Приєднуйся

БДМУ ВконтактеБДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Календар заходів

Нема подій

Дні народження

25 квітня
Джуряк В.С.
Ковтун А.І.
Сикирицька Т.Б.

26 квітня
Максимюк М.В.
Малкова І.М.
Ходоровський В.М.

27 квітня
Абрамова Н.О.
Вівсяник В.В.
Комариця І.І.
Коцаба О.М.
Мацей Т.Ю.
Маюк О.В.
Новаковська О.Ю.
Семеняк А.В.

28 квітня
Петровська Т.М.
Шилов О.П.

29 квітня
Карлійчук Є.С.
Мага Г.М.
Флюндра Д.Н.
Юрценюк О.С.

30 квітня
Іванчук М.А.
Робуляк О.В.
Чокалеу В.М.

1 травня
Іфтода О.М.
Карлійчук Г.І.
Кацел С.І.

2 травня
Батіг В.М.
Карча Д.Г.
Костенюк В.І.
Пахолка М.І.
Пенішкевич Я.І.

3 травня
Волошина Л.О.
Жихулка Л.М.

4 травня
Вацик М.М.
Запаранюк О.А.
Оленович Л.В.

5 травня
Бевзо В.В.
Малик Ю.Ю.

Ліцензія та акредитація


Підготовка фахівців у БДМУ здійснюється на підставі ліцензії

Міністерства освіти і науки України 
(серія АЕ № 527251 від 09.09.2014 року)


п/п

Шифр та найменування галузі знань

Код та назва спеціальності підготовки

Ліцензований обсяг

Термін дії ліцензії

Денна

Заочна

Підготовка спеціалістів, магістрів

1

1201 Медицина

7.12010001   Лікувальна
8.12010001   справа

600
40

-
-

01.07.2025
01.07.2025

8.12010006   Сестринська справа

10

-

01.07.2026

7.12010002   Педіатрія
8.12010002

100
20

-
-

01.07.2026
01.07.2026

7.12010005   Стоматологія
8.12010005

100
10

-

01.07.2026
01.07.2018

7.12010004   Медична психологія

20

-

01.07.2017

2

1202 Фармація

7.12020101   Фармація

90

90

01.07.2026

7.12020102    Клінічна
8.12020102   фармація

40
15

-
-

01.07.2016
01.07.2017

Підготовка бакалаврів

3

1201 Медицина

6.120102  Лабораторна діагностика

30

-

01.07.2025

6.120101 Сестринська справа

80

-

01.07.2019

4

1202 Фармація

6.120201  Фармація

-

50

01.07.2019

Підготовка молодших спеціалістів

5

1201 Медицина

5.12010102  Сестринська справа

90

-

01.07.2019

6

1202 Фармація

5.12020101  Фармація

90

30

01.07.2018

Підготовка в клінічній ординатурі (післядипломна підготовка лікарів)
Всього на рік

80

 

Підготовка в інтернатурі за акредитованими напрямами (спеціальностями) (первинна післядипломна спеціалізація)
Всього на рік

700

 

Підвищення кваліфікації, стажування, перепідготовки та спеціалізації лікарів і провізорів за акредитованими напрямами 1101 «Медицина», 1102 «Фармація»
Всього на рік

2500

 

Підвищення кваліфікації та спеціалізації бакалаврів і молодших спеціалістів за акредитованими напрямами 1101 «Медицина», 1102 «Фармація»
Всього на рік

250

 

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України, іноземців та осіб без громадянства, перепідготовка та підвищення кваліфікації , іноземців та осіб без громадянства 

 

01.07.2020

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями)

 

 

Післядипломна підготовка іноземних громадян у клінічній ординатурі (післядипломна підготовка) та аспірантурі

30
20

 

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ТА ЛІЦЕНЗІЯ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

БДМУ. Сертифікат
001002
003004

 Ліцензія та сертифікати про акредитацію

Витяг з рішення АК № 116
Витяг з рішення АК № 117 (рис.1)(рис.2)
Витяг з рішення АК № 121


ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ У БДМУ

Підготовка лікарів у БДМУ здійснюється на етапі додипломної підготовки та післядипломному – в інтернатурі. Набуття ступеневої освіти за напрямком «Медицина» має свої особливості.

