Приєднуйся

БДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Дні народження

7 лютого
Багрієнко А.Ю.
Хусаїнов Ф.М.

8 лютого

Городинський С.І.
Лазарук О.В.
Лекар А.П.
Романчук В.В.
Шоріков Є.І.

9 лютого

Гринчук Ф.В.
Коровенкова О.М.
Кушнір С.В.
Пестовська Л.А.
Рандюк Р.Ю.
Сушій Г.В.

10 лютого

Боднарюк В.Є.
Ляшук Р.П.

11 лютого

Венгловська Я.В.
Мельник К.В.
Микалюк Л.В.
Юрій О.В.

12 лютого

Бурчу К.В.
Кожолянка Д.М.
Підвербецький О.Я.
Тунек О.А.
Цибуляк М.В.

13 лютого

Карлійчук М.А.
Пантя Д.М.
Савчук О.Ф.

14 лютого

Горошко О.М.
Клим І.В.
Москалюк В.Д.
Павлюкович О.В.
Філіпець Н.Д.
Хоменко В.Г.

15 лютого

Білоус Т.М.
Галагдина А.А.
Заморока О.В.
Циганчук Н.В.
Черноок Н.В.

16 лютого

Богдан Н.С.
Кметь О.Г.
Ляшенко О.М.
Широкий В.С.

17 лютого

Гулак А.М.
Ливарюк В.П.
Шевчук Б.В.

18 лютого

Скакун А.В.
Тарновецький М.В.
Ткачук Н.П.

19 лютого

Антонів А.А.
Ежнед М.А.
Кузнєцов О.О.
Майданюк В.Г.
Ткач Є.П.
Шейко Г.І.
Шмалюк М.І.

20 лютого

Лукашевич І.В.
Цигикало О.В.

21 лютого

Петринич О.А.
Ткач Н.Г.

22 лютого

Гуменна А.В.
Цисар Ю.В.

Коледжі БДМУ

Чернівецький медичний коледж

Заснований у 1811 р. як акушерська школа. Це перший медичний навчальний заклад на Буковині, який перетворився в центр розвитку акушерської справи.

В історії коледжу є чотири періоди розвитку: австрійський (1811-1919), румунський ((1919-1944), ра­дянський (1944—1991), український (з 1991 p.). Кожна із сторінок історії відтворює прагнення до покращення ме­дичної допомоги населенню Буковини.

2 березня 2005 року розпорядженням  Кабінету Міністрів України №46-р Буковинську державну медичну академію  реорганізовано в Буковинський державний медичний університет. У зв’язку  з цим, Чернівецький медичний коледж  Буковинської державної медичної академії перейменовується в Чернівецький медичний коледж  Буковинського державного медичного університету.

Коледж здійснює підготовку фахівців на денній та вечірній формах навчання за спеціальностями: ліку­вальна справа, сестринська справа, лабораторна діагностика, акушерська справа, медико-профілактична справа, а також спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «медична сестра-бакалавр». З 2006 року проводиться  підготовка медсестер-масажистів з вадами зору. Заклад готує спеціалістів на основі базо­вої та повної середньої освіти. Кількість студентів коледжу – 1150.

Навчальний процес здійснюють 76 штатних викладачів, які мають відповідну освіту і працюють за фахом. У викладацько­му складі 5 кандидатів наук, 26 старших викладачів, 17 викладачів-методистів, 8 викладачів виконують кан­дидатські дисертації.  Створена відповідна навчальна база, проведена комп’ютеризація навчального процесу.

Коледж активно співпрацює зпрактичними лікарями медичних установ міста та з професорсько-викладацьким складом медичного університету, таким чином в навчальному процесі беруть участь 60 викладачів–сумісників, серед яких: професорів - 2, доцентів - 6, докторів наук - 3, кандидатів наук -15.

Для активізації науково-пізнавальної діяльності студентів в навчально-виховний процес впроваджуються комп’ютерні програми,  інтерактивні методи навчання та інші сучасні педагогічні  технології. Для самопідготовки й контролю знань пра­цюють 2 комп’ютерні класи, які підключені до мережі Інтернет, 28 кабінетів, 25 навчальних кімнат на базах клінічних лікарень, пологових будинків, СЕС. Студенти отримують ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку, займаються науково-дослідною роботою з актуальних проблем медицини, щорічно бе­руть участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

На становлення і розвиток особистості спрямована постійна виховна робота зі студентами. В позанавчальний час вони відвідують спортивні секції, секції клубів «Інтелектуал», «Гроно», працюють у загонах милосердя «Турбота». В коледжі є гуртожиток на 250 місць. 

За два століття навчальний        заклад випустив тисячі висококваліфікованих молодших медичних спеціалістів, серед яких чимало видатних учених та громадських діячів. Вони очолюють лікувально-профілактичні заклади краю, працюють головними та старшими медичними сестрами й акушерками лікарень та пологових будинків, завідують ФАПами. Серед них:

В.П. Пішак - академік, доктор медичних наук, професор; Л.Г. Сандуляк - колишній посол України в Румунії; В.Ф. Мислицький - доктор медичних наук, професор; Т.М.Христич – доктор медичних наук, професор; В.Д.Москалюк – доктор медичних наук, професор; Ю.Т.Ахтемійчук – доктор медичних наук, професор; А.Ю. Гричай - генерал-майор; поет М. Ткач, Задорожний В. Д. –  головний лікар Обласного центру здоров’я, В.В. Данилюк — заступник головного лікаря з медсестринства міської дитячої лікарні.

Колектив коледжу підтримує дружні ділові стосунки з медичними коледжами США, Канади, Росії.

Директор коледжу - Олександр Федорович Кулик

Народився в с. Грушевиця Рівнен­ської області. У 1971 р. закінчив з відзнакою Чернівець­кий державний медичний інститут і після його закінчення залишився на науковій роботі.

З 1983 р. по 1986 р. - начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи.

З вересня 1986 р. - доцент кафедри патологічної анатомії та судової медицини.  

З листопада 1991 р. по 1997 р. - заступник декана першого медичного факультету Буковинської державної медичної академії.

З 1997 р. — директор Чернівецького медичного коледжу Буковинської державного медичного університету.

За багаторічну плідну роботу, вагомий внесок у розбудову навчального закладу, вдосконалення навчального процесу нагороджений Почесною грамотою Вер­ховної Ради України (2004 р.), нагрудними знаками «Отличнику здравоохранения» (1990 p.), преміями ім. Федьковича (1997 p.), ім. Радзіховського (2000 p.), «Відмінник освіти України» (2002 p.), ювілейною медаллю «Ветеран праці», грамотами МОЗ України, МОН України, обласного управління охорони здоров’я.

Автор 54 наукових праць, 4 навчально-методичних посібників, 5 раціоналізаторських пропозицій, член вченої ради Буковинського державного медичного університету.

 


Новоселицький медичний коледж

Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного університету розпочав свою діяльність і підготовку фахівців як Новоселицьке медичне училище з 1955 року. Приміщення коледжу складалось з 4 навчальних кімнат, 3 кабінетів. В 1969 році був збудований корпус під гуртожиток, який згодом був переобладнаний під навчальні кабінети та лабораторії.

Першим директором навчального закладу була Костенко Ніна Федорівна, а з 1975 по 1992 р. училище працювало під керівництвом Топорчан Феодосії Федорівни.

Розпорядженням Кабінету міністрів України № 46-р від 02 березня 2005 р. Буковинську державну медичну академію реорганізовано в Буковинський державний медичний університет, а Новоселицький медичний коледж Буковинської державної медичної академії перейменовано в Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного університету.

