• Українська
  • English

Нормативні Документи Студента

Студент. Нормативні документи

Закони України

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України “Про фахову передвищу освіту”

Закон України «Про освіту»

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 28 березня 2018 р. № 334 “Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання навчання студентів та стажування (наукового стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном»

 Нормативно-правові акти МОЗ України та МОН України

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти (наказ МО України від 15.07.96 № 245)

Положення про інтернатуру, затверджене наказом МОЗ України 22 червня 2021 року № 1254 (у редакції наказу МОЗ України від 16 березня 2022 року № 493)

Єдиний державний кваліфікаційний іспит

Студентські стипендії

Нормативно-правові акти Буковинського державного медичного університету

Положення про організацію освітнього процесу

Інструкція щодо оцінювання навчальної діяльності студентів БДМУ в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про надання матеріальної допомоги, преміювання та заохочення студентів, клінічних ординаторів, аспірантів та докторантів

Положення про порядок відпрацювання пропущених та незарахованих занять

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та ліквідації академічної різниці

Положення про порядок переведення здобувачів освіти, які навчаються за кошти фізичних та (або) юридичних осіб, на навчання за державним замовленням

Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти здобувачами вищої та фахової передвищої освіти 

Правила призначення академічних стипендій

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу

Тимчасове положення про порядок проведення об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Тимчасове положення про порядок проведення об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

Тимчасове положення про порядок підготовки та захисту магістерських кваліфікаційних робіт

Положення про Опитування здобувачів освіти щодо якості освітньої діяльності

Regulations on the student surveys regarding the quality of educational activities

Правила внутрішнього розпорядку

Морально-етичний кодекс студентів

Положення про студентське самоврядування

Правила виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування

Інші нормативно-правові акти

Трудовий договір та його види

 

Актуальні новини

Благодійна акція «Допомагаємо ЗСУ»

Шановні студенти, викладачі, співробітники Буковинського державного медичного університету продовжуємо збір макулатури! З 19 березня по 1 квітня вкотре проводимо збір макулатури у рамках акції «Допомагаємо […]

Позначки

Науковці кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології презентували монографії.

На кафедрі клінічної імунології, алергології та ендокринології 28 листопада 2023 р. проведені презентації монографій завідувачки кафедри, професора Пашковської Н. В. та асистента кафедри Царик І. […]

Шановні колеги

Запрошуємо до участі в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у майбутнє» (в online форматі), яка відбудеться 19 лютого 2021 року м. […]

Позначки

Найближчі події

Графік видачі підручників студентам на 2023/24 н.р.

Шановні студенти! Для отримання підручників необхідно мати читацький квиток. Увага! Навчальна література видається тільки за рознарядкою та у присутності старост груп, які повинні мати при […]

Позначки

День науки в БДМУ

В рамках Дня науки в Україні для студентів I курсу 8 гр., ІІ курсу 8 гр. Медичного факультету № 2 відбулася інформаційна година «Запобігання академічному […]

У БДМУ відновлюється освітній процес з 14 березня

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу у БДМУ», на виконання наказу МОН України від 07.03.2022 № 2345 та рішення […]