Приєднуйся

БДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Дні народження

11 березня
Антонюк О.П.
Боднар Б.М.
Війчук М.М.
Гулей Л.О.
Зорій Н.І.
Лаврів Л.П.
Савіцький В.В.

12 березня
Головко Д.В.
Голяр О.І.
Салваноглу М.М.

13 березня
Остапчук М.І.

14 березня
Вітковський О.О.
Гаращук І.І.
Плешко В.В.
Смоленцева А.Г.

15 березня
Бессараб М.Ю.
Кицюк Ю.Р.
Скрипник Н.І.
Скулеба В.Д.

16 березня
Іфтодій А.Г.
Бакун О.В.
Марчук І.С.
Семисюк А.М.
Сем’янів І.О.

17 березня
Бойчук Т.М.
Козак Н.В.
Турубарова-Леунова Н.А.

18 березня
Геруш О.В.
Подтикалова Т.В.

19 березня
Бродовський С.П.
Зорій А.А.
Кривецький В.В.
Олар О.І.
Паньків І.В.
Семенюк Ф.І.

20 березня
Оліник О.Ю.

21 березня
Віцелару Л.К.
Ядуков В.В.

22 березня
Коржан О.П.
Ревуцька І.В.

23 березня
Ровінський О.О.
Томаш Л.М.

24 березня
Амеліна Т.М.
Білава Ю.М.
Калуцька Н.І.
Попова І.С.
Соломатіна Н.Р.

25 березня
Дудка І.В.
Кметь Т.І.
Мельник М.С.

26 березня
Дорошко В.А.
Окрепка Г.М.
Паламар А.О.
Стахова Т.С.

Планово-економічний відділ

Планово-фінансовий відділ, як окремий структурний підрозділ, був створений в травні 1990 року. До цього економічну та планову роботу в університеті здійснював економіст, який знаходився у складі бухгалтерії.

Очолює планово-економічний відділ Буковинського державного медичного університету заступник ректора з економічних питань Іващук Тетяна Володимирівна.

На сьогоднішній день у відділі працюють провідні економісти  Барбаза Євгенія Юріївна, Брусановська Лариса Михайлівна, Скрипник Сергій Євгенович та заступник директора коледжу БДМУ з економічних питань Осійчук Ірина Сергіївна.  

До основних функцій відділу належить: економічне планування та аналіз економічного стану університету, підготовка штатного розпису працівників університету, а також формування цінової політики шляхом економічно обґрунтованих розрахунків вартості оплати за надання платних послуг. У своїй роботі працівники відділу співпрацюють з Міністерством охорони здоров’я України, Головним управлінням Державної Казначейської служби України у Чернівецькій області, іншими відділами університету. У відділі створені гарні умови для плідної праці та творчих здобутків.


Співробітники планово-економічного відділу

Заступник ректора
з економічних питань
Іващук Тетяна Володимирівна
тел. +38 (0372) 525-059 (вн. 106)
e-mail: econom@bsmu.edu.ua

Закінчила Буковинський державний фінансово-економічний інститут з відзнакою за спеціальністю «Фінанси. Державні фінанси». Починала свій трудовий шлях бухгалтером в Чернівецькому медичному інституті в 1990 році. Працювала головним бухгалтером Буковинської державної фінансової академії, головним бухгалтером Міністерства фінансів України, директором Чернівецької дирекції Банку «Фінанси і кредит». В 2010 році призначена на посаду заступника ректора з економічних питань.
- Розробляє пропозиції щодо економічної діяльності університету для прийняття ректором і керівними органами відповідних рішень.
- Контролює діяльність всіх підрозділів університету з питань, які відносяться до функцій відділу, проводить перевірку виконання підрозділами планових завдань і нормативних документів, які регламентують фінансову діяльність.
- Керує роботою з економічного планування в університеті, направленої на організацію раціональної господарської діяльності з метою досягнення найбільш економічної ефективності.
- Очолює підготовку проектів перспективних, річних, квартальних і місячних планів з усіх видів діяльності, а також обґрунтувань і розрахунків до них згідно з завданнями, встановленими планами та замовленнями.
- Організовує складання плану фінансово-господарської діяльності університету, узгоджує і взаємно пов’язує всі його розділи, бере участь у розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку університету .
- Займається розробкою перспективних планів з праці й заробітної плати відповідно до нормативних актів та положень про умови праці.
- Разом з іншими підрозділами університету готує проект колективного договору, розробляє положення про преміювання працівників.
- Разом з бухгалтерією здійснює методичне керівництво і організацію роботи щодо впровадження, вдосконалення та розширення сфери дії внутрішньогосподарського розрахунку.
- Забезпечує розробку проектів кошторисів доходів і видатків на кожен рік та довідок про внесення змін до кошторисів.
- Організовує систематичний контроль за додержанням підрозділами університету планової дисципліни, виконанням планових завдань, а також статистичного обліку економічних показників роботи університету, підготовку періодичної звітності у встановлені строки.
- Організовує участь відділу в розробленні раціональної планової та облікової документації, а також упровадження засобів механізації і автоматизації у сфері планування, обліку та економічного аналізу.
- Займається підвищенням тарифних ставок та посадових окладів всім співробітникам університету у відповідності до постанов Кабінету Міністрів України, наказів відповідних Міністерств, готує накази по університету про встановлення нових посадових окладів.
- Здійснює контроль за змінами посад згідно штатного розпису, правильністю встановлення посадових окладів, надбавок та доплат.
- Звітує перед ректором і Департаментом економіки та фінансової політики Міністерства охорони здоров’я України з фінансово-економічної діяльності.


