Приєднуйся

БДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Дні народження

11 березня
Антонюк О.П.
Боднар Б.М.
Війчук М.М.
Гулей Л.О.
Зорій Н.І.
Лаврів Л.П.
Савіцький В.В.

12 березня
Головко Д.В.
Голяр О.І.
Салваноглу М.М.

13 березня
Остапчук М.І.

14 березня
Вітковський О.О.
Гаращук І.І.
Плешко В.В.
Смоленцева А.Г.

15 березня
Бессараб М.Ю.
Кицюк Ю.Р.
Скрипник Н.І.
Скулеба В.Д.

16 березня
Іфтодій А.Г.
Бакун О.В.
Марчук І.С.
Семисюк А.М.
Сем’янів І.О.

17 березня
Бойчук Т.М.
Козак Н.В.
Турубарова-Леунова Н.А.

18 березня
Геруш О.В.
Подтикалова Т.В.

19 березня
Бродовський С.П.
Зорій А.А.
Кривецький В.В.
Олар О.І.
Паньків І.В.
Семенюк Ф.І.

20 березня
Оліник О.Ю.

21 березня
Віцелару Л.К.
Ядуков В.В.

22 березня
Коржан О.П.
Ревуцька І.В.

23 березня
Ровінський О.О.
Томаш Л.М.

24 березня
Амеліна Т.М.
Білава Ю.М.
Калуцька Н.І.
Попова І.С.
Соломатіна Н.Р.

25 березня
Дудка І.В.
Кметь Т.І.
Мельник М.С.

26 березня
Дорошко В.А.
Окрепка Г.М.
Паламар А.О.
Стахова Т.С.

Вчена рада

Неділя, 09 грудня 2012 20:08

Вчена рада університету є колегіальним органом університету. Вчену раду університету очолює її голова – ректор університету, проф. Т.М. Бойчук, секретарем Вченої ради є вчений секретар університету І.І. Павлуник.

До складу Вченої ради університету входять члени ректорату, проректори, декани, головний бухгалтер, начальник навчального відділу, директор бібліотеки, представники органів студентського самоврядування університету, виборні представники, які обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук. Повний склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету. Станом на 12.02.2016 р. до складу Вченої ради університету входять 88 осіб.

До компетенції Вченої ради університету належать:

 • обговорення найважливіших питань з напрямів діяльності університету й прийняття рішень з цих питань;
 • опрацьовування, розгляд і подання ректорові до затвердження проектів нормативних документів, які регламентують усі види статутної діяльності, проекти створення, організації чи ліквідації основних структурно-адміністративних підрозділів та кафедр;
 • подання до конференції трудового колективу, як вищого колегіального органу громадського самоврядування університету, проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;
 • ухвалення фінансового плану і звіту університету;
 • подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера і директора бібліотеки;
 • обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр і професорів;
 • ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів діяльності наукових досліджень;
 • оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • прийняття рішень щодо кандидатур стосовно присвоєння вчених звань доцента, професора;
 • висунення або представлення наукових проектів на здобуття національних і міжнародних премій;
 • винесення рекомендацій щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників тощо;
 • винесення рекомендацій щодо участі в конкурсах на присудження Державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних посібників до відзнаки;
 • розгляд тем дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук;
 • установлення поважності причин, тривалості й кількості перерв під час навчання в докторантурі, аспірантурі;
 • розгляд рекомендацій щодо надання творчої відпустки для завершення дисертації та написання підручників;
 • розгляд і подання ректорові пропозицій стосовно складу і повноважень дорадчих органів університету;
 • розробка пропозицій про внесення змін у структурі університету та структурних підрозділах;
 • аналіз ефективності виконання робіт, які виконуються за кошти держбюджету;
 • обговорення питань виховної роботи та студентського самоврядування.

Вчена рада розглядає й інші питання діяльності університету відповідно до його Статуту.

Засідання Вченої ради університету відбуваються щомісячно. Проводить засідання Вченої ради ректор, а за його відсутності – проректор, який виконує його обов’язки.

Рішення вченої ради мають дорадчий характер і вводяться в дію наказом ректора університету.

Положення про вчену раду

Список членів вченої ради БДМУ

Бойчук Тарас Миколайович

Ректор університету-голова вченої ради

Іващук Олександр Іванович

Проректор з наукової роботи-заступник голови вченої ради

Геруш Ігор Васильович

Проректор з науково-педагогічної роботи-заступник голови вченої ради

Павлуник  Іван Іванович

Учений секретар

Андрієць Оксана Анатоліївна

Директор департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької ОДА

Батіг Віктор Маркіянович 

В.о. завідувача кафедри терапевтичної стоматологі

Бачинський Віктор Теодосович

Завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства

Бєліков Олександр Борисович

Завідувач кафедри ортопедичної стоматології

Білоокий В’ячеслав Васильович

Декан стоматологічного факультету

Білецький Семен Віссаріонович

Професор кафедри сімейної медицини

Боднар Борис Миколайович

Професор кафедри дитячої хірургії та отоларингології

Боднар Олег Борисович 

Завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології

Бодяка Володимир Юрійович 

В.о. завідувача кафедри онкології та медичної радіології 

Бондарчук Анастасія Вікторівна

Студентка другого курсу медичного факультету №2

Борисюк Алла Степанівна

Професор кафедри психології та соціології

Братенко Михайло Калінінович

Завідувач кафедри медичної та фармацевтичної хімії

Булик Роман Євгенович

Завідувач кафедри медичної біології та генетики

Васюк Володимир Леонідович

Завідувач кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Власик Леонід Іванович

