчання та проживання в гуртожитку.

Нарахування, облік і контроль за виплатами стипендій,  компенсацій та допомог студентам, аспірантам та клінічним ординаторам, а також операцій з плати за оренду майна веде бухгалтер I категорії Муратова Світлана Геннадіївна.

Облік надходження і видачі готівкових коштів з каси університету здійснює бухгалтер I категорії  Побурян Домка Іванівна.

Завідувач медичним складом Гловацька Артимізія Іванівна забезпечуєпотребикафедр в медикаментах та  хімреактивах  для проведення навчального процесу  університету.

Контакти

Посада

Номер телефону

Вн. АТС номер

Остафійчук Алла Володимирівна

головний бухгалтер

58-50-95

   108

Цюпа Олена Петрівна

заступник головного бухгалтера

52-38-35

   128

Гулак Анна Михайлівна

заступник головного бухгалтера

52-40-86

    218

Докучаєва Лідія Іванівна

бухгалтер  І категоріі

52-40-86

    218

Данилович Віра Семенівна

бухгалтер  І категоріі

52-40,86

    218

Одоржоховська Оксана Іванівна

бухгалтер  І категоріі

52-40-86

    218

Осадчук Галина Романівна

провідний бухгалтер

58-31-95

    220

Верховецька Лідія Гаврилівна

бухгалтер  І категоріі

58-31-95

    220

Муратова Світлана Генадіівна

бухгалтер  І категоріі

58-31-95

    220

Воловідник Марія Василівна

бухгалтер  І категоріі

52-38-35

    128

Гаврилюк Тетяна Анатоліївна

провідний бухгалтер

52-55-95

    116

Чорна Світлана Петрівна

бухгалтер  І категоріі

52-55-95

    116

Побурян Домка Іванівна

бухгалтер I категорії

52-40-86

     231

Гловацька Артимізія Іванівна

завідувач мед. складом

52-52-55

Вівторок, 11 грудня 2012 19:27

 

Буковинський державний медичний університет займає гідне місце на європейській арені. БДМУ є визнаним членом Міжнародної Асоціації освітніх університетів (IAEU), Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Асоціації університетів Карпатського регіону (ACRU) і Великої Хартії Університетів.

Міжнародна діяльність університету спрямована на організацію та проведення конференцій з міжнародною участю, участь студентів, викладачів та молодих науковців університету у наукових конференціях і форумах за кордоном, стажування викладачів та студентів у закордонних медичних установах, розширення науково-освітньої співпраці університету та підписання угод про співробітництво.

1. Угоди про співробітництво

На сьогоднішній день Буковинський державний медичний університет підписав 27 угод про співробітництво в науковій сфері з наступними вищими навчальними закладами:

Країна

Навчальний заклад або його підрозділи, з якими підписано угоду про співробітництво

Дата підписання угоди

Головний напрямок співробітництва

Румунія

Університет медицини та фармації «Віктор Бабеш»

14.04.2006

Реалізація спільних навчальних та дослідницьких програм.

Німеччина

Університет м. Любек

26.06.2006

Розвиток і поглиблення наукової і академічної співпраці між університетами.

Російська Федерація

Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова

01.02.2007

Науково-педагогічна співпраця шляхом організації спільної діяльності.

Польща

Жешувський університет

10.10.2007

Проведення спільних наукових досліджень, обмін студентами та професорсько-викладацьким складом.

Польща

Національний інститут туберкульозу та захворювань легень м. Варшава

01.04.2009

Сприяння співпраці в галузі освіти, організація програм обмінів між двома установами.

Польща

Варшавський медичний університет

22.04.2009

Встановлення співпраці і освітнього обміну.

Республіка Молдова

Придністровський державний університет ім. Т.Г.Шевченко

06.07.2009

Обмін досвідом, інформацією та навчально-методичною літературою; робота над спільними навчальними та дослідницькими проектами.

США

Валейський університет штату Юта

16.07.2009

Сприяння культурному обміну та розвитку співпраці в сфері освіти.

