• Українська
  • English

Бібліотека

Колектив бібліотеки постійно забезпечує формування та організацію традиційних та електронних бібліотечних ресурсів, інформаційно-бібліотечне супроводження навчально-виховного та наукового процесів, використання фонду з метою підвищення ефективності наукових досліджень у галузі медичної науки.

Бібліотека проводить культурно-просвітницьку роботу, сприяє професійній освіті та самоосвіті співробітників. Наш колектив працює над формуванням сучасного інформаційного середовища через створення власних бібліографічних та повнотекстових ресурсів, над багатоаспектним використанням інформаційних ресурсів мережі Іnternet.

 

 

 

 

 

Рада по управлінню

В бібліотеці при директорі створена Рада по управлінню, на засіданнях якої вирішуються різноманітні питання щодо функціонування та розвитку бібліотеки.

І ряд (зліва направо): зав.відділу Буланже О.В.., директор бібліотеки - Цимбал В.І, зав.відділу Хитик В. І., заст.директора - Кіселиця Г.Г.,

ІІ ряд (зліва направо): зав.відділу Ширєнкова А.О., зав. сектором - Смолєнцева А.Г. , зав.відділу Пислар Д.С., зав.сектороми - Жук Н.Р., зав.відділу Чапара М.І.

Цимбал Валентина Іванівна

Директор бібліотеки

працює в бібліотеці Буковинського державного медичного університету з 1975 р., в тому числі на посаді директора – з 1989р.

Номер телефону: +38 (050)-718-2580

Кіселиця Ганна Григорівна

Заступник директора бібліотеки

працює в бібліотеці з 2008 р.

Номер телефону: +38 (050)-714-9950

Центральна бібліотека знаходиться по вул. Богомольця, 2 (теоретичний корпус університету).

Відділ комплектування та наукової обробки документів з сектором каталогізування

Номер телефону: +38 (0372) 53-52-13

Робочі години 9:00-18:00

Вихідні дні субота, неділя

Останній робочий день місяця санітарний

Зав. відділом Хитик Валентина Іванівна

Відділ забезпечує систематичне планове комплектування та доукомплектування фондів бібліотеки науковою, навчальною та іншою літературою, науковими роботами і періодичними виданнями. Співробітники відділу здійснюють облік бібліотечних фондів й технічну обробку нових надходжень.

Бібліотека щорічно отримує нові находження літератури у кількості до 5 тис. примірників. Щорічна передплата періодичних видань складає понад 230 найменувань журналів та 12 найменувань газет.

Читальний зал для професорсько-викладацького складу

Робочі години 9:30-18:00

Вихідні дні субота, неділя

Останній робочий день місяця санітарний

Відповідальна за роботу читального залу, бібліотекар Данилова Марія Олександрівна

Користувачами читального залу є наукові співробітники, викладачі, аспіранти, докторанти, клінічні ординатори, лікарі-інтерни, магістранти. Зареєстровано понад 800 користувачів.

Відвідувачі мають змогу працювати з цінними книгами та новими надходженнями періодичних видань.

Сектор каталогізування

Номер телефону: +38 (0372) 53-52-13

Робочі години 9:00-18:00

Вихідні дні субота, неділя

Останній робочий день місяця санітарний

Зав. сектором Чапара Марина Іллівна

З січня 2014 року бібліотека є членом Системи корпоративної каталогізації медичних бібліотек. Таким чином предметизація статей медичних журналів здійснюється за певним розподілом ННМБ України, що звільняє робочий час співробітників сектору каталогізування. Як результат, вони мають можливість створювати книжкову базу. А це прискорює час до впровадження ламінованого читацького квитка та електронної книговидачі.

Читальний зал періодичних видань, рукописів та каталогів відкрито 01.03.2011 р. Журнальний фонд залу налічує понад 120 тис. примірників, фонд дисертацій – близько 1 тис. примірників.

Інформаційно-бібліографічний відділ з сектором інформаційного обслуговування

Робочі години 8:30-17:30

Вихідні дні субота, неділя

Останній робочий день місяця санітарний

Зав. відділом Ширєнкова Аліна Олександрівна

Пріоритетним напрямом діяльності сектору інформаційного обслуговування є оперативне, якісне та своєчасне задоволення інформаційних потреб читачів з використанням новітніх технологій, створення електронних ресурсів, запровадження в інформаційно-довідкове обслуговування віртуальних послуг, поповнення цифрового репозиторію БДМУ та удосконалення і наповнення офіційного веб-сайту бібліотеки.

Сектор інформаційного обслуговування

Робочі години 9:00-17:30

Вихідні дні субота, неділя

Останній робочий день місяця санітарний

Зав. сектором Жук Наталя Романівна

Читальний зал періодичних видань, рукописів та каталогів відкрито 01.03.2011 р. Журнальний фонд залу налічує понад 120 тис. примірників, фонд дисертацій – близько 1 тис. примірників. У залі обслуговується майже 3 тис. користувачів, для яких щорічно проводиться понад 30 масових заходів: дні інформації, заняття з основ бібліографічних знань для молодих вчених, диспути з питань психології тощо.

