Приєднуйся

БДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Дні народження

10 січня
Колесник І.І.
Міцкевич-Гризюк А.С.
Фрунза М.О.

11 січня
Візниця Н.М.
Митринюк Т.І.

12 січня
Котик Т.І.
Морар І.К.
Тучапський С.В.
Хитик Т.І.

13 січня
Черновська Н.В.

14 січня
Киселиця В.М.
Ринжук В.Є.
Ткачук С.С.
Тунек В.І.

15 січня
Гловацька А.І.

16 січня
Ілащук Є.В.
Куріцина С.А.
Равлюк Л.А.
Сорохан О.Я.

17 січня
Андрієць В.Л.
Олійник О.Д.
Паліброда Н.М.
Шпіньова О.М.

18 січня
Паліс О.О.
Цуркан С.В.

19 січня
Боднар Г.Б.
Колоскова О.К.
Сапунков О.Д.
Швець О.М.
Шмигельська С.Т.

20 січня
Рудницький Р.І.
Сушинська Л.В.

21 січня
Бліндер О.О.
Григорець Д.К.
Кодіца Ж.А.
Козарійчук Н.Я.
Ніцу А.І.
Петринич Г.Й.
Ткач А.В.

22 січня
Дячук В.В.
Зелінська Н.В.
Сандуляк О.В.

23 січня
Бачук-Понич Н.В.
Бойчук М.Г.
Кривецький І.В.
Кучук О.П.
Постнікова Л.В.
Ринжук Л.В.

24 січня
Гараздюк О.І.
Кравчук П.П.
Сторожук М.В.

25 січня
Зав'янський Л.Ю.
Рудан І.В.
Шорікова Д.В.

БДМУ. Наші медичні коледжі
Неділя, 09 грудня 2012 20:08

Вчена рада університету є колегіальним органом університету. Вчену раду університету очолює її голова – ректор університету, проф. Т.М. Бойчук, секретарем Вченої ради є вчений секретар університету І.І. Павлуник.

До складу Вченої ради університету входять члени ректорату, проректори, декани, головний бухгалтер, начальник навчального відділу, директор бібліотеки, представники органів студентського самоврядування університету, виборні представники, які обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук. Повний склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету. Станом на 12.02.2016 р. до складу Вченої ради університету входять 88 осіб.

До компетенції Вченої ради університету належать:

 • обговорення найважливіших питань з напрямів діяльності університету й прийняття рішень з цих питань;
 • опрацьовування, розгляд і подання ректорові до затвердження проектів нормативних документів, які регламентують усі види статутної діяльності, проекти створення, організації чи ліквідації основних структурно-адміністративних підрозділів та кафедр;
 • подання до конференції трудового колективу, як вищого колегіального органу громадського самоврядування університету, проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;
 • ухвалення фінансового плану і звіту університету;
 • подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера і директора бібліотеки;
 • обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр і професорів;
 • ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів діяльності наукових досліджень;
 • оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • прийняття рішень щодо кандидатур стосовно присвоєння вчених звань доцента, професора;
 • висунення або представлення наукових проектів на здобуття національних і міжнародних премій;
 • винесення рекомендацій щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників тощо;
 • винесення рекомендацій щодо участі в конкурсах на присудження Державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних посібників до відзнаки;
 • розгляд тем дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук;
 • установлення поважності причин, тривалості й кількості перерв під час навчання в докторантурі, аспірантурі;
 • розгляд рекомендацій щодо надання творчої відпустки для завершення дисертації та написання підручників;
 • розгляд і подання ректорові пропозицій стосовно складу і повноважень дорадчих органів університету;
 • розробка пропозицій про внесення змін у структурі університету та структурних підрозділах;
 • аналіз ефективності виконання робіт, які виконуються за кошти держбюджету;
 • обговорення питань виховної роботи та студентського самоврядування.

Вчена рада розглядає й інші питання діяльності університету відповідно до його Статуту.

Засідання Вченої ради університету відбуваються щомісячно. Проводить засідання Вченої ради ректор, а за його відсутності – проректор, який виконує його обов’язки.

Рішення вченої ради мають дорадчий характер і вводяться в дію наказом ректора університету.

Положення про вчену раду

Список членів вченої ради БДМУ

Бойчук Тарас Миколайович

Ректор університету-голова вченої ради

Іващук Олександр Іванович

Проректор з наукової роботи-заступник голови вченої ради

Геруш Ігор Васильович

Проректор з науково-педагогічної роботи-заступник голови вченої ради

Павлуник  Іван Іванович

Учений секретар

Андрієць Оксана Анатоліївна

Директор департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької ОДА

Батіг Віктор Маркіянович 

В.о. завідувача кафедри терапевтичної стоматологі

Бачинський Віктор Теодосович

Завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства

Бєліков Олександр Борисович

Завідувач кафедри ортопедичної стоматології

Білоокий В’ячеслав Васильович

Декан стоматологічного факультету

Білецький Семен Віссаріонович

Професор кафедри сімейної медицини

Боднар Борис Миколайович

Професор кафедри дитячої хірургії та отоларингології

Боднар Олег Борисович 

Завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології

Бодяка Володимир Юрійович 

В.о. завідувача кафедри онкології та медичної радіології 

Бондарчук Анастасія Вікторівна

Студентка другого курсу медичного факультету №2

Борисюк Алла Степанівна

Професор кафедри психології та соціології

Братенко Михайло Калінінович

Завідувач кафедри медичної та фармацевтичної хімії

Булик Роман Євгенович

Завідувач кафедри медичної біології та генетики

Васюк Володимир Леонідович

Завідувач кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Власик Леонід Іванович

Завідувач кафедри гігієни та екології

Волошин  Олександр Іванович

Професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Геруш Олег Васильович

Завідувач кафедри фармації

Глубоченко Володимир Григорович

Декан медичного факультету №2

Грачова Тамара Іванівна

Директор  медичного коледжу БДМУ

Грушко Олександр Іванович

Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги-університетської клініки 

Давиденко Ігор Святославович

Завідувач кафедри патоморфології

Дейнека Святослав Євгенович

Завідувач кафедри мікробіології та вірусології

Денисенко Ольга Іванівна

Завідувач кафедри  дерматовенерології

Жовнір Тетяна Миколаївна 

студентка другого курсу фармацевтичного факультету 

Заморський Ігор Іванович

Завідувач кафедри фармакології

Захарчук Олександр Іванович

Завідувач кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії

Зорій Ніна Іванівна

Проректор з науково-педагогічної роботи та виховання

Іващук Тетяна Володимирівна

Заступник ректора з економічних питань

Ілащук Тетяна Олександрівна

Завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Іфтодій Андрій Григорович

Завідувач кафедри  хірургії та урології-проректор з лікувальної роботи

Ковальчук Петро Євгенович

Голова профспілкового комітету

Колоскова Олена Костянтинівна

Завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

Коновчук Віктор Миколайович

Завідувач кафедри анестезіології та реаніматології

Косован Дмитро Миколайович

Студент четвертого курсу медичного факультету №2 

Кравченко Олена Вікторівна

Завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології

Кривецький Віктор Васильович

Завідувач кафедри анатомії людини імені М.Г.Туркевича

Кузняк Наталія Богданівна

Завідувач кафедри хірургічної та дитячої стоматології

Куліш Наталія Миколаївна

Старший викладач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Кулик Олександр Федорович

Директор Чернівецького медичного коледжу БДМУ

Макар  Богдан Григорович

Професор кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича

Мислицький Валентин  Францович

Професор кафедри патологічної фізіології

Москалюк Василь Деонізійович

Декан медичного факультету №1

Мойсей Антоній Аркадійович

Завідувач кафедри суспільних наук та українознавства

Нечитайло Юрій Миколайович

Завідувач кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Остафійчук Алла Володимирівна

Головний бухгалтер

Паранюк Юлія Панівна 

Студентка третього курсу медичного факультету №2 

Пашковський  Валерій Мелетійович

Декан факультету післядипломної освіти

Пашковська  Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Пенішкевич Ярослав Іванович

Завідувач кафедри офтальмології   ім. Б.Л. Радзіховського

Печеряга Дмитро Миколайович

Студент студент п’ятого курсу медичного факультету №1 

Плаксивий Олександр Григорович

Доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології 

Плеш Ігор Антонович

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої     медсестринської освіти

Польовий Віктор Павлович

Завідувач кафедри загальної хірургії

Полянський  Ігор Юлійович

Завідувач кафедри хірургії

Присяжнюк Петро Васильович

Декан фармацевтичного факультету

Рак Олександр  Михайлович

Завідувач кафедри іноземних мов

Рандюк Роман Юрійович

Студент четвертого курсу медичного факультету №4

Рандюк Юрій Олександрович

Доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології-помічник ректора з соціальних питань

Роговий Юрій Євгенович

Завідувач кафедри патологічної фізіології

Романчук Віктор Васильович 

Студент п’ятого курсу медичного факультету №1 

Рудницька Любов Романівна 

Студентка третього курсу медичного факультету №1

Рудницький Роман  Іванович

Доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка

Савка Іван Григорович

Декан медичного факультету №3

Сащук Микола Миколайович

Директор Вашківецького медичного коледжу БДМУ

Сидорчук Лариса Петрівна

Завідувач кафедри сімейної медицини

Скринчук Петро Корнійович

Заступник ректора з АГР

Слободян Олександр Миколайович

Завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії 

Сокол Андрій Миколайович

Професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Сокольник Сніжана Василівна 

Завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики

Сорокман Таміла  Василівна

Декан медичного факультету №4

Танеджа Крішна 

Студентка п’ятого курсу медичного факультету №3

Тащук Віктор Корнійович

Завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Тимчук Юрій Ярославович

Студент четвертого курсу стоматологічного факультету

Ткачук Світлана Сергіївна

Завідувач кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата

Тодоріко Лілія  Дмитрівна

Завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології

Тюлєнєва Олена Анатоліївна

Доцент кафедри патоморфології

Федів Володимир Іванович

Завідувач кафедри біологічної фізики та медичної інформатики

Федів Олександр Іванович

Завідувач кафедри внутрішньої медицини

Федорук Олександр Степанович

Професор кафедри хірургії та урології

Ходоровський Володимир Михайлович

Начальник навчального  відділу

Хухліна Оксана Святославівна

Завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Цимбал Валентина Іванівна

Директор бібліотеки

Чебан Василь Іванович

Завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я

Юзько Олександр Михайлович

Завідувач кафедри акушерства і гінекології -заступник ректора з розвитку університету

Документи до вчених рад

Неділя, 09 грудня 2012 19:45

Ректор

БОЙЧУК ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ

доктор медичних наук, професор

телефон: 55-37-54

e-mail: rector@bsmu.edu.ua

Сторінка у Вікіпедії

ГЕРУШ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Проректор з науково-педагогічної роботи

ГЕРУШ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат медичних наук, доцент

телефон: 58-58-40

e-mail: gerush.igor@bsmu.edu.ua


 

ІВАЩУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків

ІВАЩУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

доктор медичних наук, професор

телефон: 55-17-39

e-mail: ivashchuk@bsmu.edu.ua

ЗОРІЙ НІНА ІВАНІВНА

Проректор з науково-педагогічної роботи та виховання

ЗОРІЙ НІНА ІВАНІВНА

кандидат філософських наук, доцент

телефон: 55-09-51

e-mail: zoryj@bsmu.edu.ua

 СКРИНЧУК ПЕТРО КОРНІЙОВИЧ

Заступник ректора з адміністративно-господарської роботи

СКРИНЧУК ПЕТРО КОРНИЛІЙОВИЧ

телефон: 55-37-65

e-mail:

МОСКАЛЮК ВАСИЛЬ ДЕОНІЗІЙОВИЧ

Декан медичного факультету № 1

МОСКАЛЮК ВАСИЛЬ ДЕОНІЗІЙОВИЧ

доктор медичних наук, професор

телефон: 52-44-24

e-mail: moskaliuk.vasyl@bsmu.edu.ua

ГЛУБОЧЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Декан медичного факультету № 2

ГЛУБОЧЕНКО  ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

кандидат медичних наук, доцент

телефон: 52-70-09

e-mail: hlubochenko.volodymyr@bsmu.edu.ua

САВКА ІВАН ГРИГОРОВИЧ

Декан медичного факультету № 3

САВКА ІВАН ГРИГОРОВИЧ

кандидат медичних наук, доцент

телефон: 55-82-96

e-mail: savka.ivan@bsmu.edu.ua

СОРОКМАН ТАМІЛА ВАСИЛІВНА

Декан медичного факультету № 4

СОРОКМАН ТАМІЛА ВАСИЛІВНА

доктор медичних наук, професор

телефон: 52-30-72

e-mail: sorokman.tamila@bsmu.edu.ua

БІЛООКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Декан стоматологічного факультету

БІЛООКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

доктор медичних наук, професор

телефон: 52-30-72

e-mail: slava.bilookyi@bsmu.edu.ua

ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Декан фармацевтичного факультету

ПРИСЯЖНЮК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат хімічних наук, доцент

телефон: 55-93-20

e-mail: prysiazhniuk.petro@bsmu.edu.ua

ПАШКОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ МЕЛЕТІЙОВИЧ

Декан факультету післядипломної освіти

ПАШКОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ МЕЛЕТІЙОВИЧ

доктор медичних наук, професор

телефон: 52-37-76

e-mail: pashkovskyi.valerii@bsmu.edu.ua

Субота, 08 грудня 2012 20:44

Ректор БДМУ - Бойчук Тарас Миколайович

Тарас Миколайович Бойчу́к (народився 17 березня 1966 року в селі Луківці, тепер Лукавці Вижницького району Чернівецької області) — український вчений у галузі хронобіології та хронотоксикології, доктор медичних наук (1999), професор (2002), ректор Буковинського державного медичного університету (2010). Академік АН ВШ України (2010). Голова правління Асоціації випускників БДМУ (2012).

Освіта, наукові ступені і звання

У 1989 р.  закінчив Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа».

Кандидат медичних наук з 1995 р. Доктор медичних наук з 1999 р., професор з 2002 р.

Кар'єра

Після закінчення інституту пройшов шлях від старшого лаборанта до завідувача лабораторії гігієни води і санітарної охорони водойм науково-дослідного інституту медико-екологічних проблем МОЗ України.

Після захисту кандидатської дисертації (в 1994 р.) працював асистентом, згодом — доцентом кафедри медичної біології і генетики Буковинської державної медичної академії.

У 1999 р. захистив докторську дисертацію. У 2002 р. отримав вчене звання професора. З 2000 по 2003 працював деканом педіатричного і медичного факультетів Буковинської державної медичної академії.

У 2004–2007 рр. працював у Міністерстві охорони здоров'я України на посаді заступника начальника відділу освіти і науки Департаменту кадрової політики, освіти і науки. 2007-2010 рp. — ректор Київського медичного університету Української асоціації народної медицини, завідувач кафедри нормальної фізіології та медичної біології.

7 квітня 2010 наказом МОЗ України призначений в.о. ректора Буковинського державного медичного університету.

12 листопада 2010 року на Конференції трудового колективу БДМУ шляхом таємного голосування обраний ректором Буковинського державного медичного університету. Завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології (з 2010 року).

Наукові інтереси

Напрями наукових досліджень: хронобіологія. Сфера наукових інтересів: хронотоксикологія, лазерна поляриметрія біологічних об'єктів.

Автор 164 наукових праць, в тому числі 10 навчальних посібників та 8-х монографій.

Підготував трьох кандидатів наук, одного доктора наук, керує підготовкою двох аспірантів.

Є головним редактором науково-практичного журналу «Буковинський медичний вісник», «Клінічна та експериментальна патологія», «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».

Відзнаки

Нагороджений:

 • Почесними грамотами Міністерства охорони здоров'я України (2000, 2005),
 • Подякою Кабінету Міністрів України (2004),
 • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2009),
 • премією ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради,
 • Почесним знаком «За розбудову освіти» (2009),
 • грамотами Чернівецької міської ради та Буковинської державної медичної академії,
 • преміями імені Б. Л. Радзіховського (2011), імені Омеляна Поповича (2011)

Родина

Одружений. Дружина — Ірина, син — Ігор.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ
згідно ліцензії Міністерства освіти і науки України серія ЛB № 000438
(наказ МОН України від 20.01.2017 р. № 11-л)

та витягу з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти серія BO №00085-008501 від 15.05.2017 р.

І. За Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266

Шифр та найменування

галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг

Номер і дата
рішення

Підготовка магістрів

22 Охорона здоров’я

221

Стоматологія

120

наказ МОН №1397л від 30.06.2016

22 Охорона здоров’я

222

Медицина

800

наказ МОН №1397л від 30.06.2016

22 Охорона здоров’я

223

Медсестринство

10

наказ МОН №309л від 25.02.2016

22 Охорона здоров’я

225

Медична та психологічна реабілітація

50

наказ МОН №1397л від 30.06.2016

22 Охорона здоров’я

226

Фармація

240

наказ МОН №1397л від 30.06.2016

Підготовка докторів філософії

09 Біологія

091

Біологія

5

наказ МОН №771 від 04.07.2016

22 Охорона здоров’я

221

Стоматологія

5

наказ МОН №707 від 23.06.2016

22 Охорона здоров’я

222

Медицина

50

наказ МОН №707 від 23.06.2016

Підготовка бакалаврів

22 Охорона здоров’я

223

Медсестринство

80

наказ МОН №309л від 25.02.2016

22 Охорона здоров’я

224

Технології медичної діагностики та лікування

30

наказ МОН №309л від 25.02.2016

22 Охорона здоров’я

226

Фармація

50

наказ МОН №309л від 25.02.2016

Підготовка молодших спеціалістів

22 Охорона здоров’я

223

Медсестринство

90

наказ МОН №309л від 25.02.2016

22 Охорона здоров’я

226

Фармація

120

наказ МОН №309л від 25.02.2016

ІІ. За Переліками спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра та молодшого спеціаліста, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787, 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 20 червня 2007 р. № 839

Шифр та найменування

галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг

Номер і дата
рішення

Денна

Заочна

Підготовка магістрів

1201 Медицина

8.12010001

Лікувальна справа

40

0

наказ МОН №1415л від 10.06.2015

1201 Медицина

8.12010002

Педіатрія

20

0

наказ МОНмолодьспорту №2128л від 07.06.2011

1201 Медицина

8.12010005

Стоматологія

10

0

наказ МОН №2494л від 01.07.2013

1201 Медицина

8.12010006

Сестринська справа

10

0

наказ МОН №1683л від 03.07.2015

1202 Фармація

8.12020102

Клінічна фармація

15

0

наказ МОНмолодьспорту №2325л від 13.07.2012

Підготовка спеціалістів

1201 Медицина

7.12010001

Лікувальна справа

600

0

наказ МОН №1683л від 03.07.2015

1201 Медицина

7.12010002

Педіатрія

100

0

наказ МОНмолодьспорту №2128л від 07.06.2011

1201 Медицина

7.12010004

Медична психологія

20

0

наказ МОН №1683л від 03.07.2015

1201 Медицина

7.12010005

Стоматологія

100

0

наказ МОНмолодьспорту №2128л від 07.06.2011

1202 Фармація

7.12020101

Фармація

90

90

наказ МОН №1683л від 03.07.2015

1202 Фармація

7.12020102

Клінічна фармація

40

0

наказ МОН №1683л від 03.07.2015

Підготовка бакалаврів

1201 Медицина

6.120101

Сестринська справа

80

0

наказ МОН №2642л від 15.07.2014

1201 Медицина

6.120102

Лабораторна діагностика

30

0

наказ МОН №1683л від 03.07.2015

1202 Фармація

6.120201

Фармація

0

50

наказ МОН №2642л від 15.07.2014

Підготовка молодших спеціалістів

1201 Медицина

5.12010102

Сестринська справа

90

0

наказ МОН №2642л від 15.07.2014

1202 Фармація

5.12020101

Фармація

90

30

наказ МОН №2494л від 01.07.2013

підготовка в клінічній ординатурі (післядипломна підготовка лікарів)

