• Українська
 • English

Каталог вибіркових дисциплін

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
для студентів спеціальності «Медицина» (Лікувальна справа) на 2020-2021 н.р.

 1 КУРС

 1. Клітинна біологія (анотація)
 2. Сучасні проблеми молекулярної біології (анотація)

2 КУРС

 1. WEB-дизайн (анотація)
 2. Дентологія в медицині (анотація)

3 КУРС

 1. Побічна дія ліків (анотація)
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням (анотація)

 4 КУРС

 1. Клінічна фізіологія (анотація)
 2. Косметологія  (анотація)

 5 КУРС

 1. Актуальні питання пульмонології  (анотація)
 2. Вікові аспекти фармакотерапії  (анотація)
 3. Основи стоматології  (анотація)
 4. Секційний курс  (анотація)

 6 КУРС

 1. Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції (анотація)
 2. Організаційні основи сімейної медицини  (анотація)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
для студентів медичного факультету № 1 на 2021-2022 н.р.

 1 КУРС

 1. Візуальна психодіагностика (кафедра психології та філософії)
 2. Емоційний інтелект (кафедра психології та філософії)
 3. Клітинна біологія (кафедра медичної біології та генетики)
 4. Основи психології та міжособистісної комунікації (кафедра психології та філософії)
 5. Психологія конфлікту (кафедра психології та філософії)
 6. Психологія менеджменту (кафедра психології та філософії)
 7. Психологія обдарованості (кафедра психології та філософії)
 8. Релігієзнавство (кафедра психології та філософії)
 9. Сучасні проблеми молекулярної біології (кафедра медичної біології та генетики)
 10. Хімічні основи здорового харчування (кафедра медичної та фармацевтичної хімії)

2 КУРС

 1. WEB-дизайн (кафедра біологічної фізики та медичної інформатики)
 2. Візуальна психодіагностика (кафедра психології та філософії)
 3. Деонтологія в медицині (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 4. Основи соціальної психології (кафедра психології та філософії)
 5. Психологія здоров’я (кафедра психології та філософії)
 6. Психологія конфлікту (кафедра психології та філософії)
 7. Психологія лідерства (кафедра психології та філософії)
 8. Психологія менеджменту (кафедра психології та філософії)
 9. Психологія особистості (кафедра психології та філософії)

3 КУРС

 1. Візуальна психодіагностика (кафедра психології та філософії)
 2. Ґендерні особливості професійного становлення успішного лікаря (кафедра психології та філософії)
 3. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 4. Методологія доказової медицини (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 5. Основи соціальної психології (кафедра психології та філософії)
 6. Побічна дія ліків (кафедра фармакології)
 7. Промоція здоров’я (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 8. Психологія конфлікту (кафедра психології та філософії)
 9. Психологія лідерства (кафедра психології та філософії)
 10. Психологія особистості (кафедра психології та філософії)
 11. Психологія сім’ї (кафедра психології та філософії)
 12. Психологія управління (кафедра психології та філософії)
 13. Тілесно-орієнтована психологія (кафедра психології та філософії)

 4 КУРС

 1. Актуальні питання онкоурології (кафедра урології та нейрохірургії)
 2. Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації (кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини)
 3. Андрологія (кафедра урології та нейрохірургії)
 4. Ґендерні особливості професійного становлення успішного лікаря (кафедра психології та філософії)
 5. Інструментальні методи обстеження в клініці внутрішніх хвороб (кафедра пропедевтика внутрішніх хвороб)
 6. Клінічна фізіологія (кафедра фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата)
 7. Консультування з питань планування сім’ї (кафедра акушерства, гінекології та перинатології)
 8. Конфлікт-менеджмент у медичній організації (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 9. Косметологія (кафедра дерматовенерології)
 10. Кризова психологія (кафедра психології та філософії)
 11. Медичні комунікації (навички спілкування з пацієнтами). Пацієнт-орієнтоване консультування (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб. Сімейної медицини. Фармакології)
 12. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 13. Методологія доказової медицини (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 14. Організація бізнесу в медицині (кафедра соціальної медицини та ООЗ)
 15. Основи психоаналізу (кафедра психології та філософії)
 16. Основи фармакогенетики (кафедра медичної біології та генетики)
 17. Промоція здоров’я (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 18. Психологія лідерства (кафедра психології та філософії)
 19. Психологія сексуальності (кафедра психології та філософії)
 20. Психологія сім’ї (кафедра психології та філософії)
 21. Психологія управління (кафедра психології та філософії)
 22. Соціальне медичне страхування (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я )
 23. Тілесно-орієнтована психологія (кафедра психології та філософії)
 24. Тренінг комунікативної компетентності лікаря (кафедра психології та філософії)
 25. Фізичне виховання (кафедра медицини катастроф та військової медицини)

 5 КУРС

 1. Актуальні питання нейроонкології (кафедра урології та нейрохірургії)
 2. Актуальні питання пульмонології (кафедра фтизіатрії та пульмонології)
 3. Анте- та інтранатальна охорона плода (кафедра акушерства, гінекології та перинатології)
 4. Вакцинація в умовах пандемії COVID-19 (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб)
 5. Вікові аспекти фармакотерапії (кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)
 6. Ґендерні особливості професійного становлення успішного лікаря (кафедра психології та філософії)
 7. Імунопрофілактика інфекційних захворювань в умовах пандемії COVID-19 (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб)
 8. Інструментальні методи функціональної діагностики (кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини)
 9. Конфлікт-менеджмент у медичній організації (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 10. Кризова психологія (кафедра психології та філософії)
 11. Основи психоаналізу (кафедра психології та філософії)
 12. Основи стоматології (кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії)
 13. Психологія сексуальності (кафедра психології та філософії)
 14. Психологія сім’ї (кафедра психології та філософії)
 15. Психологія управління (кафедра психології та філософії)
 16. Секційний курс (кафедра патологічної анатомії)
 17. Сучасні практики: віртуальний пацієнт (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб)
 18. Тілесно-орієнтована психологія (кафедра психології та філософії)
 19. Тренінг комунікативної компетентності лікаря (кафедра психології та філософії)

 6 КУРС

 1. Актуальні питання COVID-19 (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб )
 2. Актуальні питання в кардіології (кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини)
 3. Анте- та інтранатальна охорона плода (кафедра акушерства, гінекології та перинатології)
 4. Здоров’я населення (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я )
 5. Конфлікт-менеджмент у медичній організації (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я )
 6. Медична реабілітація (кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини )
 7. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 8. Методологія доказової медицини (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 9. Організація бізнесу в медицині (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 10. Промоція здоров’я (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 11. Симуляційний тренінговий курс з респіраторної патології (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб)
 12. Соціальне медичне страхування (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 13. Сучасні практики: віртуальний пацієнт (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб)

LIST OF SELECTIVE DISCIPLINES

For Students of the Medical Faculty №3 (Specialty “General Medicine”) 2021-2022 academic year

4-TH ACADEMIC YEAR

 1. Fundamentals of prevention substance use and abuse (annotation)
 2. Instrumental methods of examination in the internal medicine practice (annotation)
 3. Physical training (annotation)

 5-TH ACADEMIC YEAR

 1. Age aspects of pharmacotherapy (annotation)
 2. Topical issues of Pulmonology (annotation)
 3. Vaccination in the COVID-19 pandemic era (annotation)

 6-TH ACADEMIC YEAR

 1. Clinical parasitology and tropical medicine (annotation)
 2. Current issues of COVID-19 (annotation)
 3. Modern practices – virtual patient (annotation)
 4. Current issues of Hematology and Transfusiology  (annotation)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
для студентів фармацевтичного факультету на 2021-2022 н.р.

1 КУРС

 1.  Клітинна біологія (кафедра медичної біології та генетики)
 2.  Сучасні проблеми молекулярної біології (кафедра медичної біології та генетики)
 3.  Екологія рослин (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 4.  Траволікування (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії) 
 5.  Європейський стандарт комп’ютерної грамотності (кафедра біологічної фізики та медичної інформатики)
 6.  Моделювання процесів у фармації (кафедра біологічної фізики та медичної інформатики)
 7.  Емоційний інтелект (кафедра психології та філософії)
 8.  Основи психології та міжособистісної комунікації (кафедра психології та філософії)
 9.  Релігієзнавствo (кафедра психології та філософії)
 10. Тренінг спілкування (кафедра психології та філософії) 
 11.  Інтерактивний практикум у хімії (кафедра медичної та фармацевтичної хімії)
 12. Техніка лабораторних робіт (кафедра медичної та фармацевтичної хімії) 

2 КУРС

 1. Web-дизайн (кафедра біологічної фізики та медичної інформатики) 
 2. Лікарські рослини, що культивуються (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 3.  Основи соціальної психології (кафедра психології та філософії) 
 4. Тілесно-орієнтована психологія (кафедра психології та філософії) 
 5. Основи хімічної метрології (кафедра медичної та фармацевтичної хімії)
 6. Сорбенти та антидоти у фармації (кафедра медичної та фармацевтичної хімії) 

3 КУРС

 1. Функціональна біохімія (кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії)
 2.  Лікарські рослини тропіків та субтропіків (кафедра фармацевтичної ботаніки та  фармакогнозії) 
 3. Основи фармацевтичної аромології (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 4.  Побічна дія ліків (кафедра фармакології) 
 5. Клінічна фізіологія з основами фармакокінетики (кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата)
 6. Психологія конфлікту (кафедра психології та філософії) 
 7. Психологія менеджменту (кафедра психології та філософії) 
 8. Психологія особистості (кафедра психології та філософії) 
 9. Психологія сім’ї (кафедра психології та філософії) 
 10. Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків (кафедра медичної та фармацевтичної хімії)
 11. Теоретичні основи органічного синтезу лікарських засобів (кафедра медичної та  фармацевтичної хімії)

4 КУРС

 1. Розробка лікарських засобів (кафедра фармації) 
 2. Основи фармакогенетики (кафедра медичної біології та генетики) 
 3. Фармацевтичні аспекти нутріціології (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 4.  Фітофармація (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 5.  Основи гомеопатії (кафедра фармакології) 
 6. Основи психоаналізу (кафедра психології та філософії) 
 7. Психологія сексуальності (кафедра психології та філософії) 
 8. Психологія творчості (кафедра психології та філософії) 
 9. Фармакопейні методи аналізу (кафедра медичної та фармацевтичної хімії) 
 10. Фізичне виховання

5 КУРС

 1. Належні практики у фармації (кафедра фармації) 
 2. Ресурсознавство лікарських рослин (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 3.  Сучасний стан створення фітопрепаратів (кафедра фармацевтичної ботаніки та  фармакогнозії) 
 4. Фітотерапія в косметології (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 5.  Основи доказової медицини (кафедра фармакології) 
 6. Експрес аналіз гострих інтоксикацій (кафедра судової медицини та медичного  правознавства)  
 7. Патентознавство (кафедра судової медицини та медичного правознавства)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
для студентів стоматологічного факультету на 2021-2022 н.р.

 

1 КУРС

 1. Становлення стоматології як науки (анотація)
 2. Видатні постаті української медицини (анотація)
 3. Медична хімія (анотація)
 4. Роль хімічних елементів у життєдіяльності людини (анотація)
 5. Європейський стандарт комп’ютерної грамотності (анотація)
 6. Інформаційні технології у стоматології (анотація)
 7. Основи психології та міжособистісної комунікації (анотація)
 8. Психологічні технології ведення переговорів та вирішення конфліктів (анотація)
 9. Психологія здоров’я (анотація)
 10. Релігієзнавство (анотація)
 11. Тренінг спілкування (анотація)

2 КУРС

 1. Сучасні особливості препарування зубів (анотація)
 2. Матеріалознавство в ортопедичній стоматології (анотація)
 3. Деонтологія в медицині (анотація)
 4. Психологія конфлікту (анотація)
 5. Психологія впливу (анотація)
 6. Психологія лідерства (анотація)
 7. Тренінг комунікативної компетентності лікаря-стоматолога (анотація)
 8. Тренінг емоційного інтелекту (анотація)

3 КУРС

 1. Місцеве знеболювання щелепно-лицевої ділянки (анотація)
 2. Типове та атипове видалення зубів верхньої та нижньої щелепи (анотація)
 3. Актуальні питання ендодонтії (анотація)
 4. Основи естетичної реставрації зубів (анотація)
 5. Сучасні методи ендогенної та екзогенної профілактики карієсу зубів (анотація)
 6. Основні технології виготовлення зубних протезів (анотація)
 7. Кризова психологія (анотація)
 8. Основи соціальної психології (анотація)
 9. Психологія лідерства (анотація)
 10. Психологія менеджменту (анотація)
 11. Психологія обдарованості (анотація)
 12. Організація бізнесу в медицині (анотація)

4 КУРС

 1. Ендодонтичне лікування в дитячій стоматології (анотація)
 2. Сучасні принципи діагностики та лікування пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту (анотація)
 3. Тимчасова (евако-транспортна) та постійна (лікувальна) іммобілізація при переломах верхньої та нижньої щелепи (анотація)
 4. Техніка накладання швів при пошкодженнях м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки (анотація)
 5. Сучасні технології суцільнолитого протезування (анотація)
 6. Психологія сексуальності (анотація)
 7. Косметологія (анотація)
 8. Гендерна психологія (анотація)
 9. Основи психоаналізу (анотація)
 10. Психологія сім’ї (анотація)
 11. Психологія управління (анотація)
 12. Тілесно-орієнтована психологія (анотація)

5 КУРС

 1. Хірургічні етапи дентальної імплантації (анотація)
 2. Хірургічна підготовка порожнини рота до протезування (анотація)
 3. Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки (анотація)
 4. Особливості видалення зубів у дітей. Техніка мінімальної інвазії (анотація)
 5. Основні аспекти ортопедичного протоколу дентальної імплантації (анотація)
 6. Естетична стоматологія – дизайн посмішки (анотація)
 7. Естетичні аспекти в клініці ортопедичної стоматології (анотація)
 8. Гендерна психологія (анотація)
 9. Основи психоаналізу (анотація)
 10. Психологія сексуальності (анотація)
 11. Психологія сім’ї (анотація)
 12. Тілесно-орієнтована психологія (анотація)
 13. Тренінг емоційного інтелекту (анотація)
 14. Навчальна практика з терапевтичної стоматології з основами сучасної пародонтології (анотація)
 15. Навчальна практика з терапевтичної стоматології з елементами сучасної ендодонтії (анотація)
 16. Навчальна практика з основами сучасного повного знімного протезування (анотація)
 17. Навчальна практика з основами щелепно-лицевої ортопедії та дентальної імплантації (анотація)
 18. Навчальна практика з хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (анотація)
 19. Навчальна практика з хірургічної стоматології з основами реконструктивної хірургії (анотація)
 20. Навчальна практика з профілактики стоматологічних захворювань у дітей (анотація)
 21. Навчальна практика з дитячої терапевтичної стоматології (анотація)

LIST OF SELECTIVE DISCIPLINES

For Students Of The Stomatological Faculty (speciality “Dentistry”) 2021-2022 academic year

1 COURSE

 1. Applied Chemistry in Dentistry (annotation)
 2. European Computer Driving License (annotation)
 3. Fundamentals of psychology and interpersonal communication (annotation)
 4. Information Technologies in Dentistry (annotation)
 5. Mental Health (annotation)
 6. Training of effective communication (annotation)

2 COURSE

 1. Deontology in medicine (annotation)
 2. Materials in prosthetic dentistry (annotation)
 3. Modern features of teeth preparation (annotation)
 4. Psychological characteristics of people in appearance and behavior (annotation)
 5. Psychology of negotiation and conflict resolution (annotation)
 6. Training of dentist’s communicative competence (annotation)
 7. WEB-design (annotation)

3 COURSE

 1. Basic technologies for the manufacture of dentures (annotation)
 2. Current issues of endodontics (annotation)
 3. Current methods of endogenous and exogenous prevention of dental caries (annotation)
 4. Fundamentals of aesthetic dental restoration (annotation)
 5. Fundamentals of social psychology (annotation)
 6. Local anaesthesia of the maxillofacial area (annotation)
 7. Psychology of giftedness (annotation)
 8. Psychology of management (annotation)
 9. Typical and atypical tooth extraction on upper and lower jaws (annotation)

4 COURSE

 1. Body-oriented psychotherapy (annotation)
 2. Cosmetology (annotation)
 3. Emergency states in pediatrics (annotation)
 4. Endodontic treatment in pediatric dentistry (annotation)
 5. Family psychology (annotation)
 6. Fundamentals of prevention substance use and abuse (annotation)
 7. Fundamentals of psychoanalysis (annotation)
 8. Medical genetics (annotation)
 9. Modern principles of diagnostics and treatment of patients with periodontal diseases (annotation)
 10. Modern technologies of dental prosthesis (annotation)
 11. Pediatrics in Dentistry (annotation)
 12. Psychology of management and leadership (annotation)
 13. Suturing techniques for soft tissue injuries of the maxillofacial area (annotation)
 14. Temporary (evacuatory-transport) and permanent (therapeutic) immobilization of fractures of upper and lower jaws (annotation)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
для студентів спеціальності “Стоматологія” (молодший бакалавр) на 2020-2021 н.р.

1 КУРС

 1. WEB-дизайн (анотація)
 2. Видатні постаті української медицини (анотація)
 3. Іноземна мова (анотація)
 4. Історія України та української культури (анотація)
 5. Медична інформатика (анотація)

2 КУРС

 1. Гігієна порожнини рота (анотація)
 2. Технологічні аспекти виготовлення ортопедичних конструкцій (анотація)
 3. Особливості технічної роботи в щелепно-лицевій ортопедії (анотація)
 4. Профілактика стоматологічних захворювань (анотація)
 5. Стоматологічна допомога населенню та профілактична медицина (анотація)
 6. Сучасні технології виготовлення ортодонтичної техніки в дитячому віці (анотація)
 7. Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій в дитячому віці (анотація)
 8. Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій (анотація)