Приєднуйся

БДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Дні народження

11 березня
Антонюк О.П.
Боднар Б.М.
Війчук М.М.
Гулей Л.О.
Зорій Н.І.
Лаврів Л.П.
Савіцький В.В.

12 березня
Головко Д.В.
Голяр О.І.
Салваноглу М.М.

13 березня
Остапчук М.І.

14 березня
Вітковський О.О.
Гаращук І.І.
Плешко В.В.
Смоленцева А.Г.

15 березня
Бессараб М.Ю.
Кицюк Ю.Р.
Скрипник Н.І.
Скулеба В.Д.

16 березня
Іфтодій А.Г.
Бакун О.В.
Марчук І.С.
Семисюк А.М.
Сем’янів І.О.

17 березня
Бойчук Т.М.
Козак Н.В.
Турубарова-Леунова Н.А.

18 березня
Геруш О.В.
Подтикалова Т.В.

19 березня
Бродовський С.П.
Зорій А.А.
Кривецький В.В.
Олар О.І.
Паньків І.В.
Семенюк Ф.І.

20 березня
Оліник О.Ю.

21 березня
Віцелару Л.К.
Ядуков В.В.

22 березня
Коржан О.П.
Ревуцька І.В.

23 березня
Ровінський О.О.
Томаш Л.М.

24 березня
Амеліна Т.М.
Білава Ю.М.
Калуцька Н.І.
Попова І.С.
Соломатіна Н.Р.

25 березня
Дудка І.В.
Кметь Т.І.
Мельник М.С.

26 березня
Дорошко В.А.
Окрепка Г.М.
Паламар А.О.
Стахова Т.С.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ
згідно ліцензії Міністерства освіти і науки України серія ЛB № 000438
(наказ МОН України від 20.01.2017 р. № 11-л)

та витягу з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти серія BO №00085-008501 від 15.05.2017 р.

І. За Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266

Шифр та найменування

галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг

Номер і дата
рішення

Підготовка магістрів

22 Охорона здоров’я

221

Стоматологія

120

наказ МОН №1397л від 30.06.2016

22 Охорона здоров’я

222

Медицина

800

наказ МОН №1397л від 30.06.2016

22 Охорона здоров’я

223

Медсестринство

10

наказ МОН №309л від 25.02.2016

22 Охорона здоров’я

225

Медична та психологічна реабілітація

50

наказ МОН №1397л від 30.06.2016

22 Охорона здоров’я

226

Фармація

240

наказ МОН №1397л від 30.06.2016

Підготовка докторів філософії

09 Біологія

091

Біологія

5

наказ МОН №771 від 04.07.2016

22 Охорона здоров’я

221

Стоматологія

5

наказ МОН №707 від 23.06.2016

22 Охорона здоров’я

222

Медицина

50

наказ МОН №707 від 23.06.2016

Підготовка бакалаврів

22 Охорона здоров’я

223

Медсестринство

80

наказ МОН №309л від 25.02.2016

22 Охорона здоров’я

224

Технології медичної діагностики та лікування

30

наказ МОН №309л від 25.02.2016

22 Охорона здоров’я

226

Фармація

50

наказ МОН №309л від 25.02.2016

Підготовка молодших спеціалістів

22 Охорона здоров’я

223

Медсестринство

90

наказ МОН №309л від 25.02.2016

22 Охорона здоров’я

226

Фармація

120

наказ МОН №309л від 25.02.2016

ІІ. За Переліками спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра та молодшого спеціаліста, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787, 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 20 червня 2007 р. № 839

Шифр та найменування

галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг

Номер і дата
рішення

Денна

Заочна

Підготовка магістрів

1201 Медицина

8.12010001

Лікувальна справа

40

0

наказ МОН №1415л від 10.06.2015

1201 Медицина

8.12010002

Педіатрія

20

0

наказ МОНмолодьспорту №2128л від 07.06.2011

1201 Медицина

8.12010005

Стоматологія

10

0

наказ МОН №2494л від 01.07.2013

1201 Медицина

8.12010006

Сестринська справа

10

0

наказ МОН №1683л від 03.07.2015

1202 Фармація

8.12020102

Клінічна фармація

15

0

наказ МОНмолодьспорту №2325л від 13.07.2012

Підготовка спеціалістів

1201 Медицина

7.12010001

Лікувальна справа

600

0

наказ МОН №1683л від 03.07.2015

1201 Медицина

7.12010002

Педіатрія

100

0

наказ МОНмолодьспорту №2128л від 07.06.2011

1201 Медицина

7.12010004

Медична психологія

20

0

наказ МОН №1683л від 03.07.2015

1201 Медицина

7.12010005

Стоматологія

100

0

наказ МОНмолодьспорту №2128л від 07.06.2011

1202 Фармація

7.12020101

Фармація

90

90

наказ МОН №1683л від 03.07.2015

1202 Фармація

7.12020102

Клінічна фармація

40

0

наказ МОН №1683л від 03.07.2015

Підготовка бакалаврів

1201 Медицина

6.120101

Сестринська справа

80

0

наказ МОН №2642л від 15.07.2014

1201 Медицина

6.120102

Лабораторна діагностика

30

0

наказ МОН №1683л від 03.07.2015

1202 Фармація

6.120201

Фармація

0

50

наказ МОН №2642л від 15.07.2014

Підготовка молодших спеціалістів

1201 Медицина

5.12010102

Сестринська справа

90

0

наказ МОН №2642л від 15.07.2014

1202 Фармація

5.12020101

Фармація

90

30

наказ МОН №2494л від 01.07.2013

підготовка в клінічній ординатурі (післядипломна підготовка лікарів)

80

наказ МОНмолодьспорту №764л від 31.03.2011

підготовка в інтернатурі за акредитованими напрямами (спеціальностями) (первинна післядипломна спеціалізація)

700

наказ МОНмолодьспорту №764л від 31.03.2011

післядипломна освіта лікарів, провізорів, клінічних провізорів з первинної спеціалізації (інтернатурі) (підвищення кваліфікації, стажування, перепідготовка та спеціалізація лікарів і провізорів за акредитованими напрямами 1101 Медицина, 1102 Фармація)

2500

наказ МОНмолодьспорту №764л від 31.03.2011

підготовка іноземних громадян в інтернатурі та клінічній ординатурі (післядипломна підготовка іноземних громадян у аспірантурі)

20

наказ МОНмолодьспорту №2487л від 01.07.2011

післядипломна освіта іноземних громадян в клінічній ординатурі

30

наказ МОНмолодьспорту №2487л

від 01.07.2011

підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями)

300

наказ МОНмолодьспорту №2487л

від 01.07.2011

підвищення кваліфікації за базовими напрямами (спеціальностями) (підвищення кваліфікації та спеціалізація бакалаврів і молодших спеціалістів акредитованими напрямами 1101 Медицина, 1102 Фармація).

250

наказ МОНмолодьспорту №764л

від 31.03.2011


ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ У БДМУ

Підготовка лікарів у БДМУ здійснюється на етапі додипломної підготовки та післядипломному – в інтернатурі. Набуття ступеневої освіти за напрямком «Медицина» має свої особливості.

На етапі додипломної підготовки навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами загальної лікарської підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за базовими спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «стоматологія», «медична психологія». Після засвоєння освітньо-професійної програми загальної лікарської підготовки фахівцю присвоюється кваліфікація «лікар» і надається право виконання професійної роботи лікаря-інтерна. Після закінчення навчання на медичних та стоматологічному факультетах кожен випускник, окрім диплома спеціаліста та додатку до диплома державного зразка, отримує додаток до диплома європейського зразка, який розроблений Європейською комісією, Радою Європи, ЮНЕСКО/СЕПЕС. Додаток до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) запроваджений на виконання зобов`язань України, як країни-учасниці Болонського процесу. Метою Додатка є надання достатньої об’єктивної інформації щодо кваліфікації (диплому, сертифікату тощо) для академічного та професійного визнання в Європі отриманої вищої освіти.

