• Українська
  • English
Студенти БДМУ стали переможцями наукової конференції
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Студенти БДМУ стали переможцями наукової конференції

Студенти БДМУ стали переможцями наукової конференції

12-13 березня в Івано-Франківському національному медичному університеті відбулася 84-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині»,

присвячена 70-ій річниці ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». У конференції взяли участь 42 доповідачі з різних міст України: Ужгород, Чернівці, Львів, Тернопіль, Вінниця, Київ, Харків, Одеса та Запоріжжя. Від Буковинського державного медичного університету участь у конференції взяли Чайковська Софія, студентка 6 групи V курсу медичного факультету №1 (науковий керівник – к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Дудка І.В.)  та Василь Липка студент 18 групи V курсу медичного факультету №2 (науковий керівник – к.мед.н., асистент кафедри гігієни та екології – Олена Коротун).

Представлена Чайковською Софією доповідь на тему «Роль дисфункції ендотелію у розвитку шлунково-стравохідного рефлексу у хворих на ХОЗЛ» була високо оцінена науковим комітетом та отримала диплом І ступеня за найкращу наукову доповідь у секції «Внутрішня медицина». А наукова робота “Гігієнічна оцінка індивідуальної схильності тварин з різним типом ацетилювання до шкідливого впливу диметоату”, яку презентував Василь Липка, відзначена дипломом ІІІ ступеня.

Корисно знати