• Українська
  • English

Ліцензія та акредитація

Ex saepe accusata duo, vel ne summo option delenit.

Перелік спеціальностей та ліцензований обсяг

І. За Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг

Номер і дата рішення

Підготовка магістрів

22 Охорона здоров’я

221

Стоматологія
(з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства)

600
(з урахуванням строків навчання)

наказ МОН від 24.05.2019 № 661-л

22 Охорона здоров’я

222

Медицина
(з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства)

4800
(з урахуванням строків навчання)

наказ МОН від 21.02.2019 № 158-л

22 Охорона здоров’я

223

Медсестринство

10

наказ МОН від 19.12.2016 № 1565

22 Охорона здоров’я

225

Медична психологія

300
(з урахуванням строків навчання)

наказ МОН № 2320-л від 30.11.2018

22 Охорона здоров’я

225

Медична та психологічна реабілітація

10

наказ МОН від 01.02.2019 № 121-л

22 Охорона здоров’я

226

Фармація, промислова фармація
(з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства)

1200
(з урахуванням строків навчання)

наказ МОН №948-л від 01.08.2019

22 Охорона здоров’я

226

Фармація

240

наказ МОН №1397л від 30.06.2016

Підготовка докторів філософії

09 Біологія

091

Біологія

5

наказ МОН №771 від 04.07.2016

22 Охорона здоров’я

221

Стоматологія

5

наказ МОН №707 від 23.06.2016

22 Охорона здоров’я

222

Медицина
(з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства)

200
(з урахуванням строків навчання)

наказ МОН №5-л від 09.01.2020

22 Охорона здоров’я

223

Медсестринство

5

наказ МОН №138л від 03.07.2017

22 Охорона здоров’я

228

Педіатрія

5

наказ МОН №138л від 03.07.2017

Підготовка бакалаврів

22 Охорона здоров’я

223

Медсестринство

80

наказ МОН від 19.12.2016 № 1565

22 Охорона здоров’я

224

Технології медичної діагностики та лікування

30

наказ МОН від 19.12.2016 № 1565

22 Охорона здоров’я

226

Фармація

50

наказ МОН від 19.12.2016 № 1565

Підготовка молодших бакалаврів

22 Охорона здоров’я

221

Стоматологія

100
(з урахуванням строків навчання)

наказ МОН від 06.03.2019 № 175-л

22 Охорона здоров’я

226

Фармація, промислова фармація

120
(з урахуванням строків навчання)

наказ МОН від 19.12.2019 № 1015-л

ІІ. За Переліками спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра та молодшого спеціаліста, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787, 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 20 червня 2007 р. № 839

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг

Номер і дата рішення

Денна

Заочна

Підготовка спеціалістів

1201 Медицина

7.12010001

Лікувальна справа

600

0

наказ МОН №1683л від 03.07.2015

1201 Медицина

7.12010002

Педіатрія

60

0

наказ МОН від 01.02.2019 № 121-л

1201 Медицина

7.12010005

Стоматологія

100

0

наказ МОНмолодьспорту №2128л від 07.06.2011

1202 Фармація

7.12020101

Фармація

90

90

наказ МОН №1683л від 03.07.2015

Підготовка бакалаврів

1201 Медицина

6.120102

Лабораторна діагностика

5

0

наказ МОН від 01.02.2019 № 121-л

Підготовка молодших спеціалістів

22 Охорона здоров’я

223

Медсестринство

90

0

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565

22 Охорона здоров’я

226

Фармація, промислова фармація

90

30

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565; Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 № 53

підготовка в клінічній ординатурі (післядипломна підготовка лікарів)

80

наказ МОНмолодьспорту №764л від 31.03.2011

підготовка в інтернатурі за акредитованими напрямами (спеціальностями) (первинна післядипломна спеціалізація)

700

наказ МОНмолодьспорту №764л від 31.03.2011

післядипломна освіта лікарів, провізорів, клінічних провізорів з первинної спеціалізації (інтернатурі) (підвищення кваліфікації, стажування, перепідготовка та спеціалізація лікарів і провізорів за акредитованими напрямами 1101 Медицина, 1102 Фармація)

2500

наказ МОНмолодьспорту №764л від 31.03.2011

підготовка іноземних громадян в інтернатурі та клінічній ординатурі (післядипломна підготовка іноземних громадян у аспірантурі)

20

наказ МОНмолодьспорту №2487л від 01.07.2011

післядипломна освіта іноземних громадян в клінічній ординатурі

30

наказ МОНмолодьспорту №2487л від 01.07.2011

підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями)

300

наказ МОНмолодьспорту №2487л від 01.07.2011

наказ МОНмолодьспорту №2487л від 01.07.2011

250

наказ МОНмолодьспорту №764л від 31.03.2011

 
Освітні програми: