Приєднуйся

БДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Дні народження

11 березня
Антонюк О.П.
Боднар Б.М.
Війчук М.М.
Гулей Л.О.
Зорій Н.І.
Лаврів Л.П.
Савіцький В.В.

12 березня
Головко Д.В.
Голяр О.І.
Салваноглу М.М.

13 березня
Остапчук М.І.

14 березня
Вітковський О.О.
Гаращук І.І.
Плешко В.В.
Смоленцева А.Г.

15 березня
Бессараб М.Ю.
Кицюк Ю.Р.
Скрипник Н.І.
Скулеба В.Д.

16 березня
Іфтодій А.Г.
Бакун О.В.
Марчук І.С.
Семисюк А.М.
Сем’янів І.О.

17 березня
Бойчук Т.М.
Козак Н.В.
Турубарова-Леунова Н.А.

18 березня
Геруш О.В.
Подтикалова Т.В.

19 березня
Бродовський С.П.
Зорій А.А.
Кривецький В.В.
Олар О.І.
Паньків І.В.
Семенюк Ф.І.

20 березня
Оліник О.Ю.

21 березня
Віцелару Л.К.
Ядуков В.В.

22 березня
Коржан О.П.
Ревуцька І.В.

23 березня
Ровінський О.О.
Томаш Л.М.

24 березня
Амеліна Т.М.
Білава Ю.М.
Калуцька Н.І.
Попова І.С.
Соломатіна Н.Р.

25 березня
Дудка І.В.
Кметь Т.І.
Мельник М.С.

26 березня
Дорошко В.А.
Окрепка Г.М.
Паламар А.О.
Стахова Т.С.

Бухгалтерія

Бухгалтерія Буковинського державного медичного університету є самостійним структурним підрозділом закладу, який підпорядковується ректору та головному бухгалтеру.

Основною метою діяльності бухгалтерії є забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в університеті з врахуванням особливостей діяльності установи та технологій обробки облікових даних.

В своїй роботі працівники бухгалтерії керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими і законодавчими актами України, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а також Статутом, Колективним договором, наказами та розпорядженнями ректора університету.


Очолює відділ висококваліфікований та досвідчений головний бухгалтер Остафійчук Алла Володимирівна,  яка забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності установи відповідно до законодавства, а саме: організовує облік грошових, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, що надходять, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх рухом, облік витрат установи і надходження, виконання кошторисів доходів і витрат, реалізації платних послуг, результатів господарсько-фінансової діяльності, а також фінансових і розрахункових операцій, контроль за законністю, своєчасністю і правильністю їх оформлення, здійснює контроль за економним використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів і збереженням державної власності університету.

Зведений облік, а також аналітичний облік по видах доходів і витрат, складання і подання на основі даних бухгалтерського обліку у встановлені законом терміни фінансової, податкової, статистичної звітностей забезпечує заступник головного бухгалтера Цюпа Олена Петрівна.

Облік банківських операцій по рахунках, відкритих в ГУДКСУ у Чернівецькій області, веде бухгалтер I категорії Воловідник Марія Василівна, яка готує платіжні доручення та опрацьовує банківські виписки.

Працівники матеріального відділу – провідний бухгалтер Гаврилюк Тетяна Анатоліївна та бухгалтер I категорії Чорна Світлана Петрівна здійснюють облік та рух (оприбуткування, переміщення, списання) основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів, що належать університету, забезпечують достовірність даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності шляхом проведення інвентаризацій активів і зобов’язань.

Облік розрахунків за надані послуги, в тому числі комунальні, видатків з капітального та поточного ремонту приміщень та обладнання, а також розрахунки з підзвітними особами за відрядження, підвищення кваліфікації, семінари веде бухгалтер I категорії  Верховецька Лідія Гаврилівна.

Працівники розрахункового відділу – бухгалтери I категоріїДокучаєва Лідія Іванівна, Одоржоховська Оксана Іванівна та Данилович Віра Семенівна на чолі із заступником головного бухгалтера Гулак Анною Михайлівною проводять нарахування заробітної плати, відпускних, допомог по тимчасовій непрацездатності згідно наказів та поданих табелів обліку відпрацьованого робочого часу, а також здійснюють контроль за своєчасним і правильним оформленням розрахунків по заробітній платі з працівниками університету, правильністю нарахування і перерахування платежів до бюджету та забезпечують подання звітності  в контролюючі органи.  

Провідний бухгалтер Осадчук Галина Романівна здійснює облік розрахунків по оплаті за навчання та проживання в гуртожитку.

Нарахування, облік і контроль за виплатами стипендій,  компенсацій та допомог студентам, аспірантам та клінічним ординаторам, а також операцій з плати за оренду майна веде бухгалтер I категорії Муратова Світлана Геннадіївна.

Облік надходження і видачі готівкових коштів з каси університету здійснює бухгалтер I категорії  Побурян Домка Іванівна.

Завідувач медичним складом Гловацька Артимізія Іванівна забезпечуєпотребикафедр в медикаментах та  хімреактивах  для проведення навчального процесу  університету.

Контакти

Посада

Номер телефону

Вн. АТС номер

Остафійчук Алла Володимирівна

головний бухгалтер

52-38-35

   108

Цюпа Олена Петрівна

заступник головного бухгалтера

52-38-35

   128

Гулак Анна Михайлівна

заступник головного бухгалтера

52-40-86

    218

Докучаєва Лідія Іванівна

бухгалтер  І категоріі

52-40-86

    218

Данилович Віра Семенівна

бухгалтер  І категоріі

52-40,86

    218

Одоржоховська Оксана Іванівна

бухгалтер  І категоріі

52-40-86

    218

Осадчук Галина Романівна

провідний бухгалтер

58-31-95

    220

Верховецька Лідія Гаврилівна

бухгалтер  І категоріі

58-31-95

    220

Муратова Світлана Генадіівна

бухгалтер  І категоріі

58-31-95

    220

Воловідник Марія Василівна

бухгалтер  І категоріі

52-38-35

    128

Гаврилюк Тетяна Анатоліївна

провідний бухгалтер

52-55-95

    116

Чорна Світлана Петрівна

бухгалтер  І категоріі

52-55-95

    116

Побурян Домка Іванівна

бухгалтер I категорії

52-40-86

     231

Гловацька Артимізія Іванівна

завідувач мед. складом

52-52-55