Приєднуйся

БДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Дні народження

22 лютого
Гуменна А.В.
Цисар Ю.В.

23 лютого

Гавалешко В.П.
Гайдуков В.А.
Мазур О.О.
Тарасюк В.І.
Филип У.Я.
Чорноус В.О.

24 лютого

Коваленко С.В.
Токар О.М.

25 лютого

Акентьєв С.О.
Буряк О.Г.
Калуцький І.В.

26 лютого

Кушнір А.М.
Лугова Т.Д.
Малєй І.В.
Руснак Ю.М.

27 лютого

Боштан Ю.М.
Денисенко О.І.
Попадюк Т.В.
Тащук В.К.

28 лютого

Візнюк І.Д.

1 березня

Врублєвська А.С.
Задерей С.І.
Кірошко І.С.
Кузьо О.О.
Сохацький В.М.

2 березня

Крупко О.В.

3 березня

Василашко М.І.
Карвацька Ю.П.
Купчанко К.П.

4 березня

Басараба Р.Ю.
Блажієвська О.М.
Воловідник М.В.
Гараздюк М.С.
Герман П.Л.
Д’яченко Т.М.
Кравчук С.Ю.
Кропельницька Ю.В.
Рябий С.І.
Семенюк Т.О.

5 березня

Горицький Я.В.
Запаранюк С.А.
Курікеру М.А.

6 березня

Гладерук Н.М.
Гончарук Р.І.
Кашул М.О.
Кишкан І.Г.
Кричун І.І.

7 березня

Вахнован Л.В.
Левицька С.А.
Руснак І.Г.
Сальніков О.Л.
Слободян О.О.
Степан В.Т.

8 березня

Островська-Гомон О.Б.

9 березня

Маковей Д.І.
Остафійчук В.В.

Лікувальна робота

Понеділок, 10 грудня 2012 11:45

За роки існування наш навчальний заклад зробив вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я та медичної науки в Україні і став сьогодні справжньою кузнею підготовки медичних кадрів та одним із центрів медичної науки західного регіону України.

Становлення і розвиток університету, його медичного потенціалу пов'язані з іменами ректорів: доцента Д.С.Ловлі, доцента М.Б.Маньковського, професора М.М.Ковальова, доцента О.Д.Юхимця, професора В.К.Патратія. Вагомий внесок для створення і розвитку клінічних шкіл зробили завідувачі кафедр Є.Р.Цитрицький, І.І.Федоров, О.Ю.Мангейм, С.П.Закривидорога, М.М.Зотін, З.Н.Гржебін, В.Л.Хенкін, Л.І.Роман, Б.А.Пахмурний, П.М.Гудзенко, О.С.Сокол, С.А.Кац, Г.А.Троян, О.О.Волощук, Л.С.Клочкова, П.С.Драчук, відомі вчені Б.Д.Радзіховський С.М. Савенко, Г.Ю.Маліс, Я.Д.Кіршенблат, М.Г.Туркевич та інші. В університеті сформувалися відомі в Украіні школи ендокринологів (М.М.Ковальов, Н.М.Шинкерман, БВ.Роднянський, Я.Д.Кіршенблат), гастроентерологів (Н.Б.Шупак, В.А.Трігер, О.О.Волощук, О.І.Самсон), патології центральної нервової системи (С.М.Савенко, Г.Ю.Маліс, І.К.Владковський), дослідження, джерел мінеральних вод Буковини (Ф.В.Лапшин).

Лікувально-консультативна разом з навчальною, науковою та виховною роботою є однією з головних складових обсягу обов'язків професорсько-викладацького складу клінічних кафедр університету. Вона спрямована перш за все на виконання завдань, визначених концепцією розвитку охорони здоров'я населення України.

Потужний потенціал професорсько-викладацького складу клінічних кафедр складають 36 професорів, 47 докторів медичних наук, 112 доцентів та 206 кандидатів медичних наук. 166 співробітник має вищу атестаційну лікарську категорію, 44 – першу, 54 – другу. 29 співробітників клінічних кафедр БДМУ є обласними позаштатними спеціалістами та консультантами ГУОЗ Чернівецької ОДА.

Клінічні кафедри БДМУ розташовані на 24 клінічних базах: 16 лікувальних закладів обласного підпорядкування та 8 - міського підпорядкування. Професорами та доцентами згідно з графіком проводяться клінічні обходи хворих, консультативні прийоми в поліклініках та огляди хворих у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів. Виконується великий обсяг організаційно-методичної роботи: виїзди у районні лікувально-профілактичні заклади, рецензії історій хвороб, робота в експертних та атестаційних комісіях, проведення конференцій та ін. Значна лікувально-профілактична робота здійснюється викладачами клінічних кафедр під час літньої виробничої практики.