Провідний економіст
Барбаза Євгенія Юріївна
тел. +38 (0372) 525-059 (вн. 106)
e-mail: econom@bsmu.edu.ua

- Проводить аналіз вихідних даних для складання проектів перспективних і річних планів (кошторисів) та програм виробничо-господарської діяльності університету, готувати розрахунки та обґрунтування до них.
- Бере участь у розробці перспективних планів з праці та заробітної плати згідно чинних нормативних актів та положень.
- Приймає безпосередню участь:

  • у вдосконаленні планової, програмної, облікової документації, в підготовці методичних матеріалів з організації планування, а також в розробці пропозицій з економічної та планової роботи;
  • у складанні щоквартального звіту про виконання планів по штатах і контингентах в Міністерство охорони здоров’я України;
  • у підготовці проекту колективного договору, розробці положень про преміювання працівників та контролі за виконанням прийнятих зобов'язань;
  • у складанні штатних розписів згідно із затвердженою структурою управління, схемами посадових окладів, фондом заробітної плати та чинними нормативними документами;
  • у внесенні змін в структуру штатів університету з метою ефективного використання спеціалістів згідно кваліфікаційних категорій;
  • у здійсненні контролю за заміщенням посад згідно штатного розпису, правильністю встановлення посадових окладів та їх обліком;
  • у складанні проекту бюджетних запитів та кошторисів на фінансовий рік;

- Аналізує вихідні дані для періодичної звітності (місячної, квартальної, річної за ф.1-ПВ, 3-ПВ, використання робочого часу) та складає відповідні звіти.
- По зібраних первинних даних аналізує рух контингенту студентів по періодах.
- Займається підвищенням тарифних ставок та посадових окладів співробітникам університету згідно чинного законодавства, встановлює надбавки та доплати відповідно наданих відділом кадрів даних, вносить зміни в штатний розпис відповідно наказів та розпоряджень.
- Проводить розрахунок фонду заробітної плати та чисельності працюючих.
- Розраховує вартість навчання в університеті по спеціальностях.
- Проводить розрахунки плати за навчання студентам, докторантам, аспірантам, клінічним ординаторам, відробки та виробнича практика.
- Розраховує кошториси по різних платних послугах, які надаються в університеті, згідно затвердженого переліку.
- Розраховує орендну плату за приміщення, які здаються в оренду.
- Проводить розрахунок кількості ставок НПП на підставі даних навчального  відділу, про контингент тих хто навчається.
- Розраховує вартість на опалення приміщень, орендованих в університеті іншими організаціями.
- Проводить розрахунки на виплати студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
- Проводить розрахунок очікуваних доходів від навчання студентів, аспірантів, клінічних ординаторів університету та надходжень від орендної плати за нежитлові приміщення здане в оренду університетом.
- Сприяє ефективній діяльності виробничих і функціональних систем (кафедр, відділів, інших підрозділів університету).


