• Українська
  • English

ГРИНЮК Ольга Євгенівна

Тема дисертації:
Клінічні та патогенетичні особливості коморбідного перебігу неалкогольного стеатогепатиту, ожиріння та хронічного обструктивного захворювання легень, шляхи корекції
Захист - 27.06.2022 11:00
Місце захисту - On-line