На етапі додипломної підготовки навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами загальної лікарської підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за базовими спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «стоматологія», «медична психологія». Після засвоєння освітньо-професійної програми загальної лікарської підготовки фахівцю присвоюється кваліфікація «лікар» і надається право виконання професійної роботи лікаря-інтерна. Після закінчення навчання на медичних та стоматологічному факультетах кожен випускник, окрім диплома спеціаліста та додатку до диплома державного зразка, отримує додаток до диплома європейського зразка, який розроблений Європейською комісією, Радою Європи, ЮНЕСКО/СЕПЕС. Додаток до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) запроваджений на виконання зобов`язань України, як країни-учасниці Болонського процесу. Метою Додатка є надання достатньої об’єктивної інформації щодо кваліфікації (диплому, сертифікату тощо) для академічного та професійного визнання в Європі отриманої вищої освіти.

На післядипломному етапі (в інтернатурі) навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами підготовки фахівця з первинною спеціалізацією, відповідно до набутої базової спеціальності. Після підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється кваліфікація - лікар із певної спеціальності і він спроможний виконувати професійну роботу лікаря, що дає йому право займати первинну лікарську посаду.

У БДМУ післядипломна підготовка в інтернатурі здійснюється за 25 спеціальностями:

 1. Акушерство і гінекологія
 2. Анестезіологія та інтенсивна терапія
 3. Внутрішні хвороби
 4. Дерматовенерологія
 5. Дитяча хірургія
 6. Загальна практика-сімейна медицина
 7. Загальна фармація
 8. Інфекційні хвороби
 9. Клінічна онкологія
 10. Клінічна фармація
 11. Медицина невідкладних станів
 12. Медична психологія
 13. Неврологія
 14. Неонатологія
 15. Отоларингологія
 16. Ортопедія і травматологія
 17. Офтальмологія
 18. Патологічна анатомія
 19. Педіатрія
 20. Психіатрія
 21. Пульмонологія та фтизіатрія
 22. Стоматологія
 23. Судово-медична експертиза
 24. Хірургія
 25. Урологія

ПІДГОТОВКА ПРОВІЗОРІВ та КЛІНІЧНИХ ПРОВІЗОРІВ У БДМУ

Підготовка провізорів та клінічних провізорів у БДМУ здійснюється на етапі додипломної підготовки та в інтернатурі.

На додипломному етапі навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами загальної підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за базовими спеціальностями «Фармація» та «Клінічна фармація». Після засвоєння освітньо-професійної програми загальної підготовки фахівцю присвоюється кваліфікація – «провізор» та «клінічний провізор» і йому надається право на виконання професійної роботи провізора-інтерна. Фахівець отримує документ встановленого зразка: диплом, який свідчить про здобуття вищої фармацевтичної освіти і отримання кваліфікації провізора чи клінічного провізора.

На післядипломному етапі (в інтернатурі) навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами підготовки фахівця за первинною спеціалізацією, відповідно до набутої базової спеціальності. Після підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється кваліфікація «провізор» із певної спеціальності та видається сертифікат про закінчення післядипломного навчання в інтернатурі, що дає йому право займати первинну посаду відповідно до затвердженого переліку.

Випускники за спеціальністю «Фармація» (спеціаліст) можуть обіймати посади:

 1. Провізор;
 2. Провізор-токсиколог;
 3. Провізор-аналітик;
 4. Завідувач аптеки;
 5. Завідувач аптечного складу (бази);
 6. Завідувач відділу;
 7. Завідувач лабораторії;
 8. Хімік-аналітик;
 9. Науковий співробітник;
 10. Медичний представник фармацевтичних підприємств.

Місцями працевлаштування випускників за спеціальністю «Фармація» (спеціаліст) є: аптеки, аптечні склади, фармацевтичні виробничі підприємства, фармацевтичні оптові фірми, митні служби, науково-дослідні установи, контрольно-аналітичні, наукові лабораторії, судово-медичні експертні лабораторії.

Випускники за спеціальністю «Клінічна фармація» (спеціаліст) можуть обіймати посади:

 1. Клінічний провізор;
 2. Провізор;
 3. Завідувач аптеки;
 4. Завідувач аптечного складу (бази);
 5. Завідувач відділу;
 6. Науковий співробітник;
 7. Медичний представник фармацевтичних підприємств.

Місцями працевлаштування випускників за спеціальністю «Фармація» (спеціаліст) є: лікувально-профілактичні заклади, аптеки, аптечні склади, фармацевтичні оптові фірми, представництва фармацевтичних фірм-виробників, науково-дослідні установи, організації з проведення клінічних досліджень.


Висновки експертних комісій про результати проведення акредитаційної експертизи:


Освітні програми: