Приєднуйся

БДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Дні народження

7 лютого
Багрієнко А.Ю.
Хусаїнов Ф.М.

8 лютого

Городинський С.І.
Лазарук О.В.
Лекар А.П.
Романчук В.В.
Шоріков Є.І.

9 лютого

Гринчук Ф.В.
Коровенкова О.М.
Кушнір С.В.
Пестовська Л.А.
Рандюк Р.Ю.
Сушій Г.В.

10 лютого

Боднарюк В.Є.
Ляшук Р.П.

11 лютого

Венгловська Я.В.
Мельник К.В.
Микалюк Л.В.
Юрій О.В.

12 лютого

Бурчу К.В.
Кожолянка Д.М.
Підвербецький О.Я.
Тунек О.А.
Цибуляк М.В.

13 лютого

Карлійчук М.А.
Пантя Д.М.
Савчук О.Ф.

14 лютого

Горошко О.М.
Клим І.В.
Москалюк В.Д.
Павлюкович О.В.
Філіпець Н.Д.
Хоменко В.Г.

15 лютого

Білоус Т.М.
Галагдина А.А.
Заморока О.В.
Циганчук Н.В.
Черноок Н.В.

16 лютого

Богдан Н.С.
Кметь О.Г.
Ляшенко О.М.
Широкий В.С.

17 лютого

Гулак А.М.
Ливарюк В.П.
Шевчук Б.В.

18 лютого

Скакун А.В.
Тарновецький М.В.
Ткачук Н.П.

19 лютого

Антонів А.А.
Ежнед М.А.
Кузнєцов О.О.
Майданюк В.Г.
Ткач Є.П.
Шейко Г.І.
Шмалюк М.І.

20 лютого

Лукашевич І.В.
Цигикало О.В.

21 лютого

Петринич О.А.
Ткач Н.Г.

22 лютого

Гуменна А.В.
Цисар Ю.В.

Рада молодих вчених

Неділя, 09 грудня 2012 22:31

Рада молодих вчених Буковинського державного медичного університету (БДМУ) є об'єднанням молодих вчених, які є штатними працівниками Університету, створеним з метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій діяльності молодих науковців, забезпечення системного підходу в підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу БДМУ.

рада молодих вчениз бдму

Рада молодих вчених є дорадчим органом БДМУ та здійснює свою діяльність за затвердженим щорічним планом роботи.

Рада молодих вчених працює спільно зі студентським науковим товариством, у тісному взаємозв'язку з адміністрацією та всіма структурними підрозділами БДМУ.

Мета діяльності ради молодих вчених: консолідація та всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених Університету, які є особами віком до 35 років.

Завдання ради молодих вчених:

• сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених;

• організація та розвиток міжвузівської та міжнародної співпраці молодих науковців;

• організація участі молодих вчених у дослідницьких проектах, наукових грантах, школах, конкурсах, проблемних семінарах, програмах, стажуваннях.

Напрями діяльності ради молодих вчених:

• організація роботи студентів, аспірантів, молодих вчених у наукових осередках Університету;

• інформування про наукові програми, фонди, проекти, конференції, семінари та інші заходи, що проводяться науковими установами України і зарубіжжя та підтримка участі в них молодих вчених БДМУ;

• організація участі молодих науковців у конкурсах на здобуття державних премій, стипендій, грантів, виставках робіт та інших заохочувальних заходах для стимулювання наукових досліджень аспірантів, молодих вчених;

• організація та проведення щорічної Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених на базі БДМУ;

• участь у організації та проведенні наукових форумів і з'їздів, науково-практичних конференцій та симпозіумів, семінарів і виставок;

• видання збірок наукових праць студентів та молодих вчених, тез та інших науково-інформаційних матеріалів, власного інформаційного видання;

• організація лекцій та наукових читань відомих учених з актуальних проблем медицини та фармації;

• встановлення міжнародних зв'язків, налагодження співпраці з навчальними та науково-дослідними установами, громадськими та державними організаціями України та інших країн для виконання поставлених завдань;

• надання Вченій раді, ректорату та структурним підрозділам Університету пропозицій з розвитку та вдосконалення наукової та творчої діяльності молодих науковців.

 

Склад Ради молодих вчених Буковинського державного медичного університету у 2012 – 2014 рр.

