• Українська
 • English

Каталог вибіркових дисциплін

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
для студентів спеціальності “Медицина” на 2023-2024 н.р.

 1 КУРС

 1. Академічна доброчесність (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 2. Європейський шлях України: історія і сучасність (кафедра суспільних наук та українознавства)
 3. Клітинна біологія (кафедра медичної біології та генетики)
 4. Медична персоналістика(кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 5. Основи ґендерних студій (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 6. Основи психології та міжособистісної комунікації (кафедра психології та філософії)
 7. Основи психології. Основи педагогіки (кафедра психології та філософії)
 8. Психодіагностика психічних процесів та властивостей (кафедра психології та філософії)
 9. Релігієзнавство (кафедра психології та філософії)
 10. Соціологія та медична соціологія (кафедра психології та філософії)
 11. Сучасні проблеми молекулярної біології (кафедра медичної біології та генетики)
 12. Фандрайзинг і проєктний менеджмент (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)

2 КУРС

 1. WEB-дизайн (кафедра біологічної фізики та медичної інформатики)
 2. Академічна доброчесність (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 3. Візуальна психодіагностика (кафедра психології та філософії)
 4. Деонтологія в медицині (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 5. Ембріологічні та гістологічні основи оперативної хірургії (кафедра гістології, цитології та ембріології)
 6. Етика та естетика (кафедра психології та філософії)
 7. Інформаційні технології у медицині (кафедра біологічної фізики та медичної інформатики)
 8. Історія Буковинського державного медичного університету (кафедра суспільних наук та українознавства)
 9. Клінічні аспекти загальної гістології (кафедра гістології, цитології та ембріології)
 10. Культура наукової мови лікаря: термінологічний аспект(кафедра суспільних наук та українознавства)
 11. Логіка (кафедра психології та філософії)
 12. Основи академічної доброчесності (кафедра психології та філософії)
 13. Основи ґендерних студій (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 14. Основи красномовства та етикету (кафедра психології та філософії)
 15. Психодіагностика психічних процесів та властивостей (кафедра психології та філософії)
 16. Психологія здоров’я (кафедра психології та філософії)
 17. Тренінг комунікативної компетентності лікаря (кафедра психології та філософії)
 18. Українське народознавство (кафедра суспільних наук та українознавства)
 19. Український правопис – 2019: основні зміни та доповнення(кафедра суспільних наук та українознавства)
 20. Фізіологічні основи безвідмовного киснепостачання (кафедра фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата)

3 КУРС

 1. Академічна доброчесність (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 2. Візуальна психодіагностика (кафедра психології та філософії)
 3. Ембріологічні та гістологічні основи оперативної хірургії (кафедра гістології, цитології та ембріології)
 4. Клінічні аспекти загальної гістології (кафедра гістології, цитології та ембріології)
 5. Медична персоналістика (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 6. Медичне право України (кафедра судової медицини та медичного правознавства)
 7. Основи академічної доброчесності (кафедра психології та філософії)
 8. Основи ґендерних студій (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 9. Основи красномовства та етикету (кафедра психології та філософії)
 10. Побічна дія ліків (кафедра фармакології)
 11. Психологія конфлікту (кафедра психології та філософії)
 12. Психологія лідерства (кафедра психології та філософії)
 13. Психологія особистості (кафедра психології та філософії)
 14. Фандрайзинг і проєктний менеджмент (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 15. Фізичне виховання (кафедра медицини катастроф та військової медицини)

 4 КУРС

 1. Введення в репродуктивну медицину (кафедра акушерства та гінекології)
 2. Інновації та підприємництво в охороні здоров’я (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, кафедра фармакології, кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)
 3. Клінічна фізіологія (кафедра фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата)
 4. Консультування з питань планування сім’ї (кафедра акушерства, гінекології та перинатології)
 5. Косметологія (кафедра дерматовенерології)
 6. Кризова психологія (кафедра психології та філософії)
 7. Медичні комунікації (навички спілкування з пацієнтами). Пацієнт-орієнтоване консультування (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, кафедра сімейної медицини, кафедра фармакології)
 8. Невідкладні стани в педіатрії (кафедра педіатрії та медичної генетики)
 9. Оперативна гінекологія на тренажерах, симуляторах та в операційних(кафедра акушерства та гінекології)
 10. Основи академічної доброчесності (кафедра психології та філософії)
 11. Основи красномовства та етикету (кафедра психології та філософії)
 12. Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії (кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка)
 13. Основи психоаналізу (кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка)
 14. Основи психоаналізу (кафедра психології та філософії)
 15. Основи тактичної медицини (кафедра медицини катастроф та військової медицини)
 16. Основи фармакогенетики (кафедра медичної біології та генетики)
 17. Первинний огляд трупа на місці виявлення (кафедра судової медицини та медичного правознавства)
 18. Промоція здоров’я (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 19. Психологія сексуальності (кафедра психології та філософії)
 20. Психологія управління (кафедра психології та філософії)
 21. Сексологія та сексопатологія (кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка)
 22. Судово-медичні аспекти виявлення домашнього насильства та насильства за ознакою статі(кафедра судової медицини та медичного правознавства)
 23. Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики захворювань ендокринної системи та обміну речовин (кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології)
 24. Сучасні аспекти діагностики, лікування, профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом ІПСШ (кафедра акушерства та гінекології)
 25. Фізичне виховання (кафедра медицини катастроф та військової медицини)

