Приєднуйся

БДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Дні народження

21 березня
Віцелару Л.К.
Ядуков В.В.

22 березня
Коржан О.П.
Ревуцька І.В.

23 березня
Ровінський О.О.
Томаш Л.М.

24 березня
Амеліна Т.М.
Білава Ю.М.
Калуцька Н.І.
Попова І.С.
Соломатіна Н.Р.

25 березня
Дудка І.В.
Кметь Т.І.
Мельник М.С.

26 березня
Дорошко В.А.
Окрепка Г.М.
Паламар А.О.
Стахова Т.С.

27 березня
Андрієць М.М.
Масікевич А.Ю.
Томнюк Т.І.

28 березня
Зінченко І.В.
Кіріак Н.А.
Лобода В.Д.
Мельничук О.М.
Осадчук Г.Р.
Попова М.Л.
Турецький В.Д.
Фоміна Т.П.

29 березня
Ємельяненко Н.Р.
Грушецький О.М.
Дребот О.І.
Кучурян Д.І.
Остафійчук А.В.

30 березня
Залибіна М.В.
Мишковський О.М.
Олійник І.Ю.

31 березня
Боледзюк В.Б.
Житарюк В.М.
Ластівка І.В.
Одайський В.В.

1 квітня
Курик В.І.
Марчук О.Ф.

2 квітня
Бабій Н.В.
Жуковський О.М.
Кантемір О.Т.
Литвінчук Н.М.
Маслянко В.А.
Петричко Л.М.
Поліщук О.Ю.

3 квітня
Акімов Л.В.
Гринчук І.О.
Коваль М.В.
Майструк А.П.
Модель Н.Е.

4 квітня
Драчук В.М.
Маляр Г.В.
Мойсей А.А.
Патратій М.В.
Повар М.А.
Білик Г.А.
Грешко Ю.І.
Рожко В.І.
Фесенко І.І.
Бирчак І.В.
Мар’янчук Г.Г.

Субота, 08 грудня 2012 18:45

Рік заснування: 1944
Рівень акредитації: IV
Ліцензія: серія АЕ № 527251 від 09.09.2014 рокуbsmu 01

Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет" (БДМУ) – один із найбільших вищих навчальних закладів м.Чернівці, який нещодавно відсвяткував 70-річчя від дня заснування. Це високорейтинговий вищий медичний навчальний заклад європейського типу з ідеологією випереджувального інноваційного розвитку на основі гармонійних і партнерських взаємовідносин між науково-педагогічними працівниками, студентами та суспільством.

Університет включений до загального реєстру Всесвітньої організації охорони здоров’я, є членом Великої Хартії Університетів, Європейської Асоціації Університетів та Асоціації Університетів Карпатського регіону.

В університеті функціонують 48 кафедр в складі 6 факультетів: чотири медичних, стоматологічний, фармацевтичний, а також навчально-науковий інститут післядипломної освіти та коледж.

За роки діяльності навчального закладу на Буковині (1944-2016 рр.) підготовлено близько 26 тис. фахівців, в тому числі зі спеціальності «Лікувальна справа» - 19775 (в т.ч. 636 - іноземних громадян), «Педіатрія» - 1706, «Медична психологія» - 211; «Стоматологія» - 384, «Клінічна фармація» - 415, «Фармація» - 156, а також близько 2863 бакалаврів та молодших спеціалістів спеціальностей "Сестринська справа", "Фармація" та "Лабораторна діагностика".

Становлення і розвиток БДМУ пов’язані з іменами відомих вчених та організаторів. Випускники БДМУ успішно реалізовують себе в медичній, фармацевтичній, економічній, освітній, науковій, соціальній та культурній сферах діяльності. БДМУ пишається своїми випускниками, чимало з яких досягли значних вершин у професійному та громадському житті. Серед випускників навчального закладу є чимало відомих митців, державних та громадських діячів: заступник Міністра охорони здоров’я України В.Г.Бідний, директор Українського інституту екології і гігієни ім. Л.І.Медведя член-кореспондент НАМН України М.Г.Проданчук, директор Інституту травматології та ортопедії НАМН України член-кореспондент АМН України Г.В.Гайко, директор Інституту отоларингології ім. О.С.Коломійченка академік НАМН України Д.І.Заболотний, академіки НАМН України Д.Д.Зербіно та Ю.П.Спіженко. Надзвичайний і Повноважний посол України професор Г.І.Ходоровський обирався депутатом Верховної Ради України, упродовж 1992-1999 pp. працював Надзвичайним і Повноважним послом України в Індії. Два вихованці навчального закладу стали лауреатами Державної премії ім. Т.Г.Шевченка: видатний український поет, народний артист України Михайло Ткач, видатний композитор, Герой України Володимир Івасюк.

Напрями підготовки та спеціальності
В університеті забезпечується безперервність та наступність вищої медичної освіти: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, аспірант, докторант.