80

наказ МОНмолодьспорту №764л від 31.03.2011

підготовка в інтернатурі за акредитованими напрямами (спеціальностями) (первинна післядипломна спеціалізація)

700

наказ МОНмолодьспорту №764л від 31.03.2011

післядипломна освіта лікарів, провізорів, клінічних провізорів з первинної спеціалізації (інтернатурі) (підвищення кваліфікації, стажування, перепідготовка та спеціалізація лікарів і провізорів за акредитованими напрямами 1101 Медицина, 1102 Фармація)

2500

наказ МОНмолодьспорту №764л від 31.03.2011

підготовка іноземних громадян в інтернатурі та клінічній ординатурі (післядипломна підготовка іноземних громадян у аспірантурі)

20

наказ МОНмолодьспорту №2487л від 01.07.2011

післядипломна освіта іноземних громадян в клінічній ординатурі

30

наказ МОНмолодьспорту №2487л

від 01.07.2011

підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями)

300

наказ МОНмолодьспорту №2487л

від 01.07.2011

підвищення кваліфікації за базовими напрямами (спеціальностями) (підвищення кваліфікації та спеціалізація бакалаврів і молодших спеціалістів акредитованими напрямами 1101 Медицина, 1102 Фармація).

250

наказ МОНмолодьспорту №764л

від 31.03.2011


ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ У БДМУ

Підготовка лікарів у БДМУ здійснюється на етапі додипломної підготовки та післядипломному – в інтернатурі. Набуття ступеневої освіти за напрямком «Медицина» має свої особливості.

На етапі додипломної підготовки навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами загальної лікарської підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за базовими спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «стоматологія», «медична психологія». Після засвоєння освітньо-професійної програми загальної лікарської підготовки фахівцю присвоюється кваліфікація «лікар» і надається право виконання професійної роботи лікаря-інтерна. Після закінчення навчання на медичних та стоматологічному факультетах кожен випускник, окрім диплома спеціаліста та додатку до диплома державного зразка, отримує додаток до диплома європейського зразка, який розроблений Європейською комісією, Радою Європи, ЮНЕСКО/СЕПЕС. Додаток до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) запроваджений на виконання зобов`язань України, як країни-учасниці Болонського процесу. Метою Додатка є надання достатньої об’єктивної інформації щодо кваліфікації (диплому, сертифікату тощо) для академічного та професійного визнання в Європі отриманої вищої освіти.

На післядипломному етапі (в інтернатурі) навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами підготовки фахівця з первинною спеціалізацією, відповідно до набутої базової спеціальності. Після підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється кваліфікація - лікар із певної спеціальності і він спроможний виконувати професійну роботу лікаря, що дає йому право займати первинну лікарську посаду.

У БДМУ післядипломна підготовка в інтернатурі здійснюється за 25 спеціальностями:

 1. Акушерство і гінекологія
 2. Анестезіологія та інтенсивна терапія
 3. Внутрішні хвороби
 4. Дерматовенерологія
 5. Дитяча хірургія
 6. Загальна практика-сімейна медицина
 7. Загальна фармація
 8. Інфекційні хвороби
 9. Клінічна онкологія
 10. Клінічна фармація
 11. Медицина невідкладних станів
 12. Медична психологія
 13. Неврологія
 14. Неонатологія
 15. Отоларингологія
 16. Ортопедія і травматологія
 17. Офтальмологія
 18. Патологічна анатомія
 19. Педіатрія
 20. Психіатрія
 21. Пульмонологія та фтизіатрія
 22. Стоматологія
 23. Судово-медична експертиза
 24. Хірургія
 25. Урологія

ПІДГОТОВКА ПРОВІЗОРІВ та КЛІНІЧНИХ ПРОВІЗОРІВ У БДМУ

Підготовка провізорів та клінічних провізорів у БДМУ здійснюється на етапі додипломної підготовки та в інтернатурі.

На додипломному етапі навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами загальної підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за базовими спеціальностями «Фармація» та «Клінічна фармація». Після засвоєння освітньо-професійної програми загальної підготовки фахівцю присвоюється кваліфікація – «провізор» та «клінічний провізор» і йому надається право на виконання професійної роботи провізора-інтерна. Фахівець отримує документ встановленого зразка: диплом, який свідчить про здобуття вищої фармацевтичної освіти і отримання кваліфікації провізора чи клінічного провізора.

