• Українська
 • English

МЕДИЦИНА ТА БДМУ

За роки існування Буковинський державний медичний університет зробив значний внесок у розвиток охорони здоров’я та медичної науки в Україні і став на сьогодні справжньою кузнею підготовки медичних кадрів та одним із центрів медичної науки Західного регіону України.

Становлення і розвиток університету, його медичного потенціалу пов’язані з іменами ректорів: доцента Д.С.Ловлі, доцента М.Б.Маньковського, професора М.М.Ковальова, доцента О.Д.Юхимця, професора В.К. Патратія, професора В.П.Пішака.

Вагомий внесок для створення і розвитку клінічних шкіл зробили завідувачі кафедр – Є.Р. Цитрицький, І.І. Федоров, О.Ю. Мангейм, С.П. Закривидорога, М.М. Зотін, З.Н. Гржебін, В.Л. Хенкін, Л.І. Роман, Б.А. Пахмурний, П.М. Гудзенко, О.С. Сокол, С.А. Кац, Г.А. Троян, О.О. Волощук, Л.С. Клочкова, П.С. Драчук, відомі вчені – Б.Д. Радзіховський С.М. Савенко, Г.Ю. Маліс, Я.Д. Кіршенблат, М.Г. Туркевич та інші.

В університеті були засновані відомі в Україні школи ендокринологів (М.М. Ковальов, Н.М. Шинкерман, Б.В. Роднянський, Я.Д.Кіршенблат), гастроентерологів (Н.Б. Шупак, В.А. Трігер, О.О. Волощук, О.І. Самсон), патології центральної нервової системи (С.М. Савенко, Г.Ю. Маліс, І.К. Владковський), дослідження джерел мінеральних вод Буковини (Ф.В. Лапшин).

Лікувально-консультативна робота, разом з навчальною, науковою та виховною роботою, є однією з пріоритетних складових обсягу обов’язків професорсько-викладацького колективу клінічних кафедр університету. Вона спрямована передусім на виконання завдань, визначених концепцією розвитку охорони здоров’я населення України.

Лікувально-консультативна робота в університеті здійснюється на 30 клінічних кафедрах, які містяться в лікувально-профілактичних і спеціалізованих медичних закладах, що є підпорядкованими УОЗ м. Чернівці та Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА. Науковий потенціал професорсько-викладацького колективу клінічних кафедр становить наявність 46 професорів, 61 доктора медичних наук, 149 доцентів та 244 кандидата медичних наук. Зокрема, мають вищу атестаційну лікарську категорію 216 співробітників, першу – 55, другу – 36.

Підтвердженням високого професійного рівня викладачів університету є призначення 52 співробітників клінічних кафедр БДМУ експертами і консультантами Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА та міського управління охорони здоров’я. Звання «Заслужений лікар України» удостоєні 17 співробітників університету.

003
004
005
006
001
002

Провідні клініцисти університету входять до складу атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА, беруть участь у засіданнях колегії ДОЗ ЧОДА та управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради, проводять роботу з питань реформування та розвитку медицини в області. Є постійними учасниками в організації та проведенні комплексних заходів у разі надзвичайних станів.

Лікувально-консультативна робота, яку проводять співробітники клінічних кафедр в системі практичної охорони здоров’я Буковини, є різноманітною і багатоплановою. Вона включає в себе консультативну роботу, проведення заходів з підвищення кваліфікації лікарів практичної охорони здоров’я за багатьма спрямуваннями – проведення ТУ, лекцій з актуальних проблем, організація і проведення науково-практичних конференцій, медичних нарад лікарів базових закладів, випуск методичних рекомендацій, експертна оцінка у веденні хворих тощо. Спільна робота кафедр та органів практичної охорони здоров’я сприяє як підвищенню кваліфікації лікарів первинної ланки охорони здоров’я, так і підвищенню якості надання кваліфікованої медичної допомоги населенню області.

Лікувально-консультативна робота співробітників клінічних кафедр БДМУ проводиться в 33 лікувальних закладах загальною площею 9167,65 кв.м: 19 – обласного підпорядкування та 9 – міського підпорядкування, у 2 шкільних закладах м. Чернівці та у 3 спеціалізованих закладах охорони здоров’я.

005
002
004
001
003

Професори і доценти, згідно з графіком, проводять клінічні обходи хворих, консультативні прийоми в поліклініках та огляди хворих у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів. Виконується великий обсяг організаційно-методичної роботи: виїзди у районні лікувально-профілактичні заклади, рецензії історій хвороб, робота в експертних та атестаційних комісіях, проведення конференцій та ін. Значна лікувально-профілактична робота здійснюється викладачами клінічних кафедр під час літньої виробничої практики.

Важливим розділом спільної лікувально-профілактичної роботи клініцистів університету та лікарів практичної охорони здоров’я є консультативна та науково-методична робота у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я. Вона систематично проводиться у базових і позабазових установах, у поліклініках міста та області.

Фахівці університету беруть участь у засіданнях комісій з атестації лікарів та медичних працівників середньої ланки, у роботі колегій обласного та міського управління охорони здоров’я, лікувально-профілактичних закладів.

Основними пріоритетами в діяльності університету, спільно з практичною охороною здоров’я, є удосконалення системи охорони здоров’я матері та дитини, боротьба з соціально небезпечними хворобами (туберкульоз, ВІЛ/СНІД), реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики/сімейної медицини, поліпшення матеріально-технічного стану установ охорони здоров’я.

Співробітники клінічних кафедр співпрацюють з лікарськими товариствами (асоціаціями) з метою більш тісної координації щодо проведення з’їздів і конференцій, навчальних та наукових семінарів, майстер-класів тощо. Університет спільно з асоціаціями та товариствами розробляє й удосконалює наявні стандарти діагностики і лікування, протоколи надання медичної допомоги, реалізації державної політики у сфері виконання Національних державних та реґіонарних програм.

Не менш важливим у роботі клінічних кафедр є ведення санітарно-просвітницької роботи, спрямованої на підвищення обізнаності громадян щодо діяльності системи охорони громадського здоров’я на центральному та місцевому рівнях.

002
003
001

Серед населення Буковинського краю проводиться роз’яснювальна робота з питань профілактики захворювань, пропаганди здорового способу життя, планування сім’ї шляхом проведення бесід, лекцій, виступів на радіо, телебаченні, випуску санітарних бюлетенів тощо.

Співробітниками клінічних кафедр застосовуються наступні методи санітарно-просвітницької роботи:

 • індивідуальний санітарно-просвітницький вплив у процесі прямого або посередкованого спілкування з пацієнтом, що дозволяє максимально враховувати індивідуальні особливості пацієнта.
 • Санітарно-просвітницька консультація як форма прямого міжособистісного спілкування між лікарем і пацієнтом, яка використовувалась для повідомлення рекомендацій з питань здорового способу життя, первинної і вторинної профілактики захворювань, використання окремих предметів догляду за хворими, ліків тощо.
 • Методи групової санітарно-просвітницької інформації як диференційованого санітарно-просвітницького впливу на різні вікові, статеві і професійні групи населення у вигляді лекцій, доповідей у відділеннях баз клінічних кафедр університету.
 • Курсове гігієнічне навчання як цикл занять за спеціальними навчальними програмами за окремими групами населення з метою повідомлення певних медико-гігієнічних знань і вироблення практичних навичок, адекватних до інтересів осіб, що навчаються.
 • Методи масової санітарно—просвітницької інформації з використанням засобів масової інформації: виступи на радіо, телебаченні, у вигляді публікацій у загальні пресі; інші види санітарно-просвітницької роботи (підготовка та проведення круглих столів; проведення телемостів; лекції-бесіди в школах здоров’я, в ЗОШ, ДДЗ м. Чернівці та області; розповсюдження науково-популярних брошур, пам’яток, листівок; випуск санбюлетенів; підготовка та участь в благодійних акціях тощо).

Інформація щодо проведених заходів постійно висвітлюється у періодичній пресі, на сайті університету та в електронних ЗМІ.

Поєднання клінічної, наукової та освітньої діяльності багатопрофільного закладу охорони здоров’я КНП «Лікарня швидкої медичної допомоги» за умови максимального використання потенціалу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» стало підґрунтям для створення на базі ЛШМД університетських Центрів:

 • обласний Центр ендоурології та літотрипсії;
 • обласний Центр ендоскопічної хірургії;
 • обласний Центр пластичної реконструктивної та естетичної хірургії;
 • обласний Центр гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету;
 • Обласний центр термічних, нейротрофічних уражень та дермопластики;
 • Обласний Центр травматології, ендопротезування, патології суглобів та хребта.

