Приєднуйся

БДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Дні народження

7 листопада
Білоус В.І.
Овчаренко О.Г.
Слободян К.В.
Томка І.Є.

8 листопада
Єрмійчук Л.П.
Більцан О.В.
Мочернюк М.І.

9 листопада

Пасько Т.В.

10 листопада
Білецький С.В.
Рабська Т.М.

11 листопада
Козик О.В.
Одоржоховська О.І.

12 листопада
Лехкун Г.В.
Телеки М.М.

13 листопада
Григор'єва Н.П.
Косуба Р.Б.

14 листопада
Беженар М.М.
Гнатюк М.Г.
Гринько Н.В.
Леонтій Т.О.
Павлуник І.І.
Ференчук Є.О.

15 листопада
Безарова Г.І.
Гаєвська М.Ю.
Демкович В.В.
Маринчина І.М.
Шаповалов В.П.

16 листопада
Антофійчук М.П.
Хухліна О.С.
Чапара М.І.

17 листопада
Лаврова О.М.
Сидорчук Р.І.

18 листопада
Васюк В.Л.
Жуковська А.О.
Самойленко С.В.

19 листопада
Пашковський В.М.
Савка С.Д.
Урсарюк М.В.
Чернюх О.Г.

20 листопада
Білов М.Є.
Багажевська В.О.
Владиченко К.А.
Кондратенко С.І.
Никоряк Т.В.
Панченко Ю.В.

21 листопада
Данилишин Т.М.
Швець В.І.
Шинкура В.М.
Яковичук Н.Д.

Склад наглядової ради університету:

 • Гайко Георгій Васильович – д.мед.н., проф., Почесний Президент ВГО «Асоціація ортопедів-травматологів України», директор ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, академік Національної Академії Медичних Наук України;
 • Король Віктор Миколайович – народний депутат Верховної Ради України;
 • Проданчук Микола Георгійович – д.мед.н., проф., директор «Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені Л.І. Медведя МОЗ України»;
 • Сідляр Віктор Анатолійович – генеральний директор ТОВ «Чернівецький машзавод»;
 • Тронько Микола Дмитрович – віце-президент Національної Академії медичних наук України, академік Національної Академії медичних наук України, член-кореспондент НАН України, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка Національної Академії медичних наук України».

Нормативні акти, які регулюють питання стипендіального забезпечення

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»

Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет» (затверджено Вченою радою університету 19 січня 2017 року, протокол №  7)


РЕЙТИНГИ УСПІШНОСТІ

 

Медичний факультет №1

Спеціальність «Лікувальна справа» («Медицина»)

1 курс
2 курс

3 курс
4 курс
5 курс
6 курс

Медичний факультет №2

Спеціальність «Лікувальна справа» («Медицина»)

1 курс
2 курс

3 курс
4 курс
5 курс
6 курс

Медичний факультет №4

Спеціальність «Педіатрія»

3 курс
4 курс
5 курс
6 курс

Стоматологічний факультет

Спеціальність «Стоматологія»

1 курс
2 курс

3 курс
4 курс
5 курс


Четвер, 10 вересня 2015 22:01

Вибори ректора

Оголошення про вибори ректора

Наказ від 10.09.2014 № 289-Адм "Про організацію та проведення виборів ректора"

Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу (затверджено Постановою КабінетуМіністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726)

Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

Графік проведення зборів штатних співробітників, які не є науково-педагогічними, педагогічними та науковими працівниками, для обрання представників для участі у виборах ректора Університету

 

Міністерство охорони здоров‘я України
оголошує конкурс на заміщення посади
ректора Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет»


Вимоги до претендентів на посаду:

 • громадянство України;
 • вчене звання та науковий ступінь;
 • стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років;
 • вільне володіння державною мовою.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.
Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Дата проведення виборів – 27.11.2015 року

Подання документів у строк – протягом двох місяців з дня оголошення у газеті «Освіта України» та веб-сайті Міністерства охорони здоров‘я України (опубліковано – 07.09.2015 року) .
За довідками звертатись: м. Київ, вул. Грушевського, 7 , каб. 16.
телефон – 253-82-63. (e-mail: savina@moz.gov.ua)

Четвер, 03 вересня 2015 12:45

Наука - Практиці 2016

Про хід впровадження

нових методів діагностики та лікування

Вищим державним навчальним закладом України

«Буковинський державний медичний університет»

у практику охорони здоров’я

За результатами патентування у звітному 2015 році співробітниками нашого університету подано 63 заявки на корисну модель та отримано 69 патентів. Результатом удосконалення існуючих методів лікування, діагностики і профілактики є 103 посвідчення на раціоналізаторські пропозиції (табл.1).

