• Українська
  • English

Нормативні Документи Студента

Студент. Нормативні документи

Закони України

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про освіту»

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 28 березня 2018 р. № 334 “Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання навчання студентів та стажування (наукового стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном»

 Нормативно-правові акти МОЗ України та МОН України

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти (наказ МО України від 15.07.96 № 245)

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 81 від 23.02.2005р.“Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів”

Медичні ліцензійні іспити

Студентські стипендії

Нормативно-правові акти Буковинського державного медичного університету

Положення про організацію освітнього процесу

Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій у ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»

Інструкція щодо оцінювання навчальної діяльності студентів ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» в умовах провадження ЄКТС організації навчального процесу

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти

Положення про надання матеріальної допомоги, преміювання та заохочення студентів, клінічних ординаторів, аспірантів та докторантів

Положення про порядок відпрацювання пропущених та незарахованих занять

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та ліквідації академічної різниці

Порядок переведення студентів на вакантні місця

Положення про академічну мобільність

Правила внутрішнього розпорядку ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Морально-етичний кодекс студентів ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Положення про студентське самоврядування у Буковинському державному медичному університеті

Правила виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування БДМУ

Інші нормативно-правові акти

Трудовий договір та його види

 

Актуальні новини

Шановні колеги

Запрошуємо до участі в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у майбутнє» (в online форматі), яка відбудеться 19 лютого 2021 року м. […]

Позначки

Вельмишановні науковці університету

Упродовж 08, 10, 15 лютого 2021 року відбудеться 102 – а підсумкова науково-практична з міжнародною участю конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету.

Позначки

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади ректора БДМУ

Міністерство охорони здоров’я України оголошує конкурс з 07.12.2020 на заміщення посади ректора Буковинського державного медичного університету

Позначки

Найближчі події

Викладачі та студенти БДМУ взяли участь у фестивалі освітнього лідерства

18 вересня у форматі онлайн відбувся Ювілейний фестиваль освітнього лідерства «CLEVER», організований ННЦ розвитку персоналу та лідерства Університету ім. Б. Грінченка, в якому було піднято […]

Міжнародний день демократії

Міжнародний день демократії за рішенням Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 2007 року відзначається щорічно 15 вересня. До міжнародного дня демократії старшим викладачем кафедри суспільних […]

Позначки

Перші кураторські години цьогоріч – офлайн

31 серпня у Буковинському державному медичному університеті відбулася посвята першокурсників у студенти.

Позначки