• Українська
 • English

Каталог вибіркових дисциплін

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
для студентів спеціальності «Медицина» (Лікувальна справа) на 2020-2021 н.р.

 1 КУРС

 1. Клітинна біологія (анотація)
 2. Сучасні проблеми молекулярної біології (анотація)

2 КУРС

 1. WEB-дизайн (анотація)
 2. Дентологія в медицині (анотація)

3 КУРС

 1. Побічна дія ліків (анотація)
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням (анотація)

 4 КУРС

 1. Клінічна фізіологія (анотація)
 2. Косметологія  (анотація)

 5 КУРС

 1. Актуальні питання пульмонології  (анотація)
 2. Вікові аспекти фармакотерапії  (анотація)
 3. Основи стоматології  (анотація)
 4. Секційний курс  (анотація)

 6 КУРС

 1. Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції (анотація)
 2. Організаційні основи сімейної медицини  (анотація)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
для студентів медичного факультету № 1 на 2022-2023 н.р.

 1 КУРС

 1. Академічна доброчесність (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 2. Емоційний інтелект (кафедра психології та філософії)
 3. Європейський шлях України: історія і сучасність (кафедра суспільних наук та українознавства)
 4. Історія релігії (кафедра психології та філософії)
 5. Клітинна біологія (кафедра медичної біології та генетики)
 6. Медична персоналістика (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 7. Основи психології та міжособистісної комунікації (кафедра психології та філософії)
 8. Психологія обдарованості (кафедра психології та філософії)
 9. Сучасні проблеми молекулярної біології (кафедра медичної біології та генетики)
 10. Фандрайзинг і проєктний менеджмент (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)

2 КУРС

 1. WEB-дизайн (кафедра біологічної фізики та медичної інформатики)
 2. Візуальна психодіагностика (кафедра психології та філософії)
 3. Деонтологія в медицині (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 4. Основи політичної науки (кафедра психології та філософії)
 5. Основи соціальної психології (кафедра психології та філософії)
 6. Психологія здоров’я (кафедра психології та філософії)
 7. Тренінг комунікативної компетентності лікаря(кафедра психології та філософії)
 8. Фізіологічні основи безвідмовного киснепостачання (кафедра фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата)

3 КУРС

 1. Логіка (кафедра психології та філософії)
 2. Побічна дія ліків (кафедра фармакології)
 3. Психологія конфлікту (кафедра психології та філософії)
 4. Психологія лідерства (кафедра психології та філософії)
 5. Психологія особистості (кафедра психології та філософії)

 4 КУРС

 1. Введення в репродуктивну медицину(кафедра акушерства та гінекології)
 2. Ґендерні особливості професійного становлення успішного лікаря (кафедра психології та філософії)
 3. Інструментальні методи діагностики у внутрішній медицині (кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб)
 4. Клінічна фізіологія (кафедра фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата)
 5. Консультування з питань планування сім’ї (кафедра акушерства, гінекології та перинатології)
 6. Косметологія (кафедра дерматовенерології)
 7. Медичне право України (кафедра судової медицини та медичного правознавства)
 8. Медичні комунікації (навички спілкування з пацієнтами). Пацієнт-орієнтоване консультування (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб. Кафедра сімейної медицини. Кафедра фармакології)
 9. Методологія доказової медицини (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 10. Оперативна гінекологія на тренажерах, симуляторах та в операційних(кафедра акушерства та гінекології)
 11. Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії (кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка)
 12. Основи психоаналізу (кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка)
 13. Основи психоаналізу (кафедра психології та філософії)
 14. Основи фармакогенетики (кафедра медичної біології та генетики)
 15. Особливості судово-медичного дослідження при окремих видах смерті (кафедра судової медицини та медичного правознавства)
 16. Первинний огляд трупа на місці виявлення (кафедра судової медицини та медичного правознавства)
 17. Промоція здоров’я (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 18. Сексологія та сексопатологія (кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка)
 19. Судово-медичні аспекти виявлення насильства в сім’ї та статевого насильства (кафедра судової медицини та медичного правознавства)
 20. Тілесно-орієнтована психологія (кафедра психології та філософії)
 21. Фізичне виховання (кафедра медицини катастроф та військової медицини)

