• Українська
  • English

Наглядова Рада

A potentia ad actum

Проданчук Микола Георгійович

Директор «Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені Л.І. Медведя МОЗ України»,

доктор медичних наук, професор


Профіль

Тронько Микола Дмитрович

Директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка Національної Академії медичних наук України»,

Віце-президент Національної Академії медичних наук України, академік Національної Академії медичних наук України, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор


Профіль

Гайко Георгій Васильович

Директор ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”

Академік Національної Академії Медичних Наук України, доктор медичних наук, професор


Профіль

Король Віктор Миколайович

Народний депутат України ІІІ, ІV, V i VІІІ скликань


Профіль

Сідляр Віктор Анатолійович

Генеральний директор ТОВ «Чернівецький машзавод»


Профіль