• Українська
  • English

Заснований у 1811 р. як акушерська школа. Це перший медичний навчальний заклад на Буковині, який перетворився в центр розвитку акушерської справи.

В історії коледжу є чотири періоди розвитку: австрійський (1811-1919), румунський ((1919-1944), ра­дянський (1944—1991), український (з 1991 p.). Кожна із сторінок історії відтворює прагнення до покращення ме­дичної допомоги населенню Буковини.

2 березня 2005 року розпорядженням Кабінету Міністрів України №46-р Буковинську державну медичну академію реорганізовано в Буковинський державний медичний університет. У зв’язку з цим, Чернівецький медичний коледж Буковинської державної медичної академії перейменовується в Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету.

Коледж здійснює підготовку фахівців на денній та вечірній формах навчання за спеціальностями: ліку­вальна справа, сестринська справа, лабораторна діагностика, акушерська справа, медико-профілактична справа, а також спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «медична сестра-бакалавр». З 2006 року проводиться підготовка медсестер-масажистів з вадами зору. Заклад готує спеціалістів на основі базо­вої та повної середньої освіти. Кількість студентів коледжу – 1150.

Навчальний процес здійснюють 76 штатних викладачів, які мають відповідну освіту і працюють за фахом. У викладацько­му складі 5 кандидатів наук, 26 старших викладачів, 17 викладачів-методистів, 8 викладачів виконують кан­дидатські дисертації. Створена відповідна навчальна база, проведена комп’ютеризація навчального процесу.

Коледж активно співпрацює зпрактичними лікарями медичних установ міста та з професорсько-викладацьким складом медичного університету, таким чином в навчальному процесі беруть участь 60 викладачів–сумісників, серед яких: професорів – 2, доцентів – 6, докторів наук – 3, кандидатів наук – 15.

Для активізації науково-пізнавальної діяльності студентів в навчально-виховний процес впроваджуються комп’ютерні програми, інтерактивні методи навчання та інші сучасні педагогічні технології. Для самопідготовки й контролю знань пра­цюють 2 комп’ютерні класи, які підключені до мережі Інтернет, 28 кабінетів, 25 навчальних кімнат на базах клінічних лікарень, пологових будинків, СЕС. Студенти отримують ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку, займаються науково-дослідною роботою з актуальних проблем медицини, щорічно бе­руть участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

На становлення і розвиток особистості спрямована постійна виховна робота зі студентами. В позанавчальний час вони відвідують спортивні секції, секції клубів «Інтелектуал», «Гроно», працюють у загонах милосердя «Турбота». В коледжі є гуртожиток на 250 місць.

За два століття навчальний заклад випустив тисячі висококваліфікованих молодших медичних спеціалістів, серед яких чимало видатних учених та громадських діячів. Вони очолюють лікувально-профілактичні заклади краю, працюють головними та старшими медичними сестрами й акушерками лікарень та пологових будинків, завідують ФАПами. Серед них: В.П. Пішак – академік, доктор медичних наук, професор; Л.Г. Сандуляк – колишній посол України в Румунії; В.Ф. Мислицький – доктор медичних наук, професор; Т.М.Христич – доктор медичних наук, професор; В.Д.Москалюк – доктор медичних наук, професор; Ю.Т.Ахтемійчук – доктор медичних наук, професор; А.Ю. Гричай – генерал-майор; поет М. Ткач, Задорожний В. Д. – головний лікар Обласного центру здоров’я, В.В. Данилюк — заступник головного лікаря з медсестринства міської дитячої лікарні.

Колектив коледжу підтримує дружні ділові стосунки з медичними коледжами США, Канади, Росії.

Директор коледжу – Олександр Федорович Кулик
Народився в с. Грушевиця Рівнен­ської області. У 1971 р. закінчив з відзнакою Чернівець­кий державний медичний інститут і після його закінчення залишився на науковій роботі.

З 1983 р. по 1986 р. – начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи.

З вересня 1986 р. – доцент кафедри патологічної анатомії та судової медицини.

З листопада 1991 р. по 1997 р. – заступник декана першого медичного факультету Буковинської державної медичної академії.

З 1997 р. — директор Чернівецького медичного коледжу Буковинської державного медичного університету.

За багаторічну плідну роботу, вагомий внесок у розбудову навчального закладу, вдосконалення навчального процесу нагороджений Почесною грамотою Вер­ховної Ради України (2004 р.), нагрудними знаками «Отличнику здравоохранения» (1990 p.), преміями ім. Федьковича (1997 p.), ім. Радзіховського (2000 p.), «Відмінник освіти України» (2002 p.), ювілейною медаллю «Ветеран праці», грамотами МОЗ України, МОН України, обласного управління охорони здоров’я.

Автор 54 наукових праць, 4 навчально-методичних посібників, 5 раціоналізаторських пропозицій, член вченої ради Буковинського державного медичного університету.

Актуальні новини

Вступна кампанія в БДМУ триває

Наразі в Буковинському державному медичному університеті триває вступна кампанія.

Викладач БДМУ – Суддя міжнародної категорії

Впродовж 1-31 червня Міжнародна Федерація Настільного тенісу (ITTF) проводила он-лайн іспит на отримання кваліфікації «Суддя міжнародної категорії» (International Umpire (IU)) з настільного тенісу. 27 червня […]

В БДМУ стартувала вступна кампанія 2020

Буковинський державний медичний університет розпочав набір на навчання до фахового коледжу за спеціальностями «Фармація» та «Медсестринство» на базі 9-го класу.