Відділ обслуговування

Номер телефону: +38 (0372) 53-52-13

Робочі години 9:00-18:00

Вихідні дні субота, неділя

Останній робочий день місяця санітарний

Зав. відділом Пислар Діна Семенівна

Книжковий фонд відділу обслуговування складає близько 200 тисяч примірників наукової, навчальної, суспільно-політичної, художньої літератури та 40 тисяч примірників авторефератів дисертацій. У відділі обслуговується понад 1 100 читачів. Студентські читальні зали, які обслуговують вітчизняних студентів, відкриті цілодобово.

Студентський читальний зал №1 (електронний)

Робочі години 9:00-18:00

Вихідні дні субота, неділя

Останній робочий день місяця санітарний

Відповідальна за роботу читальних залів, бібліотекар Дев`яткіна Дарья Олександрівна

У читальному залі №1 (електр.) здійснюється обслуговування читачів і упорядкування книжкового фонду, який налічує близько 12 тисяч примірників навчальної та наукової літератури українською, російською та англійською мовами.

Читачами є понад 2 тисячі студентів, у тому числі близько 500 студентів з інших країн.

Студентський читальний зал №2 та №3

Номер телефону: (0372) 53-52-13

Робочі години 8:30-17:30

Вихідні дні субота, неділя

Останній робочий день місяця санітарний

Відповідальна за роботу читальних залів, бібліотекар Дев`яткіна Дарья Олександрівна

У читальному залі №2 здійснюється обслуговування читачів і упорядкування книжкового фонду, який налічує близько 12 тисяч примірників навчальної та наукової літератури українською, російською та англійською мовами.

Читачами є понад 2 тисячі студентів, у тому числі близько 500 студентів з інших країн.

Галузевий відділ медичної літератури. Абонемент навчальної літератури. (вул. Чорноморська.13)

Номер телефону: (0372) 53-86-14

Робочі години 9:00-18:00

Вихідні дні субота, неділя

Останній робочий день місяця санітарний

Відповідальна за роботу читальних залів, бібліотекар 1 кат Модель Наталя Едуардівна

Абонемент навчальної літератури щосеместра забезпечує підручниками та навчальними посібниками вітчизняних студентів університету. Книжковий фонд абонементу налічує понад 93 тисячі примірників.

В універсальному студентському абонементі література видається вітчизняним студентам на 3 дні. Книжковий фонд абонементу складає понад 23 тисячі примірників.

Читальні зали

Робочі години 12:00-20:00

Вихідні дні субота, неділя

Останній робочий день місяця санітарний

Зав. відділом Буланже Оксана Володимирівна

Абонемент та читальний зал для іноземних студентів (вул.Чернігівська,1)

Робочі години 12:00-20:00

Вихідні дні субота, неділя

Останній робочий день місяця санітарний

Відповідальна за роботу читальних залів, бібліотекар Іванова Ірина Іванівна

Абонемент проводить щосеместрові масові видачі навчальної літератури іноземним студентам. Цінна література видається студентам додатково на кілька днів. Фонд абонементу становить близько 6 тисяч примірників англомовних видань.

Кількість користувачів – понад 1000 студентів. Іноземні студенти мають змогу працювати з літературою у читальному залі.

Сектор підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення

Робочі години 9:00-18:00

Вихідні дні субота, неділя

Останній робочий день місяця санітарний

Зав. сектором Смолєнцева Алла Григорівна

Сектор визначає пріоритетні напрямки, заходи і завдання у формуванні та реалізації діяльності в сфері інформатизації бібліотеки.

Забезпечує впровадження в бібліотеці інформаційних й телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, системи баз даних й технічного захисту інформації. Організовує інформаційно-аналітичне забезпечення читачів бібліотеки та співробітників на основі використання наявних і створення нових інформаційних ресурсів та впорядкування доступу до них. Створює умови усунення інформаційного монополізму на відкриті інформаційні ресурси.

Актуальні новини

Відбулась регіональна науково-практична конференція Асоціації анестезіологів Буковини

18 грудня 2019 р. кафедра анестезіології та реаніматології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» в рамках сумісного засідання Асоціації анестезіологів та переривчастих […]

Фахівець БДМУ пройшла стажування у Вроцлавському медичному університеті

Упродовж 20-23 листопада асистент кафедри дерматовенерології БДМУ к. мед. н. Юлія Карвацька проходила стажування «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в […]

Найближчі події

Відбувся сертифікований курс базової підтримки життя від Європейської ради реанімації (ERC)

Перша невідкладна домедична допомога потерпілому є не тільки запорукою успішного подальшого лікування, а найчастіше й фактором порятунку людського життя. 21 грудня 2019 року відбувся сертифікований […]

Сезон грипу 2019-2020. Що треба знати, щоб вберегтися

Емерджентні та ре-емерджентні вірусні інфекційні хвороби визнані глобальною проблемою XXI сторіччя. Фундаментальними першопричинами цього є три основні чинники: генетична мінливість вірусів (мутації), зоогеографічні фактори (почастішання […]

Психологічний тренінг по формуванню асертивної поведінки в проекті “Школа майбутніх лідерів”

Доцент кафедри психології та філософії БДМУ Олеся Павлюк провела 4-6 грудня психологічний тренінг про формування навичок асертивної поведінки для молоді із сімей учасників ООС у […]

УВАГА!

Змінено банківські реквізити Університету