Коледж пишається своїми випускниками, серед них: Катеринчук І.П. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою госпітальної терапії Української медичної стоматологічної академії м. Полтава; Хасанов В.М. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою хірургії Читинської військово-медичної академії; Паламарь Б.І. – кандидат медичних наук, головний лікар Київської клінічної лікарні №3; Перепичка М.П. – кандидат медичних наук, доцент кафедри шкірно-венерологічних хвороб та туберкульозу БДМУ; Вдовичен А.М. – головний лікар обласного діагностичного центру та багато інших.

В 2005 році навчальний заклад відмітив свій п’ятдесятирічний ювілей.

Сьогодні у комплекс навчально-матеріальної бази коледжу входять 2 навчальні корпуси, в яких розміщено 25 кабінетів, 6 лабораторій, 2 комп’ютерних класи, бібліотека з читальним залом, спортивний зал, гуртожиток на 70 місць, їдальня на 70 посадкових місць, актова зала, методичний кабінет, музей коледжу.

У коледжі готують фахівців за спеціальностями: “Лікувальна справа”; “Сестринська справа”;  “Акушерська справа”;

Підготовка молодших спеціалістів у Новоселицькому медичному коледжі здійснюється на базі повної загальної середньої освіти та на основі базової загальної середньої освіти.

Навчально-виховний процес у Новоселицькому медичному коледжі БДМУ забезпечує 57 висококваліфікованих викладачів.

Серед найкращих працівників - В.С.Романюк – заступник директора з навчальної роботи, старший викладач, В.Д.Шумейко – завідувач фельдшерсько-акушерським відділенням, викладач-методист; Г.Г.Довганюк – методист коледжу, голова профкому, викладач-методист; Т.О.Бложко – викладач основ реабілітації, фізіотерапії, масажу і ЛФК, викладач-методист; Е.С.Кордунян - викладач фізики та основ інформатики і ОТ, старший викладач; І.М. Плачинта – викладач основ фармакології з медичною рецептурою, П.П. Марунчак – викладач педіатрії, В.Б.Кочервей – викладач сестринської справи.

Більш ніж за п’ятдесятирічну історію Новоселицький медичний коледж випустив 6000 висококваліфікованих молодших медичних фахівців, які працюють в різних куточках Буковини та за її межами.

Перспективою діяльності Новоселицького медичного коледжу є послідовне впровадження положень Болонської декларації, запровадження технологій кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Пріоритетними напрямками діяльності Новоселицького медичного коледжу є покращання навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, спрямованого на підвищення професійної кваліфікації фельдшерів, акушерок та медичних сестер з питань організаційної, адміністративно-господарської та медичної роботи на ФАП, станціях швидкої допомоги, медичних пунктах підприємств, спеціалізованих відділеннях терапевтичного, хірургічного, педіатричного, акушерсько-гінекологічного профілю, а також у системі сімейної медицини, особистісна орієнтація освіти, запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій, постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу, формування національних та загальнолюдських цінностей, пропаганда здорового способу життя.

Метою і завданням науково-педагогічного колективу є підготовка висококваліфікованих медичних фахівців середньої ланки до практичної діяльності у лікувально-профілактичних установах системи охорони здоров’я м.Новоселиця, Чернівецької області та України.

Директор коледжу – Ілля Сергійович Єфтемій

Народився 1948 року в селі Строїнці, Новоселицького району, Чернівецької області.

З 1966 по 1969 рік навчався в Новоселицькому медичному училищі. У 1977 році закінчив Чернівецький медичний інститут. З 1978 по 1980 р. працював штатним викладачем хірургічних хвороб в Новоселицькому медичному училищі, з 1980 по 1992 р. – хірургом ординатором Новоселицької ЦРЛ. З 9 березня 1992 року  - директор Новоселицького медичного коледжу.
Вашківецький медичний коледж

У 1946 році згідно рішення Чернівецького обласного виконавчого комітету від 23.10.1946 р. № 423 засновано “Сторожинецьке медичне училище”. В 1963 році, згідно постанови виконкому Чернівецької обласної Ради від 04.02.1963 р. № 6, училище переведене в місто Вашківці і отримало назву “Вашковецьке медичне училище”.

