• Українська
  • English
Принципи здорового способу життя
Принципи здорового способу життя

Принципи здорового способу життя

Здоров’я – поняття багатопланове. Це не лише відсутність хвороб, але й високий рівень пристосування, благополуччя, комфортне психологічне самопочуття, толерантні соціальні відносини. На сучасному етапі виділяють такі складові здоров’я людини: духовне, соціальне, психологічне, інтелектуальне, емоційне, фізичне й особисте. Всі аспекти здоров’я людини однаково важливі й повинні розглядатися у взаємозв’язку.

 

Фізичне здоров’я людини – це стан організму, коли показники основних систем перебувають в межах фізіологічної норми і адекватно змінюються під час взаємодії людини з довкіллям.

Інтелектуальне здоров’я охоплює норму структурно-функціонального базису інтелекту, який виявляється в нормальному вирішенні різноманітних завдань вербально-логічної та логічно-алгоритмічної взаємодії з оточуючим середовищем.

Емоційне здоров’я – це уміння управляти своїми переживаннями, а психічне здоров’я визначається за показниками ставлення до себе, друзів і до потреб життя.

Соціальне здоров’я – повага до духовних цінностей своєї сім’ї, свого народу, всього людства.

Здоров’я особистості – це самовдосконалення і саморозвиток, самооцінка і свобода бути особистістю.

Здоров’я дітей – основа розвитку держави. Тому саме медичні аспекти збереження здоров’я мають істотно більше значення в дитинстві, ніж у подальших вікових групах.

Чинниками ризику для здоров’я молоді (людства в цілому) є:

гіподинамія;

незбалансоване харчування;

шкідливі звички;

негативні емоції;

екологічне забруднення;

соціальні чинники (наприклад, відсутність правового захисту, тощо);

низький рівень культури здоров’я;

слабка мотивація молоді на здоровий спосіб життя.

За даними ВООЗ, здоров’я людини на 50-55% визначається умовами і способом життя, на 25% – екологічними умовами, на 15-20% обумовлене генетичними факторами і лише на 10-15% – діяльністю системи охорони здоров’я. Традиції ведення здорового способу життя існують з «сивої» давнини. Перші концепції здорового способу життя: “пізнай самого себе”, “піклуйся про самого себе” відомі ще з часів Стародавнього Світу. Відповідно до останньої концепції в кожної людини повинен бути визначений алгоритм дій, здійснюваний стосовно самої себе. Таким чином, в основу довголіття входить чіткий розпорядок дня, активність, підтримання врівноваженого нервово-психічного стану і раціональне харчування.

Здоровий спосіб життя передбачає наступні соціально-економічні принципи:

Забезпеченість житлом;

Сприятливі житлово-побутові умови;

Достатній рівень заробітної плати;

Доступність медичного обслуговування;

Забезпечення гідного пенсійного забезпечення.

Медико-біологічні фактори здорового способу життя передбачають:

Наявність навичок особистої гігієни;

Знання нормальної життєдіяльності організму;

Своєчасне звернення до лікувального закладу і здатність надати долікарську допомогу і самодопомогу в екстремальних умовах;

Виконання рекомендацій та призначень лікаря;

Достатній рівень рухової активності.

Правильне харчування як основа здорового способу життя передбачає дотримання таких принципів:

Регулярність.

Збалансованість. Збалансований раціон є основною важливою умовою довголіття, збереження здоров’я, працездатності та бадьорості. Харчування лежить в основі всіх процесів життєдіяльності – це один з головних постійно діючих факторів зовнішнього середовища, який робить суттєвий вплив на стан організму і світовідчуття людини. Правильне харчування значно підвищує шанс прожити довше та яскравіше. Тому збалансований раціон є невід’ємною частиною способу життя сучасної людини, яка дбає про свою фізичну форму та самопочуття.

Користь. Їжа не повинна містити шкідливих речовин: ГМО, насичених жирних кислот, великої кількості холестерину.

Фастфуд і здоровий спосіб життя несумісні.

Індивідуальність. Склад і кількість їжі повинні відповідати віковим періодам життя і величиною втрат кілокалорій при виконанні фізичних навантажень.

Складові здорового способу життя включають елементи, які стосуються всіх аспектів здоров’я, наприклад:

усвідомлення цінності здоров’я (домінуючий у світогляді людини духовний пріоритет і відповідна психічна установка);

відсутність шкідливих звичок (тютюнової, алкогольної, наркотичної залежності, безладних, небезпечних статевих стосунків);

доступ до раціонального, збалансованого харчування (у тому числі якісної питної води, необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів, спеціальних продуктів та харчових добавок);

умови побуту (якість житла, умови для пасивного і активного відпочинку, рівень психічної і фізичної безпеки);

умови праці (безпека не тільки у фізичному, але й у психічному аспекті, наявність стимулів і умов для професійного розвитку);

рухова активність (використання засобів фізичної культури і спорту, різноманітних систем оздоровлення, спрямованих на підвищення рівня фізичного розвитку, його підтримку, відновлення після фізичних і психічних навантажень).

Основними цілями роботи по формуванню навичок здорового способу життя повинні бути:

формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя та культури здоров’я;

знайомство школярів та молоді з основами здорового стилю життя;

формування свого стилю здорового життя;

здійснення профілактичної роботи з негативними проявами;

формування теоретичних та практичних навичок здорового способу життя учнів;

формування творчої особистості, здібної до саморозвитку та самоосвіти.

Пам’ятайте здоровим бути модно, стильно і красиво.

Інформацію підготувала: асистент кафедри патологічної анатомії Олександра Гарвасюк

Корисно знати