• Українська
 • English

АСПІРАНТУРА / ДОКТОРАНТУРА

АСПІРАНТУРА

Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти університет здійснює за спеціальностями:

 • 091 Біологія;
 • 221 Стоматологія;
 • 222 Медицина;
 • 223 Медсестринство;
 • 228 Педіатрія.

Організацію освітнього процесу третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в університеті здійснює відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ АСПІРАНТУРИ:

І. 091 Біологія 

 • Біохімія – 03.00.04
 • Фізіологія людини і тварин – 03.00.13
 • Патологічна фізіологія -14.03.04 (біологічні науки)

ІІ. 221 Стоматологія 

 • Стоматологія – 14.01.22

ІІІ. 222 Медицина 

 • Акушерство та гінекологія – 14.01.01
 • Внутрішні хвороби – 14.01.02
 • Хірургія – 14.01.03
 • Урологія – 14.01.06
 • Онкологія – 14.01.07
 • Дитяча хірургія – 14.01.09
 • Кардіологія – 14.01.11
 • Інфекційні хвороби – 14.01.13
 • Нервові хвороби  – 14.01.15
 • Гігієна та професійна патологія
 • Судова медицина – 14.01.25
 • Загальна практика – сімейна медицина – 14.01.38
 • Гігієна та професійна патологія – 14.02.01
 • Соціальна медицина – 14.02.03
 • Нормальна анатомія – 14.03.01
 • Патологічна фізіологія – 14.03.04 (медичні науки)

ІV. 223 Медсестринство 

 1. 228 Педіатрія
 • Педіатрія – 14.01.10

Прийом документів для вступу до аспірантури у 2019 році здійснюється в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Терміни вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2019 р.
Закінчення прийому заяв та документів 15 серпня 2019 р.
Строки проведення вступних іспитів з 22 по 29 серпня 2019 р.
Оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування 30 серпня 2019 р.
Зарахування вступників не пізніше 15 вересня 2019 р.

Вступники для вступу в аспірантуру у встановлені терміни подають такі документи:

1) заяву на ім’я ректора (шаблон);
2) копію диплома (разом з додатком до нього) магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;
3) список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
4) копію сертифіката лікаря-спеціаліста (за наявності);
5) рекомендацію Вченої ради відповідного університету (інституту) на наукову роботу (за наявності);
6) сертифікат на підтвердження знання англійської мови тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за наявності).
7) презентацію дослідницьких досягнень у вигляді наукового реферату;
8) копію паспорта;
9) копію ідентифікаційного кода;
10) 2 фотокартки 30х40 мм.

Документи приймаються за адресою: 58002, м. Чернівці, Театральна пл., 2, відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури.


ДОКТОРАНТУРА

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в БДМУ здійснюється на підставі Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 за 2 спеціальностями:

 • І. 222 Медицина
 • ІІ. 228 Педіатрія

і 9 спеціалізаціями:

 • Акушерство та гінекологія – 14.01.01
 • Внутрішні хвороби – 14.01.02
 • Хірургія – 14.01.03
 • Дитяча хірургія – 14.01.09
 • Кардіологія – 14.01.11
 • Педіатрія – 14.01.10
 • Судова медицина – 14.01.25
 • Нормальна анатомія – 14.03.01
 • Патологічна фізіологія – 14.03.04 (медичні науки).
Прийом документів для вступу до докторантури здійснюється у такі терміни:
Етапи вступної кампанії
Терміни вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2019 р.
Закінчення прийому заяв та документів 15 серпня 2019 р.
Зарахування вступників не пізніше 15 вересня 2019 р.

Вступники для вступу в докторантуру у встановлені терміни подають такі документи:

 • заяву (шаблон);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • 2 кольорові фотографії (3х4 см);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома).

*Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто.

Документи, передбачені Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 приймаються за адресою – м. Чернівці, Театральна пл., 2, тел. 0372-55-17-39

 

Актуальні новини

Викладач БДМУ презентувала виставку вишиваних робіт

15 листопада в Чернівецькому художньому музеї відбулося відкриття авторської виставки двох мисткинь Олени Ясінської, доцента кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата БДМУ та Наталії Боднар, вчителя […]

Співробітники і студенти БДМУ мають можливість користуватися авторитетними світовими інформаційними online-ресурсами

Університет має ліцензійні доступи до зарубіжних баз даних наукової інформації.

Традиції святкування Різдва в Україні

Різдво – одне з найвеличніших християнських свят. У цей світлий день вірян наповнює особлива духовна радість від народження спасителя – Ісуса Христа. Свято Різдва символізує […]

УВАГА!

Змінено банківські реквізити Університету