• Українська
 • English

Освітня діяльність університету

Освітня діяльність університету здійснюється відповідно до Ліцензії Міністерства освіти і науки України – серія ЛB № 000438 (наказ МОН України від 20.01.2017 р. № 11-л).

Освітній процес у БДМУ включає такі етапи:

 1. Підготовка до вступу на навчання до закладів вищої освіти (доуніверситетський етап)
 2. Здобуття вищої освіти (університетський етап)
 3. Післядипломна освіта (післядипломний етап)

Доуніверситетський етап: підготовка учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти на підготовчому відділенні до вступу на навчання до БДМУ. На підготовчому відділенні здійснюється підготовка майбутніх абітурієнтів до складання зовнішнього незалежного оцінювання та адаптація до навчання в університеті

Університетський етап: здобуття вищої освіти на факультетах та коледжі університету за спеціальностями галузі знань 22 Охорона здоровя:

 • 221 Стоматологія (магістр)
 • 222 Медицина (магістр)
 • 223 Медсестринство (магістр)
 • 225 Медична психологія (магістр)
 • 226 Фармація, промислова фармація (магістр)
 • 223 Медсестринство (бакалавр)
 • 224 Технології медичної діагностики та лікування (бакалавр)
 • 221 Стоматологія (молодший бакалавр)
 • 223 Медсестринство (молодший спеціаліст)
 • 226 Фармація, промислова фармація (молодший спеціаліст)

Післядипломний етап включає навчання в:

 • Інтернатурі – з 23 базових спеціальностей;
 • Аспірантурі за такими спеціальностями:
  • 221 Стоматологія (доктор філософії)
  • 222 Медицина  (доктор філософії)
  • 223 Медсестринство  (доктор філософії)
  • 228 Педіатрія  (доктор філософії)
  • 091 Біологія  (доктор філософії)
 • Докторантурі – за 2 спеціальностями (222 Медицина та 228 Педіатрія) та 9 спеціалізаціями:
  • 14.01.01 – Акушерство та гінекологія
  • 14.01.02 – Внутрішні хвороби
  • 14.01.03 – Хірургія
  • 14.01.09 – Дитяча хірургія
  • 14.01.11 – Кардіологія
  • 14.01.10 – Педіатрія
  • 14.01.25 – Судова медицина
  • 14.03.01 – Нормальна анатомія
  • 14.03.04 – Патологічна фізіологія
 • Спеціалізацію, курси тематичного удосконалення та передатестаційні цикли для лікарів та провізорів за 30 спеціальностями.

Освітній процес в університеті забезпечують 711 науково-педагогічних працівників: 96 докторів наук, 418 кандидатів наук, 74 – мають учене звання професора, 235 – звання доцента, 1 – звання старшого наукового співробітника. Серед працівників університету – 18 заслужених лікарів України; заслужений працівник освіти; 2 лауреати Державної премії в галузі науки і техніки.

В університеті навчається близько 5700 студентів, з яких понад 1700 – іноземні громадяни. Викладання навчальних дисциплін здійснюється українською та англійською мовою (для іноземців).

У 2019 році створено Центр симуляційної медицини та інноваційних технологій, який забезпечує навчання та удосконалення практичної підготовки студентів, лікарів-інтернів та практикуючих лікарів. Центр оснащений сучасним симуляційним обладнанням – роботи-симулятори дорослої людини та новонародженого, акушерські та гінекологічні симулятори, тренажери для навчання навичкам аускультації, серцево-легеневої реанімації, виконання ін’єкцій, манекени по догляду за немовлям тощо. Роботи-симулятори дозволяють максимально реально відтворити різноманітні клінічні ситуації та відпрацювати тактику лікаря, послідовність його дій, забезпечити відпрацювання навичок лідерства та командної роботи. На базі центру з майбутніми лікарями проводяться симуляційні тренінги із залученням стандартизованих пацієнтів та акторів для моделювання реалістичної ситуації та створення безпосереднього контакту та спілкування із реальними «пацієнтами».

Зимова та літня виробничі практики проходять на базі більш ніж 100 медичних та аптечних установ Чернівецької та Хмельницької областей.

Для студентів фармацевтичного факультету створено навчально-виробничу аптеку, де студенти мають змогу здобути знання та вміння, відпрацювати практичні навички безпосередньо на робочому місці, в умовах, наближених до реальних.

Для допомоги студентам і випускникам у пошуку роботи функціонує сектор сприяння працевлаштуванню медичних та фармацевтичних фахівців.

У БДМУ забезпечується можливість проходження навчання (стажування) студентам та викладачам в університетах Італії, Греції, Австрії, Німеччини. Створені умови для академічної мобільності, професійного зростання викладачів та студентів. Щороку в програмах академічної мобільності  беруть участь близько 100 осіб.

В освітньому процесі активно використовуються інноваційні педагогічні технології:

– Сервер дистанційного навчання (moodle.bsmu.edu.ua), на якому розміщено  електронні навчально-методичних матеріали з усіх дисциплін, що викладаються в університеті, в т. ч. англійською мовою;

– «Центр підготовки абітурієнта БДМУ» (zno.bsmu.edu.ua), який надає змогу випускникам 11 класів безкоштовно в дистанційному режимі готуватися до складання ЗНО з профільних дисциплін;

– «Електронний журнал успішності» (ez.bsmu.edu.ua), який БДМУ створив та запровадив першим серед медичних університетів України.

В університеті є 17 комп’ютерних класів та понад 300 одиниць проекційної апаратури (близько 100 мультимедійних проекторів, 50 панельних рідкокристалічних моніторів, 7 інтерактивних дошок), які забезпечують проведення інтерактивних занять, тестування, трансляції хірургічних втручань, проведення вебінарів, он-лайн лекції провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців.

Актуальні новини

Студенти БДМУ зустрілись з Президентом України

Студенти Буковинського державного медичного університету зустрілись з Президентом України – Володимиром Зеленським та мали змогу задавати питання на гострі теми повсякдення. Зустріч відбулась в атмосфері […]

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав симуляційний центр БДМУ

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав навчально-тренінговий центр симуляційної медицини Буковинського державного медичного університету. Ректор університету Ігор Геруш продемонстрував Віктору Ляшку можливості та оснащення […]

Воркшоп з виготовлення лікувального бальзаму для губ      

             4 квітня 2024 року на базі Симуляційного центру медицини Буковинського державного медичного університету в рамках ХІ міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених BIMCO-2024 […]