• Українська
  • English

Для організації навчання лікарів у докторантурі та аспірантурі, а також іноземних громадян у клінічній ординатурі в університеті функціонує відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури, який є самостійним структурним підрозділом БДМУ і підпорядковується ректору та проректору з наукової роботи.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 зі змінами затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 03 квітня 2019 року № 283 та Положенням про клінічну ординатуру від 29.01.1998 року №12, Статутом університету, наказами ректора університету та Положенням про відділ.

В університеті створена система відбору перспективної молоді для навчання в аспірантурі та перебування в докторантурі. Щорічно розробляється і затверджується перспективний план підготовки науково-педагогічних кадрів відповідно до реальних потреб навчального закладу.

Булик Роман Євгенович

Завідувач відділу докторантури, аспірантури та клінічної ординатури

Доктор медичних наук, професор


Профіль

Сушій Галина Василівна

Провідний фахівець


Профіль

Актуальні новини

Шановні бібліотекарі!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем бібліотек! Сьогодні співробітники бібліотеки БДМУ знаходять і впроваджують нові форми спілкування з читачами, беруть участь у створенні […]

В БДМУ розпочав роботу науковий форум

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики дерматовенерологічної патології в умовах реформування медичної галузі». Форум проходитиме 2 дні в режимі […]

Навчання в інтернатурі

Наказ МОЗ «Про затвердження положення про інтернатуру» №1254, який регламентує порядок рейтингового розподілу, планування, зарахування, організації навчання та проходження інтернатури випускниками медичних університетів, був затверджений […]