• Українська
  • English

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Реформування та модернізація галузі охорони здоров’я, підвищення вимог до якості надання медичної допомоги населенню потребують від лікарів досконального володіння не тільки теоретичною базою, але й мати належну практичну підготовку. Водночас для забезпечення практичного навчання існує низка перешкод – це і неможливість виконання більшості медичних маніпуляцій на реальних пацієнтах, відсутність тематичних пацієнтів під час занять, етико-деонтологічні, морально-етичні та законодавчі обмеження у взаєминах між студентами та пацієнтами. Недостатній рівень практичної підготовки може в майбутньому стати причиною лікарської помилки. За даними Американського Інституту Медицини близько 400 тис. смертей у світі щорічно пов’язано з лікарськими помилками, яких можна було уникнути.

Тому найважливішими завданнями сучасної вищої медичної освіти є створення умов для якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів, відпрацювання та закріплення практичних навичок без ризику заподіяння шкоди пацієнту та розвиток здатності швидко приймати рішення і бездоганно виконувати більшість маніпуляцій та втручань. У зв’язку із цим, впровадження симуляційних технологій навчання, широкий спектр тренажерів для відпрацювання практичних навичок із високим рівнем реалістичності, комп’ютерне та віртуальне моделювання різноманітних клінічних ситуацій являє собою нове спрямування в сучасній системі підготовки висококваліфікованих медичних кадрів.

Враховуючи викладене вище, у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет» створено Центр симуляційної медицини та інноваційних технологій, який забезпечує навчання та удосконалення практичної підготовки студентів, лікарів-інтернів та практикуючих лікарів. На базі центру для осіб, які не мають медичної освіти, також проводитяться тренінги з надання долікарської допомоги.

 

07
06
05
04
03
02
01

 

Загальна площа центру – 2410 м2. Для його устаткування університетом закуплено сучасне симуляційне обладнання: робот-симулятор дорослої людини, робот-симулятор новонародженої дитини, манекен імітації пологів, гінекологічні симулятори, манекени для навчання навичкам евакуації, манекен для складної інтубації, манекени для індивідуального та групового навчанням навичкам серцево-легеневої реанімації, манекен для проведення ін’єкцій, тренажери для навчання навичкам аускультації, манекени по догляду за немовлям тощо. Придбані роботи-симулятори (Code Blue III Adult та Code Blue III Neonate) дозволяють максимально реально відтворити різноманітні клінічні ситуації та відпрацювати тактику лікаря, послідовність його дій, забезпечити відпрацювання навичок лідерства та командної роботи. Крім того, придбано медичні обладнання та меблі – інфузомати, електрокардіографи, дефібрилятори, ларингоскопи, функціональні ліжка, операційний та акушерський столи тощо.

 

01
03
04
05
06
02

 

На базі центру з майбутніми лікарями проводяться симуляційні тренінги із залученням стандартизованих пацієнтів та акторів для моделювання реалістичної ситуації та створення безпосереднього контакту та спілкування із реальними «пацієнтами».

Більше 50 викладачів університету пройшли стажування з технологій симуляційного навчання, у т.ч. на базі закордонних центрів симуляційної медицини (Велика Британія, Литва, Польща, Фінляндія, Німеччина).

Центр є багатопрофільним та мультидисциплінарним – устаткування дозволяє моделювати симуляційні сценарії з акушерства та гінекології, педіатрії, акушерства та гінекології, анестезіології та реаніматології, внутрішньої медицини, хірургії тощо.

Актуальні новини

Професору БДМУ призначено довічну стипендію Кабінету Міністрів України

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №858-р від 29 вересня призначено довічну стипендію за видатні заслуги у сфері вищої освіти професору кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб […]

В бібліотеці БДМУ відбулася мистецька година «У нашій пам’яті вони назавжди залишились»

Указом Президента України «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» від 11-го лютого 2015-го року, в країні встановлено особливий пам’ятний […]

Студенти фармацевти вшанували День памʼяті Героїв Небесної Сотні

20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День памʼяті Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років. […]