 5 КУРС

 1. Актуальні питання клінічної токсикології (кафедра анестезіології та реаніматології)
 2. Актуальні питання пульмонології (кафедра фтизіатрії та пульмонології)
 3. Анте- та інтранатальна охорона плода (кафедра акушерства, гінекології та перинатології)
 4. Синдром системної запальної відповіді плоду (кафедра акушерства та гінекології)
 5. Вибрані питання ЕКГ діагностики (кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)
 6. Імунопрофілактика інфекційних захворювань в умовах пандемії COVID-19 (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб)
 7. Конфлікт-менеджмент у медичній організації (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 8. Кризова психологія (кафедра психології та філософії)
 9. Лабораторна та інструментальна діагностика в практиці внутрішньої медицини (кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)
 10. Медичні комунікації (навички спілкування з пацієнтами). Пацієнт-орієнтоване консультування (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб. Кафедра сімейної медицини. Кафедра фармакології)
 11. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 12. Невідкладні стани в педіатрії (кафедра педіатрії та медичної генетики)
 13. Особливості імунопатології та можливості імунодіагностики та імунотерапії при захворюваннях різних систем та органів (кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології)
 14. Особливості судово-медичного дослідження при окремих видах смерті (кафедра судової медицини та медичного правознавства)
 15. Первинний огляд трупа на місці виявлення (кафедра судової медицини та медичного правознавства)
 16. Психологія сексуальності (кафедра психології та філософії)
 17. Психологія сім’ї (кафедра психології та філософії)
 18. Психологія управління (кафедра психології та філософії)
 19. Секційний курс (кафедра патологічної анатомії)
 20. Соціальне медичне страхування (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 21. Сучасні алгоритми лікування внутрішніх хвороб на основі доказової медицини (кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)
 22. Сучасні практики: віртуальний пацієнт (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб)

 6 КУРС

 1. Актуальні питання COVID-19 (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб)
 2. Актуальні питання порушень репродуктивного здоров’я у дитячому та підлітковому віці (кафедра акушерства та гінекології)
 3. Актуальні питання цереброваскулярної патології (кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка)
 4. Анте- та інтранатальна охорона плода (кафедра акушерства, гінекології та перинатології)
 5. Біохімічні маркери та інструментальна діагностика (кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)
 6. Внутрішньовенна терапія в педіатричній клініці (кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини)
 7. ЕКГ діагностика патології серця (кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)
 8. Невідкладне акушерство (кафедра акушерства та гінекології)
 9. Невідкладна гінекологія (кафедра акушерства та гінекології)
 10. Здоров’я населення (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 11. Методологія доказової медицини (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 12. Організація бізнесу в медицині (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 13. Основи стоматології (кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії)
 14. Промоція здоров’я (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 15. Психологія менеджменту (кафедра психології та філософії)
 16. Серцево-легенева реанімація в неонатології та педіатрії (кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини)
 17. Симуляційний тренінг за клінічними сценаріями формату ОСКІ (кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)
 18. Симуляційний тренінговий курс з респіраторної патології (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб)
 19. Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики захворювань ендокринної системи та обміну речовин (кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології)

LIST OF SELECTIVE DISCIPLINES
2022-2023 academic year

For Students of the Medical Faculty №3
(Specialty “Medicine”, Master degree)

1-ST ACADEMIC YEAR

 1. Fundamentals of bioethics and biosafety (annotation)
 2. History of Medicine(annotation)
 3. History of Ukraine and Ukrainian Culture(annotation)

2-ND ACADEMIC YEAR

 1. Labour protection (Occupational safety) (annotation)
 2. Clinical Anatomy and Operative Surgery (annotation)
 3. Medical Informatics (annotation)
 4. Clinical Physiology (annotation)
 5. Fundamentals of Psychology (annotation)
 6. Mental Health (annotation)
 7. Physiological fundamentals of fail-safe oxygen supply (annotation)
 8. Psychology of giftedness (annotation)

4-TH ACADEMIC YEAR

 1. Instrumental methods of examination in the internal medicine practice(annotation)
 2. Body-oriented psychotherapy (annotation)
 3. Emergency States in Pediatrics (annotation)
 4. Forensic Aspects of Detection of Domestic and Gender Violence(annotation)
 5. Fundamentals of Psychoanalysis (annotation)
 6. Narcology. Fundamentals of prevention substance use and abuse (annotation)
 7. Examination of the Corpseat the Scene of Death. Autopsy (annotation)
 8. Training of communicative competence of a doctor(annotation)
 9. Physical training (annotation)

5-TH ACADEMIC YEAR

 1. Modern algorithms for the treatment of internal diseases in the evidence-based medicine (annotation)
 2. Features of Forensic Medical Examination for certain types ofDeath. Autopsy (annotation)
 3. Selected topics of the ECG diagnostics (annotation)
 4. Family psychology (annotation)
 5. Fundamentals of Dentistry(annotation)
 6. Laboratory and instrumental diagnosis in the practice of internal medicine(annotation)
 7. Modern practices-virtual patient (annotation)
 8. Psychology of management (annotation)
 9. Topical issues of Pulmonology(annotation)
 10. Vaccination in the COVID-19 pandemic era(annotation)

6-TH ACADEMIC YEAR

 1. Biochemical markers and instrumental diagnosis in the internal medicine(annotation)
 2. Current issues of COVID-19(annotation)
 3. ECG diagnostics of the heart pathology(annotation)
 4. Current issues of intensive therapy and emergency care in Pediatrics(annotation)
 5. Palliative and hospice care(annotation)
 6. Psychology of management and leadership(annotation)
 7. Simulation training on clinical scenarios of the OSKI format(annotation)
 8. Simulation training course on respiratory pathology(annotation)
 9. Clinical parasitology and tropical medicine(annotation)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
для студентів фармацевтичного факультету на 2022-2023 н.р.

1 КУРС

 1. Емоційний інтелект (кафедра психології та філософії)
 2. Інтерактивний практикум у хімії (кафедра медичної та фармацевтичної хімії)
 3. Історія релігії (кафедра психології та філософії)
 4. Клітинна біологія (кафедра медичної біології та генетики)
 5. Моделювання процесів у фармації (кафедра біологічної фізики та медичної інформатики)
 6. Основи психології та міжособистісної комунікації (кафедра психології та філософії)
 7. Сучасні проблеми молекулярної біології (кафедра медичної біології та генетики)
 8. Техніка  лабораторних робіт  (кафедра медичної та фармацевтичної хімії)
 9. Траволікування  (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 10. Тренінг спілкування (кафедра психології та філософії)

2 КУРС

 1. Web-дизайн (кафедра біологічної фізики та медичної інформатики)
 2. Лікарські рослини, що культивуються (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 3. Основи політичної науки (кафедра  психології та філософії)
 4. Основи соціальної психології  (кафедра психології та філософії)
 5. Основи хімічної метрології (кафедра медичної та фармацевтичної хімії)
 6. Психологія здоров’я (кафедра  психології та філософії)
 7. Сорбенти та антидоти у фармації (кафедра медичної та фармацевтичної хімії)
 8. Соціологія та медична соціологія (кафедра  психології та філософії)
 9. Тілесно-орієнтована психологія  (кафедра  психології та філософії)

3 КУРС

 1. Державна система забезпечення якості лікарських засобів  (кафедра фармації)
 2. Клінічна фізіологія з основами фармакокінетики (кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата)
 3. Лікарські рослини тропіків та субтропіків  (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 4. Основи фармацевтичної аромології  (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 5. Побічна дія ліків  (кафедра фармакології)
 6. Психологія конфлікту (кафедра психології та філософії)
 7. Психологія менеджменту (кафедра психології та філософії)
 8. Психологія особистості  (кафедра психології та філософії)
 9. Психологія сім’ї (кафедра психології та філософії)
 10. Теоретичні основи органічного синтезу лікарських засобів (кафедра медичної та фармацевтичної хімії)
 11. Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків  (кафедра медичної та фармацевтичної хімії)
 12. Функціональна біохімія  (кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії)

4 КУРС

 1. Ґендерні особливості професійного становлення успішного медичного фахівця (кафедра  психології та філософії)
 2. Основи гомеопатії  (кафедра фармакології)
 3. Основи психоаналізу    (кафедра  психології та філософії)
 4. Основи фармакогенетики  (кафедра медичної біології та генетики)
 5. Психологія сексуальності  (кафедра  психології та філософії)
 6. Психологія творчості  (кафедра  психології та філософії)
 7. Розробка лікарських засобів (кафедра фармації)
 8. Фармакопейні методи аналізу (кафедра медичної та фармацевтичної хімії)
 9. Фармацевтичні аспекти нутріціології (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 10. Фізичне виховання (кафедра медицини катастроф та військової медицини)
 11. Фітофармація (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)

5 КУРС

 1. Експрес аналіз гострих інтоксикацій (кафедра судової медицини та медичного правознавства)
 2. Комплексний аналіз діяльності фармацевтичних закладів (кафедра фармації)
 3. Належні практики у фармації  (кафедра фармації)
 4. Основи доказової медицини (кафедра фармакології)
 5. Патентознавство (кафедра судової медицини та медичного правознавства)
 6. Практична підготовка з фармацевтичної хімії до ЄДКІ (кафедра медичної та фармацевтичної хімії)
 7. Ресурсознавство лікарських рослин (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 8. Сучасний стан створення фітопрепаратів (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 9. Удосконалення технології лікарських форм (кафедра фармації)
 10. Фітотерапія в косметології (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)

 6 КУРС

 1. Бренд-менеджмент (кафедра фармації)
 2. Комплексний аналіз діяльності фармацевтичних закладів (кафедра фармації)
 3. Удосконалення технології лікарських форм (кафедра фармації)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
для студентів стоматологічного факультету на 2022-2023 н.р.

 

1 КУРС

 1. Інформаційні технології у стоматології
 2. Історія релігії
 3. Основи психології та міжособистісна комунікація
 4. Психологічні технології ведення переговорів та вирішення конфліктів
 5. Психологія здоров’я
 6. Психологія лідерства
 7. Тренінг емоційного інтелекту
 8. Тренінг спілкування
 9. Академічна доброчесність

2 КУРС

 1. Деонтологія в медицині
 2. Матеріалознавство в ортопедичній стоматології
 3. Психологія впливу
 4. Психологія конфлікту
 5. Психологія лідерства
 6. Сучасні особливості препарування зубів
 7. Тренінг емоційного інтелекту
 8. Тренінг комунікативної компетентності лікаря-стоматолога

3 КУРС

 1. Кризова психологія
 2. Медичне право України
 3. Місцеве знеболювання щелепно-лицевої ділянки
 4. Основи естетичної реставрації зубів
 5. Основи соціальної психології
 6. Основні технології виготовлення зубних протезів
 7. Психологія лідерства
 8. Психологія менеджменту
 9. Психологія обдарованості
 10. Судова медицина
 11. Сучасні методи ендогенної та екзогенної профілактики карієсу зубів
 12. Типове та атипове видалення зубів верхньої та нижньої щелепи

4 КУРС

 1. Гендерна психологія
 2. Ендодонтичне лікування в дитячій стоматології
 3. Косметологія
 4. Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії
 5. Основи психоаналізу
 6. Психологія сексуальності
 7. Психологія сім’ї
 8. Психологія управління
 9. Сексологія та сексопатологія
 10. Сучасні принципи діагностики та лікування пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту
 11. Сучасні технології суцільнолитого протезування
 12. Техніка накладання швів при пошкодженнях м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки
 13. Тимчасова (евако-транспортна) та постійна (лікувальна) іммобілізація при переломах верхньої та нижньої щелепи
 14. Тілесно-орієнтована психологія
 15. Фізичне виховання