Завідувач кафедри гігієни та екології

Волошин  Олександр Іванович

Професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Геруш Олег Васильович

Завідувач кафедри фармації

Глубоченко Володимир Григорович

Декан медичного факультету №2

Грачова Тамара Іванівна

Директор  медичного коледжу БДМУ

Грушко Олександр Іванович

Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги-університетської клініки 

Давиденко Ігор Святославович

Завідувач кафедри патоморфології

Дейнека Святослав Євгенович

Завідувач кафедри мікробіології та вірусології

Денисенко Ольга Іванівна

Завідувач кафедри  дерматовенерології

Жовнір Тетяна Миколаївна 

студентка другого курсу фармацевтичного факультету 

Заморський Ігор Іванович

Завідувач кафедри фармакології

Захарчук Олександр Іванович

Завідувач кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії

Зорій Ніна Іванівна

Проректор з науково-педагогічної роботи та виховання

Іващук Тетяна Володимирівна

Заступник ректора з економічних питань

Ілащук Тетяна Олександрівна

Завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Іфтодій Андрій Григорович

Завідувач кафедри  хірургії та урології-проректор з лікувальної роботи

Ковальчук Петро Євгенович

Голова профспілкового комітету

Колоскова Олена Костянтинівна

Завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

Коновчук Віктор Миколайович

Завідувач кафедри анестезіології та реаніматології

Косован Дмитро Миколайович

Студент четвертого курсу медичного факультету №2 

Кравченко Олена Вікторівна

Завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології

Кривецький Віктор Васильович

Завідувач кафедри анатомії людини імені М.Г.Туркевича

Кузняк Наталія Богданівна

Завідувач кафедри хірургічної та дитячої стоматології

Куліш Наталія Миколаївна

Старший викладач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Кулик Олександр Федорович

Директор Чернівецького медичного коледжу БДМУ

Макар  Богдан Григорович

Професор кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича

Мислицький Валентин  Францович

Професор кафедри патологічної фізіології

Москалюк Василь Деонізійович

Декан медичного факультету №1

Мойсей Антоній Аркадійович

Завідувач кафедри суспільних наук та українознавства

Нечитайло Юрій Миколайович

Завідувач кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Остафійчук Алла Володимирівна

Головний бухгалтер

Паранюк Юлія Панівна 

Студентка третього курсу медичного факультету №2 

Пашковський  Валерій Мелетійович

Декан факультету післядипломної освіти

Пашковська  Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Пенішкевич Ярослав Іванович

Завідувач кафедри офтальмології   ім. Б.Л. Радзіховського

Печеряга Дмитро Миколайович

Студент студент п’ятого курсу медичного факультету №1 

Плаксивий Олександр Григорович

Доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології 

Плеш Ігор Антонович

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої     медсестринської освіти

Польовий Віктор Павлович

Завідувач кафедри загальної хірургії

Полянський  Ігор Юлійович

Завідувач кафедри хірургії

Присяжнюк Петро Васильович

Декан фармацевтичного факультету

Рак Олександр  Михайлович

Завідувач кафедри іноземних мов

Рандюк Роман Юрійович

Студент четвертого курсу медичного факультету №4

Рандюк Юрій Олександрович

Доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології-помічник ректора з соціальних питань

Роговий Юрій Євгенович

Завідувач кафедри патологічної фізіології

Романчук Віктор Васильович 

Студент п’ятого курсу медичного факультету №1 

Рудницька Любов Романівна 

Студентка третього курсу медичного факультету №1

Рудницький Роман  Іванович

Доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка

Савка Іван Григорович

Декан медичного факультету №3

Сащук Микола Миколайович

Директор Вашківецького медичного коледжу БДМУ

Сидорчук Лариса Петрівна

Завідувач кафедри сімейної медицини

Скринчук Петро Корнійович

Заступник ректора з АГР

Слободян Олександр Миколайович

Завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії 

Сокол Андрій Миколайович

Професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Сокольник Сніжана Василівна 

Завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики

Сорокман Таміла  Василівна

Декан медичного факультету №4

Танеджа Крішна 

Студентка п’ятого курсу медичного факультету №3

Тащук Віктор Корнійович

Завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Тимчук Юрій Ярославович

Студент четвертого курсу стоматологічного факультету

Ткачук Світлана Сергіївна

Завідувач кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата

Тодоріко Лілія  Дмитрівна

Завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології

Тюлєнєва Олена Анатоліївна

Доцент кафедри патоморфології

Федів Володимир Іванович

Завідувач кафедри біологічної фізики та медичної інформатики

Федів Олександр Іванович

Завідувач кафедри внутрішньої медицини

Федорук Олександр Степанович

Професор кафедри хірургії та урології

Ходоровський Володимир Михайлович

Начальник навчального  відділу

Хухліна Оксана Святославівна

Завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Цимбал Валентина Іванівна

Директор бібліотеки

Чебан Василь Іванович

Завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я

Юзько Олександр Михайлович

Завідувач кафедри акушерства і гінекології -заступник ректора з розвитку університету

Документи до вчених рад