• Українська
  • English

Науковий відділ

Буковинський державний медичний університет є одним з провідних медичних вишів України, який активно займається науковою діяльністю. Умови війни в Україні не стали перешкодою для розвитку науки в університеті, а навпаки, збільшили зацікавленість в наукових дослідженнях та інноваційних розробках.

Наукова діяльність Буковинського державного медичного університету є досить різноманітною та успішною. Науковці університету продовжують активно займатись дослідженнями та розробкою нових методик лікування різних захворювань, співпрацювати з науковими установами в Україні та за кордоном, а також готувати висококваліфікованих фахівців для медичної галузі.

Буковинський державний медичний університет – серед 10-ти найкращих медичних ВУЗів, відповідно до рейтингу за показниками міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus.

У рейтингу закладів з найвищою винахідницькою активністю університет посів гідне ІІІ місце за результатами отримання патентів на корисні моделі.

Досягнуто підвищення рейтингових показників БДМУ згідно з даними системи Webometrics у 2023 р. 2 місце серед медичних ЗВО України (2022 р. – 3 місце).

Функціонує Координаційна Рада БДМУ з питань представництва наукових досягнень в міжнародному науково-інформаційному просторі.

Для успішного виконання наукових завдань в університеті функціонують Навчально-наукова лабораторія та Центр клінічних досліджень.

Виконуються 35 тем науково-дослідних робіт. З січня 2023 року виконуються 2 НДР за рахунок коштів Державного бюджету:
1. Покращання діагностики і прогнозування тяжкості перебігу артеріальної гіпертензії з урахуванням модифікованих чинників та немодифікованих молекулярно-генетичних предикторів у період військового часу.
2. Удосконалення профілактики та лікування туберкульозу з множинною лікарською стійкістю в умовах пандемії COVID-19.

Кількість опублікованих наукових праць залишалася стабільно високою. Якість наукових публікацій науковців підтверджується великою кількістю опублікованих статей за кордоном.
Репозиторій БДМУ налічував понад 18720 електронних записів, в якому з науковими працями можуть ознайомитися не тільки наші співробітники, але й науковці закладів вищої освіти України та за кордоном.

Щороку університет проводить наукові форуми, в яких БДМУ виступає організатором заходів. Проведення наукових зібрань висвітлюється з використанням сервісу відеоконференцій Web class науково-освітньої телекомунікаційної мережі «URAN».
Буковинський державний медичний університет є Провайдером у системі безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників.

Університетом видаються 7 фахових науково-практичних журналів: «Буковинський медичний вісник», «Клінічна та експериментальна патологія», «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», «Міжнародний ендокринологічний журнал», «Судово-медична експертиза», «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» (українсько-румунський).

Журнали внесено до всеукраїнських та міжнародних баз даних наукової інформації, каталогів та систем пошуку. Науково-практичні журнали «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», «Міжнародний ендокринологічний журнал» включені до міжнародної БД Scopus.

З 1 жовтня 2022 р. БДМУ увійшов до 17 перших членів Консорціуму ORCID Україна, завдяки чому отримано статус Преміум члена Консорціуму з безкоштовним користуванням всіма можливостями системи протягом 3-х років. Усі співробітники університету зареєстровані та мають індивідуальний профіль науковця ORCID, проводиться наповнення та корекція профілів на постійній основі.

Виконуються – 6 дисертацій на здобуття ступеня доктора наук та 76 на здобуття ступеня доктора філософії.

Вищою формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певної спеціальності є клінічна ординатура, в якій на вчаються 4 лікарі (іноземні громадяни).

Уже традиційно впродовж багатьох років в університеті проводиться один з найбільших в Україні наукових форумів – Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених BIMCO, видається «BIMCO JOURNAL Abstracts Book», який включає тези доповідей молодих науковців.

Популяризацію конгресу BIMCO 2023 у світі забезпечили 14 амбасадорів з 14 країн.

4 – 7 квітня 2023 року на базі Буковинського державного медичного університету відбувся Х Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених BIMCO 2023 ONLINE. Захід включено до Переліку наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених Міністерства освіти і науки України на 2023 рік.

Цьогоріч конгрес був організований онлайн, у його роботі взяли участь 1603 учасників, із яких 871 молодий науковець, у тому числі представників з БДМУ – 276, інших ЗВО – 595, учасників з-за кордону – 732.

Грицюк Мар'яна Іванівна

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків

Доктор наук, професор


Профіль
Склад відділу

Доманчук Тетяна Іллівна

Начальник наукового відділу з сектором інноваційного розвитку

Доктор філософії


Профіль

Білоус Зоряна Олександрівна

Провідний фахівець


Профіль

Актуальні новини

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

На кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології було проведено ряд заходів, приурочених до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, яке щороку відмічається 1-го грудня.

БДМУ долучився до грантового проєкту HIVE «Інновації ЗВО для наукомісткого підприємництва»

У вересні 2022 р. БДМУ долучився до грантового проєкту HIVE «Інновації ЗВО для наукомісткого підприємництва» («HEI Innovation for Knowledge Intensive Entrepreneurship») напрямку EIT Здоров’я (European […]

«Віддай частинку себе тим, хто готовий віддати за тебе своє життя»

Саме під такою назвою зорганізовано волонтерську акцію, приурочену Дню Збройних Сил України та Дню Волонтера.