5 КУРС

 1. Гендерна психологія
 2. Естетична стоматологія – дизайн посмішки
 3. Естетичні аспекти в клініці ортопедичної стоматології
 4. Навчальна практика з дитячої терапевтичної стоматології
 5. Навчальна практика з основами сучасного повного знімного протезування
 6. Навчальна практика з основами щелепно-лицевої ортопедії та дентальної імплантації
 7. Навчальна практика з профілактики стоматологічних захворювань у дітей
 8. Навчальна практика з терапевтичної стоматології з елементами сучасної ендодонтії
 9. Навчальна практика з терапевтичної стоматології з основами сучасної пародонтології
 10. Навчальна практика з хірургічної стоматології з основами реконструктивної хірургії
 11. Навчальна практика з хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
 12. Основи психоаналізу
 13. Основні аспекти ортопедичного протоколу дентальної імплантації
 14. Особливості видалення зубів у дітей. Техніка мінімальної інвазії
 15. Психологія сексуальності
 16. Психологія сім’ї
 17. Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки
 18. Тілесно-орієнтована психологія
 19. Тренінг емоційного інтелекту
 20. Хірургічна підготовка порожнини рота до протезування
 21. Хірургічні етапи дентальної імплантації

LIST OF SELECTIVE DISCIPLINES

For Students Of The Stomatological Faculty (speciality “Dentistry”) 2021-2022 academic year

1 COURSE

 1. Applied Chemistry in Dentistry (annotation)
 2. European Computer Driving License (annotation)
 3. Fundamentals of psychology and interpersonal communication (annotation)
 4. Information Technologies in Dentistry (annotation)
 5. Mental Health (annotation)
 6. Training of effective communication (annotation)

2 COURSE

 1. Deontology in medicine (annotation)
 2. Materials in prosthetic dentistry (annotation)
 3. Modern features of teeth preparation (annotation)
 4. Psychological characteristics of people in appearance and behavior (annotation)
 5. Psychology of negotiation and conflict resolution (annotation)
 6. Training of dentist’s communicative competence (annotation)
 7. WEB-design (annotation)

3 COURSE

 1. Basic technologies for the manufacture of dentures (annotation)
 2. Current issues of endodontics (annotation)
 3. Current methods of endogenous and exogenous prevention of dental caries (annotation)
 4. Fundamentals of aesthetic dental restoration (annotation)
 5. Fundamentals of social psychology (annotation)
 6. Local anaesthesia of the maxillofacial area (annotation)
 7. Psychology of giftedness (annotation)
 8. Psychology of management (annotation)
 9. Typical and atypical tooth extraction on upper and lower jaws (annotation)

4 COURSE

 1. Body-oriented psychotherapy (annotation)
 2. Cosmetology (annotation)
 3. Emergency states in pediatrics (annotation)
 4. Endodontic treatment in pediatric dentistry (annotation)
 5. Family psychology (annotation)
 6. Fundamentals of prevention substance use and abuse (annotation)
 7. Fundamentals of psychoanalysis (annotation)
 8. Medical genetics (annotation)
 9. Modern principles of diagnostics and treatment of patients with periodontal diseases (annotation)
 10. Modern technologies of dental prosthesis (annotation)
 11. Pediatrics in Dentistry (annotation)
 12. Psychology of management and leadership (annotation)
 13. Suturing techniques for soft tissue injuries of the maxillofacial area (annotation)
 14. Temporary (evacuatory-transport) and permanent (therapeutic) immobilization of fractures of upper and lower jaws (annotation)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
для студентів спеціальності “Стоматологія” (молодший бакалавр) на 2020-2021 н.р.

1 КУРС

 1. WEB-дизайн (анотація)
 2. Видатні постаті української медицини (анотація)
 3. Іноземна мова (анотація)
 4. Історія України та української культури (анотація)
 5. Медична інформатика (анотація)

2 КУРС

 1. Гігієна порожнини рота (анотація)
 2. Технологічні аспекти виготовлення ортопедичних конструкцій (анотація)
 3. Особливості технічної роботи в щелепно-лицевій ортопедії (анотація)
 4. Профілактика стоматологічних захворювань (анотація)
 5. Стоматологічна допомога населенню та профілактична медицина (анотація)
 6. Сучасні технології виготовлення ортодонтичної техніки в дитячому віці (анотація)
 7. Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій в дитячому віці (анотація)
 8. Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій (анотація)
Днів
Годин
Хвилин
Секунд
Обери Університет своєї мрії

Багатотисячний колектив БДМУ запрошує старшокласників, їх батьків та всіх бажаючих на День відкритих дверей ОНЛАЙН