Галузь знань 22 "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я":

 1. Медицина (магістр)
 2. Стоматологія (магістр)
 3. Фармація (магістр)
 4. Медична та психологічна реабілітація (магістр)
 5. Медсестринство (магістр, бакалавр, молодший спеціаліст)
 6. Технології медичної діагностики та лікування (бакалавр)

Галузь знань 1201 "МЕДИЦИНА":

 1. Лікувальна справа (магістр, спеціаліст)
 2. Педіатрія (магістр, спеціаліст)
 3. Стоматологія (магістр, спеціаліст)
 4. Медична психологія (спеціаліст)
 5. Сестринська справа (магістр, бакалавр, молодший спеціаліст)
 6. Лабораторна діагностика (бакалавр)

Галузь знань 1202 "ФАРМАЦІЯ":

 1. Фармація (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст)
 2. Клінічна фармація (магістр, спеціаліст)

Форми навчання: денна та заочна (спеціальність "Фармація") форми.

Кількість студентів – 5550, в т.ч. 1030 іноземних громадянина.  

Матеріально-технічна база. Навчально-виробнича база університету розташована у 12 навчальних корпусах, а базою клінічних кафедр є 31 міська та обласна лікувальна та аптечна установа.

 БДМУ. Матеріально-технічна база

Лекційні зали, аудиторії, навчально-виробнича аптека та лабораторії обладнані сучасними технічними засобами для забезпечення навчального процесу та наукової роботи, під’єднані до мережі Internet.

БДМУ. Матеріально-технічна база

Навчальний процес підтримується сучасними інформаційно-комунікаційними інтернет-технологіями через сервер дистанційного навчання (moodle.bsmu.edu.ua), де розміщені електронні навчально-методичні матеріали з усіх дисциплін, які викладаються в університеті, в т.ч. англійською мовою. В університеті проводяться он-лайн лекції провідних науковців як з України, так і закордону.  Для самопідготовки та контролю знань студентів працює 17 комп’ютерних класів. З метою покращення якості навчання та забезпечення прозорості навчального процесу в університеті впроваджено інформаційну систему «Електронний журнал успішності» (ez.bsmu.edu.ua).

БДМУ. Матеріально-технічна база

Університет має 7 гуртожитків, де створені всі умови для проживання і навчання студентів та слухачів, зокрема наявні пункти харчування. Бібліотечний фонд університету нараховує близько мільйона томів навчальної, наукової, медичної та художньої літератури.

БДМУ. Матеріально-технічна базаБДМУ. Матеріально-технічна база

Професорсько-викладацький склад. Кадровий потенціал університету унікальний, у ньому сьогодні працюють професіонали своєї справи, які володіють виключною педагогічною майстерністю: 93 доктори наук та 412 кандидатів наук, 2 – Заслужені діячі науки і техніки України, 2 – Заслужених працівники народної освіти та вищої школи України, 17 – Заслужених лікарів України, 75 професорів, 237 доцентів. 51 співробітник клінічних кафедр БДМУ є обласними позаштатними спеціалістами та консультантами Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА та міського управління охорони здоров’я.

Студентське самоврядування. В університеті створюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентських бюро курсів, студентських деканатів факультетів, студентських рад гуртожитків, студентської ради Університету. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Вищим органом студентського самоврядування в БДМУ є конференція студентів Університету. Конференція студентів ухвалює Положення про студентське самоврядування; обирає виконавчий орган - студентську раду Університету та заслуховує звіт про її діяльність; визначає структуру, повноваження та порядок обрання студентської ради Університету, термін її повноважень.

В університеті виконуються фундаментальні та клінічні наукові дослідження, впроваджуються навчальні та інформаційні технології. Значна роль в організації наукової роботи належить Раді молодих вчених та студентському науковому товариству.

Студентське дозвілля. Студмістечко складається з 7 добротних гуртожитків, під’єднаних до Internet, з високим побутовим рівнем, де є читальні і спортивні зали – тобто все необхідне для навчання та відпочинку.

Для розвитку творчих здібностей студентів та відпочинку, активно функціонує Палац «Академічний», на базі якого працюють різні секції та гуртки за інтересами, зокрема: художня студія, студія декоративно-прикладного мистецтва, художньої фотографії, народний ансамбль пісні і танцю «Трембіта», вокально-інструментальний ансамбль, театральна і хореографічна студії та ін.

БДМУ. Палац Академічний

До послуг студентів спортивні секції з волейболу, баскетболу, вільної боротьби, настільного тенісу, легкої атлетики, шахів, міні-футболу. Справжнє задоволення дарує відпочинок в університетському спортивно-оздоровчому таборі «Здоров’я», розташованому на березі Дністра.

Проходження практики - студенти університету проходять практику в лікувально-профілактичних та аптечних закладах (бази практики) Чернівецької та Хмельницької областей, або за місцем проживання.

Працевлаштування випускників. В університеті  функціонує сектор сприяння працевлаштуванню випускників. Випускники, навчання яких фінансувалося з державного бюджету, працевлаштовуються за державним розподілом. Випускники, які навчалися за рахунок фізичних або юридичних осіб, працевлаштуються самостійно.