Провідний економіст
Брусановська Лариса Михайлівна
тел. +38 (0372) 525-059 (вн. 106)
e-mail: economic@bsmu.edu.ua

- Проводить аналіз вихідних даних для складання проектів перспективних і річних планів (кошторисів), бюджетної пропозиції на рік та програм виробничо-господарської діяльності університету, готує розрахунки та обґрунтування до них по коду стипендії,
- Проводить помісячний аналіз використання коштів заробітної плати по спеціальному та загальному фонду по заробітній платі, а також по стипендіях для визначення розміру заохочувальних премій та одноразової матеріальної допомоги згідно чинних нормативних актів та положень.
- На основі подання керівників структурних підрозділів університету готує дані на засідання Комісії з виплат стимулюючого характеру та протоколи до них. Готує накази на підвищення заробітної плати, надбавки за складність і напруженість, премії та матеріальну допомогу.
- Аналізує вихідні дані для періодичної звітності в Статистичне управління (місячної, квартальної, річної за ф.1-ПВ, 3-ПВ, використання робочого часу, робочі години жінок, години відпусток, години лікарняні, години сесії та без збереження, тарифна вилка, рух людей) та складає відповідні звіти.
- По зібраних первинних даних аналізує рух контингенту студентів по кварталах по спеціальностях по загальному та спеціальному фондах.
- Займається підвищенням тарифних ставок та посадових окладів співробітникам університету згідно чинного законодавства. Розраховує погодинну оплату заробітної плати за роботу у нічний час для чергових гуртожитків, сторожів та операторів газової котельні.
- Встановлює розміри стипендій студентам, докторантам, аспірантам, клінічним ординаторам.
- Являється матеріально-відповідальною особою. Проводить інвентаризацію матеріально-технічного обладнання та меблів у відділі та веде їх облік. Заповнює заявки.
- Проводить щоденний моніторинг електронної поштової скриньки та відправляє електронні листи.
- Складає графік відпусток співробітників відділу.
- Розраховує тарифікаційні списки на водіїв.
- Веде табель обліку робочого часу відділу.


Провідний економіст
Скрипник Сергій Євгенович
тел. +38 (0372) 525-059 (вн. 106)
e-mail: econom@bsmu.edu.ua

- Приймає участь у підготовці вихідних даних для складання проектів перспективних і річних планів (кошторисів), бюджетної пропозиції на рік та програм виробничо-господарської діяльності, у підготовці розрахунків та обґрунтування до них.
- Розробляє перспективні плани згідно нормативних актів та положень.
- Приймає участь у вдосконаленні планової, програмної, облікової документації, в підготовці методичних матеріалів з організації планування, а також в розробці пропозицій з економічної та планової роботи;
    - Приймає участь у складанні програм соціального розвитку університету, розробленні та здійсненні заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, скорочення плинності кадрів, посилення контролю за використанням робочого часу і додержанням правил внутрішнього трудового розпорядку;
- Готує та затверджує зміни до кошторису (плану використання бюджетних коштів) відповідно до потреби.
- Проводить розрахунки по оплаті за курси тематичного удосконалення, передатестаційного удосконалення та спеціалізації лікарів та спеціалістів (підвищення кваліфікації).
- Проводить розрахунки вартості ліквідації академічної заборгованості студентів.
- Розраховує вартість платних послуг, які надаються в університеті, згідно затвердженого переліку.
- Розраховує вартість проживання в гуртожитках, в спортивно-оздоровчому таборі університету.
- Розраховує вартість проведення заходів в палаці «Академічний», виписує рахунки.
- Приймає участь у роботі комісії з питань надання в оренду нежитлових приміщень університету.
- Розраховує орендну плату та відшкодування комунальних послуг орендарям за нежитлові приміщення університету, які здаються в оренду та виписує рахунки орендарям.
- Проводить щоденний моніторинг електронної поштової скриньки та відправляє електронні листи.
- Оновлю інформацію на сайті відділу, слідкує за його наповненням.


Заступник директора коледжу БДМУ
з економічних питань
Осійчук Ірина Сергіївна
Телефон +38 (0372) 525-059 (вн. 106)
e-mail: econom@bsmu.edu.ua