Лікувально-консультативна робота, яка проводиться співробітниками клінічних кафедр в системі практичної охорони здоров'я Буковини, є різноманітною і багатоплановою. Вона включає в себе окрім консультативної роботи, проведення заходів з підвищення кваліфікації лікарів практичної охорони здоров'я по всім спрямуванням – проведення ТУ, ПАЦів, лекцій з актуальних проблем, організація і проведення науково-практичних конференцій, випуск методичних рекомендацій, експертна оцінка в веденні хворих тощо. Важливим розділом спільної лікувально-профілактичної роботи клініцистів університету та лікарів практичної охорони здоров'я є консультативна та науково-методична робота у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я. Вона систематично проводиться у базових та позабазових установах, у поліклініках міста та області. Співробітники університету спільно з ГУОЗ Чернівецької ОДА проводять розробку регіональної програми забезпечення кваліфікованої медичної допомоги, що надається засобами телетехнологій на 2010-2015 роки. Мета програми - це розбудова регіональної мережі телетехнологій, яка дозволить надавати невідкладну високопрофесійну консультаційну медичну допомогу спеціалістами обласного центру в районах області. Розбудова мережі телемедицини дозволить:

• наблизити надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги населенню районів та сільської місцевості;

• скоротити час від початку захворювання до надання медичної допомоги;

• покращити показники здоров'я населення за рахунок більш якісної та швидкої діагностики і вибору правильних методів лікування;

• отримати економічну вигоду від скорочення витрат на надання екстреної медичної допомоги;

• більш ефективне використання консолідованого потенціалу спеціалістів високого рівня на всій території області.

Разом з Головним управлінням охорони здоров'я ОДА здійснюємо заходи по підключенню центральний районних лікарень до мережі Інтернет та навчанню персоналу вказаних установ по роботі з телекомунікаційним обладнанням.

Фахівці університету беруть участь у засіданнях комісій з атестації лікарів та медичних працівників середньої ланки, у роботі колегій обласного та міського управління охорони здоров'я, лікувально-профілактичних закладів.

Основними пріоритетами в діяльності університету спільно з практичною охороною здоров'я є удосконалення системи охорони здоров'я матері та дитини, боротьба з соціально-небезпечними хворобами (туберкульоз, ВІЛ/СНІД), реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики/сімейної медицини, покращення матеріально-технічного стану установ охорони здоров'я.

Співробітники клінічних кафедр тісно співпрацюють з лікарськими товариствами (асоціаціями) з метою більш тісної координації щодо проведення з'їздів та конференцій, навчальних та наукових семінарів, майстер-класів тощо. Університет спільно з асоціаціями та товариствами розробляє та удосконалює вже існуючі стандарти діагностики і лікування, протоколи надання медичної допомоги, реалізації державної політики у сфері виконання Національних державних та регіонарних програм.

Не менш важливим у роботі клінічних кафедр є ведення санітарно-просвітницької роботи, спрямованої на підвищення обізнаності та компетентності громадян щодо діяльності системи охорони громадського здоров'я на центральному та місцевому рівнях.

Серед буковинського населення постійно проводиться роз'яснювальна робота з питань профілактики захворювань, пропаганди здорового способу життя, планування сім'ї шляхом проведення бесід, лекцій, виступів на радіо, телебаченні, випуску санітарних бюлетенів тощо.

Інтенсивно розробляються нормативні документи щодо створення університетських Центрів різного спрямування: фітотерапії, серцево-судинної хірургії, малоінвазивної хірургії, нефрології та діалізу, ендоскопічної хірургії, малоінвазивних втручань під контролем ультразвуку (Положення, права, перелік категорій хворих, які підлягають скеруванню на обстеження та лікування, показання щодо надання невідкладної допомоги та лікування у Центрах та перелік діагностичних заходів і оперативних втручань).

Результатом проведеної роботи є створення спільного з ГУОЗ ОДА та БДМУ «Обласного Центру ендоурології та літорепсії» та Центру малоінвазивної хірургії та гінекології.

Основні напрямки лікувально-діагностичної роботи, які проводяться співробітниками клінічних кафедр в закладах практичної охорони здоров'я:

• Розробка та впровадження стандартів діагностики та лікування кардіологічних, ревматичних, пульмонологічних, гастроентерологічних захворювань.

• Розробка та впровадження стандартів діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.

• Методи рентгено-фрмакологічного дослідження злоякісних захворювань шлунку.

• Лазерополяриметрія у диференційній діагностиці фонових передракових процесів шийки матки.

• Обґрунтування використання деяких фізичних факторів у хірургії.

• Впровадження стандартів діагностики та лікування захворювань ендокринної системи.

• Розробки методів діагностики, лікування та профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту та органів гепатобіліарної системи (хронічні гастрити, виразкова хвороба, жовчнокам'яна хвороба, панкреатити).

• Удосконалення функціональної та лабораторної діагностики захворювань щитовидної залози.

• Розробка методів лікування та профілактики діабетичних ретинопатій.

• Розробка окремих медичних проблем з фтизіатрії, урології, офтальмології, дерматовенерології.

• Застосування нових методик лікування в практиці реанімації та інтенсивної терапії.

• Клініко-генетична характеристика, діагностика, лікування та профілактика деструктивних захворювань шлунково-кишкового тракту в дітей.

Лікувально-консультативна робота співробітників клінічних кафедр напряму пов'язана з лікувально-профілактичними закладами обласного та міського підпорядкування, які являються базами клінічних кафедр. Завдячуючи спільному пошуку варіантів прийняття рішень по багатьом питанням, які виникають у процесі лікувальної діяльності серед практичних лікарів та співробітників клінічних кафедр, створюються умови для плідної співпраці, яка спрямована на зміцнення здоров'я населення Буковинського краю. Всіх, без виключення, головних лікарів відрізняє доброзичливість, конструктивний підхід до спільної справи, і завдячуючи їм створюються необхідні умови для плідної лікувальної та наукової діяльності співробітників клінічних кафедр університету. Конструктивний, діловий та дружній підхід між науковим потенціалом університету та практичною охороною здоров'я і в подальшому буде кріпнути та розвиватися.

Прочитано 1191 разів