24 березня 2005 р. рішенням Чернівецької обласної ради № 19/05 Вашковецькому училищу надано статус

медичного коледжу Буковинського державного медичного університету.Вашковецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету віднесений до вищих навчальних закладів І рівня акредитації, має право готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” за наступними спеціальностями:

5.110101 “Лікувальна справа”
5.110102 “Сестринська справа”

Структурними підрозділами коледжу є два відділення “Лікувальна справа”,“Сестринська справа” та сім предметних циклових комісій.

Кількість працюючих – 85 чоловік, з них:   лікарів – 16;  викладачів загальноосвітніх дисциплін – 18; бакалаврів – 3; викладачів-методистів – 12; викладачів вищої категорії – 10; викладачів ІІ категорії – 3; викладачів І категорії – 3; спеціалістів – 9.

Вашковецький медичний коледж має три навчальні корпуси, студентський гуртожиток, бібліотеку, спортзал, спортивний майданчик, столову. Всі навчальні кабінети забезпечені необхідним обладнанням. Створені два комп’ютерні класи, центр тестування студентів, тренажерний кабінет. Всі навчальні дисципліни мають 100% навчально-методичне забезпечення.

Зберігаючи та примножуючи кращі традиції, що склалися у навчальному закладі, колектив коледжу шукає нові форми та методи якісної підготовки медичних спеціалістів. Одним з напрямів навчально-методичної та наукової діяльності педагогічного колективу є тісна співпраця з Буковинським державним медичним університетом. Це дало можливість ефективно використовувати педагогічний потенціал, організовувати підвищення кваліфікації викладачів, проводити науково-дослідні роботи, приймати участь в наукових конференціях.

При складанні ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок-М» студенти коледжу стабільно показують високі результати, що неодноразово відзначалося Головним управлінням освіти та науки МОЗ України.

Виховна робота навчального закладу відзначається великою кількістю форм та методів залучення студентів до формування професійних рис медичного працівника, виховання творчої особистості і високий професіоналізм, що забезпечує конкурентоспроможність на ринку праці.

Позитивну роль у виховному процесі відіграють студентський самодіяльний театр, хор та танцювальний ансамбль.

В коледжі діє студентський гурток “Милосердя”, члени якого опікують самотніх людей похилого віку, інвалідів, ветеранів Великої Вітчизняної Війни. Студенти та викладачі коледжу надають постійну благодійну допомогу дітям-сиротам Вижницького будинку інтернату імені Назарія Яремчука, сирітському будинку “Ромашка” в с. Оршівці, спеціалізованому обласному будинку дитини м. Чернівці.

Дирекція та колектив коледжу мають далекоглядні плани, що спрямовані на вдосконалення підготовки медичних кадрів.

Директор коледжу - Сащук Микола Миколайович

Народився 13 грудня 1959 року в м. Вашківці Вижницького р-ну, Чернівецької обл.

1978 р. закінчив Вашковецьке медичне училище. У 1987 р. -  Чернівецький  медичний інститут.

З серпня 1987 р. по лютий 1988 р. проходив інтернатуру по терапії в Поліській ЦРЛ Київської області, після якої працював в цій лікарні лікарем-терапевтом до серпня 1988 р.

З 1988 р. -  викладач Вашковецького медичного училища, а з 2000 р. – директор навчального закладу.

 

 

Ковельський медичний коледж

Ковельський медичний коледж розпочав свою діяльність згідно наказу Волинського облздороввідділу від 17 квітня 1946 року №14 як школа медичних сестер.

В 1952 році Ковельську медичну школу сестер перейменовано в фельдшерську школу, а в 1954 році – в Ковельське медичне училище.

На підставі рішення Волинської обласної ради від 22.03.06р. №26/32 Ковельському медичному училищу шляхом реорганізації  надано статус коледжу, який сьогодні є об'єктом комунальної власності Волинської обласної ради, підпорядкований управлінню охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації.

Основне його завдання – підготовка медичних кадрів для потреб України.

Згідно ліцензій коледж має право здійснювати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за І рівнем акредитації на базі повної загальної середньої світи ( 11кл.) та базової середньої освіти ( 9 кл.) зі спеціальностей:

5.12010101 Лікувальна справа;
5.12010102 Сестринська справа;
5.12010105 Акушерська справа;
5.12020101 Фармація.

Ліцензований обсяг прийому становить 180 осіб.
В закладі створено 4 циклових комісії,  які об'єднують викладачів згідно навчальних планів:

  • цикл природничо-наукових дисциплін;
  • цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;
  • цикл терапевтичних дисциплін;
  • цикл хірургічних дисциплін.

Для викладачів-керівників груп створено методичне об'єднання керівників груп, а для лаборантів – методичне об'єднання лаборантів.

У коледжі навчається 527 студентів, з них за державним замовленням  - 320, на контрактній основі – 207 студентів.
Навчально-виховний процес забезпечують 38 штатних викладачів, з яких:

  • спеціаліст вищої категорії – 23 ;
  • спеціаліст першої категорії – 3;
  • спеціаліст другої категорії – 1;
  • спеціаліст – 1 ;
  • викладач-сумісник – 12.

Два викладачі виконують науково-дослідницькі роботи на здобуття ступеня кандидата медичних наук – Холейко Ігор Іванович з акушерства на базі кафедри акушерства Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького та Вознюк Станіслав Миколайович з хірургії на кафедрі загальної хірургії Буковинського державного медичного університету.

У коледжі функціонує 32 навчальних кабінети та 16 лабораторій, які оснащені сучасним обладнанням, фантомами, інструментарієм, предметами догляду за пацієнтами.

В навчальному процесі використовується аудіо - і відеотехніка, 8 мультимедійних проекторів, 8 ноутбуків, 2 DVD.

Створена телекомунікаційна внутрішня мережа з виходом в Internet. Функціонує комп'ютерний клас, який укомплектований сучасними комп'ютерами. Всього їх в закладі 43, з яких три в бібліотеці, де поступово створюється картотека матеріалів з навчальних дисциплін на електронних носіях з метою надання студентам можливості переглянути навчальний матеріал. Власними силами створюються нові навчальні відеофільми, комп'ютерні програми, електронні посібники.

Для якісного проведення практичних занять на клінічних базах міста Ковеля функціонує 11 навчальних кімнат.

Для проведення виробничої та переддипломної практик закріплено 14 лікувально-профілактичних закладів міста та області (наказ №344/ос від 26.12.2005р. Управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації).

Виховна робота в коледжі здійснюється на основі Концепції національного виховання студентської молоді, засадах демократизму і спрямована на забезпечення гармонійного розвитку особистості, патріотичного виховання, формування здорового способу життя. Позитивну роль у виховному процесі відіграють студентський хор, хореографічний гурток.

В коледжі працює три спортивні секції, 17 наукових гуртків, що сприяє фізичному, професійному і духовному розвитку студентів.

         

Педколектив  наполегливо  продовжує роботу  з вивчення  та впровадження нових педагогічних технологій, вдало переосмислюючи і поєднуючи їх з традиціями зокрема, інформаційно-комп’ютерних, інтерактивних та ін.

Холоейко Ігор ІвановичДиректор коледжу - Холейко Ігор Іванович

Народився 6 березня 1955 року в м. Могільов (Білорусія)
1974 рік - закінчив Ковельське медичне училище
1977-1984 рр. навчався в Львівському державному медичному інституті

З 1985 року - викладач акушерства та гінекології Ковельського медичного училища
Протягом 20 років був заступником директора з гуманітарних питань, освіти та виховання в коледжі
З березня 2009 року - директор коледжу.

Один із принципів його роботи "Якомога більше вимог до людини, але разом з тим і якомога більше поваги до неї"

Прочитано 28766 разів Останнє редагування Понеділок, 29 липня 2013 17:47