На післядипломному етапі (в інтернатурі) навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами підготовки фахівця за первинною спеціалізацією, відповідно до набутої базової спеціальності. Після підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється кваліфікація «провізор» із певної спеціальності та видається сертифікат про закінчення післядипломного навчання в інтернатурі, що дає йому право займати первинну посаду відповідно до затвердженого переліку.

Випускники за спеціальністю «Фармація» (спеціаліст) можуть обіймати посади:

 1. Провізор;
 2. Провізор-токсиколог;
 3. Провізор-аналітик;
 4. Завідувач аптеки;
 5. Завідувач аптечного складу (бази);
 6. Завідувач відділу;
 7. Завідувач лабораторії;
 8. Хімік-аналітик;
 9. Науковий співробітник;
 10. Медичний представник фармацевтичних підприємств.

Місцями працевлаштування випускників за спеціальністю «Фармація» (спеціаліст) є: аптеки, аптечні склади, фармацевтичні виробничі підприємства, фармацевтичні оптові фірми, митні служби, науково-дослідні установи, контрольно-аналітичні, наукові лабораторії, судово-медичні експертні лабораторії.

Випускники за спеціальністю «Клінічна фармація» (спеціаліст) можуть обіймати посади:

 1. Клінічний провізор;
 2. Провізор;
 3. Завідувач аптеки;
 4. Завідувач аптечного складу (бази);
 5. Завідувач відділу;
 6. Науковий співробітник;
 7. Медичний представник фармацевтичних підприємств.

Місцями працевлаштування випускників за спеціальністю «Фармація» (спеціаліст) є: лікувально-профілактичні заклади, аптеки, аптечні склади, фармацевтичні оптові фірми, представництва фармацевтичних фірм-виробників, науково-дослідні установи, організації з проведення клінічних досліджень.


Висновки експертних комісій про результати проведення акредитаційної експертизи:


Освітні програми:

Субота, 08 грудня 2012 18:45

Рік заснування: 1944
Рівень акредитації: IV
Ліцензія: серія АЕ № 527251 від 09.09.2014 рокуbsmu 01

Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет" (БДМУ) – один із найбільших вищих навчальних закладів м.Чернівці, який нещодавно відсвяткував 70-річчя від дня заснування. Це високорейтинговий вищий медичний навчальний заклад європейського типу з ідеологією випереджувального інноваційного розвитку на основі гармонійних і партнерських взаємовідносин між науково-педагогічними працівниками, студентами та суспільством.

Університет включений до загального реєстру Всесвітньої організації охорони здоров’я, є членом Великої Хартії Університетів, Європейської Асоціації Університетів та Асоціації Університетів Карпатського регіону.

В університеті функціонують 48 кафедр в складі 6 факультетів: чотири медичних, стоматологічний, фармацевтичний, а також навчально-науковий інститут післядипломної освіти та коледж.

За роки діяльності навчального закладу на Буковині (1944-2016 рр.) підготовлено близько 26 тис. фахівців, в тому числі зі спеціальності «Лікувальна справа» - 19775 (в т.ч. 636 - іноземних громадян), «Педіатрія» - 1706, «Медична психологія» - 211; «Стоматологія» - 384, «Клінічна фармація» - 415, «Фармація» - 156, а також близько 2863 бакалаврів та молодших спеціалістів спеціальностей "Сестринська справа", "Фармація" та "Лабораторна діагностика".

Становлення і розвиток БДМУ пов’язані з іменами відомих вчених та організаторів. Випускники БДМУ успішно реалізовують себе в медичній, фармацевтичній, економічній, освітній, науковій, соціальній та культурній сферах діяльності. БДМУ пишається своїми випускниками, чимало з яких досягли значних вершин у професійному та громадському житті. Серед випускників навчального закладу є чимало відомих митців, державних та громадських діячів: заступник Міністра охорони здоров’я України В.Г.Бідний, директор Українського інституту екології і гігієни ім. Л.І.Медведя член-кореспондент НАМН України М.Г.Проданчук, директор Інституту травматології та ортопедії НАМН України член-кореспондент АМН України Г.В.Гайко, директор Інституту отоларингології ім. О.С.Коломійченка академік НАМН України Д.І.Заболотний, академіки НАМН України Д.Д.Зербіно та Ю.П.Спіженко. Надзвичайний і Повноважний посол України професор Г.І.Ходоровський обирався депутатом Верховної Ради України, упродовж 1992-1999 pp. працював Надзвичайним і Повноважним послом України в Індії. Два вихованці навчального закладу стали лауреатами Державної премії ім. Т.Г.Шевченка: видатний український поет, народний артист України Михайло Ткач, видатний композитор, Герой України Володимир Івасюк.

Напрями підготовки та спеціальності
В університеті забезпечується безперервність та наступність вищої медичної освіти: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, аспірант, докторант.

