• Українська
 • English

За роки існування наш навчальний заклад зробив вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я та медичної науки в Україні і став сьогодні справжньою кузнею підготовки медичних кадрів та одним із центрів медичної науки західного регіону України.

Становлення і розвиток університету, його медичного потенціалу пов’язані з іменами ректорів: доцента Д.С.Ловлі, доцента М.Б.Маньковського, професора М.М.Ковальова, доцента О.Д.Юхимця, професора В.К.Патратія. Вагомий внесок для створення і розвитку клінічних шкіл зробили завідувачі кафедр Є.Р.Цитрицький, І.І.Федоров, О.Ю.Мангейм, С.П.Закривидорога, М.М.Зотін, З.Н.Гржебін, В.Л.Хенкін, Л.І.Роман, Б.А.Пахмурний, П.М.Гудзенко, О.С.Сокол, С.А.Кац, Г.А.Троян, О.О.Волощук, Л.С.Клочкова, П.С.Драчук, відомі вчені Б.Д.Радзіховський С.М. Савенко, Г.Ю.Маліс, Я.Д.Кіршенблат, М.Г.Туркевич та інші. В університеті сформувалися відомі в Украіні школи ендокринологів (М.М.Ковальов, Н.М.Шинкерман, БВ.Роднянський, Я.Д.Кіршенблат), гастроентерологів (Н.Б.Шупак, В.А.Трігер, О.О.Волощук, О.І.Самсон), патології центральної нервової системи (С.М.Савенко, Г.Ю.Маліс, І.К.Владковський), дослідження, джерел мінеральних вод Буковини (Ф.В.Лапшин).

Лікувально-консультативна разом з навчальною, науковою та виховною роботою є однією з пріоритетних складових обсягу обов’язків професорсько-викладацького складу клінічних кафедр університету. Вона спрямована перш за все на виконання завдань, визначених концепцією розвитку охорони здоров’я населення України.

Лікувально-консультативна робота здійснюється в університеті на 29 клінічних кафедрах та 2 курсах, які розміщуються в лікувально-профілактичних і спеціалізованих медичних закладах, підпорядкованих УОЗ м. Чернівці та Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА. Потужний потенціал професорсько-викладацького складу клінічних кафедр складають 46 професорів, 54 доктора медичних наук, 153 доцента та 232 кандидата медичних наук. З них: мають вищу атестаційну лікарську категорію 191 співробітник, першу – 68, другу – 34. 51 співробітників клінічних кафедр БДМУ є обласними позаштатними спеціалістами та консультантами Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА та управління охорони здоров’я Міської ради. 15 співробітників університету мають звання “Заслужений лікар України”.

Провідні клініцисти університету входять до складу атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА, беруть участь у засіданнях колегії ДОЗ ЧОДА та управління охорони здоров’я міської ради, постійно проводять роботу з питань реформування та розвитку медицини в області. Є постійними учасниками в організації та проведенні комплексних заходів при надзвичайних станах.

Лікувально-консультативна робота, яка проводиться співробітниками клінічних кафедр в системі практичної охорони здоров’я Буковини, є різноманітною і багатопланової. Вона включає в себе: консультативну роботу, проведення заходів з підвищення кваліфікації лікарів практичної охорони здоров’я по всім спрямування – проведення ТУ, ПАЦів, лекцій з актуальних проблем, організація і проведення науково-практичних конференцій, медичних нарад лікарів базових закладів, випуск методичних рекомендацій, експертна оцінка в веденні хворих тощо. Спільна робота кафедр та органів практичної охорони здоров’я сприяє як підвищенню кваліфікації лікарів первинної ланки охорони здоров’я, так і підвищенню якості надання кваліфікованої медичної допомоги населенню області.

Лікувально-консультативна робота співробітників клінічних кафедр БДМУ проводиться в 34 лікувальних закладах: 19 – обласного підпорядкування та 10 – міського підпорядкування, 2 – шкільних закладах м. Чернівці та у 3-х спеціалізованих закладах охорони здоров’я. Загальний ліжковий фонд складає 4064 одиниць. Клінічні кафедри університету розташовані у приміщеннях 26 клінічних баз (закладів практичної охорони здоров’я) загальною площею 9022,72 кв.м. Професорами та доцентами згідно з графіком проводяться клінічні обходи хворих, консультативні прийоми в поліклініках та огляди хворих у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів. Виконується великий обсяг організаційно-методичної роботи: виїзди у районні лікувально-профілактичні заклади, рецензії історій хвороб, робота в експертних та атестаційних комісіях, проведення конференцій та ін. Значна лікувально-профілактична робота здійснюється викладачами клінічних кафедр під час літньої виробничої практики.

Важливим розділом спільної лікувально-профілактичної роботи клініцистів університету та лікарів практичної охорони здоров’я є консультативна та науково-методична робота у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я. Вона систематично проводиться у базових та позабазових установах, у поліклініках міста та області.

Фахівці університету беруть участь у засіданнях комісій з атестації лікарів та медичних працівників середньої ланки, у роботі колегій обласного та міського управління охорони здоров’я, лікувально-профілактичних закладів.

Основними пріоритетами в діяльності університету спільно з практичною охороною здоров’я є удосконалення системи охорони здоров’я матері та дитини, боротьба з соціально-небезпечними хворобами (туберкульоз, ВІЛ/СНІД), реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики/сімейної медицини, покращення матеріально-технічного стану установ охорони здоров’я.

Співробітники клінічних кафедр тісно співпрацюють з лікарськими товариствами (асоціаціями) з метою більш тісної координації щодо проведення з’їздів та конференцій, навчальних та наукових семінарів, майстер-класів тощо. Університет спільно з асоціаціями та товариствами розробляє та удосконалює вже існуючі стандарти діагностики і лікування, протоколи надання медичної допомоги, реалізації державної політики у сфері виконання Національних державних та регіонарних програм.

Не менш важливим у роботі клінічних кафедр є ведення санітарно-просвітницької роботи, спрямованої на підвищення обізнаності та компетентності громадян щодо діяльності системи охорони громадського здоров’я на центральному та місцевому рівнях.

Серед населення Буковинського краю постійно проводиться роз’яснювальна робота з питань профілактики захворювань, пропаганди здорового способу життя, планування сім’ї шляхом проведення бесід, лекцій, виступів на радіо, телебаченні, випуску санітарних бюлетенів тощо.

З метою підвищення рівня санітарно-просвітницької діяльності університету, надання відкритого доступу до інформації, спрямованої на підвищення обізнаності та компетентності громадян щодо профілактики та лікування різних захворювань було створено веб-сайт університету «Сторінки здоров’я» (http://health.bsmu.edu.ua/). Створення сайту – це ще один крок у напрямку виконання основних завдань співробітників університету щодо реформування галузі медицини: поліпшення стану здоров’я населення Буковинського краю, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності, подовження активного довголіття та тривалості життя, охорона материнства та дитинства, формування та заохочення здорового способу життя, оздоровлення довкілля, забезпечення ефективного попередження і здійснення контролю за шкідливими для здоров’я чинниками, удосконалення інноваційної політики, забезпечення інтеграції вітчизняної системи охорони здоров’я в європейську систему.

Результатом плідної спільної роботи практичної охорони здоров’я та БДМУ є створення 27 серпня 2014 року (згідно з розпорядженням № 144 Голови Чернівецької обласної ради) багатопрофільного медичного закладу ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги – Університетська лікарня».

Поєднання клінічної, наукової та освітньої діяльності багатопрофільного закладу охорони здоров’я ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги – Університетська лікарня» при максимальному використанні потенціалу ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» є підґрунтям реформування медицини на Буковині при наданні спеціалізованої медичної допомоги на III-у рівні, що дає можливість розширити спектр та рівень надання високоспеціалізованої та спеціалізованої лікувально-консультативної допомоги, медичної допомоги при невідкладних станах та екстрених ситуаціях, забезпечити на цій основі підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників за стандартами вищої освіти, проведення науково-дослідної роботи, розробки, апробації та впровадження нових медичних технологій.

За час, що пройшов після ухвалення розпорядження про створення університетської лікарні, підготовлені кадри з професорського-викладацького складу, які очолили реформовані відділення Університетської лікарні в університетські центри. Цей процес є динамічним.

В Університетській лікарні створені та функціонують:
 • Обласний Центр ендоурології та літотрипсії;
 • Обласний Центр ендоскопічної хірургії;
 • Обласний центр пластичної реконструктивної та естетичної хірургії;
 • бласний центр гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету;
 • Обласний центр термічних, нейротрофічних уражень та дермопластики;
 • Обласний центр травматології, ендопротезування, патології суглобів та хребта.

