• Українська
 • English

ОСОБЛИВОСТІ
прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет» та його коледжу 

1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України “Про вищу освіту”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 “Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства”, наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 “Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

3.Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Університету та його коледжу за освітніми програмами (спеціальностями) на перший курс:

Спеціальність Ступінь Форма навчання
1. 222 Медицина магістр денна
2. 223 Медсестринство бакалавр денна, дистанційна
3. 223 Медсестринство молодший спеціаліст денна
4. 226 Фармація, промислова фармація  магістр дистанційна
5. 221 Стоматологія магістр денна

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється Університетом:

 1. двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
 2. упродовж року для навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.

Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

5. На навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 222 Медицина на перший курс до Університету приймаються:

 • іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання в Україні та отримали повну загальну середню освіту, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань на загальних підставах;
 • іноземні громадяни та особи без громадянства, які приїхали до України та мають іноземні документи про повну загальну середню освіту, за результатами вступних випробувань у вигляді співбесіди з біології, хімії та мови навчання (українська або англійська мова).

6. На навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю
223 Медсестринство на перший курс до Університету приймаються:

 • іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання в Україні та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 Медсестринство (5.12010102 Сестринська справа), за результатами вступного фахового випробування з основ медсестринства у вигляді тестування;
 • іноземні громадяни та особи без громадянства, які приїхали до України та мають документи про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 Медсестринство (5.12010102 Сестринська справа), за результатами  вступного фахового випробування з основ медсестринства у вигляді тестування та співбесіди з мови навчання (українська або англійська мова).

7. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на перший курс до Коледжу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» приймаються:

 • іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання в Україні та отримали повну загальну середню освіту, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань на загальних підставах;
 • іноземні громадяни та особи без громадянства, які приїхали до України та мають іноземні документи про повну загальну середню освіту, за результатами вступних випробувань у вигляді співбесіди з біології або хімії та мови навчання (українська або англійська мова).

8.На навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 221 Стоматологія на перший курс до Університету приймаються:

 • іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання в Україні та отримали повну загальну середню освіту, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань на загальних підставах;
 • іноземні громадяни та особи без громадянства, які приїхали до України та мають іноземні документи про повну загальну середню освіту, за результатами вступних випробувань у вигляді співбесіди з біології, хімії та мови навчання (українська або англійська мова).

9. Іноземці подають до приймальної комісії Університету:

а) анкету встановленого зразка;

б) свідоцтво про закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземних громадян з рекомендацією для вступу (якщо проходили навчання);

в) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ;

г) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

д) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну;

е) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;

є) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

ж) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

Зазначені у підпунктах “в”, “г”, “є” документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, легалізовані та нострифіковані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

10. Прийом заяв та документів, що подаються іноземцями та особами без громадянства розпочинається з березня 2022 року для навчання на осінньому семестрі 2022 року та триває до жовтня 2022 року. Зарахування на навчання іноземних громадян проводиться до 01 листопада 2022 року на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Вступні випробування проводяться орієнтовно з 17 липня по 31 жовтня 2022 року.

Точні дати будуть оголошені пізніше.

 

 

 

Актуальні новини

Професору БДМУ призначено довічну стипендію Кабінету Міністрів України

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №858-р від 29 вересня призначено довічну стипендію за видатні заслуги у сфері вищої освіти професору кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб […]

В бібліотеці БДМУ відбулася мистецька година «У нашій пам’яті вони назавжди залишились»

Указом Президента України «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» від 11-го лютого 2015-го року, в країні встановлено особливий пам’ятний […]

Студенти фармацевти вшанували День памʼяті Героїв Небесної Сотні

20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День памʼяті Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років. […]