Окрім того, у БДМУ створені та функціонують:

 • Навчально-лікувальний стоматологічний центр “Університетська клініка”
 • Центр  малоінвазивної хірургії та гінекології;
 • Центр ендоскопічної урології;
 • Міський Центр нейро-дегенеративних захворювань ока.

Постановою КМУ від 14 грудня 2016 р Навчально-лікувальний стоматологічний центр «Університетська клініка» внесено до переліку закладів охорони здоров’я України з правом надання платних послуг населенню. «Університетська клініка» є навчально-науково-лікувальним підрозділом Буковинського державного медичного університету і створена на базі кафедр терапевтичної та ортопедичної стоматології. Основними завданнями клініки є: проведення лікувально-діагностичного процесу; забезпечення навчального процесу з використанням нових форм і методів навчання, досягнень медичної науки і практики охорони здоров’я; навчання студентів стоматологічного факультету, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, підготовка магістрів медицини, післядипломної підготовки; перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів; надання платної стоматологічної допомоги населенню; проведення наукових досліджень, розробка ефективних методів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хворих; експертна оцінка результатів наукових досліджень; апробація і впровадження нових методів діагностики, лікування і реабілітації хворих; апробація медичних інструментів, апаратури, лікарських засобів, організація та проведення наукових семінарів, клінічних, науково-методичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, медичних рад тощо.

Навчально-лікувальний центр обладнаний рентген кабінетом, зуботехнічною лабораторією, стерилізаційною та клінічними залами,  які оснащені новітнім обладнанням та матеріалами.

За підтримки керівництва університету на базі НЛЦ «Університетська клініка» проводяться акції з надання безкоштовних стоматологічних послуг і стоматологічних професійних оглядів для студентів закладів вищої освіти м. Чернівці, надається безкоштовна стоматологічна допомога для малозабезпеченої верстви населення, а також учасникам АТО, їх сім’ям та переселенцям з окупованих територій.

На базі клініки успішно проходять літню та зимову виробничу практику студенти третього, четвертого та п’ятого курсів університету, навчаються лікарі-нтерни.

 Основні напрямки лікувально-діагностичної роботи:

 • розробка та впровадження стандартів діагностики та лікування кардіологічних, ревматичних, пульмонологічних, гастроентерологічних захворювань;
 • розробка та впровадження стандартів діагностики та лікування серцево-судинних захворювань;
 • методи рентгено-фармакологічного дослідження злоякісних захворювань шлунка;
 • лазерополяриметрія у диференційній діагностиці фонових передракових процесів шийки матки;
 • обґрунтування використання деяких фізичних факторів у хірургії;
 • впровадження стандартів діагностики та лікування захворювань ендокринної системи;
 • розробка методів діагностики, лікування та профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту та органів гепатобіліарної системи (хронічні гастрити, виразкова хвороба, жовчнокам’яна хвороба, панкреатити);
 • удосконалення функціональної та лабораторної діагностики захворювань щитоподібної залози;
 • розробка методів лікування та профілактики діабетичних ретинопатій;
 • розробка окремих медичних проблем з фтизіатрії, урології, офтальмології, дерматовенерології;
 • застосування нових методик лікування в практиці реанімації та інтенсивної терапії;
 • клініко-генетична характеристика, діагностика, лікування та профілактика деструктивних захворювань шлунково-кишкового тракту в дітей.

Актуальні новини

Професору БДМУ призначено довічну стипендію Кабінету Міністрів України

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №858-р від 29 вересня призначено довічну стипендію за видатні заслуги у сфері вищої освіти професору кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб […]

В бібліотеці БДМУ відбулася мистецька година «У нашій пам’яті вони назавжди залишились»

Указом Президента України «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» від 11-го лютого 2015-го року, в країні встановлено особливий пам’ятний […]

Студенти фармацевти вшанували День памʼяті Героїв Небесної Сотні

20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День памʼяті Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років. […]