 5 КУРС

 1. Актуальні питання нейроонкології (кафедра урології та нейрохірургії)
 2. Актуальні питання пульмонології (кафедра фтизіатрії та пульмонології)
 3. Андрологія (кафедра урології та нейрохірургії)
 4. Анте- та інтранатальна охорона плода (кафедра акушерства, гінекології та перинатології)
 5. Вагітність без ускладнень – як цього досягнути (кафедра акушерства та гінекології)
 6. Вибрані питання дитячої ендокринології (кафедра педіатрії та медичної генетики)
 7. Вибрані питання ЕКГ діагностики (кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)
 8. Інновації та підприємництво в охороні здоров’я (кафедрапедіатрії та дитячих інфекційних хвороб, кафедра фармакології, кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)
 9. Клініко-рентгенологічна діагностика та диференційна діагностика захворювань органів дихання (кафедра фтизіатрії та пульмонології)
 10. Конфлікт-менеджмент у медичній організації (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 11. Кризова психологія (кафедра психології та філософії)
 12. Лабораторна та інструментальна діагностика в практиці внутрішньої медицини (кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)
 13. Медичні комунікації (навички спілкування з пацієнтами). Пацієнт-орієнтоване консультування (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, кафедра сімейної медицини, кафедра фармакології)
 14. Невідкладні стани в педіатрії (кафедра педіатрії та медичної генетики)
 15. Новітні технології в хірургії (кафедра хірургії № 2)
 16. Основи академічної доброчесності (кафедра психології та філософії)
 17. Основи красномовства та етикету (кафедра психології та філософії)
 18. Основи стоматології (кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії)
 19. Основи тактичної медицини (кафедра медицини катастроф та військової медицини)
 20. Основи технології операцій (кафедра анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії)
 21. Особливості захворювань нервової системи в дитячому віці (кафедра педіатрії та медичної генетики)
 22. Особливості імунопатології та можливості імунодіагностики та імунотерапії при захворюваннях різних  систем та органів (кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології)
 23. Первинний огляд трупа на місці виявлення (кафедра судової медицини та медичного правознавства)
 24. Психологія сексуальності (кафедра психології та філософії)
 25. Психологія сім’ї (кафедра психології та філософії)
 26. Психологія управління (кафедра психології та філософії)
 27. Психосоматичні розлади у дітей (кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини)
 28. Секційний курс (кафедра патологічної анатомії)
 29. Судово-медичні аспекти виявлення домашнього насильства та насильства за ознакою статі (кафедра судової медицини та медичного правознавства)
 30. Сучасні алгоритми лікування внутрішніх хвороб на основі доказової медицини (кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)
 31. Сучасні аспекти діагностики та лікування синдрому діабетичної стопи (кафедра хірургії № 2)
 32. Сучасні практики: віртуальний пацієнт у підготовці до ОСП(К)І (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб)
 33. Фізичне виховання (кафедра медицини катастроф та військової медицини)

 6 КУРС

 1. Актуальні питання онкоурології(кафедра урології та нейрохірургії)
 2. Актуальні питання порушень репродуктивного здоров’я у дитячому та підлітковому віці (кафедра акушерства та гінекології)
 3. Актуальні питання про організацію скринінгу патології шийки матки в Україні (кафедра акушерства та гінекології)
 4. Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції (кафедра інфекційних хвороб та епідеміології)
 5. Анте- та інтранатальна охорона плода (кафедра акушерства, гінекології та перинатології)
 6. Біохімічні маркери та інструментальна діагностика захворювань внутрішніх органів (кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)
 7. Внутрішньовенна терапія в педіатричній клініці (кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини)
 8. ЕКГ діагностика патології серця (кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)
 9. Інновації та підприємництво в охороні здоров’я (кафедрапедіатрії та дитячих інфекційних хвороб, кафедра фармакології, кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)
 10. Інфекційні небезпеки та захист від них в умовах пандемії та воєнного стану (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб)
 11. Конфлікт-менеджмент у медичній організації (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 12. Невідкладна допомога при пошкодженнях мирного та військового часу (кафедра хірургії № 2)
 13. Невідкладні стани в педіатрії (кафедра педіатрії та медичної генетики)
 14. Організація бізнесу в медицині (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 15. Основи стоматології (кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії)
 16. Основи сучасної сексології в акушерсько-гінекологічній практиці (кафедра акушерства та гінекології)
 17. Основи технології операцій (кафедра анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії)
 18. ОСП(К)І в акушерстві та гінекології (кафедра акушерства та гінекології)
 19. Оцінка лабораторних показників у клініці внутрішньої медицини у форматі ОСП(К)І (кафедра внутрішньої медицини)
 20. Психосоматичні розлади у дітей (кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини)
 21. Симуляційний тренінг за клінічними сценаріями формату ОСП(К)І (кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)
 22. Симуляційний тренінговий курс з респіраторної патології (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб)
 23. Соціальне медичне страхування (кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я)
 24. Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики захворювань ендокринної системи та обміну речовин (кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології)
 25. Сучасні аспекти планування сім’ї (кафедра акушерства та гінекології)
 26. Ультразвукова діагностика судинної патології (кафедра хірургії № 2)

LIST OF SELECTIVE DISCIPLINES
For Students of the Medical Faculty №3
(Specialty “Medicine”, Master degree)

1-ST ACADEMIC YEAR

 1. Fundamentals of bioethics and biosafety (annotation)
 2. History of Medicine(annotation)
 3. History of Ukraine and Ukrainian Culture(annotation)

2-ND ACADEMIC YEAR

 1. Labour protection (Occupational safety) (annotation)
 2. Clinical Anatomy and Operative Surgery (annotation)
 3. Medical Informatics (annotation)
 4. Clinical Physiology (annotation)
 5. Fundamentals of Psychology (annotation)
 6. Mental Health (annotation)
 7. Physiological fundamentals of fail-safe oxygen supply (annotation)
 8. Psychology of giftedness (annotation)

4-TH ACADEMIC YEAR

 1. Instrumental methods of examination in the internal medicine practice(annotation)
 2. Body-oriented psychotherapy (annotation)
 3. Emergency States in Pediatrics (annotation)
 4. Forensic Aspects of Detection of Domestic and Gender Violence(annotation)
 5. Fundamentals of Psychoanalysis (annotation)
 6. Narcology. Fundamentals of prevention substance use and abuse (annotation)
 7. Examination of the Corpseat the Scene of Death. Autopsy (annotation)
 8. Training of communicative competence of a doctor(annotation)
 9. Physical training (annotation)

5-TH ACADEMIC YEAR

 1. Modern algorithms for the treatment of internal diseases in the evidence-based medicine (annotation)
 2. Features of Forensic Medical Examination for certain types ofDeath. Autopsy (annotation)
 3. Selected topics of the ECG diagnostics (annotation)
 4. Family psychology (annotation)
 5. Fundamentals of Dentistry(annotation)
 6. Laboratory and instrumental diagnosis in the practice of internal medicine(annotation)
 7. Modern practices-virtual patient (annotation)
 8. Psychology of management (annotation)
 9. Topical issues of Pulmonology(annotation)
 10. Vaccination in the COVID-19 pandemic era(annotation)

6-TH ACADEMIC YEAR

 1. Biochemical markers and instrumental diagnosis in the internal medicine(annotation)
 2. Current issues of COVID-19(annotation)
 3. ECG diagnostics of the heart pathology(annotation)
 4. Current issues of intensive therapy and emergency care in Pediatrics(annotation)
 5. Palliative and hospice care(annotation)
 6. Psychology of management and leadership(annotation)
 7. Simulation training on clinical scenarios of the OSKI format(annotation)
 8. Simulation training course on respiratory pathology(annotation)
 9. Clinical parasitology and tropical medicine(annotation)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
для студентів спеціальності “Медична психологія” на 2023-2024 н.р.

I курс

 1. Тренінг спілкування
 2.  Психологія здоров’я
 3.  Тренінг розвитку емоційного інтелекту
 4.  Психологія лідерства
 5.  Психологія обдарованості
 6.  Порівняльна психологія

 II курс

 1. Психологія впливу
 2. Психологія лідерства
 3. Деонтологія в охороні здоров’я

III курс

 1. Нутриціологія
 2. Психологія обдарованості
 3. Основи конфліктології
 4. Психологія сім’ї

IV курс

 1. Психологічне консультування та психокорекція.
 2. Сучасні напрямки психологічного консультування та психокорекції
 3.  Психодинамічні напрями психології та психотерапії
 4. Основи психоаналізу
 5. Основи травмофокусованої психотерапії
 6. Нейропсихологія
 7. Основи конфліктології
 8. Тілесно-орієнтована психологія.
 9. Психологія творчості

V курс

 1. Гендерна психологія
 2. Особливості психологічної реабілітації учасників бойових дій
 3. Психокорекція та психотерапія сексуальної поведінки особистості
 4. Психологічне забезпечення діяльності силових структур
 5. Психологія війни
 6. Психологія впливу
 7. Психологія девіантної та залежної поведінки
 8. Психологія життєвої кризи, вмирання та смерті
 9. Спеціальна психологія та дефектологія
 10. Психогігієна професійної діяльності лікаря-психолога

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

для студентів фармацевтичного факультету
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»
освітній ступінь – «магістр»
на 2024-2025 н.р.

1 КУРС

 1. Європейський шлях України: історія і сучасність (кафедра суспільних наук та українознавства)
 2. Інтерактивний практикум у хімії (кафедра медичної та фармацевтичної хімії)
 3. Клітинна біологія (кафедра медичної біології та генетики)
 4. Лікарські рослини у традиційній  медицині (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 5. Розробка фармацевтичних застосунків (кафедра фармації)
 6. Сучасні проблеми молекулярної біології (кафедра медичної біології та генетики)
 7. Техніка лабораторних робіт (кафедра медичної та фармацевтичної хімії)

2 КУРС

 1. Історія Буковинського державного медичного університету (кафедра суспільних наук та українознавства)
 2. Лікарські рослини, що культивуються (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 3. Сучасна фармація у країнах світу(кафедра фармації)
 4. Українське народознавство (кафедра суспільних наук та українознавства)
 5. Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків  (кафедра медичної та фармацевтичної хімії)

3 КУРС

 1. Державна система забезпечення якості лікарських засобів  (кафедра фармації)
 2. Клінічна фізіологія з основами фармакокінетики (кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата)
 3. Лікарські рослини тропіків та субтропіків  (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 4. Основи фармацевтичної аромології  (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 5. Побічна дія ліків  (кафедра фармакології)
 6. Теоретичні основи органічного синтезу лікарських засобів (кафедра медичної та фармацевтичної хімії)
 7. Функціональна біохімія  (кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії)

4 КУРС

 1. Інтерактивні технології в фармації (кафедра фармації)
 2. Основи гомеопатії  (кафедра фармакології)
 3. Основи фармакогенетики  (кафедра медичної біології та генетики)
 4. Розробка лікарських засобів (кафедра фармації)
 5. Фармакопейні методи аналізу (кафедра медичної та фармацевтичної хімії)
 6. Фармацевтичні аспекти нутріціології (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 7. Фітофармація (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)

5 КУРС

 1. Вибрані питання з клінічної фармації та фармацевтичної опіки (кафедра внутрішньої медицини)
 2. Експрес аналіз гострих інтоксикацій (кафедра судової медицини та медичного правознавства)
 3. Належні практики у фармації  (кафедра фармації)
 4. Основи доказової медицини (кафедра фармакології)
 5. Основи фармацевтичного аналізу лікарських засобів (кафедра медичної та фармацевтичної хімії)
 6. Патентознавство (кафедра судової медицини та медичного правознавства)
 7. Протоколи фармацевта (кафедра фармації)
 8. Ресурсознавство лікарських рослин (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 9. Сучасний стан створення фітопрепаратів (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 10. Фітотерапія в косметології (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)

 6 КУРС

 1. Комплексний аналіз діяльності фармацевтичних закладів (кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії)
 2. Удосконалення технології лікарських форм (кафедра фармації)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
для студентів стоматологічного факультету на 2023-2024 н.р.

 

1 КУРС

 1. Академічна доброчесність
 2. Клінічна гістологія з англійською термінологією для лікаря стоматолога
 3. Клітинна біологія
 4. Медична персоналістика
 5. Медична хімія
 6. Основи гендерних студій
 7. Основи психології та міжособистісної комунікації
 8. Основи психології. Основи педагогіки
 9. Психодіагностика психічних процесів та властивостей
 10. Соціологія та медична соціологія
 11. Стоматологія і проблеми деонтології.
 12. Сучасні проблеми молекулярної біології
 13. Фандрайзинг і проєктний менеджмент
 14. Культура наукової мови лікаря: термінологічний аспект

2 КУРС

 1. Асептика та антисептика в хірургічній стоматології.
 2. Десмургія голови та шиї.
 3. Етика та естетика
 4. Інформаційні технології у стоматології
 5. Клінічна анатомія та оперативна хірургія
 6. Матеріалознавство в ортопедичній стоматології
 7. Організація роботи у перев’язувальній та операційній стаціонару хірургічної стоматології та ЩЛХ.
 8. Основи академічної доброчесності
 9. Основи красномовства та етикету
 10. Післяопераційний догляд за пацієнтами з щелепно-лицевою патологією.
 11. Психодіагностика психічних процесів та властивостей
 12. Психологія здоров’я
 13. Релігієзнавство
 14. Сучане ендодонтичне обладнання та інструменти
 15. Сучасні особливості препарування зубів
 16. Тренінг комунікативної компетентності лікаря-стоматолога
 17. Клінічна гістологія з англійською термінологією для лікаря стоматолога

3 КУРС

 1. Логіка
 2. Медична персоналістика
 3. Місцеве знеболювання ЩЛД.
 4. Основи академічної доброчесності
 5. Основи естетичної реставрації зубів
 6. Основи красномовства та етикету
 7. Основи правового регулювання стоматологічної допомоги населенню.
 8. Основні технології виготовлення зубних протезів
 9. Побічна дія ліків
 10. Промоція здоров’я
 11. Професійний догляд за ротовою порожниною
 12. Профілактика гнійно-запальних захворювань ЩЛД.
 13. Типове та атипове видалення зубів верхньої та нижньої щелепи.
 14. Фізичне виховання
 15. Фотопротокол в ортодонтії
 16. Клінічна гістологія з англійською термінологією для лікаря стоматолога
 17. Медичне правознавство

4 КУРС

 1. Косметологія
 2. Невідкладні стани в педіатрії
 3. Основи академічної доброчесності
 4. Основи красномовства та етикету
 5. Основи психоаналізу
 6. Основи технології операцій
 7. Специфічні запальні захворювання ЩЛД.
 8. Стандартні коронки в практиці дитячої стоматології
 9. Сучасна діагностика і лікування захворювань СНЩС
 10. Сучасне ендодонтичне лікувння в дитячій стоматології
 11. Сучасні принципи діагностики та лікування пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту
 12. Сучасні технології суцільнолитого протезування
 13. Тактична медицина
 14. Техніка накладання швів при пошкодженнях м’яких тканин ЩЛД.
 15. Тимчасова (евако-транспортна) та постійна (лікувальна) іммобілізація при переломах верхньої та нижньої щелепи.
 16. Фізичне виховання

5 КУРС

 1. Естетична стоматологія – дизайн посмішки
 2. Естетичні аспекти в клініці ортопедичної стоматології
 3. Конфлікт-менеджмент
 4. Навчальна практика з дитячої терапевтичної стоматології
 5. Навчальна практика з основами сучасного повного знімного протезування
 6. Навчальна практика з основами ЩЛО і дентальної імплантації
 7. Навчальна практика з профілактики стоматологічних захворювань у дітей
 8. Навчальна практика з терапевтичної стоматології з елементами сучасної ендодонтії
 9. Навчальна практика з терапевтичної стоматології з основами сучасної пародонтології
 10. Навчальна практика з хірургічної стоматології з основами реконструктивної хірургії.
 11. Навчальна практика з хірургічної стоматології та ЩЛХ.
 12. Невідкладні стани в практиці лікаря-стоматолога
 13. Організація бізнесу
 14. Основи академічної доброчесності
 15. Основи красномовства та етикету
 16. Основні аспекти ортопедичного протоколу дентальної імплантації
 17. Психологія сім’ї
 18. Соціальне медичне страхування
 19. Стоматологічна допомога дітям під загальним знеболенням
 20. Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки
 21. Тактична медицина
 22. Фізичне виховання
 23. Хірургічна підготовка порожнини рота до протезування.
 24. Хірургічні етапи дентальної імплантації.

LIST OF SELECTIVE DISCIPLINES

For Students Of The Stomatological Faculty (speciality “Dentistry”)

1 COURSE

 1. Applied Chemistry in Dentistry (annotation)
 2. European Computer Driving License (annotation)
 3. Fundamentals of psychology and interpersonal communication (annotation)
 4. Information Technologies in Dentistry (annotation)
 5. Mental Health (annotation)
 6. Training of effective communication (annotation)

2 COURSE

 1. Deontology in medicine (annotation)
 2. Materials in prosthetic dentistry (annotation)
 3. Modern features of teeth preparation (annotation)
 4. Psychological characteristics of people in appearance and behavior (annotation)
 5. Psychology of negotiation and conflict resolution (annotation)
 6. Training of dentist’s communicative competence (annotation)
 7. WEB-design (annotation)

3 COURSE

 1. Basic technologies for the manufacture of dentures (annotation)
 2. Current issues of endodontics (annotation)
 3. Current methods of endogenous and exogenous prevention of dental caries (annotation)
 4. Fundamentals of aesthetic dental restoration (annotation)
 5. Fundamentals of social psychology (annotation)
 6. Local anaesthesia of the maxillofacial area (annotation)
 7. Psychology of giftedness (annotation)
 8. Psychology of management (annotation)
 9. Typical and atypical tooth extraction on upper and lower jaws (annotation)

4 COURSE

 1. Body-oriented psychotherapy (annotation)
 2. Cosmetology (annotation)
 3. Emergency states in pediatrics (annotation)
 4. Endodontic treatment in pediatric dentistry (annotation)
 5. Family psychology (annotation)
 6. Fundamentals of prevention substance use and abuse (annotation)
 7. Fundamentals of psychoanalysis (annotation)
 8. Medical genetics (annotation)
 9. Modern principles of diagnostics and treatment of patients with periodontal diseases (annotation)
 10. Modern technologies of dental prosthesis (annotation)
 11. Pediatrics in Dentistry (annotation)
 12. Psychology of management and leadership (annotation)
 13. Suturing techniques for soft tissue injuries of the maxillofacial area (annotation)
 14. Temporary (evacuatory-transport) and permanent (therapeutic) immobilization of fractures of upper and lower jaws (annotation)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
для студентів спеціальності “Стоматологія” (молодший бакалавр)

1 КУРС

 1. WEB-дизайн (анотація)
 2. Видатні постаті української медицини (анотація)
 3. Іноземна мова (анотація)
 4. Історія України та української культури (анотація)
 5. Медична інформатика (анотація)

2 КУРС

 1. Гігієна порожнини рота (анотація)
 2. Технологічні аспекти виготовлення ортопедичних конструкцій (анотація)
 3. Особливості технічної роботи в щелепно-лицевій ортопедії (анотація)
 4. Профілактика стоматологічних захворювань (анотація)
 5. Стоматологічна допомога населенню та профілактична медицина (анотація)
 6. Сучасні технології виготовлення ортодонтичної техніки в дитячому віці (анотація)
 7. Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій в дитячому віці (анотація)
 8. Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій (анотація)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
для студентів спеціальності “Мед
сестринство другого (магістерського) рівня вищої освіти

  на 2023-2024 н.р.

Курс I

 1. Безпечний лікарняний простір
 2. Сучасні методи діагностики
 3. Тренінг спілкування
 4. Комплексна оцінка психічного та фізичного розвитку дітей
 5. Історія та культура України
 6. Соціальна медицина
 7. Психологія лідерства
 8. Основи патентного пошуку
 9. Сучасні підходи до медсестринських маніпуляцій
 10. Психологія конфлікту
 11. Клінічне медсестринство в професійній патології
 12. Клінічна епідеміологія
 13. Основи паліативної медицини

Курс II

 1. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)
 2. Комплексна оцінка нервово-психічного та фізичного розвитку дітей
 3. Візуальна психодіагностика
 4. Психологія здоров’я
 5. Основи соціальної психології
 6. Психодіагностика психічних процесів та властивостей
 7. Психологія конфлікту
 8. Психічне здоров’я особистості в кризовому суспільстві
 9. Актуальні питання клінічного медсестринства
 10. Медсестринський діагноз
 11. Інструментальні методи функціональної діагностики