• Українська
  • English

БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА

Контактна інформація:

Театральна площа, 2, м. Чернівці, 58002
тел. (0372) 53-52-54
e-mail: finance@bsmu.edu.ua

Бухгалтерська служба Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» є самостійним структурним підрозділом закладу, який підпорядковується ректору та головному бухгалтеру.

Основною метою діяльності бухгалтерської служби є забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в університеті з врахуванням особливостей діяльності установи та технологій обробки облікових даних.

В своїй роботі працівники бухгалтерської служби керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими і законодавчими актами України, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а також Статутом, Колективним договором, наказами та розпорядженнями ректора університету.

Очолює службу висококваліфікований та досвідчений головний бухгалтер Остафійчук Алла Володимирівна,  яка забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності установи відповідно до законодавства, а саме: організовує облік грошових, матеріальних цінностей та основних засобів, що надходять, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх рухом, облік надходжень і витрат установи, виконання кошторисів доходів і витрат, реалізації платних послуг, результатів господарсько-фінансової діяльності, а також фінансових і розрахункових операцій, контроль за законністю, своєчасністю і правильністю їх оформлення, здійснює контроль за економним використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів і збереженням державної власності університету.

Зведений облік, а також аналітичний облік по видах доходів і витрат, складання і подання на основі даних бухгалтерського обліку у встановлені законом терміни фінансової, податкової, статистичної звітностей забезпечує заступник головного бухгалтера Цюпа Олена Петрівна.

Організовує і веде зведений облік розрахунків по заробітній платі, а також формує та подає встановлену законом персоніфіковану та податкову звітність ще один заступник головного бухгалтера Гулак Анна Михайлівна.

Облік банківських операцій по рахунках, відкритих в ГУДКСУ у Чернівецькій області, веде бухгалтер I категорії Воловідник Марія Василівна, яка готує платіжні доручення та опрацьовує банківські виписки.

Працівники матеріального відділупровідні бухгалтери Гаврилюк Тетяна Анатоліївна, Самойло Альона Дмитрівна бухгалтер I категорії Чорна Світлана Петрівна здійснюють облік та рух (оприбуткування, переміщення, списання) основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів, що належать університету, забезпечують достовірність даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності шляхом проведення інвентаризацій активів і зобов’язань.

Облік розрахунків за надані послуги, в тому числі комунальні, облік розрахунків по клінічним дослідженням, по видаткам з капітального та поточного ремонту приміщень та обладнання, а також облік операцій по реєстрації податкових зобов’язань і податкового кредиту по розрахунках з ПДВ  веде бухгалтер I категорії  Муратова Світлана Геннадієвна.

Працівники розрахункового відділупровідний бухгалтериДокучаєва Лідія Іванівна та Одоржоховська Оксана Іванівна  на чолі із заступником головного бухгалтера Гулак Анною Михайлівною проводять нарахування заробітної плати, відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності згідно з наказами та поданих табелів обліку відпрацьованого робочого часу, а також здійснюють контроль за своєчасним і правильним оформленням розрахунків по заробітній платі з працівниками університету, правильністю нарахування і перерахування платежів до бюджет.

Провідний бухгалтер Осадчук Галина Романівна здійснює облік розрахунків по оплаті за навчання та проживання в гуртожитку всього контингенту навчального закладу.

Нарахування, облік і контроль за виплатами стипендій,  компенсацій та допомоги студентам, аспірантам та клінічним ординаторам, а також операцій з плати за оренду майна веде бухгалтер I категорії Панченко Юлія Вадимівна.

Облік розрахунків із підзвітними особами по відрядженнях та підвищенні кваліфікації здійснює бухгалтер I категорії Верховецька Лідія Гаврилівна.

 

Аврамич Катерина Петрівна

Бухгалтер І категорії


Профіль

Воловідник Марія Василівна

Провідний бухгалтер


Профіль

Докучаєва Лідія Іванівна

Провідний бухгалтер


Профіль

Самойло Альона Дмитрівна

Провідний бухгалтер


Профіль

Одоржоховська Оксана Іванівна

Провідний бухгалтер


Профіль

Чорна Світлана Петрівна

Провідний бухгалтер


Профіль

Панченко Юлія Валимівна

Провідний бухгалтер


Профіль

Кравцова Наталія Василівна

Провідний бухгалтер


Профіль

Години роботи : 8:30 - 17:00

Актуальні новини

Професору БДМУ призначено довічну стипендію Кабінету Міністрів України

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №858-р від 29 вересня призначено довічну стипендію за видатні заслуги у сфері вищої освіти професору кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб […]

В бібліотеці БДМУ відбулася мистецька година «У нашій пам’яті вони назавжди залишились»

Указом Президента України «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» від 11-го лютого 2015-го року, в країні встановлено особливий пам’ятний […]

Студенти фармацевти вшанували День памʼяті Героїв Небесної Сотні

20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День памʼяті Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років. […]