Румунія

Університет «1 грудня 1918» м. Алба Юлія

04.08.2009

Сприяння співпраці в галузі освіти, організація програм обмінів між двома установами.

Грузія

Науково-дослідний інститут педіатрії ім. І.Пагава

30.11.2009

Організація співробітництва у сфері навчальних та науково-дослідних програм в галузі неонатології та перинатальної медицини, а також програм обміну між університетами.

Греція

Освітня установа «ФІТІЛА»

02.12.2009

Залучення та організаційний супровід навчання студентів з можливостями використання освітніх програм Університету.

Республіка Молдова

Державний університет медицини і фармації ім. Ніколає Тестеміцану

01.07.2010

Обмін студентами та офіційними делегаціями, проведення спільних фундаментальних та прикладних наукових досліджень в області медицини, організація спільних наукових симпозіумів та конференцій.

Грузія

Університет «ВІТА» м. Тбілісі

05.07.2010

Організація співробітництва у сфері навчальних та науково-дослідних програм в галузі неонатології та перинатальної медицини, а також програм обміну між університетами.

Великобританія

BRITEL ACADEMY

11.04.2011

Організація співпраці у галузі освіти та програм обмінів між двома установами.

Польща

Білостоцький медичний університет

28.04.2011

Співпраця в науково-освтіній сфері, організація спільних досліджень, проведення спільних конференцій, симпозіумів та конгресів.

Румунія, Україна

Сучавський університет «Штефан чел Маре»,

Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича

09.06.2011

Створення Буковинського університетського консорціуму

Франція

Університет Монпельє 1

11.07.2011

Організація мобільності студентів та викладачів, реалізація наукових обмінів.

США

Медична школа Університету Нью-Мексико

15.11.2011

Обмін студентами.

Казахстан

Алматинський державний інститут вищої медичної освіти

14.12.2011

Розвиток і зміцнення співпраці в науково-освітній сфері.

Узбекистан

Самаркандський медичний інститут

02.02.2012

Проведення спільної науково-дослідної роботи, обмін професорсько-викладацьким складом.

Азербайджан

Азербайджанський медичний університет

09.02.2012

Обмін навчально-методичною літературою, участь в спільних навчальних та дослідницьких проектах, обмін професорсько-викладацьким складом.

Грузія

Тбіліський державний медичний університет

22.02.2012

Розвиток і зміцнення співпраці в науково-освітній сфері.

Російська Федерація

Казанський державний медичний університет

20.03.2012

Співпраця в науково-освітній сфері.

Російська Федерація

Новосибірський державний медичний університет

02.04.2012

Співпраця в науково-освітній сфері, обмін досвідом в сфері вищої медичної освіти.

Німеччина

Університет прикладних наук м. Любек

13.04.2012

Співпраця в науково-освітній сфері.

Російська Федерація

Північно-Осетинська державна медична академія

07.05.2012

Співпраця в науково-освітній сфері, обмін досвідом в сфері вищої медичної освіти.

Російська Федерація

Волгоградський державний медичний університет

26.07.2012

Співпраця в науково-освітній сфері, обмін досвідом в сфері вищої медичної освіти.

 

2. Проведення освітніх і наукових обмінів, спільних наукових досліджень, стажування та навчання за кордоном науково-педагогічних кадрів та студентів.

Буковинський державний медичний університет проводить масштабну науково-дослідну роботу, як самостійно, так і в співробітництві із зарубіжними партнерами. У 2012 році наш Університет провів 8 спільних досліджень, а саме:

1. Кафедрою анатомії людини проводяться спільні дослідження з Белгородським державним університетом в напрямку вивчення пренатального онтогенезу нервової системи та опорно-рухового апарату.

2. Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології проводить клінічне випробовування для BioCryst pharmaceuticals, inc. «Трьохфазове багатоцентрове, змішане, сліпе дослідження ефективності і безпеки перамівіру для внутрішньовенного введення як додаток до стандартної терапії дорослих, які були госпіталізовані з приводу грипу. Дослідження ефективності і безпеки перамівіру для внутрішньовенного введення як додаток до стандартної терапії дорослих, які були госпіталізовані з приводу грипу».

