• Українська
  • English

Ліцензія та акредитація

Ex saepe accusata duo, vel ne summo option delenit.

Перелік спеціальностей та ліцензований обсяг

І. Перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги у сфері вищої освіти

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг

Номер і дата рішення

Підготовка магістрів

22 Охорона здоров’я

221

Стоматологія

120

наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л

22 Охорона здоров’я

222

Медицина

800

наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л

22 Охорона здоров’я

223

Медсестринство

10

наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л

22 Охорона здоров’я

225

Медична психологія

50

наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л

22 Охорона здоров’я

226

Фармація, промислова фармація

240

наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л

Підготовка докторів філософії

22 Охорона здоров’я

221

Стоматологія

5

наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л

22 Охорона здоров’я

222

Медицина

50

наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л

22 Охорона здоров’я

223

Медсестринство

5

наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л

22 Охорона здоров’я

228

Педіатрія

5

наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л

Підготовка бакалаврів

22 Охорона здоров’я

223

Медсестринство

80

наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л

22 Охорона здоров’я

224

Технології медичної діагностики та лікування

30

наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л

Підготовка молодших бакалаврів

22 Охорона здоров’я

221

Стоматологія

50

наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л

22 Охорона здоров’я

226

Фармація, промислова фармація

60

наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л

ІІ. Перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги у сфері фахової передвищої освіти

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг

Номер і дата рішення

Денна

Заочна

Підготовка фахових молодших бакалаврів

22 Охорона здоров’я

223

Медсестринство

60

0

наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л

22 Охорона здоров’я

226

Фармація, промислова фармація

90

0

наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л

 
Освітні програми: