• Українська
  • English

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Міжнародне співробітництво є невід’ємною частиною діяльності БДМУ як міжнародного університету, а також важливим інструментом у забезпеченні якості освіти та її відповідності міжнародним стандартам. Міжнародна діяльність університету завжди була спрямована на підвищення його іміджу на світовій арені та інтеграцію у світовий освітній простір і наукове співтовариство.

У 2017 р. БДМУ став першим із медичних вузів України індивідуальним повноправним членом Європейської асоціації університетів (EUA). Зазначена організація об’єднує понад 850 навчальних закладів із 47 країн Європи. В рамках членства в Європейській асоціації університетів БДМУ долучився до реалізації спільних проектів та досліджень у сфері розвитку системи вищої освіти та бере участь у щорічних конференціях Асоціації, її робочих нарадах і семінарах.

Сьогодні університет підтримує дружні зв’язки із 60 закордонними університетами та науково-дослідними інститутами. Лише за останні три роки було підписано угоди з Університетом Сант’яго-де-Компостела (Іспанія), Університетом ім. Поля Сабат’є м. Тулуза (Франція), Карагандинським державним медичним університетом (Казахстан), Університетом медицини і фармації м. Крайова (Румунія) та ін.

Участь у програмах академічних обмінів

Міжнародною діяльністю університету займається відділ міжнародних зв’язків, який був створений 29 жовтня 2003 р. наказом ректора на підставі відповідних директивних документів Міністерства охорони здоров’я України. Впродовж 2003-2010 рр. головним завданням відділу було залучення професорсько-викладацького складу, молодих науковців та студентів до активної участі в міжнародному житті нашого закладу вищої освіти. Так, ще з 2002 р. розпочались студентські обміни з медичним факультетом Університету Монпельє 1 (Франція), в яких за десять років співробітництва взяли участь понад 30 студентів університету. В 2011 р. БДМУ підписав офіційний договір про партнерство з французькою установою, що дало змогу розширити співробітництво і вперше приймати в Чернівцях французьких професорів, які прочитали цикли лекцій по визначеним медичним темам.

В 2005 р. було укладено угоду з Університетом м. Любек (Німеччина), в рамках якої студенти БДМУ, які володіють німецькою мовою, отримали можливість проходити 9-тижневу літню практику на базі Університетської клініки м. Любек. За період співробітництва 52 студенти університету взяли участь у цій програмі академічних обмінів. Наш університет в свою чергу прийняв на стажування 19 студентів з Університету м. Любек.
В період з 2006 р. по 2016 р. університет був учасником програми «Студенти-медики без кордонів», яка фінансувалася за підтримки Ліонського Клубу Австрії. В рамках цієї програми 89 студентів БДМУ пройшли стажування в 32 клініках у різних містах Австрії, набувши досвід європейської медичної практики.

Довготривалою і плідною є співпраця університету з психіатричною клінікою м. Мюнстерлінген (Швейцарія), яку було розпочато ще у 2005 р. та виведено на офіційний рівень у 2008 р. В рамках співробітництва університет отримав можливість не тільки направляти на стажування у Швейцарію студентів та аспірантів спеціальності «Медична психологія», але і приймати досвідчених фахівців з психіатричної клініки м. Мюнстерлінген, які проводять майстер-класи в рамках щорічного медико-психологічного інтенсивну, що організовується на базі відпочинку БДМУ «Здоров’я».

Окрім того, з 2013 р. в університеті діє програма тижневих навчальних обмінів з Державним університетом медицини і фармації ім. Н. Тестеміцану. Ця програма щорічно надає можливість 10-15 студентам обох університетів відбути на тиждень на навчання до партнерської установи.

Онлайн-лекція проф. Давіда Арухо-Вілара з Університету Сант’яго-де-Компостела, Іспанія, прочитана молодим науковцям БДМУ в рамках реалізації угоди про співробітництво (2015 р.).
Онлайн-лекція проф. Давіда Арухо-Вілара з Університету Сант’яго-де-Компостела, Іспанія, прочитана молодим науковцям БДМУ в рамках реалізації угоди про співробітництво (2015 р.).
Підписання угоди по партнерство ректорами БДМУ та Університету медицини і фармації ім. Г.Т. Попа м. Ясси, Румунія (2013 р.).
Підписання угоди по партнерство ректорами БДМУ та Університету медицини і фармації ім. Г.Т. Попа м. Ясси, Румунія (2013 р.).
10
09
08
07
06
05
04
03

Участь у міжнародних грантових програмах

З 2011 року університет розпочав брати активну участь у виконанні грантових проектів. До написання проектних заявок долучаються науковці університету, досвідчені викладачі та фахівці з навчальної та міжнародної діяльності. Результатом наполегливої праці цілого колективу фахівців своєї справи стає розвиток стратегічного партнерства і мережевої взаємодії із закордонними вищими навчальними закладами та активізація академічної мобільності студентів, молодих науковців та професорсько-викладацького складу.

Так, впродовж 2011-2014 років кафедра гігієни та екології університету брала участь в реалізації проекту “UFIREG” («Ультрамікроскопічні часточки – обґрунтування внеску в розвиток політики захисту навколишнього середовища та охорони здоров’я») в рамках програми CENTRAL EUROPE. Під час реалізації проекту учасники проводили вимірювання ультрадисперсних частинок у повітрі п’яти європейських міст (Дрезден, Аугсбург, Прага, Любляна та Чернівці) та аналізувала їх вплив на здоров’я населення. Проект було спрямовано на зниження ризику та вимірювання потенційної небезпеки для здоров’я людини природних та антропогенних факторів, захист навколишнього середовища.

В період з 2013 р. по 2017 р. університет брав участь в проекті “MEDEA” («Альянс медичних університетів») в рамках програми Erasmus Mundus. Завдяки реалізації проекту 4 студентів та 1 магістрант університету пройшли навчання в партнерських установах терміном від 6 до 10 місяців. Проект було спрямовано на розвиток співробітництва та мобільності у сфері медичної освіти, підвищення якості європейської вищої освіти і сприяння міжкультурному порозумінню.

У 2015 р. БДМУ виграв грантовий проект “TAME” («Навчання щодо уникнення лікарських помилок»), виконання якого завершується наприкінці 2018 р. Мета проекту полягала у впровадженні інноваційних навчальних стратегій у медичній освіті в країнах-партнерах та модернізації медичних навчальних програм шляхом використання інтерактивних форм та методу навчання на «віртуальних пацієнтах» з метою уникнення найбільш поширених медичних помилок під час лікування. В рамках виконання проекту 10-12 травня 2017 р. на базі БДМУ відбулося робоче засідання вузів-партнерів, під час якого було проведено тренінги зі створення та модифікації віртуальних пацієнтів за методикою проблемно-орієнтованого навчання.

Важливим напрямком міжнародної діяльності нашого закладу вищої освіти є розробка і реалізація спільних програм, спрямованих на надання можливості студентам, молодим науковцям та професорсько-викладацькому складу проходити навчання та стажування в закордонних медичних установах. Так, з 2015 р. університет став активним учасником проектів програми Erasmus+ за напрямом KA 1 — «Мобільність у сфері вищої освіти». На сьогоднішній день співпраця в рамках цієї програми реалізується з 5-ма європейськими освітніми установами: Університетом м. Фоджа (Італія), Університетом Аристотеля в Салоніках (Греція), Університетом ім. Поля Сабат’є (Франція), Литовським університетом медичних наук (Литва) та Університетом медицини і фармації м. Крайова (Румунія). За три роки виконання проектів в рамках програми Erasmus+ 16 студентів та 1 магістрант пройшли навчання, а 2 аспірантів та 8 викладачів – стажування у партнерських установах.

В 2016 р. на базі БДМУ відкрито регіональний контактний пункт рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» за тематичним напрямом: здоров’я, демографічні зміни та благополуччя (Health, demographic change and wellbeing).

У 2018 році 81 співробітник університету взяв участь в роботі 64 міжнародних професійних асоціацій та організацій, 6 співробітників були запрошені до складу редколегій міжнародних наукових фахових журналів. Окрім того, за звітній період 67 співробітників університету пройшли короткотривалі стажування за кордоном, четверо з яких за грантовою програмою Еразмус+, а 84 – взяли участь у 75 міжнародних конгресах та форумах, представивши результати своїх наукових пошуків світовій спільноті науковців.

За 2018 рік було подано 8 проектних заявок на участь у шести конкурсах грантових програм, дві з яких були ухвалені до фінансування, а саме:

  • “проект програми Еразмус+ за напрямом KA 1 з Університетом медицини і фармації м. Крайова, Румунія;
  • українсько-швейцарський проект «Розвиток медичної освіти в Україні» за напрямами: покращення навчання на до- та післядипломному етапах сімейних лікарів та медсестер. Мета проекту: поліпшення системи медичної освіти та, в подальшому, підвищення якості послуг охорони здоров’я населенню України. Терміни реалізації проекту: 2018 р. – 2022 р. Фінансування – Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії.

Подані на розгляд Єврокомісії: проект програми Еразмус+ за напрямом KA 1 з Університетом Кумхуріует, Турція; а також подані заявки на Еразмус+ КА2 ЕАСЕА Вища освіта СВНЕ.

За 2019 рік студенти та працівники БДМУ взяли участь у грантовому проекті Еразмус + за напрямом КА107 у наступних закладах: Університет м. Фоджа, Італія; Університет Медицини та Фармації м. Крайова, Румунія; Університет Аристотеля м. Салоніки, Греція; Університет Сантьяго-де-Компостела, Іспанія; проходження літньої практики в Литовському університеті наук про здоров’я м. Каунас, Литва. А також багато співробітників університету взяли участь у роботі міжнародних професійних асоціацій та організацій, представили публікації у міжнародних журналах.

Актуальні новини

Ухвалені зміни до положення про інтернатуру

Міністерство охорони здоров’я ухвалило наказ, який вносить зміни до правил вступу до інтернатури. Оновленій редакції наказу передувало тривале громадське обговорення. Загалом ми отримали пропозиції й коментарі […]

БДМУ бере активну участь у місяці боротьби з артеріальною гіпертензією

17 травня – Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією. Саме сьогодні розпочинається місяць боротьби з артеріальною гіпертензією, який триватиме до 21 червня.

Місця для підготовки в інтернатурі для рейтингового розподілу випускників

Міністерством охорони здоров’я України (лист від 16.05.2024 # 22-04/20468/2-24) доведено інформацію щодо місць для підготовки в інтернатурі (в розрізі спеціальностей, місць практичної частини та місць […]