3. Кафедра внутрішньої медицини проводить спільне дослідження з Інститутом туберкульозу та захворювань легень м. Варшава, Польща, на тему: «α1-антитрипсин у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень».

4. Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини бере участь у проведенні міжнародних клінічних дослідженнях «SIGNIFY» та «HOPE-3».

5. Кафедра пропедевтики дитячих хвороб проводить спільне клінічне дослідження з фірмою «Фарманет», Швейцарія.

6. Кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки вивчає корегувальну дію тетрапептиду епіталону на хроноритмічні особливості деяких органів ендокринної системи та нирок спільно з Санкт-Петербурзьким Інститутом біорегуляції та геронтології СЗО РАМН.

7. Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології спільно із компанією «Пароксель» досліджує вплив препарату «Ексенатид» на зниження частоти серцево-судинних подій (протокол ВСВ – 109).

8. Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії виконує спільну науково-дослідну роботу «Топографо-анатомічні закономірності гепатолігаментарного комплексу в онтогенезі людини» разом із кафедрою анатомії Університету медицини та фармації ім. Н. Тестеміцану, Республіка Молдова.

Щороку студенти нашого університету 4-го та 5-го років навчання беруть участь у програмі стажування «Студенти-медики без кордонів» під егідою Ліонського Клубу, у програмі двостороннього обміну між БДМУ та Університетом м. Любек, проходять практику в Університетському госпітальному центрі м. Монпельє. У 2012 році 18 студентів взяли участь у вищезазначених програмах, пройшовши стажування у кращих клініках Австрії, Німеччини та Франції.


3. Участь у міжнародних конференціях, семінарах, фестивалях, виставках в Україні та за кордоном.

Викладачі та студенти університету займаються активною дослідницькою діяльністю, представляючи результати своїх досліджень на міжнародних конференція, форумах, семінарах. У 2011 році студенти нашого університету представили свої роботи на наступних конференціях:

 • Міжнародна медична студентська конференція, яка відбулася 12-15 травня 2011 р. в м. Софія, Болгарія;
 • XI Міжнародниймедичний конгрес для студентів та молодих науковців, який відбувся 13-14 травня 2011 р. в м. Познань, Польща;
 • Міжнародний студентський конгрес медичних наук, який відбувся 7-10 червня 2011 р. у м. Гронінген, Нідерланди;
 • VI Міжнародний студентський медичний конгрес, який відбудеться 14-17 липня 2011 р.у м. Нови Сад, Сербія;
 • Європейська медична студентська конференція, яка проходила з 28 серпня по 1 вересня 2011 року в м. Ляйден, Нідерланди;
 • З’їзд молодих науковців Європи, який відбувся 16-18 вересня 2011 р. у м.Порту, Португалія;
 • XXIIЄвропейська медична конференція, яка відбулася 21-24 вересня 2011 р. в м. Берлін, Німеччина;
 • VIII Міжнародний симпозіум «Досягнення в юридичній медицині», який проходив в період з 26 вересня по 1жовтня 2011 р. в м. Франкфурт, Німеччина;
 • ХІІІ Міжнародна медична студентська конференція, яка відбулася 10-13 листопада 2011 р. у м. Крайова, Румунія.

Багато викладачів нашого Університету взяли участь у різноманітних з’їздах науковців, таких як «Запалення і рак», м. Гамбург (Німеччина); VI міжнародний конгрес з репродуктивної медицини, м. Москва (Російська Федерація); щорічний з’їзд Європейської асоціації урологів, м. Париж (Франція); Світовий конгрес з гінекологічної ендокринології, м. Флоренція (Італія); І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання медицини», м. Баку (Азербайджан); ХХХІ та ХХХІІ міжнародна науково-практична школа-конференція медиків, м. Бакуріані (Грузія); міжнародна конференція Американської асоціації репродуктивної медицини і Європейського товариства репродукції людини та ембріології, м. Кортіна-д’Ампеццо (Італія); всесвітній конгрес з гінекології, безпліддя та перинатології, м. Барселона (Іспанія); щорічна зустріч Європейського товариства репродукції людини і ембріології (ESHRE), м. Стамбул (Туреччина); щорічний з’їзд Американської асоціації репродуктивної медицини, м. Сан Дієго (США); IV міжнародна науково-практична конференція «Допоміжні репродуктивні технології (ДРТ) в Казахстані. Сучасність та майбутнє», м. Алмати (Казахстан); ХІ Міжнародний конгрес медичних наук для студентів та молодих лікарів, м. Софія (Болгарія); IV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих лікарів «MedEspera 2012», м. Кишинів (Молдова); ХХV Міжнародний конгрес з курсом ендоскопії «Нові технології в діагностиці та лікуванні гінекологічних захворювань», м. Москва (Російська Федерація); з’їзд Європейського панкреатологічного клубу, м. Прага (Чехія); конференція «Європейської організації високого тиску» (ESH2012), м. Лондон (Великобританія); 37-ий Міжнародний конгрес Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS 2012), м. Севілья, Іспанія; XXIІІ Європейська медична студентська конференція, м. Берлін (Німеччина); міжнародна конференція «Актуальні питання морфології», присвячена 100-річчю з дня народження професора Б.З. Перлина, м. Кишинів (Молдова); ХІІІ Всеросійський науковий форум «Мати і дитина 2012», м. Москва (Російська Федерація); міжнародна конференція «Досягнення в пульмонології», м. Вроцлав (Польща); 2-ий Міжнародний конгрес з неврології та нейроепідеміології, м. Ніцца (Франція). Результатом участі у даних міжнародних заходах є 177 надрукованих праць у закордонних виданнях.


4. Інші види міжнародної діяльності.

5-7 грудня 2012 року Буковинський державний медичний університет організував Міжнародну конференцію “Медична освіта на пострадянському просторі та європейський досвід”. Під час конференції було обговорено найбільш актуальні та нагальні питання щодо покращання підготовки майбутніх лікарів, провізорів, фармацевтів та щодо подальшої співпраці між медичними вишами. У конференції взяли участь ректори та проректори вищих медичних навчальних закладів України, Росії, Білорусії, Румунії, Молдови, Узбекистану, Казахстану, Грузії, Німеччини та США. В рамках даного заходу проведено он-лайн конференції між Буковинським державними медичним університетом, Медичною школою університету Нью-Мексико (США), Університетом м. Любек (Німеччина), Самаркандським державним медичним університетом (Узбекистан) та Психіатричною службою кантону Тургау (Швейцарія).

Буковинський державний медичний університет приймав професорів з Російської Федерації, Швеції, Німеччини, Молдови, Австрії та Італії. 23-26 травня 2012 р. організовано візит проф. Герберта Ерінгера, президента Ліонського Клубу Австрії, до БДМУ, під час якого проведено перемовини щодо участі нашого Університету у програмі «Студенти-медики без кордонів».

5-10 вересня 2012 р. організовано візит проф. Хелени Сілверблатт, директора центру суспільно-психічного здоров’я при Університеті штату Нью-Мексико, до БДМУ, під час якої було обговорено налагодження академічних обмінів між нашими університетами та питання подальшої співпраці.

23-26 вересня 2012 р. організовано візит делегації з Університету м. Любек (Німеччина) в рамках підписаної угоди про співробітництво.

Буковинський державний медичний університет проводить масштабну роботу у сфері набору іноземних громадян на навчання. Щороку представники Університету проводять рекламну кампанію в Республіці Індія, Нігерії, Гані та інших країнах, організовуючи зустрічі з майбутніми абітурієнтами та їх батьками та надаючи інформацію про навчання в БДМУ та систему навчання в Україні в цілому. На сьогоднішній день в нашому навчальному закладі здобувають вищу освіту 801 іноземний громадянин із 37 країн світу.

Сторінка 1 з 4