- Розраховує планові дані по комунальних послугах для складання проектів перспективних і річних планів (кошторисів) та програм виробничо-господарської діяльності та  обґрунтованих  розрахунків   до них.
- Здійснює помісячний (річний) економічний аналіз використання комунальних послуг (води, газу, електричної енергії та ін.) за поточний рік в порівнянні із попередніми роками, приймає участь у визначенні заходів щодо забезпечення режиму економії використання енергоносіїв.
- Складає штатний розпис згідно із затвердженою структурою управління, схемами посадових окладів, фондом заробітної плати та чинними нормативами.
- Вносить зміни в структуру штатів коледжу з метою ефективного використання спеціалістів згідно кваліфікаційних категорій.
- Складає та подає до затвердження тарифікаційний список викладачів коледжу.
- Складає та подає до затвердження зміни до тарифікаційного списку викладачів коледжу.
- Готує та подає до затвердження кошторис (план використання бюджетних коштів) відповідно до потреб.
- Готує та подає до  затвердження зміни до кошторису (плану використання бюджетних коштів) відповідно до потреби.
-  Готує та подає Звіт про виконання плану по штатних і контингентах закладів підготовки кадрів та Довідку форми 3-2 до 20 число місяця що настає за звітним періодом ( квартал, півріччя та рік).
- Готує та подає до затвердження розрахунок вартості навчання для студентів які навчаються на комерційні формі в коледжі.
- Виконує інші  завдання Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки  України, заступника ректора з економічних питань в межах своєї компетенції.


Завдання і функції планово-економічного відділу

Економічне планування і аналіз економічного стану Університету

- Розробка і підготовка до затвердження головному розпоряднику бюджетних коштів проектів перспективних і поточних планів економічної діяльності .
- Керівництво складанням річних  планів фінансової діяльності.
- Планування обсягів  доходів та видатків на поточний рік, підготовка розрахунків по видах надходжень та статтях видатків до кошторису. Подання на затвердження в МОЗ України проекту кошторису із обґрунтуваннями.
- Підготовка змін до кошторису та планів використання з урахуванням виробничої необхідності .  
- Аналіз фінансової діяльності підприємства, виявлення резервів економії.
- Складання та подання  квартальних та річних звітів про виконання показників плану використання бюджетних коштів в МОЗ України.
- Статистичний облік та  підготовка статистичної звітності та оперативних даних в визначені терміни.
- Аналіз використання енергоносіїв, участь у розробці заходів їх економного споживання.  
- Складання бюджетних запитів.

Підготовка та подання на затвердження в МОЗ України штатного розпису працівників університету

- Визначення кількості посад  НПП  та інших категорій працюючих відповідно чинного законодавства .
- Складання штатного розпису університету, коледжу, наукових тем.
- Складання тарифікаційних списків.
- Відповідно чинного законодавства  та наданих іншими структурними підрозділами  даних встановлення  надбавок і доплат до посадових окладів всім працівникам університету.
- Внесення змін в штатний розпис університету відповідно наказів, розпоряджень та клопотань керівників структурних підрозділів.
- Розрахунок фонду заробітної плати працівників університету та контроль за його використанням.
- Розробка положень про матеріальне заохочення працівників університету.
- Підготовка проектів наказів по преміюванню, надання надбавок за складність та напруженість, надання одноразової матеріальної допомоги працівникам університету.
- Готує матеріали та надання на комісію із виплат стимулюючого характеру, на підставі клопотань працівників структурних підрозділів.
- Подання пропозицій та контроль за виконанням умов, зазначених в Колективному договорі БДМУ в частині економічної діяльності, оплати праці та матеріального стимулювання працівників та студентів.       
- Контроль за змінами посад згідно штатного розпису та правильністю встановлення посадових окладів.
- Надає на затвердження МОЗУ штатні розписи, зміни та розрахунки до них.

Формування цінової політики

- Бере участь у визначенні вартості платних послуг із врахуванням ринкової ситуації.
- Складає розрахунки вартості оплати за надання платних послуг.
- Готує проект наказу на платні послуги які  може надавити університет.
- Готує проект наказу про розмір плати за послуги, що надаються а університеті.
- Розраховує собівартість платних послуг та їх рентабельність.
- Здійснює виписку рахунків на оренду та інші послуги.

Загальні

- Проводить своєчасний розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян, підприємств, установ і організацій, які надходять з питань, що входять до компетенції відділу.
- Проводить систематизацію законодавства, яке стосується питань, які відносяться до компетенції відділу, веде облік зберігання нормативних матеріалів, необхідних для роботи відділу до передачі їх в архів.
- За дорученням керівництва Буковинського державного медичного університету готує проект рішень та розпоряджень, наказів по питаннях, що входять до компетенції відділу і представляє на розгляд керівництва.
- Надає оперативні дані до МОЗ в межах своєї компетенції.
- Надає консультації співробітникам стосовно питань, що відносяться до компетенції відділу.
- Звітує перед ректоратом та Вченою Радою щодо фінансового стану університету.