Наказом по університету від 01.12.2011 року № 10-о створено навчально-лікувальний стоматологічний центр “Університетська клініка”. Центр утворений з метою надання навчальної та науково-лікувальної допомоги студентам, лікарям-інтернам, медичним кадрам, мешканцям міста та області, підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів, проходження спеціалізації лікарями-інтернами, проходження виробничої практики, розробки та впровадження нових технологій в практику лікування стоматологічних закладів. Одержана ліцензія на здійснення медичної практики (серія АГ № 597009 від 23.01.2012 р.).

На базі Університетської клініки на даний час працює 20 співробітників університету, з них: 10 співробітників мають вищу лікарську категорію, 3 – першу, 1- другу та шість співробітників мають сертифікат лікаря-спеціаліста. За 2016 рік в Центрі було проведено 860 консультацій. Проліковано 321 чоловік. Протягом року надавалась безкоштовна стоматологічна допомога для малозабезпечених верств населення, а також учасникам АТО їх сім’ям та переселенцям з окупованих територій.

Окрім того, в БДМУ створені та функціонують:
 • Центр малоінвазивної хірургії та гінекології;
 • Міський центр нейро-дегенеративних захворювань ока;
 • Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги.

З метою покращення якості, ефективності надання медичної допомоги населенню села, проходження практики студентами старших курсів і лікарями-інтернами медичного та стоматологічного факультетів, профорієнтації випускників для роботи в сільській місцевості, відповідно до ст. 30 та ст. 63 Закону України «Про вищу освіту», погодження Коровіївської сільської ради від 23.05.2012 року рішення № 5-35/2012 та рішення XI сесії VI скликання Глибоцької районної ради від 25.05.2012 року рішення № 76-11/12, створено університетський навчально-практичний центр первинної медико-санітарної допомоги на базі Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Коровія Глибоцького району та згідно рішення XIV сесії VI скликання Новоселицької районної ради від 20.12.2012р. та погодження Новоселицької районної ради від 11.01.2013 року № 20, створено університетський Навчально-практичний центр первинної медико-санітарної допомоги на базі Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоселицького району» (с. Бояни).

На базах навчально-практичних центрів проводяться практичні зання із студентами 6 курсу, лікарями-інтернами I та II року навчання за фахом “Загальна практика – сімейна медицина». Студенти та лікарі-інтерни мають можливість відпрацювання практичних навичок: оцінка стану важкості хворого, оцінка фізичного та психомоторного розвитку дитини, довенні та внутрішньом’язові ін’єкції, проведення та роз шифровка ЕКГ, оцінка вигодовування дитини, вимірювання та оцінка АТ, інтерпретація лабораторних методів діагностики тощо.

Основні напрямки лікувально-діагностичної роботи:
 • Розробка та впровадження стандартів діагностики та лікування кардіологічних, ревматичних, пульмонологічних, гастроентерологічних захворювань;
 • Розробка та впровадження стандартів діагностики та лікування серцево-судинних захворювань;
 • Методи рентгено-фрмакологічного дослідження злоякісних захворювань шлунку;
 • Лазерополяриметрія у диференційній діагностиці фонових передракових процесів шийки матки;
 • Обґрунтування використання деяких фізичних факторів у хірургії;
 • Впровадження стандартів діагностики та лікування захворювань ендокринної системи;
 • Розробки методів діагностики, лікування та профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту та органів гепатобіліарної системи (хронічні гастрити, виразкова хвороба, жовчнокам’яна хвороба, панкреатити);
 • Удосконалення функціональної та лабораторної діагностики захворювань щитовидної залози;
 • Розробка методів лікування та профілактики діабетичних ретинопатій;
 • Розробка окремих медичних проблем з фтизіатрії, урології, офтальмології, дерматовенерології;
 • Застосування нових методик лікування в практиці реанімації та інтенсивної терапії;
 • Клініко-генетична характеристика, діагностика, лікування та профілактика деструктивних захворювань шлунково-кишкового тракту в дітей.

Актуальні новини

Викладач БДМУ презентувала виставку вишиваних робіт

15 листопада в Чернівецькому художньому музеї відбулося відкриття авторської виставки двох мисткинь Олени Ясінської, доцента кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата БДМУ та Наталії Боднар, вчителя […]

Співробітники і студенти БДМУ мають можливість користуватися авторитетними світовими інформаційними online-ресурсами

Університет має ліцензійні доступи до зарубіжних баз даних наукової інформації.

Традиції святкування Різдва в Україні

Різдво – одне з найвеличніших християнських свят. У цей світлий день вірян наповнює особлива духовна радість від народження спасителя – Ісуса Христа. Свято Різдва символізує […]

УВАГА!

Змінено банківські реквізити Університету