Голова Ради молодих вчених – к.мед.н., доцент Тюлєнєва Олена Анатоліївна

Назва кафедри/курсу

Члени Ради молодих вчених

Примітка

1.

Акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

Бакун Оксана Валерівна

Цисар Юлія Василівна

к.мед.н.,асистент

аспірант

2.

Акушерства, гінекології та перинатології

Карлійчук Євгенія Сергіївна

Гошовська Аліса Володимирівна

к.мед.н.,асистент

к.мед.н., асистент

3.

Анатомії людини ім. М.Г.Туркевича

Процак Тетяна Василівна

к.мед.н.,асистент

4.

Анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

Гораш Євгенія Вікторівна

к.мед.н.,асистент

5.

Анестезіології та реаніматології

Петринич Володимир Володимирович

асистент

6.

Біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії

Дікал Мар’яна Вікторівна

Мацьопа Інна Володимирівна

к.мед.н., доцент

к.б.н., асистент

7.

Внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Антонів Альона Андріївна

Дудка Тетяна Володимирівна

к.м.н., асистент

асистент,аспірант

8.

Внутрішньої медицини

Чимпой Кристина Андріївна

 к.мед.н., асистент

9.

Внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання

Гінгуляк Олександр Миколайович

Гулага Ольга Ігорівна

аспірант

аспірант

10.

Гістології, цитології та ембріології

Ходоровська Алла Анатоліївна

Малик Юлія Юріївна

к.м.н., доцент

асистент

11.

Дерматовенерології

Гулей Лілія Омелянівна

Карвацька Юлія Павлівна

к.мед.н., асистент

асистент

12.

Дитячої хірургії та отоларингології

Ватаманеску Лівій Іванович

Унгурян Андрій Михайлович

асистент

аспірант

13.

Догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

Сливка Наталія Олексіївна

асистент

14.

Загальної хірургії

Кулачек Ярослав Васильович

аспірант

15.

Іноземних мов

Маковська Оксана Олександрівна

Запоточна Лариса Іларіївна

викладач

викладач

16.

Інфекційних хвороб та епідеміології

Сидорчук Анюта Степанівна

Меленко Світлана Романівна

к.м.н., асистент

к.м.н., асистент

17.

Клінічної імунології, алергології та ендокринології

Марчук Юлія Федорівна

асистент

18.

Медичної біології, генетики та

фармацевтичної ботаніки

Ломакіна Юлія В’ячеславівна

Кривчанська Мар’яна Іванівна

к.м.н., асистент

асистент

19.

Медичної хімії та фармацевтичної хімії

Грозав Аліна Миколаївна

асистент

20.

Нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка

Юрценюк Ольга Сидорівна

Філіпець Олена Олексіївна

к.м.н., асистент

к.м.н., асистент

21.

Онкології та радіології

Малишевський Ігор Олександрович

Зелінська Наталія Віталіївна

к.мед.н., асистент

асистент

22.

Патофізіології

Слободян Ксенія Валеріївна

Лєньков Олександр Михайлович

асистент

к.мед.н., асистент

23.

Педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

Білоус (Воротняк) Тетяна Михайлівна

Гарас Микола Нестерович

к.м.н., доцент кафедри

к.мед.н., асистент

24.

Пропедевтики внутрішніх хвороб

 

Присяжнюк Василь Петрович

к.мед.н., асистент

25.

Педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Годованець Олексій Сергійович

к.мед.н., асистент

26.

Судової медицини та медичного правознавства

Заволович Аліна Йосипівна

Павлюкович Олександр Васильович

 к.мед.н., доцент

к.м.н., асистент

27.

Фармакології

Кметь Ольга Гнатівна

Пасевич Світлана Петрівна

к.м.н., доцент

к.м.н., асистент

28.

Фармації

Шлюсар Оксана Іванівна

Паламар Аліна Олександрівна

асистент

асистент

29.

Фтизіатрії та пульмонології

Бойко Анна Вікторівна

Сем,янів І.О.

к.м.н., доцент

магістрант

30.

Хірургії

Войтів Ярослав Юрійович

к.м.н., асистент

31.

Хірургії та урології

Колотило Олександр Богданович

Русак Олег Богданович

к.м.н., асистент

к.м.н., асистент


Прочитано 13001 разів Останнє редагування П'ятниця, 21 грудня 2012 10:19