Галузь знань 22 "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я":

 1. Медицина (магістр)
 2. Стоматологія (магістр)
 3. Фармація (магістр)
 4. Медична та психологічна реабілітація (магістр)
 5. Медсестринство (магістр, бакалавр, молодший спеціаліст)
 6. Технології медичної діагностики та лікування (бакалавр)

Галузь знань 1201 "МЕДИЦИНА":

 1. Лікувальна справа (магістр, спеціаліст)
 2. Педіатрія (магістр, спеціаліст)
 3. Стоматологія (магістр, спеціаліст)
 4. Медична психологія (спеціаліст)
 5. Сестринська справа (магістр, бакалавр, молодший спеціаліст)
 6. Лабораторна діагностика (бакалавр)

Галузь знань 1202 "ФАРМАЦІЯ":

 1. Фармація (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст)
 2. Клінічна фармація (магістр, спеціаліст)

Форми навчання: денна та заочна (спеціальність "Фармація") форми.

Кількість студентів – 5550, в т.ч. 1030 іноземних громадянина.  

Матеріально-технічна база. Навчально-виробнича база університету розташована у 12 навчальних корпусах, а базою клінічних кафедр є 31 міська та обласна лікувальна та аптечна установа.

 БДМУ. Матеріально-технічна база

Лекційні зали, аудиторії, навчально-виробнича аптека та лабораторії обладнані сучасними технічними засобами для забезпечення навчального процесу та наукової роботи, під’єднані до мережі Internet.

БДМУ. Матеріально-технічна база

Навчальний процес підтримується сучасними інформаційно-комунікаційними інтернет-технологіями через сервер дистанційного навчання (moodle.bsmu.edu.ua), де розміщені електронні навчально-методичні матеріали з усіх дисциплін, які викладаються в університеті, в т.ч. англійською мовою. В університеті проводяться он-лайн лекції провідних науковців як з України, так і закордону.  Для самопідготовки та контролю знань студентів працює 17 комп’ютерних класів. З метою покращення якості навчання та забезпечення прозорості навчального процесу в університеті впроваджено інформаційну систему «Електронний журнал успішності» (ez.bsmu.edu.ua).

БДМУ. Матеріально-технічна база

Університет має 7 гуртожитків, де створені всі умови для проживання і навчання студентів та слухачів, зокрема наявні пункти харчування. Бібліотечний фонд університету нараховує близько мільйона томів навчальної, наукової, медичної та художньої літератури.

БДМУ. Матеріально-технічна базаБДМУ. Матеріально-технічна база

Професорсько-викладацький склад. Кадровий потенціал університету унікальний, у ньому сьогодні працюють професіонали своєї справи, які володіють виключною педагогічною майстерністю: 93 доктори наук та 412 кандидатів наук, 2 – Заслужені діячі науки і техніки України, 2 – Заслужених працівники народної освіти та вищої школи України, 17 – Заслужених лікарів України, 75 професорів, 237 доцентів. 51 співробітник клінічних кафедр БДМУ є обласними позаштатними спеціалістами та консультантами Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА та міського управління охорони здоров’я.

Студентське самоврядування. В університеті створюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентських бюро курсів, студентських деканатів факультетів, студентських рад гуртожитків, студентської ради Університету. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Вищим органом студентського самоврядування в БДМУ є конференція студентів Університету. Конференція студентів ухвалює Положення про студентське самоврядування; обирає виконавчий орган - студентську раду Університету та заслуховує звіт про її діяльність; визначає структуру, повноваження та порядок обрання студентської ради Університету, термін її повноважень.

В університеті виконуються фундаментальні та клінічні наукові дослідження, впроваджуються навчальні та інформаційні технології. Значна роль в організації наукової роботи належить Раді молодих вчених та студентському науковому товариству.

Студентське дозвілля. Студмістечко складається з 7 добротних гуртожитків, під’єднаних до Internet, з високим побутовим рівнем, де є читальні і спортивні зали – тобто все необхідне для навчання та відпочинку.

Для розвитку творчих здібностей студентів та відпочинку, активно функціонує Палац «Академічний», на базі якого працюють різні секції та гуртки за інтересами, зокрема: художня студія, студія декоративно-прикладного мистецтва, художньої фотографії, народний ансамбль пісні і танцю «Трембіта», вокально-інструментальний ансамбль, театральна і хореографічна студії та ін.

БДМУ. Палац Академічний

До послуг студентів спортивні секції з волейболу, баскетболу, вільної боротьби, настільного тенісу, легкої атлетики, шахів, міні-футболу. Справжнє задоволення дарує відпочинок в університетському спортивно-оздоровчому таборі «Здоров’я», розташованому на березі Дністра.

Проходження практики - студенти університету проходять практику в лікувально-профілактичних та аптечних закладах (бази практики) Чернівецької та Хмельницької областей, або за місцем проживання.

Працевлаштування випускників. В університеті  функціонує сектор сприяння працевлаштуванню випускників. Випускники, навчання яких фінансувалося з державного бюджету, працевлаштовуються за державним розподілом. Випускники, які навчалися за рахунок фізичних або юридичних осіб, працевлаштуються самостійно.

Лікувальна робота. Клінічні кафедри БДМУ розташовані на базі 28 лікувальних закладах. Професорами та доцентами згідно з графіком проводяться клінічні обходи хворих, консультативні прийоми в поліклініках та огляди хворих у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів. Виконується великий обсяг організаційно-методичної роботи: виїзди у районні лікувально-профілактичні заклади, рецензії історій хвороб, робота в експертних та атестаційних комісіях, проведення конференцій та ін. Значна лікувально-профілактична робота здійснюється викладачами клінічних кафедр під час літньої виробничої практики. Лікувально-консультативна робота, яка проводиться співробітниками клінічних кафедр в системі практичної охорони здоров'я Буковини, є різноманітною і багатоплановою. Вона включає в себе окрім консультативної роботи, проведення заходів з підвищення кваліфікації лікарів практичної охорони здоров'я по всім спрямуванням - проведення ТУ, ПАЦів, лекцій з актуальних проблем, організація і проведення науково-практичних конференцій, випуск методичних рекомендацій, експертна оцінка в веденні хворих тощо. Важливим розділом спільної лікувально-профілактичної роботи клініцистів університету та лікарів практичної охорони здоров'я є консультативна та науково-методична робота у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я. Вона систематично проводиться у 33 закладах: 19 - обласного підпорядкування та 9 - міського підпорядкування, 2 – шкільні заклади м. Чернівці та 3 – спеціалізовані заклади охорони здоров’я.

Співробітники клінічних кафедр тісно співпрацюють з лікарськими товариствами (асоціаціями) з питань проведення з’їздів та конференцій, навчальних та наукових семінарів, майстер-класів тощо. Університет спільно з асоціаціями та товариствами розробляє та вдосконалює існуючі стандарти діагностики і лікування, протоколи надання медичної допомоги.

Міжнародна діяльність. Університет є членом Великої Хартії Університетів, Європейської асоціації університетів та Асоціації Університетів Карпатського регіону. БДМУ став першим із медичних вузів України індивідуальним повноправним членом Європейської Асоціації Університетів (European University Association, EUA). Університет співпрацює згідно з укладеними офіційними угодами про співпрацю у сфері освітньої та наукової діяльності з 41 вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами Румунії, Німеччини, Польщі, Молдови, США, Грузії, Греції, Великої Британії, Франції, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану тощо.

Завдяки участі БДМУ  в міжнародній програмі академічної мобільності «Erasmus Mundus» студенти та магістранти направляються на навчання в європейські університети. Студенти регулярно проходять літнє стажування в клініках Австрії в рамках програми «Студенти-медики без кордонів» за підтримки Ліонського Клубу (Австрія), в Університетській клініці Університету м. Любек (Німеччина) в рамках білатеральної угоди про співпрацю в науково-освітній сфері.

У 2015 році БДМУ виграв грантовий проект TAME (Training Against Medical Error) -  навчання щодо уникнення лікарських помилок. В проекті беруть участь 10 ВНЗ з Казахстану, Великобританії, Швеції, Чехії, Греції, Малайзії та України. Університет долучився до грантового проекту Erasmus + KA107 Project, який передбачає академічну мобільність студентів та викладачів з Університетом міста Фоджа, Італія.

Післядипломна освіта — в університеті здійснюється первинна післядипломна спеціалізація випускників (інтернатура) та удосконалення, спеціалізація і перекваліфікація лікарів (в т.ч. іноземних громадян у клінічній ординатурі) з спеціальностей лікувального, педіатричного профілю, стоматології, фармації і медичної психології.

В університеті навчаються близько 700 лікарів-інтернів та 2500 лікарів-слухачів щороку.

Нагороди та відзнаки університету

БДМУ. НагородаБДМУ. НагородаБДМУ. НагородаБДМУ. Нагорода
БДМУ. НагородаБДМУ. НагородаБДМУ. НагородаБДМУ. Нагорода

Рейтинг Буковинського державного медичного університету.

За даними рейтингу «ТОП – 200 Україна» (ЮНЕСКО) у 2016 році БДМУ серед вищих навчальних закладів України посідає 58-у позицію.

За результатами Консолідованого рейтингу ВНЗ України у 2016 році БДМУ увійшов до п’ятірки найкращих вищих медичних навчальних закладів України та входить до ТОП-10 кращих ВНЗ Західного регіону України;

За рейтингом інтернет-продуктивності (Webometrics Ranking of World's Universities) у 2017 році БДМУ посів 3-тє місце серед вищих медичних навчальних закладів України.

Згідно рейтингу прозорості веб-сайтів вищих навчальних закладів, сформованого експертами ГО «Інститут розвитку регіональної преси», БДМУ посів 1-ше місце серед вищих медичних навчальних закладів України

За даними наукометричної бази "SCOPUS", БДМУ посідає 9 місце серед вищих медичних навчальних закладів України України.

За результатами світового рейтингу інституціональних репозиторіїв «Ranking Web of World Repositories» у липні 2015 року репозиторій БДМУ посів 1-ше місце серед ВМ(Ф)НЗ України.