Лікувальна робота. Клінічні кафедри БДМУ розташовані на базі 28 лікувальних закладах. Професорами та доцентами згідно з графіком проводяться клінічні обходи хворих, консультативні прийоми в поліклініках та огляди хворих у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів. Виконується великий обсяг організаційно-методичної роботи: виїзди у районні лікувально-профілактичні заклади, рецензії історій хвороб, робота в експертних та атестаційних комісіях, проведення конференцій та ін. Значна лікувально-профілактична робота здійснюється викладачами клінічних кафедр під час літньої виробничої практики. Лікувально-консультативна робота, яка проводиться співробітниками клінічних кафедр в системі практичної охорони здоров'я Буковини, є різноманітною і багатоплановою. Вона включає в себе окрім консультативної роботи, проведення заходів з підвищення кваліфікації лікарів практичної охорони здоров'я по всім спрямуванням - проведення ТУ, ПАЦів, лекцій з актуальних проблем, організація і проведення науково-практичних конференцій, випуск методичних рекомендацій, експертна оцінка в веденні хворих тощо. Важливим розділом спільної лікувально-профілактичної роботи клініцистів університету та лікарів практичної охорони здоров'я є консультативна та науково-методична робота у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я. Вона систематично проводиться у 33 закладах: 19 - обласного підпорядкування та 9 - міського підпорядкування, 2 – шкільні заклади м. Чернівці та 3 – спеціалізовані заклади охорони здоров’я.

Співробітники клінічних кафедр тісно співпрацюють з лікарськими товариствами (асоціаціями) з питань проведення з’їздів та конференцій, навчальних та наукових семінарів, майстер-класів тощо. Університет спільно з асоціаціями та товариствами розробляє та вдосконалює існуючі стандарти діагностики і лікування, протоколи надання медичної допомоги.

Міжнародна діяльність. Університет є членом Великої Хартії Університетів, Європейської асоціації університетів та Асоціації Університетів Карпатського регіону. БДМУ став першим із медичних вузів України індивідуальним повноправним членом Європейської Асоціації Університетів (European University Association, EUA). Університет співпрацює згідно з укладеними офіційними угодами про співпрацю у сфері освітньої та наукової діяльності з 41 вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами Румунії, Німеччини, Польщі, Молдови, США, Грузії, Греції, Великої Британії, Франції, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану тощо.

Завдяки участі БДМУ  в міжнародній програмі академічної мобільності «Erasmus Mundus» студенти та магістранти направляються на навчання в європейські університети. Студенти регулярно проходять літнє стажування в клініках Австрії в рамках програми «Студенти-медики без кордонів» за підтримки Ліонського Клубу (Австрія), в Університетській клініці Університету м. Любек (Німеччина) в рамках білатеральної угоди про співпрацю в науково-освітній сфері.

У 2015 році БДМУ виграв грантовий проект TAME (Training Against Medical Error) -  навчання щодо уникнення лікарських помилок. В проекті беруть участь 10 ВНЗ з Казахстану, Великобританії, Швеції, Чехії, Греції, Малайзії та України. Університет долучився до грантового проекту Erasmus + KA107 Project, який передбачає академічну мобільність студентів та викладачів з Університетом міста Фоджа, Італія.

Післядипломна освіта — в університеті здійснюється первинна післядипломна спеціалізація випускників (інтернатура) та удосконалення, спеціалізація і перекваліфікація лікарів (в т.ч. іноземних громадян у клінічній ординатурі) з спеціальностей лікувального, педіатричного профілю, стоматології, фармації і медичної психології.

В університеті навчаються близько 700 лікарів-інтернів та 2500 лікарів-слухачів щороку.

Нагороди та відзнаки університету

БДМУ. НагородаБДМУ. НагородаБДМУ. НагородаБДМУ. Нагорода
БДМУ. НагородаБДМУ. НагородаБДМУ. НагородаБДМУ. Нагорода

Рейтинг Буковинського державного медичного університету.

За даними рейтингу «ТОП – 200 Україна» (ЮНЕСКО) у 2016 році БДМУ серед вищих навчальних закладів України посідає 58-у позицію.

За результатами Консолідованого рейтингу ВНЗ України у 2016 році БДМУ увійшов до п’ятірки найкращих вищих медичних навчальних закладів України та входить до ТОП-10 кращих ВНЗ Західного регіону України;

За рейтингом інтернет-продуктивності (Webometrics Ranking of World's Universities) у 2017 році БДМУ посів 3-тє місце серед вищих медичних навчальних закладів України.

Згідно рейтингу прозорості веб-сайтів вищих навчальних закладів, сформованого експертами ГО «Інститут розвитку регіональної преси», БДМУ посів 1-ше місце серед вищих медичних навчальних закладів України

За даними наукометричної бази "SCOPUS", БДМУ посідає 9 місце серед вищих медичних навчальних закладів України України.

За результатами світового рейтингу інституціональних репозиторіїв «Ranking Web of World Repositories» у липні 2015 року репозиторій БДМУ посів 1-ше місце серед ВМ(Ф)НЗ України.