На післядипломному етапі (в інтернатурі) навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами підготовки фахівця з первинною спеціалізацією, відповідно до набутої базової спеціальності. Після підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється кваліфікація - лікар із певної спеціальності і він спроможний виконувати професійну роботу лікаря, що дає йому право займати первинну лікарську посаду.

У БДМУ післядипломна підготовка в інтернатурі здійснюється за 25 спеціальностями:

 1. Акушерство і гінекологія
 2. Анестезіологія та інтенсивна терапія
 3. Внутрішні хвороби
 4. Дерматовенерологія
 5. Дитяча хірургія
 6. Загальна практика-сімейна медицина
 7. Загальна фармація
 8. Інфекційні хвороби
 9. Клінічна онкологія
 10. Клінічна фармація
 11. Медицина невідкладних станів
 12. Медична психологія
 13. Неврологія
 14. Неонатологія
 15. Отоларингологія
 16. Ортопедія і травматологія
 17. Офтальмологія
 18. Патологічна анатомія
 19. Педіатрія
 20. Психіатрія
 21. Пульмонологія та фтизіатрія
 22. Стоматологія
 23. Судово-медична експертиза
 24. Хірургія
 25. Урологія

ПІДГОТОВКА ПРОВІЗОРІВ та КЛІНІЧНИХ ПРОВІЗОРІВ У БДМУ

Підготовка провізорів та клінічних провізорів у БДМУ здійснюється на етапі додипломної підготовки та в інтернатурі.

На додипломному етапі навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами загальної підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за базовими спеціальностями «Фармація» та «Клінічна фармація». Після засвоєння освітньо-професійної програми загальної підготовки фахівцю присвоюється кваліфікація – «провізор» та «клінічний провізор» і йому надається право на виконання професійної роботи провізора-інтерна. Фахівець отримує документ встановленого зразка: диплом, який свідчить про здобуття вищої фармацевтичної освіти і отримання кваліфікації провізора чи клінічного провізора.

На післядипломному етапі (в інтернатурі) навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами підготовки фахівця за первинною спеціалізацією, відповідно до набутої базової спеціальності. Після підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється кваліфікація «провізор» із певної спеціальності та видається сертифікат про закінчення післядипломного навчання в інтернатурі, що дає йому право займати первинну посаду відповідно до затвердженого переліку.

Випускники за спеціальністю «Фармація» (спеціаліст) можуть обіймати посади:

 1. Провізор;
 2. Провізор-токсиколог;
 3. Провізор-аналітик;
 4. Завідувач аптеки;
 5. Завідувач аптечного складу (бази);
 6. Завідувач відділу;
 7. Завідувач лабораторії;
 8. Хімік-аналітик;
 9. Науковий співробітник;
 10. Медичний представник фармацевтичних підприємств.

Місцями працевлаштування випускників за спеціальністю «Фармація» (спеціаліст) є: аптеки, аптечні склади, фармацевтичні виробничі підприємства, фармацевтичні оптові фірми, митні служби, науково-дослідні установи, контрольно-аналітичні, наукові лабораторії, судово-медичні експертні лабораторії.

Випускники за спеціальністю «Клінічна фармація» (спеціаліст) можуть обіймати посади:

 1. Клінічний провізор;
 2. Провізор;
 3. Завідувач аптеки;
 4. Завідувач аптечного складу (бази);
 5. Завідувач відділу;
 6. Науковий співробітник;
 7. Медичний представник фармацевтичних підприємств.

Місцями працевлаштування випускників за спеціальністю «Фармація» (спеціаліст) є: лікувально-профілактичні заклади, аптеки, аптечні склади, фармацевтичні оптові фірми, представництва фармацевтичних фірм-виробників, науково-дослідні установи, організації з проведення клінічних досліджень.


Висновки експертних комісій про результати проведення акредитаційної експертизи:


Освітні програми:

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 091 Біологія

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю 222 Медицина (2018)
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю 221 Стоматологія (2018)
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (2018)
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю 223 Медсестринство (2018)

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 223 Медсестринство (2018)