Таблиця 1

Динаміка винахідницько-раціоналізаторської діяльності

співробітників БДМУ за 2015 р.

 

Рік

Отримано патентів на корисну модель

Отримано посвідчень на раціоналізаторські пропозиції

2011

51

83

2012

107

172

2013

124

120

2014

92

126

2015

69

103

 

Місце БДМУ

серед вищих медичних навчальних закладів України

 за кількістю патентів, отриманих  у 2011-2015 рр.

image002

Отримавши патент на корисну модель чи винахід, можна здійснити ефективні форми впровадження, які мають інформаційний супровід і можуть бути використані лікарями всієї України.

Таблиця 2

Динаміка високоефективних форм впровадження

 

Роки

Методичні рекомендації

Інформаційні

листи

Нововведення (Реєстр галузевих нововведень)

2011

4

15

4

2012

-

12

18

2013

1

17

22

2014

6

30

31

2015

10

20

35

За даними МОЗ України вказані форми впровадження за п’ятибальною системою мають найбільшу оцінку практичних лікарів: методичні рекомендації
 - 4,76; інформаційні листи - 4,6; в той час: курси інформації і
стажування - 3,53; публікації науковців в журналах та збірниках - 2,57; виставки різних рівнів - 2,52.

Таблиця 3

Участь клінічних кафедр Буковинського державного медичного університету у впровадженні передових технологій в лікувальних закладах

різного рівня у 2015 році (за актами впроваджень)

 

№ п/п

Назва кафедри, курсу

 

 

 

 

 

Кількість

впроваджень

заплановано/

здійснено у 2015

Запроваджено

в тому числі

методів

Отрима-но

актів впрова-

дження

Заплано-вано впрова-джень на 2016 рік

діагностики

лікування

профілактики

1

Акушерства і гінекології

12/52

7

38

7

2162

15

2

Акушерства, гінекології та перинатології

17/16

9

6

1

173

18

3

Анестезіології та реаніматології

10/10

3

6

1

10

12

4

Внутрішньої медицини

10/12

3

7

2

21

10

5

Внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

10/18

2

-

16

33

14

6

Внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

5/10

2

6

2

19

6

7

Дерматовенерології

10/26

6

18

2

26

15

8

Дитячої хірургії та отоларингології

6/7

1

6

-

15

6

9

Догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

4/3

1

2

-

3

3

10

Загальної хірургії

2/7

-

7

-

23

3

11

Інфекційних хвороб та епідеміології

5/14

1

13

-

37

8

12

Клінічної імунології, алергології та ендокринології

5/10

2

8

-

30

6

13

Нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка

22/26

-

26

-

54

21

14

Онкології та медичної радіології

2/2

-

2

-

12

7

15

Ортопедичної стоматології

1/1

-

1

-

1

1

16

Офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського

3/1

-

1

-

1

2

17

Педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

10/21

5

14

2

38

18

18

Педіатрії та медичної генетики

10/8

1

7

-

17

4

19

Педіатрії, неонаталогії та перинатальної медицини

5/3

3

-

-

3

3

20

Пропедевтики внутрішніх хвороб

4/7

1

5

1

12

6

21

Сімейної медицини

3/4

1

-

3

4

4

22

Терапевтичної стоматології

1/1

-

1

-

1

1

23

Травматології, ортопедії, нейрохірургії та медицини надзвичайних ситуацій

4/19

-

19

-

31

5

24

Фтизіатрії та пульмонології

7/13

2

10

1

61

5

25

Хірургії

4/4

-

2

2

4

4

26

Хірургії та урології

3/3

-

3

-

3

1

27

Хірургічної та дитячої стоматології

2/1

-

1

-

1

1

ВСЬОГО за 2015 рік

178/299

60

199

40

795

199

ВСЬОГО за 2014 рік

183/321

73

223

25

967

178

 

image003

Кількість впроваджень та актів впроваджень Буковинського державного медичного університету в динаміці

Всі клінічні кафедри взяли участь у впровадженні наукових здобутків у практику охорони здоров’я. Аналізуючи результати, необхідно зазначити, що планувалось впровадити 178 пропозицій, проте впроваджено 299. Отримано 795 актів впровадження, що менше (понад 200 актів), ніж у 2014 році (967). Ця тенденція може посилюватися, оскільки впровадження за актами впровадження для кафедрального та індивідуального рейтингів додаткових балів не несуть. Було б справедливо оцінити впровадження в базових лікувальних установах хоча б в 1 бал, а впровадження в інших регіонах України - оцінити не менше 2 балів. Географія впроваджень залишається широкою: Київ, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Львів та інші міста.

Джерелами для впровадження були: патенти - 66; інформаційні листи - 8; нововведення - 12; раціоналізаторські пропозиції - 17; власні друковані праці - 142; з інших друкованих робіт - 54.

Структура розробок: а) методи діагностики - 20 %; б) методи лікування - 67%; методи профілактики - 13%.

Левову частку, біля 80% впроваджень, становлять впровадження власних здобутків: патенти, рацпропозиції, нововведення, друковані праці (кафедри: акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.), дерматовенерології (зав. проф. Денисенко О.І.), загальної хірургії (зав. проф. Польовий В.П.), педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.), педіатрії та медичної генетики (зав. проф. Сорокман Т.В.), травматології, ортопедії, нейрохірургії та медицини надзвичайних ситуацій (зав. проф. Васюк В.Л.), фтизіатрії та пульмонології (зав. проф. Тодоріко Л.Д.), хірургії (зав. проф. Полянський І.Ю.) та ін.

Передові технології з відкритих джерел (запозичені методики) становлять - 20 %.

Співвідношення кількості впроваджень на основі власних досліджень (80%) і з відкритих літературних джерел (20%).

image005

За місцем отримання актів про впровадження:

А) Базові лікувальні заклади - 26 % (кафедри: травматології, ортопедії, та нейрохірургії (зав. проф. Васюк В.Л), дерматовенерології (зав. проф. Денисенко О.І.), акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.), анестезіології та реаніматології (зав. проф. Коновчук В.М.), нервових хвороб, психіатрії та медичної психології (зав. проф. Пашковський В.М.), фтизіатрії та пульмонології  (зав. проф. Тодоріко Л.Д.)  та ін.

Б) Лікувальні установи м. Чернівці та Чернівецької області - 52 %

(кафедри: акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), нервових хвороб, психіатрії та медичної психології (зав. проф. Пашковський В.М.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.), клінічної імунології, алергології та ендокринології (зав. проф. Пашковська Н.В.), фтизіатрії та пульмонології  (зав. проф. Тодоріко Л.Д.), внутрішньої медицини (зав. проф. Федів О.І.)  та ін.

В) Лікувальні заклади інших регіонів України - 22% (кафедри: педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.), інфекційних хвороб та епідеміології (зав. проф. Москалюк В.Д.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.), акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), фтизіатрії та пульмонології (зав. проф. Тодоріко Л.Д.) та ін.

Співвідношення кількості впроваджень в базових лікувальних закладах (26%), інших лікувальних закладів міста та області (52%) та в лікувальних закладах інших регіонів України (22%)

image007

Найбільшу кількість впроваджень і актів впровадження отримали кафедри: акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.) - 16/173, акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.) - 52/162, фтизіатрії та пульмонології (зав. проф. Тодоріко Л.Д.) - 13/61, нервових хвороб, психіатрії та медичної психології (зав. проф. Пашковський В.М.) - 26/54, педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.) - 21/38, інфекційних хвороб та епідеміології (зав. проф. Москалюк В.Д.) - 14/37, внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.) - 18/33, клінічної імунології, алергології та ендокринології (зав. проф. Пашковська Н.В.) - 10/30.
Наука- практиці

За звітний 2014 рік співробітники нашого університету активно продовжили винахідницьку та раціоналізаторську діяльність, у результаті якої зросла кількість створених і удосконалених методів лікування, діагностики та профілактики (табл.1). Подано заявок  на патент - 123. Як видно з таблиці, предметом для впровадження в практику охорони здоров’я була достатня кількість власних пропозицій (218).

Таблиця 1

Динаміка винахідницько-раціоналізаторської діяльності

станом на 31.12.2014р.

 

Рік

Отримано патентів на корисну модель

Отримано посвідчень на раціоналізаторські пропозиції

2010

33

188

2011

51

83

2012

107

172

2013

124

120

2014

92

126

Динаміка
винахідницької діяльності співробітників БДМУ (створення нових методів діагностики, лікування та профілактики)

Рис.1

У виданні «Промислова власність у цифрах» за 9 міс 2014 р. констатовано, що серед організацій Міністерства охорони здоров'я України найактивнішими в патентуванні нових розробок були - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця – 127 заявок (понад 10 % від поданих заявниками цього міністерства заявок), Буковинський державниймедичний університет – 93 заявки (близько 8 %); Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова – 55 заявок (4,5 %); серед наукових установ НАН України – Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова – 28 заявок (близько 6 %), Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова і Інститут технічної теплофізики – по 23 заявки (близько 5 %), Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона – 22 заявки і Інститут хімії високомолекулярних сполук – 21 заявка (понад 4 % від загальної кількості заявок, поданих установами НАН України).

image004image006

У новому виданні за 2015 р. «Промислова власність у цифрах» за 2014 р., зазначено, що найактивнішими серед організацій Міністерства охорони здоров’я України найбільш активними були Український державний науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів – 484 заявки (або майже тетина заганої кількості заявок, поданих заявниками МОЗ України); Національний медичний університет імені О.О. Богомольця – 181 заявка (близько 12%); Буковинський державний медичний університет – 123 заявки (8 %); Одеський державний медичний університет – 101 заявка (6,6 %).

 image008

Динаміка
раціоналізаторської діяльності співробітників БДМУ (удосконалення існуючих методів діагностики, лікування та профілактики)

 image010 copy

Таблиця 2

 Динаміка високоефективних форм впровадження

 

Роки

Методичні рекомендації

Інформаційні

листи

Нововведення

Монографії

2010

1

7

8

19

2011

0

4

4

20

2012

1

20

24

18

2013

5

22

31

22

2014

6

37

35

32

 

Участь клінічних кафедр Буковинського державного медичного університету у впровадженні передових технологій у лікувальних закладах

різного рівня у 2014 році (за актами впроваджень)

 

№ п/п

Назва кафедри, курсу

 

 

 

 

 

Кількість

впроваджень

заплановано/

здійснено у 2014

Запроваджено

в тому числі

методів

Отрима-но

актів впрова-

дження

Заплано-вано впрова-джень на 2015 рік

діагностики

лікування

профілактики

1

Акушерства і гінекології

20/47

8

35

4

265

12

2

Акушерства, гінекології та перинатології

10/13

5

6

2

117

17

3

Анестезіології та реаніматології

10/14

-

10

4

14

10

4

Внутрішньої медицини

10/20

2

14

4

20

10

5

Внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

10/14

4

10

-

20

10

6

Внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

5/16

7

9

-

18

5

7

Дерматовенерології

10/15

2

11

2

15

10

8

Дитячої хірургії та отоларингології

8/11

3

6

2

10

6

9

Догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

4/4

2

2

-

7

4

10

Загальної хірургії

2/7

1

6

-

24

2

11

Інфекційних хвороб та епідеміології

10/13

-

13

-

29

5

12

Клінічної імунології, алергології та ендокринології

5/15

6

9

-

102

5

13

Нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка

18/26

3

23

-

34

22

14

Онкології та медичної радіології

2/11

7

3

1

33

2

15

Ортопедичної стоматології

1/1

-

1

-

1

2

16

Офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського

3/3

-

3

-

3

3

17

Педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

14/27

6

11

-

78

10

18

Педіатрії та медичної генетики

9/9

3

5

1

17

10

19

Педіатрії, неонаталогії та перинатальної медицини

3/2

1

1

-

4

5

20

Пропедевтики внутрішніх хвороб

4/16

-

16

-

16

4

21

Сімейної медицини

3/3

-

2

1

8

3

22

Терапевтичної стоматології

1/1

-

1

-

1

1

23

Травматології, ортопедії, нейрохірургії та медицини надзвичайних ситуацій

5/15

1

12

2

28

4

24

Фтизіатрії та пульмонології

7/7

-

7

-

91

7

25

Хірургії

4/4

2

-

2

4

4

26

Хірургії та урології

3/3

-

3

-

4

3

27

Хірургічної та дитячої стоматології

2/4

-

4

-

4

2

ВСЬОГО за 2014 рік

183/321

73

223

25

967

178

 

ВСЬОГО за 2013 рік

203/343

66

253

23

762

183

image014 

Мал.1. Кількість впроваджень та актів впроваджень Буковинського державного медичного університету в динаміці

Всі клінічні кафедри взяли участь у впровадженні наукових здобутків у практику охорони здоров’я. Аналізуючи  результати, необхідно зазначити, що планувалось впровадити 183 пропозиції, проте впроваджено 321. Отримано 967 актів впровадження, що перевищує, як попередній 2013 рік (762), так і в минулі роки. Географія впроваджень значно розширилися: міста Київ, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Львів та інші.

Джерелами для впровадження були: патенти – 69; інформаційні листи – 20; нововведення – 11; раціоналізаторські пропозиції – 26; власні друковані праці – 110; з інших друкованих робіт - 83.

Структура розробок: а) методи діагностики – 23 %; б) методи лікування – 69%; методи профілактики – 8%.

Левову частку, біля 74% впроваджень, становлять впровадження власних здобутків: патенти, рацпропозиції, нововведення, друковані праці (кафедри: акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), внутрішньої медицини (зав. проф. Федів О.І.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.), дерматовенерології (зав. проф. Денисенко О.І.), онкології та радіології (зав. проф. Іващук О.І.), загальної хірургії (зав. проф. Польовий В.П.), педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.), педіатрії та медичної генетики (зав. проф. Сорокман Т.В.), травматології, ортопедії, нейрохірургії та медицини надзвичайних ситуацій (зав. проф. Васюк В.Л.), фтизіатрії та пульмонології (зав.проф. Тодоріко Л.Д.), хірургії (зав. проф. Полянський І.Ю.) та ін.

Передові технології з відкритих джерел (запозичені методики) становлять – 26 %.

Співвідношення кількості впроваджень на основі власних досліджень (74%) і з відкритих літературних джерел (26%).

image017

За місцем отримання актів про впровадження:

А) Базові лікувальні заклади – 21 % (кафедри: акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), анестезіології та реаніматології (зав. проф. Коновчук В.М.), дерматовенерології (зав. проф. Денисенко О.І.), інфекційних хвороб та епідеміології (зав. проф. Москалюк В.Д.), нервових хвороб, психіатрії та медичної психології (зав. проф. Пашковський В.М.), педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.), травматології, ортопедії, нейрохірургії та медицини надзвичайних ситуацій (зав. проф. Васюк В.Л) та ін.

Б) Лікувальні установи м.Чернівці та Чернівецької області – 45 %

(кафедри: акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.),клінічної імунології, алергології та ендокринології (зав. проф. Пашковська Н.В.),  педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.), фтизіатрії та пульмонології  (зав. проф. Тодоріко  Л.Д.)  та ін.

В) Лікувальні заклади інших регіонів України – 34% (кафедри: акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.), клінічної імунології, алергології та ендокринології (зав. проф. Пашковська Н.В.), онкології та радіології (зав. проф. Іващук О.І.), педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.), фтизіатрії та пульмонології (зав. проф. Тодоріко Л.Д.) та ін.

 

Співвідношення кількості впроваджень в базових лікувальних закладах (21%), інших лікувальних закладів міста та області (45%) та в лікувальних закладах інших регіонів України (34%)

image019 

Найбільшу кількість впроваджень і актів впровадження отримали кафедри: акушерства та гінекології  (зав. проф. Юзько О.М.) – 47/265, акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.) – 13/117, клінічної імунології, алергології та ендокринології (зав. проф. Пашковська Н.В.) – 15/102,  фтизіатрії та пульмонології (зав. проф. Тодоріко Л.Д.) – 7/91, педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.) – 27/78, нервових хвороб, психіатрії та медичної психології (зав. проф. Пашковський В.М.) – 26/34, онкології та радіології (зав. проф. Іващук О.І.) – 11/33.

Висновки:

 1. Буковинський державний медичний університет має значний потенціал і резерв для впровадження високоефективних форм впровадження – методичних рекомендацій, інформаційних листів, нововведень з огляду на динаміку патентування винаходів.
 2. На етапі впровадження в медичну практику результатів інноваційного процесу кожній клінічній кафедрі необхідно взяти за пріоритет оформлення високоефективних форм впровадження – методичних рекомендацій, інформаційних листів, нововведень.
 3.  При впровадженні досягнень медичної науки в практику у формі актів впровадження джерелом інформації мають бути методичні рекомендації, інформаційні листи та нововведення, а не патенти, рацпропозиції та друковані роботи.

 

 

 

Понеділок, 23 березня 2015 15:38

Декларування 2015

З метою проведення до 1 травня 2015 року комплексу інформаційно-агітаційних заходів на період кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2014 році, на прохання Державної податкової інспекції у м. Чернівці розміщуємо інформаційні матеріали про особливості декларування доходів та реалізації права громадян на податкову знижку:

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи
Основні випадки подання податкової декларації про майновий стан і доходи
Терміни подання громадянами податкової декларації
Способи подання декларації
Випадки, в яких декларація по майновий стан і доходи не подається
Випадки, в яких платники податку звільнені від подання декларації
Доходи, які не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплат, але не звільнені від оподаткування (пп. 168.1.3 п.168.1 ст. 168 Кодексу)
Податкова знижка
Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки
Алгоритм розрахунку суми податкової знижки
Бланк ДеклараціїПонеділок, 26 січня 2015 10:50

Документи МОЗ України

2017 рік

Лист МОЗ України від 24.01.2017 №10/1594 "Роз’яснення щодо особливостей проведення у 2017 році оцінювання стану медичної освіти в Україні у порівнянні з міжнародними стандартами, зокрема американськими"

2016 рік

Лист МОЗ України від 29.12.2016 "Про оцінювання рівня компетентності студентів вищих медичних навчальних закладів порівняно з міжнародними стандартами, зокрема американськими"

2015 рік

Перелік матеріалів, які надаються до Державної установи «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» для проведення незалежного рецензування рукопису та отримання рекомендацій МОЗ України (Лист ДУ "ЦМК з ВМО МОЗ України від 17.02.2015 № 23-01-9/54)

Наказ МОЗ України від 26.08.2015 № 545 "Про підготовку до початку 2015/2016 навчального року та організацію його проведення"

Рішення Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищий медичній та фармацевтичній освіті України» (лист МОЗ України від 07.07.2015 № 08.01-47/21324)

Інструктивні матеріали щодо оформлення та ангалітичного супроводження електронного навчального видання, яке подається на отримання рекомендацій МОЗ України щодо його видання (лист МОЗ України від 27.10.2015 № 08.01-47/34048)


2014 рік

Наказ МОЗ від 22.08.2014 № 595 "Про підготовку до початку 2014-2015 навчального року та організацію його проведення"

Лист МОЗ України від 16.09.2014

Лист МОЗ України від 19.09.2014 "Щодо проведення Крок 1. ЗЛП у 2014р."

Лист МОЗ України від 22.09.2014 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказ МОН України від 30.12.2005р."

Лист МОЗ України від 09.10.2014 "Пропозиції з організації викладання питань військової медицини"

Лист МОЗ України від 24.10.2014 "Матеріали аналізу голів ДЕК"

Лист МОЗ України від 30.10.2014 "Про проведення фахових експертиз тестових матеріалів ЛІ на 2014-2015 р."

Лист МОЗ України від 12.11.2014 "Щодо проведення міжкафедральних нарад з організації викладання питань військової медицини"

Лист МОЗ України від 24.11.2014 "Про організацію діяльності Луганського державного медичного університету"

Лист МОЗ України від 16.12.2014

Лист МОЗ України від 17.12.2014

Середа, 21 січня 2015 11:55

Домедична допомога

Матеріали по темі:

Навчальні відеоматеріали з надання екстреної медичної допомоги на сторінці БДМУ в YouTube. Постійно оновлюється по мірі надходження нових актуальних матеріалів. Запрошуємо до перегляду та навчання.


Завжди бутьте готовими допомогти людині поряд з Вами!


Медсанбат: Посібник для журналіста в зоні АТО

Словник медика на полі бою


Про нашу діяльність інформують:

Викладачі Буковинського державного медичного університету навчали старшокласників і вчителів надавати першу медичну допомогу
Викладачі Буковинського державного медичного університету навчали старшокласників і вчителів надавати першу медичну допомогу
Викладачі БДМУ навчали школярів і вчителів надавати першу медичну допомогу
Викладачі БДМУ навчали школярів і вчителів надавати першу медичну допомогу
Викладачі БДМУ навчали вчителів надавати першу допомогу
Викладачі БДМУ навчали вчителів надавати першу допомогу
Курси з підготовки санітарних інструкторів проводять у Чернівцях